Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Agenturní práce Sociálně odpovědná firma Jaroslava Rezlerová, prezidentka APPSPraha, 18.listopadu 2015 Agenturní práce Sociálně odpovědná firma Jaroslava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Agenturní práce Sociálně odpovědná firma Jaroslava Rezlerová, prezidentka APPSPraha, 18.listopadu 2015 Agenturní práce Sociálně odpovědná firma Jaroslava."— Transkript prezentace:

1 Agenturní práce Sociálně odpovědná firma Jaroslava Rezlerová, prezidentka APPSPraha, 18.listopadu 2015 Agenturní práce Sociálně odpovědná firma Jaroslava Rezlerová, prezidentka APPSPraha, 18.listopadu 2015

2 KDO JSME? A PROČ JSME DNES TADY? V ČR je téměř tisíc subjektů, které mají povolení ke zprostředkování agenturního přidělování Členové APPS svými aktivitami v personální oblasti představují 50% celkového trhu agenturního zaměstnávání v ČR APPS se účastní jednání RHSD společně se sociálními partnery, má možnost připomínkovat zákony z oblasti zaměstnávání, sdílejí zkušenosti. Společně se sociálními partnery se podařilo vydiskutovat a připravit prostor pro vyčištění trhu práce od nelegálních agentur práce, bylo definováno zastřené agenturní zaměstnávání, byla zvýšena odpovědnost uživatelů a budou jasně definovány srovnatelné podmínky.

3 O APPS APPS tak získává aktuální informace, data a statistiky z evropského a světového trhu agenturního zaměstnávání, má možnost srovnání se zeměmi EU, lokálními trhy práce i legislativou. APPS se také aktivně účastní seminářů a konferencí pořádaných Eurociett, Evropskou komisí, Mezinárodní organizací práce nebo jinými asociacemi. APPS získává best practises. APPS tak získává aktuální informace, data a statistiky z evropského a světového trhu agenturního zaměstnávání, má možnost srovnání se zeměmi EU, lokálními trhy práce i legislativou. APPS se také aktivně účastní seminářů a konferencí pořádaných Eurociett, Evropskou komisí, Mezinárodní organizací práce nebo jinými asociacemi. APPS získává best practises. APPS je platformou pro setkávání a výměnu informací poskytovatelů personál-ních služeb odborným garantem řady HR konferencí a dalších akcí pro podporu rozvoje v oblasti lidských zdrojů organizátorem kompletního odbor- ného programu pro Mezinárodní veletrh práce JobsExpo aktivním členem pracovní skupiny při MPSV APPS je platformou pro setkávání a výměnu informací poskytovatelů personál-ních služeb odborným garantem řady HR konferencí a dalších akcí pro podporu rozvoje v oblasti lidských zdrojů organizátorem kompletního odbor- ného programu pro Mezinárodní veletrh práce JobsExpo aktivním členem pracovní skupiny při MPSV Asociace poskytovatelů personálních služeb APPS Založena: 2002 Počet členů: 26 Členové vytvořili a propagují ZLATÉ STANDARDY SLUŽEB DLE APPS PRO RECRUITMENT A AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ a DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE PŘI ORGANIZACI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODAVATELE PERSONÁLNÍCH SLUŽEB. Asociace poskytovatelů personálních služeb APPS Založena: 2002 Počet členů: 26 Členové vytvořili a propagují ZLATÉ STANDARDY SLUŽEB DLE APPS PRO RECRUITMENT A AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ a DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE PŘI ORGANIZACI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODAVATELE PERSONÁLNÍCH SLUŽEB. Členové APPS v roce 2014: - přidělili k uživatelům více než 90 tisíc zaměstnanců - na plné úvazky denně pracovalo téměř 24 tisíc zaměstnanců - vyhledali nové zaměstnání pro více než 6,6 tisíce kandidátů. Dáváme tak šanci i ohroženým skupinám na trhu práce jako jsou matky s dětmi, lidé nad 50 let, absolventi a dlouhodobě nezaměstnaní. Působíme v segmentech automotive, v logistice, výrobních a administrativních společnostech a start-up. Členové APPS v roce 2014: - přidělili k uživatelům více než 90 tisíc zaměstnanců - na plné úvazky denně pracovalo téměř 24 tisíc zaměstnanců - vyhledali nové zaměstnání pro více než 6,6 tisíce kandidátů. Dáváme tak šanci i ohroženým skupinám na trhu práce jako jsou matky s dětmi, lidé nad 50 let, absolventi a dlouhodobě nezaměstnaní. Působíme v segmentech automotive, v logistice, výrobních a administrativních společnostech a start-up. CIETT 2013 – celosvětové údaje: - 40,2 milionů agenturních zaměstnanců - 12 milionů FTE´s (plných pracovních úvazků denně -60 tis. agentur práce s 1,66 mil. kmenových zaměstnanců celosvětově -1,6% penetrace agenturního zaměstnávání ve světě - 1,7% penetrace v Evropě - 0,4% APPS podíl agenturního zaměstnávání v ČR CIETT 2013 – celosvětové údaje: - 40,2 milionů agenturních zaměstnanců - 12 milionů FTE´s (plných pracovních úvazků denně -60 tis. agentur práce s 1,66 mil. kmenových zaměstnanců celosvětově -1,6% penetrace agenturního zaměstnávání ve světě - 1,7% penetrace v Evropě - 0,4% APPS podíl agenturního zaměstnávání v ČR Asociace poskytovatelů personálních služeb je řádným členem mezinárodních asociací agentur práce: Eurociett Ciett Asociace poskytovatelů personálních služeb je řádným členem mezinárodních asociací agentur práce: Eurociett Ciett

4 STATISTIKY APPS 2014 Meziroční srovnání celkového počtu přidělených a přepočtených FTE´s

5 Fakta o agenturním zaměstnávání V ČR se pohybuje počet agenturních zaměstnanců na úrovni 200 tisíc přidělení. Důležitý je ale údaj FTE (přepočet na plný pracovní úvazek), zde jsme na údaji cca 50 tisíc (penetrace 0,9%, průměr v EU 1,7%). Nejedná se o každoroční masívní nárůst agenturního zaměstnávání Podle statistik Ciett a Eurociett každé třetí dočasné přidělení přejde v trvalý pracovní poměr. Agentury umožňují agenturním zaměstnancům přístup k trvalému, přímému zaměstnání Ve podnicích, kde je uzavřena kolektivní smlouva, je upraveno agenturní zaměstnávání. O agenturní práci je možné vyjednávat a v rámci kolektivního vyjednávání upravovat podmínky.

6 Fakta o agenturním zaměstnávání Srovnatelné podmínky stále nejsou v zákoně zcela definovány a tak může docházet k tomu, že uživatelé nejsou ochotni je sdělovat agentuře práce podmínky. APPS již v roce 2013 připravila DOPORUČENÍ PRO ORGANIZACI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO DODAVATELE AGENTURNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ, kde sama definovala a upřesnila srovnatelné podmínky: Agentury sdružené v APPS poskytují plnou rovnoprávnost agenturním zaměstnancům ve srovnání se zaměstnanci kmenovými.

7 Fakta o agenturním zaměstnávání Pokud v podniku je uzavřena kolektivní smlouva, je platná pro všechny zaměstnance. Zajišťujeme agenturním zaměstnancům právo na svobodu sdružování a kolektivní vyjednávání. Rozhodně nikdy a v žádném případě nenahrazujeme stávkující zaměstnance agenturními. Agenturní zaměstnanci mají sjednány smlouvy na dobu určitou, z toho vyplývá jasně daný termín ukončení smlouvy. Vždy je možné se domluvit buď na prodloužení smlouvy nebo na možnosti přechodu k uživateli. Pokud není ani jedna možnost, pak se agentura snaží zaměstnance přidělit k jinému uživateli a zajistit tak návaznost pracovního poměru. Agentury se snaží, aby agenturním zaměstnancům vyhledaly po skončení přidělení další možnost uplatnění na trhu práce.

8 Fakta o agenturním zaměstnávání Agenturní zaměstnávání je plně legalizováno od 1.10.2004. Je dostatečně definováno a regulováno a nesmí tak docházet k zastřenému zaměstnávání. APPS bojuje proti jakékoli diskriminaci agenturních zaměstnanců, nedodržování srovnatelné mzdy a dalších podmínek, sjednávání smluv o dílo či švarcsystému, vyplácení výplaty „na ruku“ či části výplaty formou diet či cestovních příkazů. APPS na „pseudoagentury“ upozorňuje a v případě zjištění takových pochybení předává podněty k prošetření Státnímu úřadu inspekce práce. APPS dlouhodobě a intenzivně bojuje proti skrytému zaměstnávání, prosazuje transparentnost veškerých pracovněprávních vztahů. Agenturní zaměstnávání je jedinou legální formou flexibilního zaměstnávání.

9 Agenturní zaměstnávání – zkušenosti z praxe Pracovně lékařské služby dostupnost, omezení flexibility Smlouvy na pracovišti lze doložit během kontroly Zákaz zaměstnávání Cizinců z 3.zemí dříve i osob se zdravotním postižením (omezení zrušeno od 1.1.2015) Tendence ke zvyšování regulace versus zaměření na efektivní fungování kontrol pseudoagentury smlouvy o dílo družstva zaměstnání malého rozsahu (HPP i DPČ do 2499,- Kč včetně) zneužívání cestovních příkazů a další… Vymezení zodpovědnosti Srovnatelné podmínky

10 SITUACE V ČR APPS pro omezení zneužívání agenturního zaměstnávání navrhla: -Omezení nebo zákaz souběhu (kmenoví zaměstnanci a současně agenturní u jednoho uživatele) -zákaz přidělování více agenturami k jednomu uživateli v rámci kalendářního měsíce nebo současně. Podklad pro § 307b Zákoníku práce

11 Význam agenturního zaměstnávání Agentury vytvářejí pracovní místa bez toho, aby nahrazovaly trvalá pracovní místa Agenturní práce je efektivním způsobem získání trvalé práce Soukromé služby zaměstnanosti přispívají k lepšímu trhu práce pouze tehdy, jsou‐li vhodně regulovány Soukromé služby zaměstnanosti poskytují důstojnou práci, pokud je dodržována legislativa a srovnatelné podmínky zaměstnanců V mnoha zemích se agenturní práce uznává jako volba životního stylu

12 SITUACE V ČR K 18.11.2015vydáno 1.668 povolení ke zprostředkování Z toho 996 povolení ke zprostředkování dle § 14 odst. 1 písm. b) – agenturní zaměstnávání Počty agentur práce v Evropských zemích: Rakousko: 1.300Polsko:3.970 Německo:6.700V. Británie: 18.180 Itálie: 97Slovensko:1.500 Francie:1.500 údaje z Ciett Economic Report 2014

13 SITUACE V ČR APPS: -vítá předložený návrh změny zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce a to zejména v opatřeních směřujících ke zpřehlednění trhu agenturního zaměstnávání a vyloučení těch subjektů, které cíleně nedodržují a obcházejí nastavená pravidla. -souhlasí s předkladatelem, že tzv. zastřené (tedy nelegální) agenturní zaměstnávání, působení tzv. „pseudoagentur“ práce (někdy i za součinnosti uživatele) je hlavním problémem této oblasti pracovního trhu. -Svým přístupem podporuje důsledné a efektivní kontrolní činnosti zaměřené proti těmto jevům, jakož i lepšímu vymezení zastřeného zaměstnávání.

14 SITUACE V ČR APPS: Považuje za nutné připomenout přínosy agenturního zaměstnávání: -umožnění získání pracovních zkušeností studentům a absolventům a tím zvýšení jejich potenciálu pro získání budoucího trvalého zaměstnání -nabídka flexibilní práce popř. zachování pracovních návyků a účasti na trhu práce těm, kteří jinak alespoň dočasně mají problém se zaměstnat – např. matky na rodičovské dovolené či s malými dětmi, zaměstnanci zatížení exekucemi, zaměstnanci ve věku nad 50 let, handicapovaní -umožnění přechodu zaměstnance z dočasné zaměstnanosti u agentury do trvalého zaměstnání u uživatele.

15 Členové APPS www.apps.czinfo@apps.cz Partneři APPS


Stáhnout ppt "Agenturní práce Sociálně odpovědná firma Jaroslava Rezlerová, prezidentka APPSPraha, 18.listopadu 2015 Agenturní práce Sociálně odpovědná firma Jaroslava."

Podobné prezentace


Reklamy Google