Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIBLICKÝ RŮŽENEC bolestná tajemství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIBLICKÝ RŮŽENEC bolestná tajemství"— Transkript prezentace:

1 BIBLICKÝ RŮŽENEC bolestná tajemství
Každé tajemství je vyjádřeno jednou scénou Před modlitbou „Otče náš“ přečteme tajemství příslušného desátku Před každým „Zdrávas Maria“ čteme parafráze nebo citace biblického textu, které se postupně zobrazují (nevkládá se již tajemství) BIBLICKÝ RŮŽENEC bolestná tajemství © České katolické biblické dílo

2 JEŽÍŠ SE PRO NÁS KRVÍ POTIL

3 Ježíš se odebral se svými učedníky na Olivovou horu.
Posaďte se zde, zatímco poodejdu a tamhle se pomodlím. Vzal s sebou do zahrady Petra, Jakuba a Jana. Až k smrti je mé duši smutno! Zůstaňte zde a bděte se mnou! Padl na tvář a modlil se.

4 Můj Otče, je-li možno, kéž mne mine tento kalich utrpení
Můj Otče, je-li možno, kéž mne mine tento kalich utrpení. Přece však ne jak chci já, ale jak chceš ty! Jeho pot byl jako kapky krve, stékající na zem. Petře, ty spíš? Nemohli jste bdít se mnou alespoň hodinu? A znovu se modlil a anděl z nebe ho posiloval. Vstaňte, pojďme, zrádce s blíží!

5 JEŽÍŠ BYL PRO NÁS BIČOVÁN

6 Mistře, buď zdráv! A Jidáš ho políbil.
Proč jsi, příteli, přišel? Syna člověka zrazuješ polibkem? Pacholci se chopili Ježíše. A učedníci uprchli. Vedli ho k Annášovi. Annáš ho spoutaného poslal Kaifášovi.

7 Neznám toho člověka! A Ježíš se obrátil a pohlédl na Petra.
Ano, já jsem král. Ale mé království není z tohoto světa. Pilát ho poslal k Herodovi, který si z něho tropil posměšky. Ne, toho ne, ale propusť nám na svobodu Barabáše! Pak dal Pilát Ježíše zbičovat.

8 JEŽÍŠ BYL PRO NÁS TRNÍM KORUNOVÁN

9 Vojáci oblékli Ježíše do nachově rudého pláště.
Upletli z trní korunu a vsadili mu ji na hlavu. Do pravé ruky mu dali rákosovou hůl. Klekali před ním a posmívali se mu: Buď zdráv, židovský králi! Plivali mu do obličeje.

10 Bili ho rákosovou holí po hlavě.
Hle, člověk! Pryč s ním, na kříž s ním! Hleďte, váš král. Nemáme jiného krále než císaře! Nenacházím na něm žádnou vinu! Propustíš-li ho, jsi proti císaři! Nemám vinu za krev tohoto nevinného. Jeho krev na nás a naše děti!

11 JEŽÍŠ PRO NÁS NESL TĚŽKÝ KŘÍŽ

12 Ježíš si sám nesl kříž. Šel na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Cestou zadrželi jistého Šimona z Kyrény. Vložili na něj kříž. Za ním šel velký zástup lidu.

13 Ženám řekl: Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou
Ženám řekl: Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou! Spíše nad sebou a nad svými dětmi! Vždyť děje-li se toto se zeleným stromem, jak to teprve dopadne se suchým! Spolu s ním byli vedeni na popravu také dva zločinci. Přivedli ho na místo zvané Golgota a rozdělili si jeho šaty. O jeho oděv metali los. Tak se naplnil výrok Písma.

14 JEŽÍŠ BYL PRO NÁS UKŘIŽOVÁN

15 Ježíše přibili na kříž. U Ježíšova kříže stála jeho matka, sestra jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Otče, odpusť jim, protože nevědí, co činí. Ještě dnes budeš se mnou v ráji. Ženo, hle tvůj syn. – Hle, tvá matka.

16 Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?
Žízním! Je dokonáno! Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha. Josef z Arimatie sňal tělo s kříže, zavinul je do čistého plátna a uložil do hrobky.

17 PŘIPRAVILO: ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO
ZDRÁVAS KRÁLOVNO PŘIPRAVILO: ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO


Stáhnout ppt "BIBLICKÝ RŮŽENEC bolestná tajemství"

Podobné prezentace


Reklamy Google