Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace: Text je určen pro žáky 1. ročníku střední odborné školy a žákům nástavbového studia. Prezentace je určena k opakování literárního období renesance.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace: Text je určen pro žáky 1. ročníku střední odborné školy a žákům nástavbového studia. Prezentace je určena k opakování literárního období renesance."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace: Text je určen pro žáky 1. ročníku střední odborné školy a žákům nástavbového studia. Prezentace je určena k opakování literárního období renesance. Typy úkolů jsou různorodé. Metodický pokyn: Vyučující s pomocí multimediální techniky použije materiál k samostatné práci žáků. Prezentaci lze také využít jako opakující práci.

3 Určete charakteristické znaky renesance a středověku  návrat k antické kultuře  touha po pozemském životě  preferování života posmrtného  zavržení antiky  touha po poznání člověka  pouze latina  důraz na rozum  víra ve vlastní síly  touha po bohu  rozvoj literatury v národních jazycích  všestranný člověk

4 Určete charakteristické znaky renesance a středověku RenesanceStředověk návrat k antické kultuřezavržení antiky touha po pozemském životěpreferování života posmrtného touha po poznání člověkatouha po bohu rozvoj literatury v národních jazycíchpouze latina víra ve vlastní síly důraz na rozum všestranný člověk

5 Uveďte pojem k definici, odpovězte na otázky.  Proces v křesťanské církvi, který se snažil odstranit z církve její nedostatky. Tento proces měl za následek vznik protestantských církví.  Myšlenkový, filozofický a historický proud, který zdůrazňuje svobodný rozvoj osobnosti. Není vázán k jedné kulturní etapě.  Která společenská změna pomohla k rozvoji renesance?  Který vědecký objev pomohl k rozvoji renesance?

6 Uveďte pojem k definici, odpovězte na otázky.  reformace  humanismus  vznik měšťanstva jako společenské vrstvy  vynález knihtisku

7 Přiřaďte k autorovi dílo autordílo François VillonZpěvník Lope de VegaDůmyslný rytíř don Quijote de la Mancha Giovanni BoccaccioGargantua a Pantagruel François RabelaisEseje Francesco PetrarcaDekameron Michel de MontaigneOvčí pramen Miguel de Cervantes y SaavedraVelký testament

8 Přiřaďte k autorovi dílo autordílo François VillonVelký testament Lope de VegaOvčí pramen Giovanni BoccaccioDekameron François RabelaisGargantua a Pantagruel Francesco PetrarcaZpěvník Michel de MontaigneEseje Miguel de Cervantes y SaavedraDůmyslný rytíř don Quijote de la Mancha

9 K definici uveďte literární žánr, autora, který jej používal, a jeho národnost  Literární odborně publicistický žánr středního či kratšího rozsahu (na pomezí mezi uměleckým a odborným stylem), který zpracovává úvahu na určité téma. Autor přemýšlí o faktech a hodnotí je.  Esej  Michel de Montaigne  Francouz

10 K definici uveďte literární žánr, autora, který jej používal, a jeho národnost  Próza kratšího rozsahu, stojící mezi povídkou a románem. Má sevřený děj a zajímavý příběh, který vede k překvapivému závěru.  Novela  Giovanni Boccaccio  Ital

11 Poznejte literární žánr ukázky a charakterizujte jej. Ach, pojď si, Lásko, popovídat chvíli a zbav mě hoře, jež mám z přemítání; a abychom se oba potěšili, povídejme si o své krásné paní. Takový oddech tiší všechny žaly a i ta cesta bude o to kratší; když poslouchám či říkám na ni chvály, připadá mi můj návrat čím dál sladší. tak začni, Lásko, chop se svého díla, vždyť proto přec ses ke mně připojila a proto mne provázíš napořád buď z laskavosti nebo slitování: já sám se vzdal už myšlenek i přání a cítím jenom touhu naslouchat.

12 Poznejte literární žánr ukázky a charakterizujte jej.  Sonet  znělka  literární žánr lyrické poezie  obsahuje 14 veršů rozložených do 4 slok první dvě sloky mají 4 verše třetí a čtvrtá sloka 3 verše  Alžbětinský sonet obsahuje 14 veršů rozložených do 4 slok první tři sloky mají 4 verše poslední sloka má 2 verše

13 Doplňte text William Shakespeare se narodil ……………….v roce 1564. Stál u zrodu divadla ………………. Náměty pro svá dramata čerpal z antiky i současnosti. Divadelní hry můžeme rozdělit do třech období. V prvním období vznikají komedie, …………….. hry a také první tragédie …………….. Druhé období se vyznačuje vznikem čtyř vrcholných …………... Jsou to ………………, ………….., ……………. a ………….. V těchto hrách jsou zpravidla rozpolcení lidé, kteří jsou zužováni životními povinnostmi. Třetí období je optimistické a vznikají především komedie. Shakespeare se proslavil i básněmi. Dílo ……………. nebylo nejspíše určeno pro veřejnost a autor jeho vydání neschválil. William Shakespeare umírá v …………. století.

14 Doplňte text William Shakespeare se narodil ve Stratfordu nad Avonou v roce 1564. Stál u zrodu divadla Globe. Náměty pro svá dramata čerpal z antiky i současnosti. Divadelní hry můžeme rozdělit do třech období. V prvním období vznikají komedie, historické hry a také první tragédie Romeo a Julie. Druhé období se vyznačuje vznikem čtyř vrcholných tragédií. Jsou to Hamlet, Král Lear, Othello a Macbeth. V těchto hrách jsou zpravidla rozpolcení lidé, kteří jsou zužováni životními povinnostmi. Třetí období je optimistické a vznikají především komedie. Shakespeare se proslavil i básněmi. Dílo Sonety nebylo nejspíše určeno pro veřejnost a autor jeho vydání neschválil. William Shakespeare umírá v 17. století.

15 Úkoly  Podle charakteristiky určete literární typy.  Ve kterém díle se obě postavy objevily?  Jaké rčení se poprvé objevilo v tomto díle? Rčení charakterizujte.  Jaké národnosti je autor?  Jak se renesance v této zemi označuje?

16 Charakteristika  Nejprve blouznivec, směšný, odtržený od reality. Tragikomický hrdina, který vše obětuje svým ideálům a zásadám. Vnějškově působí směšně, ale uvnitř se jedná o člověka ušlechtilého a mravního.  Člověk praktický, jedná se mu především o bezstarostné živobytí a vůbec netouží po jakémkoliv hrdinství. Nejedná se o prospěcháře nebo podlého sluhu. Pod vlivem svého pána mravně vyspívá.

17 Řešení  Don Quijote  Sancho Panza

18 Řešení  Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha  boj s větrnými mlýny  boj s pomyslným nepřítelem, s přeludem či fantazií  souboj nerovných sil, boj je tedy předem prohraný

19 Řešení  Španěl Miguel de Cervantes y Saavedra  renesance ve Španělsku = Zlatý věk španělské literatury

20 Použité zdroje Literatura 1. Prokop, V. Čítanka k Dějinám literatury od starověku do počátku 19. století. 1. vyd. Karlovy Vary: O.K.-Soft, 2008. 2. Prokop, V. Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století. 1. vyd. Karlovy Vary: O.K.-Soft, 2006. 3. Sochrová, M. Český jazyk a literatura. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2009. ISBN 978-80-253-0468-6.

21 Použité zdroje Obrázky 1. http://www.mes-biographies.com/Ecrivain/images/Montaigne.jpg http://www.mes-biographies.com/Ecrivain/images/Montaigne.jpg 2. http://www.sienalibri.it/img_news/Giovanni%20Boccaccio_1.jpg http://www.sienalibri.it/img_news/Giovanni%20Boccaccio_1.jpg 3. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Hw-shakespeare.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Hw-shakespeare.png 4. http://2.bp.blogspot.com/-nHs-E_c0gWw/UjNWj2SWwgI/AAAAAAAABeo/ZKqx- cqb_2c/s1600/don-quijote-de-la-mancha-433950.jpg http://2.bp.blogspot.com/-nHs-E_c0gWw/UjNWj2SWwgI/AAAAAAAABeo/ZKqx- cqb_2c/s1600/don-quijote-de-la-mancha-433950.jpg 5. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Don_Quijote_and_Sancho_ Panza.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Don_Quijote_and_Sancho_ Panza.jpg 6. http://www.donquijote.cc/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/DQWindmill.gif http://www.donquijote.cc/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/DQWindmill.gif 7. http://servetolead.org/wp-content/uploads/2010/12/cervantes.jpg http://servetolead.org/wp-content/uploads/2010/12/cervantes.jpg


Stáhnout ppt "Anotace: Text je určen pro žáky 1. ročníku střední odborné školy a žákům nástavbového studia. Prezentace je určena k opakování literárního období renesance."

Podobné prezentace


Reklamy Google