Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Životní prostředí a jeho ochrana Úloha práva Filip Dienstbier.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Životní prostředí a jeho ochrana Úloha práva Filip Dienstbier."— Transkript prezentace:

1 Životní prostředí a jeho ochrana Úloha práva Filip Dienstbier

2 Osnova  životní prostředí a jeho ochrana  globální, regionální a lokální problémy  environmentální politika  možnosti a nástroje envi. politiky  úloha práva

3 Východiska  pojem „životní prostředí“  „vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje; složkami jsou zejména: ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie“ /§ 2 z. č. 17/1992 Sb./ ?jen přirozené x i člověkem vytvářené - např. kult. památky, městské parky (Pekárek) ?jen hmotné x i nehmotné - např. estetické aspekty (krajina)

4 Důvod ochrany  idealistické pojetí: „dílo Boží“ (přírody) „nenič, cos nevytvořil“  antropocentrické pojetí: „nenič, co můžeš potřebovat“ funkce životního prostředí zdroj všech vstupů odkladiště a „absorbátor“ výstupů (odpadů s.l.) schopno jen v určitém rozsahu, čase, prostoru (ekologická stabilita)  „příznivé“ životní prostředí jako sociální standard (trvale udržitelný rozvoj)

5 Globální problémy a jejich příčiny hlavní problémy:  globální změny klimatu  nedostatek zdrojů, zejména pitné vody  snižování biodiverzity  desertifikace, úbytek a degradace půd  poškozování ozónové vrstvy Země hlavní příčiny:  znečišťování  nehospodárné nakládání se zdroji  přelidnění

6 Globální změny klimatu příčiny(?):  skleníkový efekt  znečišťování ovzduší  úbytek biomasy a fosilních zásob negativní důsledky a rizika:  častější výskyt extrémních jevů (sucha, záplavy,...)  ztráty území  hospodářské škody  strádání, konflikty

7 Další globální problémy  nedostatek zdrojů, zejména pitné vody příčiny: přelidnění, spotřebování zdrojů, znečišťování zdrojů následky: ekonomická i sociální stagnace (nutnost inovace), konflikty, strádání  snižování biodiverzity příčiny: přímý lov/sběr, ničení biotopů, znečišťování následky: ztráta hospodářských aj. zdrojů, ztráta ekologické stability stability

8 Lokální problémy a jejich příčiny hlavní problémy (často):  znečištění ovzduší  nedostatek pitné vody  odpady  sucho/záplavy  úbytek „volného prostoru“ hlavní příčiny:  znečišťování  nehospodárné nakládání se zdroji (včetně území)  lokální přelidnění (sídelní aglomerace)

9 Environmentální politika  role státu (veřejné moci) x„neviditelná ruka trhu“  pokud stát, tak: nenáhodné řešení problému  koncepce: popis a hodnocení stavu analýza problémů a rizik definice cílů návrh opatření a nástrojů + provedení, kontrola

10 Environmentální politika  globální zpravidla sektorové politiky – rámcové úmluvy  supraregionální: Akční programy EU (7. - do 2020) /rozhodnutí EP a Rady č. 1386/2013/  národní: Státní politika životního prostředí (aktuální pro roky 2012-2020) /usnesení vlády ČR č. 6/2013 ze dne 9. 1. 2013/  regionální, lokální např. v rámci: programu rozvoje obce, programů rozvoje územního obvodu kraje, koncepce rozvoje cestovního ruchu,... /obecní a krajské zřízení/

11 Nástroje environmentální politiky  vlastní opatření provádění a financování akcí k ochraně ŽP (včetně např. financování vědy a výzkumu)  ovlivňování chování dalších subjektů přímá právní regulace administrativní zásahy ovlivňování ekonomických procesů osvěta, výchova...

12 Role práva  přímá právní regulace  povinnosti, zákazy, …  právní regulace dalších nástrojů a opatření, zejména mocenských (vrchnostenských) administrativní (povolení,...) „ekonomické“ (daně, poplatky, trhy) ale např. i pravidla pro ekolabeling, …

13 „právo životního prostředí“  relativně samostatná právní oblast (odvětví?)  dominuje veřejnoprávní regulace (x M. Kindl)  úzká vazba na správní právo, ústavní právo, …  reflexe specifik životního prostředí jako objektu právní regulace


Stáhnout ppt "Životní prostředí a jeho ochrana Úloha práva Filip Dienstbier."

Podobné prezentace


Reklamy Google