Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lukáš 23,50-24,12 Josef z Arimatie Ježíšova smrt a vzkříšení 50 Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý, 51 který nesouhlasil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lukáš 23,50-24,12 Josef z Arimatie Ježíšova smrt a vzkříšení 50 Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý, 51 který nesouhlasil."— Transkript prezentace:

1 Lukáš 23,50-24,12 Josef z Arimatie Ježíšova smrt a vzkříšení 50 Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý, 51 který nesouhlasil s jejich rozhodnutím a činem. Pocházel z židovského města Arimatie a patřil k těm, kdo očekávali království Boží.

2 44 Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce. protože se zatmělo slunce. 45 Chrámová opona se roztrhla v půli. 46 A Ježíš zvolal mocným hlasem: "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha." Po těch slovech skonal. 47 Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: "Tento člověk byl vskutku spravedlivý." 48 A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bijíce se do prsou. 49 Všichni jeho přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje a všechno to viděly. 1. Ježíšova smrt 23,44-49 Pohled římského setníka

3 2. Pohled Josefa z Arimatie Lk 23,50-53 50 Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý, 51 který nesouhlasil s jejich rozhodnutím a činem. Pocházel z židovského města Arimatie a patřil k těm, kdo očekávali království Boží. 52 Ten přišel k Pilátovi a požádal ho o Ježíšovo tělo; 53 sňal je z kříže, zavinul do plátna a položil do hrobu, vytesaného ve skále, kde ještě nikdo nebyl pochován.

4 3. Ježíšovo vzkříšení Lk 23,54 – 24,12 Ženy se jdou podívat, kde je hrob (23, 54-56) Kámen je odvalený (24, 1-3) Muži v zářícím rouchu (4-7): proč hledáte živého mezi mrtvými? Svědectví žen (8-11): náboženské blouznění? Petrova reakce (12): údiv

5 a. Ženy se jdou podívat, kde je hrob: Lk 23, 54-56

6 b. Kámen je odvalený Lk 24,1-3

7 c. Muži v zářícím rouchu Lk 24, 4-7 4 A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. 5 Zachvátil je strach a sklonily se tváří k zemi. Ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? 6 Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, 7 že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát."

8 d. Svědectví žen (8-11): náboženské blouznění? 8 Tu se rozpomenuly na jeho slova, 9 vrátily se od hrobu a oznámily to všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním. 10 Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které pověděly apoštolům. 11 Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim.

9 e. Petrova reakce: údiv Lk 24,12 12 Petr se rozběhl ke hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo.


Stáhnout ppt "Lukáš 23,50-24,12 Josef z Arimatie Ježíšova smrt a vzkříšení 50 Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý, 51 který nesouhlasil."

Podobné prezentace


Reklamy Google