Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_PEDAGOGIKA_PSYCHOLOGIE_02.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_PEDAGOGIKA_PSYCHOLOGIE_02."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_PEDAGOGIKA_PSYCHOLOGIE_02 Sociální komunikace (druhy komunikace) Téma sady:Pedagogika a psychologie Obor, ročník:Sociální činnost, 3. ročník Datum vytvoření:únor 2013 Anotace:Druhy komunikace, obecný popis, účinky komunikace Metodický obsah:Výklad nového učiva, upevnění vědomostí, skupinová práce

2 Druhy komunikace (dle různých kritérií) 1. Verbální a neverbální 2. Symetrická a asymetrická 3. Harmonická a konfliktní 4. Soutěživá a spolupracující 5. Formální a neformální

3 1. Komunikace verbální a neverbální A)slovní (verbální)  20% komunikace - pomocí slov tj. řečí  má dorozumívací charakter, je nositelkou myšlenek, správné komunikaci je možné se učit jako kterékoliv jiné dovednosti Slovní komunikace asertivní  je považována za optimální komunikaci, přímá, jasná, nemanipulující, nezraňuje druhého, vede k přirozenému chování projevuje se konkrétních činech

4 B) neverbální  80% komunikace  používáme neslovní, neřečové prostředky Jaké neverbální prostředky komunikace znáš? 1. Komunikace verbální a neverbální

5 Neverbální prostředky  mimika, různé výrazy obličeje  tělesné přiblížení, oddálení  přímý dotek, pohlazení  podání ruky, poklepání na rameno  gestikulace -,,mluva rukou“  pohledy - přímý pohled, uhýbání očima  úprava zevnějšku  melodie, modulace důrazy (akcenty), pomlky,  přeříkávání se rychlost a znaky

6 Mimika Obr. 1 Pokusy G. Duchenne s mimikou tváře (1862) [1]

7 Oční kontakt Obr. 2 Oční kontakt [2]

8 2. Komunikace symetrická a asymetrická A)symetrická vyváženost neboli symetrie podílu účastníků na průběhu komunikace B) asymetrická převaha jednoho z účastníků komunikace odpovídá rozdílům:  v sociálním postavení (nadřízený - podřízený)  expertnosti (odborník - laik)  věku (starší - mladší)

9 Asymetrie může být prožívána jako frustrující, je-li druhý z účastníků komunikace omezován, může vést ke krizi vztahů (manželských, přátelských, rodičů a dětí). 2. Komunikace symetrická a asymetrická

10 3. Komunikace harmonická a konfliktní A)harmonická osoby v průběhu komunikace dospívají k souladu zájmů, k uspokojení potřeb,… B) konfliktní dochází k disharmoniím rozpor  nespokojenost  frustrace  rozpad vztahu (zhroucení, napadení)

11 4. Komunikace soutěživá a spolupracující A)soutěživá (kompetetivní) překonání jednoho partnera druhým kdo je výkonnější, zdatnější (rozdíl proti komunikaci konfliktní!)  důležitá jsou pravidla, kterými se soutěžící řídí, vztah je nenarušen  narušením pravidel  přechod ke komunikaci konfliktní

12 B) spolupracující (kooperující) rozdělení úkonů, které odpovídají společnému záměru, vzájemná pomoc… C) smíšená kooperativně - kompetetivní forma interakce příležitostní členové určitého družstva mezi sebou spolupracují, prožívají sounáležitost, ale s jiným družstvem soutěží 4. Komunikace soutěživá a spolupracující

13 5. Komunikace formální a neformální A) formální city ustupují do pozadí rozhodující - čím se partneři ve vztahu zabývají, důležitá je přítomnost nadosobního hlediska např.: interakce lékařů a sester při zákroku nemůže být založena na sympatiích nebo antipatiích, podstatné hledisko - zdraví pacienta

14 B) neformální partneři komunikují převážně na základě osobních hledisek a zájmů, vzájemných sympatií a antipatií např. zamilované dvojice, matka a kojenec, rozhádané sousedky 5. Komunikace formální a neformální

15 Úkoly Skupinová práce  Rozdělte se na skupiny cca po 5 - 6 žácích (koriguje vyučující).  Každá skupina dostane za úkol připravit si 1 druh komunikace (oba typy) s výraznými prvky daného druhu.  Předveďte svůj výstup.  Ostatní skupiny hodnotí výstup spolužáků.  Tím zopakujeme typické znaky jednotlivých druhů komunikace.

16 Účinky komunikace Komunikace probíhá v: interakčně - komunikačních sledech (řetězcích) komunikování dvou lidí: komunikační akty osoby A vyvolávají komunikační reakce osoby B  vyvolává zpětně odezvu u osoby A atd. při větším počtu lidí - řetězce složitější

17 Použitá literatura Literatura: HELUS, Zdeněk. Psychologie pro střední školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1995, 119 s. ISBN 80-716-8245-4. PAULÍNOVÁ, Lea a Lenka NEUMANNOVÁ. Psychologie pro Tebe. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Informatorium, 2008, 180, 34 s. ISBN 978-80-7333-068-2. Použité obrázky: [1] Pokusy s mimikou tváře. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2013-03-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duchenne-FacialExpressions.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duchenne-FacialExpressions.jpg [2] Oční kontakt. Wikipedia [online]. [cit. 2013-03-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Staring_contest.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Staring_contest.svg

18 Použitá literatura Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového sw Smart Notebook a MS Office.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_PEDAGOGIKA_PSYCHOLOGIE_02."

Podobné prezentace


Reklamy Google