Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Ernest Seifert Název materiálu: VY_32_INOVACE_6_CLOVEK_JAKO_OBCAN_19.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Ernest Seifert Název materiálu: VY_32_INOVACE_6_CLOVEK_JAKO_OBCAN_19."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Ernest Seifert Název materiálu: VY_32_INOVACE_6_CLOVEK_JAKO_OBCAN_19 Občanská společnost Téma sady:Člověk jako občan Obor, ročník:Veřejnosprávní činnost, Sociální činnost, 3. ročník Datum vytvoření:srpen 2013 Anotace: Občanská společnost, společenské organizace, zájmové skupiny, odbory, nadace, obecně prospěšné společnosti, ekologické organizace, ženská hnutí Metodický obsah:Výklad nového učiva

2 Občanská společnost zprostředkující systém mezi společností a státem oblast soukromých a dobrovolných občanských iniciativ, které jsou právně zaručeny a uznávány je výrazem politické participace občanů a jejich zájmu o dění ve státě a je založena na dobrovolnosti zajišťuje to, na co jsou jedinci slabí a stát příliš velký nebo neefektivní

3 Občanská společnost - vymezení Technické vymezení = seznam organizací působících ve zprostředkujícím systému (církve, profesní komory, zájmové skupiny) Hodnotové vymezení = společnost vyspělých, suverénních občanů, kteří se mohou a chtějí na organizaci společenského života podílet

4 Společenské organizace a jejich funkce Zájmové skupiny umožňují lidem realizovat osobní a skupinové zájmy a to efektivněji než při individuálním postupu ovlivňují politickou moc a vyvíjí na ni nátlak, ale nesnaží se o zisk politické moci prostřednictvím voleb častou formou nátlaku je tzv. lobování = snaha ovlivnit zákonodárce či úředníky př. Svaz podnikatelů ČR, Svaz na ochranu spotřebitelů

5 Společenské organizace a jejich funkce Obecně prospěšné společnosti zisk z jejich činnosti je použit na obecně prospěšné služby, ne ve prospěch jejich členů Občanská sdružení svobodná sdružení alespoň tří občanů (spolky, svazy, hnutí) starších 18 let př. Salinger - pracuje s dětmi a mládeží v HK

6 Společenské organizace a jejich funkce Politické strany – realizují představy svých voličů prostřednictvím politické moci Odbory hájí ekonomické a sociální zájmy zaměstnanců a usilují o co nejlepší pracovní podmínky výsledkem jednání se zaměstnavatelem je,,kolektivní smlouva‘‘ postavení odborů je zakotveno v zákonech

7 Společenské organizace a jejich funkce Masová média – podávají informace a formují náš pohled na svět (internet, televize, noviny, rádio) Nadace – neziskové organizace sdružující majetek na obecně prospěšné cíle Církve - sdružují věřící jistého vyznání (v ČR registrováno 30 církví)

8 Společenské organizace a jejich funkce Profesní sdružení – prosazují společné zájmy zástupců jednotlivých profesí (Česká lékařská komora, Advokátní komora) Ekologické organizace – usilují o ochranu přírody a životního prostředí (Greenpeace, Děti Země, Hnutí DUHA)

9 Greenpeace Obr. 1 Výzva ekologické organizace Greenpeace [1]

10 Společenské organizace a jejich funkce Mládežnické organizace zájmová sdružení a kroužky (botanické, filatelistické), sportovní kluby a organizace (Sokol), turistické (Junák) vedou k určitým hodnotám, chrání děti před nudou a patologickými jevy (drogy..) Ženská hnutí – prosazování ženských práv zejména ve třetím světě, emancipace, př. Femen

11 Ženské hnutí Femen Obr. 2 Členky ženského hnutí Femen protestující v Paříži [2]

12 Společenské organizace a jejich funkce Občanské iniciativy uplatňují se v politickém životě, vznikají spontánně, dobrovolně a krátkodobě usilují o řešení konkrétních společenských problémů využívají forem politické aktivity  demonstrace, shromáždění, podpisové akce, informační kampaně

13 Zdroje Použité obrázky [1] Ohitscha.deviantart [online]. 2009 [cit. 2013-08-10]. Dostupné z: http://ohitscha.deviantart.com/art/Greenpeace-Ad-117365429 [2]Wikimedia Commons [online]. 2012 [cit. 2013-08-10]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FEMEN_-_IKEA-5.jpg Použitá literatura a jiné zdroje: BARTONÍČKOVÁ, K. a kol. Občanský a společenskovědní základ. Brno: Computer Press, 2011. EMMERT, F. a kol. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2004.

14 Zdroje Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového sw Smart Notebook a MS Office.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Ernest Seifert Název materiálu: VY_32_INOVACE_6_CLOVEK_JAKO_OBCAN_19."

Podobné prezentace


Reklamy Google