Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Principy hodnocení pesticidů (EFSA) efektivita (potřeba) – normální použití analytické metody – validace; degradační produkty a metabolity (suma rezidua.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Principy hodnocení pesticidů (EFSA) efektivita (potřeba) – normální použití analytické metody – validace; degradační produkty a metabolity (suma rezidua."— Transkript prezentace:

1 Principy hodnocení pesticidů (EFSA) efektivita (potřeba) – normální použití analytické metody – validace; degradační produkty a metabolity (suma rezidua - MRL) ! zdravotní riziko -- nepřípustné: mutagenicita, carcinogenicita, reprodukční nebo hormonální toxicita ekotoxicita – nepřípustné: perzistence, bioakumulace

2 kulinární úprava – vliv na rezidua expozice -- regionální diety + odhad příjmu TMDI, EMDI, EDI Principy hodnocení pesticidů...

3 (Reg EC 396/2005 --- září 2008) Přílohy (Annex) I-VII I seznam komodit (potravin) II pozitivní seznam povolených MRL (c:a 500 substancí) III přechodné MRL atd..

4 Definice rezidua (analýza a kontrola) Aldikarb suma aldikarbu a jeho sulfonu a sulfoxidu aldrin suma aldrinu a dieldrinu Cypermethrin suma izomerů DDTsuma p,p´-DDT, o,p´-DDT, p,p´-DDE a p,p´-DDD Diquat vyjádřený jako diquatový jont Dithiokarbamáty suma dimethyl-, ethylenbis- a propylen-bisdithiokarbamátu vyjádřena jako CS2 Endosulfan suma endosulphanu (alfa- a beta- isomerspolu s endosulfansulfátem Ethiofenkarb suma ethienfenkarbu jeho sulfoxidu a sulfonu vyjádřená jako ethiofenkarb

5

6 ODHAD DENNÍHO PŘÍJMU REZIDUÍ PESTICIDŮ V POTRAVINÁCH Teoretický nejvyšší denní příjem (TMDI) TMDITheoretical Maximum Daily Intake TMDI = ∑ MRL x F MRL = pro danou komoditu F = spotřeba na osobu (GEMS/regionální dieta) Hrubý (nadhodnocený) odhad vycházející z předpokla- du, že všechny komodity pro které je pesticid registrován jsou ošetřeny a obsahují nejvyšší povolenou hladinu (MRL) chemické látky

7 Odhadovaný nejvyšší denní příjem (EMDI) Estimated Maximum Daily Intake EMDI = ∑ STMR x E x P x F STMR Středová (median) hodnota rezidua v dané komoditě v kontrolovaných polních pokusech EKoeficient pro poživatelnou součást potraviny (citrón, banán - 30%); meloun, annanas, kiwi; cereálie, olejniny

8 PKoeficient pro technologické zpracování dané komodity (omývání, čištění, mletí (cerálie), vaření (rýže, brambory), pečení (chléb), lisování (olivový olej FSpotřeba potravin(y) na osobu STMR a P  vždy metabolity + degradační produkty  (suma) reziduí

9 ORGANOFOSFÁTY (ex.: ethion, malathion, pyriphos) 1. rychlý metabolizmus v těle (během 24 hod. 90% přijaté sloučeniny zneškodněno 2. inhibice acetylcholinesterázy (AChE (při opakovaných dávkách zesílení inhibice)

10 3. toxické symptomy (akutní) (závrať, tlak na prsou, zúžení zorniček, po 2-8 hod: žaludeční nevolnost, žaludeční křeče, zvracení, průjmy, pocení slinění, svalové záškuby) - zástava dechu Význam:  hlavně z hlediska pracovní ochrany (používání/výroba);  případy náhodné kontaminace potravin

11 RIZIKOVÉ HODNOCENÍ KOMBINOVANÉ EXPOZICE PESTICIDŮM (obavy veřejnosti, odborníků, ekologů)!!! Možné účinky současné expozice  aditivní (součet TEF dávek?)  synergistické  antagonistické

12 Organofosfáty (OP)  mechanizmus účinku: inhibice AchE  chemická podobnost  různorodost neurotoxických účinků

13 Možné podskupiny (OP) – společné vlastnosti typ metabol. aktivace; jiné tox účinky než AchE; metabolická aktivace v jednotlivých orgánech; distribuce do tkání; spec. účinek na nikotinové a muskarinové neuroreceptory; účinek na periferní a centrální nervový systém; Závěr: nepravděpodobné

14 Problematika hodnocení kombinované expozice OP kombinovaná zátěž nedostatečně definovaná (jednorázová/trvalá inhibice AchE?) OP pesticidy, kterým je člověk současně exponován nejsou identifikovány metody odhadu multiexpozice z různých zdrojů a různou aplikací nejsou vyvinuty studie multiexpozice OP v oblasti nízkých dávek zatím chybí

15 Použití: p,p´-DDT, op´-DDT (komplex) insekticid: komáři, vši - přenášeči malárie, tyfu (2. světová válka, 50. léta Indie, rozvojové země 1-10 6 úmrtí na malarii/rok); obilní rez (pšenice) DDT

16 Akutní toxicita člověk: 0.75 – 20 g !!! DDT (otravy) Chronická toxicita NOAEL člověk 0.25 mg/kg (všeobecná toxicita) PTDI ( DDT) 0.020 mg/kg / SF=10 LOAEL lab potkan 10 mg/kg (antiandrogen) PTDI (p,p´DDE)0.010 mg/kg

17 Název pesticiduPotravinaMLR (mg/kg) DDT maso hosp. zvířat + tuk + vnitřnosti + masné výrobky mléko + výrobky vejce + výrobky ryby 1 0.04 0.05 čaj ostatní výrobky rostlinného původu 0.2 0.04 Permethrin maso atd...... mléko.. vejce... 0.5 0.05 čaj, chmel 0.2 Příklady MRL pesticidů v různých potravinách (Vyhláška 381/207; Směrnice EHS...)

18 ZÁVĚR Rezidua pesticidů všeobecně nízká Alimentární expozice ≅ 1-10% TDI pro jednotlivé pesticidy Zdravotní riziko nevýznamné Možné škodlivé účinky – pracovní hygiena a ekologické dopady Psychologicky konzument → nulová kontaminace potravin (ekologické produkty?)


Stáhnout ppt "Principy hodnocení pesticidů (EFSA) efektivita (potřeba) – normální použití analytické metody – validace; degradační produkty a metabolity (suma rezidua."

Podobné prezentace


Reklamy Google