Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NEBEZPEČNÉ LÁTKY NÁZEV OPORY – POŽÁRNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY HOŘLAVÉ A VÝBUŠNÉ LÁTKY JOSEF NAVRÁTIL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NEBEZPEČNÉ LÁTKY NÁZEV OPORY – POŽÁRNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY HOŘLAVÉ A VÝBUŠNÉ LÁTKY JOSEF NAVRÁTIL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1

2 NEBEZPEČNÉ LÁTKY NÁZEV OPORY – POŽÁRNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY HOŘLAVÉ A VÝBUŠNÉ LÁTKY JOSEF NAVRÁTIL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

3 Fyzikální veličiny a požárně technické charakteristiky Vznícení Vznícení Teplota vznícení Teplota vznícení koncentrace koncentrace tlak plynů tlak plynů přítomnost katalyzátorů přítomnost katalyzátorů styk s oxidovadlem styk s oxidovadlem objem a tvar objem a tvar stupeň disperzity stupeň disperzity

4 Teplota vzplanutí Nejnižší teplota hořlavé kapaliny vztažená na standardní tlak, při níž vzorek zahřívaný v předepsaném přístroji vyvine tolik par, že jejich směs se vzduchem, která se vytvoří nad hladinou vzorku, po přiblížení zkušebního plamínku vzplane a opět uhasne. Uzavřený kelímek Pensky-Martens Otevřený kelímek Clevelanda

5 Bod vzplanutí vybraných kapalin Látka Bod varu Bod vzplanutí Bod hoření Sirouhlík46-30-29 Benzen80-11-9 Butanol1172933 Anilín1847681 Etanol972225 Mazací olej 225148190

6 Dle normy ČSN650201 Třída nebezpečnosti Dolní meze teploty vzplanutí v o C Horní meze teploty vzplanutí v o C I21 II2155 III55100 IV100250

7 Teplota hoření Nejnižší teplota hořlavé kapaliny vztažená na standardní tlak, při níž vzorek zahřívaný v předepsaném přístroji vyvine tolik par, že jejich směs se vzduchem, která se vytvoří nad hladinou vzorku, po přiblížení zkušebního plamínku vzplane a po jeho oddálení hoří nepřetržitě nejméně pět sekund.

8 Kyslíkové číslo nejmenší koncentrace kyslíku ve směsi s dusíkem v objem.%, při které zkoumaná látka ještě hoří za definovaných podmínek Acetát celulózy16,8Polyester41,5 Bavlna18,6Nylon26,7 Celulóza19,6PVC21,2 Dřevo25,0Polyuretan16,3 Kaučuk ABS19,6Teflon95,0 Papír20,8Vlna23,8 Parafín16,0Grafit63,5

9 Závislost teploty vznícení v 0 C na tlaku Látka0,1MPa 0,5 MPa 1,0MPa 1,5 MPa 2,0MPa 2,5MPa Benzen680620590520500490 Benzín480350310290280250 petrolej460330250220210200

10 Meze výbušnosti Horní mez výbušnosti Dolní mez výbušnosti Dolní teplotní mez výbušnosti Horní teplotní mez výbušnosti

11 Minimální zápalná energie Minimální zápalná energie elektrickou kapacitní jiskrou je nejmenší elektrická energie potřebná k zapálení dané látky při optimální koncentraci a daných podmínkách. Třídy citlivosti /mJ/ : 1 – do 0,025 2 - 0,025 až 0,2 3 – 0,2 až 4,0 4 – 4,0 až 20 5 – nad 20

12 Minimální zápalné energie Látka ve směsi se vzduchem W min v mJ Koncentrace směsi v objem % acetylén0,0197,7 metan0,288,5 sirouhlík0,0097,8 cukr89800 dřevěný prach 140600 obilní prach 1220600 PE800600 uhlí2520500 Acetylen a kyslík 0,0002

13 Speciální parametry Minimální zápalný proud (resp. napětí) je proud (napětí), které způsobuje zapálení výbušné směsi s pravděpodobností 10 -3, stanovenou pomocí unifikovaného přerušovače Minimální výbuchový tlak Nejvyšší hodnota výbuchového tlaku naměřená při různých koncentracích směsi plynu, páry nebo prachu se vzduchem. Příklady v MPa: vodík 0,73, metan 0,706, acetylén 1,016

14 Rychlost hoření Hmotnostní rychlost hoření Lineární rychlost hoření Rychlost šíření plamene - plyno-, paro-, pracho- - po povrchu vzorku

15 Další parametry Hustota Relativní hustota Rozpustnost ve vodě Difúzní koeficient Teplota tání Teplota varu molová hmotnost měrná hmotnost plynné fáze měrná hmotnost kapalné fáze tlak nasycených par viskozita povrchové napětí


Stáhnout ppt "NEBEZPEČNÉ LÁTKY NÁZEV OPORY – POŽÁRNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY HOŘLAVÉ A VÝBUŠNÉ LÁTKY JOSEF NAVRÁTIL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google