Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společně bezpečně v Evropské unii EU – Hodnocení rizik u malých firem a mikrofirem 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společně bezpečně v Evropské unii EU – Hodnocení rizik u malých firem a mikrofirem 2012."— Transkript prezentace:

1 Společně bezpečně v Evropské unii EU – Hodnocení rizik u malých firem a mikrofirem 2012

2 Europe Economics zpracovala studii pro Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální záležitosti a začleňování (DG Employment, Social Affaires and Inclusion), jejíž součástí by se měla stát i dokumentace o hodnocení rizik BOZP v malých a mikrofirmách. ACSH Working Group (Advisory Committee on Safety and Health at Work) byla pověřena zdokumentovat administrativní náročnost hodnocení rizik v malých firmách a mikrofirmách Článek 9 Směrnice 89/391/EEC v současné době vyžaduje, aby všechny firmy vedly dokumentaci o vyhodnocování rizik v oblasti BOZP.

3 ACSH začala zkoumat důsledky zproštění od povinnosti dokumentovat vyhodnocování rizik u velmi malých podniků (do 10 zaměstnanců). Navrženy tři scénáře: a) Scénář o současné situaci, týkající se skutečného plnění této povinnosti v malých firmách b) Scénář vycházející z teze, že povinnost je v malých firmách plněna na 100%, a c) Scénář, v němž malé firmy v “nízkorizikových oborech” jsou zproštěny povinnosti dokumentovat vyhodnocování rizik (při zachování požadavku článku 9 Směrnice 89/391/EEC, že všechny firmy musí provádět vyhodnocování rizik)

4 Zatím nikdo podrobně nesledoval, zda malé a mikro firmy jsou si povinnosti vyplývající z článku 9 vědomy a pokud ji plní, zda-li ji plní dobře či ne. Kontrolní orgány obvykle tyto firmy nenavštěvují (pouze v případě havárie nebo smrtelného pracovního úrazu), proto těmto orgánům mohou –vzniknout nebo se zvýšit náklady spojené s prosazováním dokumentační povinnosti nebo naopak – mohou zjišťovat, že zdokumentování rizik naopak snižuje náklady spojené s BOZP např. reorganizací pracoviště, zlepšením organizace práce, zlepšením pracovního či pracovních postupů, apod.

5 Pro modelování byly zkoumány tyto ukazatele: počty zmeškaných dnů v důsledku pracovních úrazů a zdravotních problémů souvisejících s prací, trvalá invalidita v důsledku pracovních úrazů a zdravotních problémů souvisejících s prací, a pracovní úrazy s následkem úmrtí. Pro tyto ukazatele byly použity vybrané nízkorizikové obory podle tří scénářů: Scénář 1 (což je nejpřísnější definice nízkého rizika s nejnižším počtem pracovních úrazů a nemocí z povolání, podle kterých jsou obory považovány za nízkorizikové),

6 Scénář 2 (střední scénář s vyšším počtem pracovních úrazů a nemocí z povolání), Scénář 3 (nejméně přísná definice nízkého rizika, s nejvyšším počtem pracovních úrazů a nemocí z povolání, v němž jsou vybrané obory ještě považovány za nízkorizikové) Byl analyzován řetězec příčin, podle kterého povinnost dokumentovat hodnocení rizik může vést k úsporám díky zlepšení BOZP. Návaznosti v tomto řetězci příčin jsou následující: Povinnost dokumentování má vliv na plnění povinnosti vyhodnocovat rizika a zvyšuje kvalitu nebo účinnost tohoto procesu Počet a/nebo kvalita vyhodnocování rizik ovlivňuje BOZP v praxi Kvalita BOZP má vliv jak na pracovní prostředí, tak i na úroveň a kvalitu činností prováděných ve firmě Kvalita BOZP ve firmách má vliv na kvalitu zdraví zaměstnanců i na kvalitu firmy jako takové

7 PŘEDBĚŽNÉ ZÁVĚRY Dostupné informace naznačují, že plnění povinnosti dokumentovat proces identifikace a hodnocení rizik se snižuje v závislosti na velikosti firem; u malých firem je obvykle nejnižší. Osvobození malých podniků v nízkorizikových oborech povede ke snížení administrativní náročnosti. Pokud osvobození povede k tomu, že malé a mikro firmy nebudou rizika vůbec vyhodnocovat, firmy tím ušetří náklady za hodnocení rizik, případně ušetří i další náklady na opatření, která by vyplývala z hodnocení rizik. ALE Současně však neplnění povinnosti vyhodnocovat rizika může vést k nárůstu zdravotních problémů, problémů v oblasti BOZP a s tím spojenými “dalšími” náklady.

8 DĚKUJI ZA POZORNOST lidmila.kleinova@civop.cz


Stáhnout ppt "Společně bezpečně v Evropské unii EU – Hodnocení rizik u malých firem a mikrofirem 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google