Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychopedie Speciální pedagogika osob mentálně retardovaných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychopedie Speciální pedagogika osob mentálně retardovaných."— Transkript prezentace:

1 Psychopedie Speciální pedagogika osob mentálně retardovaných

2 Z historie 1871 Spolkem paní sv. Anny založen první ústav pro idioty. Ředitelem se stal lékař Karel Slavoj Amerling. František Čáda 3 sjezdy pro školy slabomyslné školství pomocné, 1909, 1911Brno, Slezská Ostrava 1913 Karel Herfort – ředitel Ernestina od roku 1902, rodokmeny slabomyslných, rozvíjení motoriky, odstraňování vad řeči, tělesná výchova, ruční práce, individualizace vzdělávání

3 3 Čádovy sjezdy 1.sjezd 1909 v Praze. Stanoveny 4 základní požadavky : 1. Socializace (stát si má vzít MR pod svůj patronát, vzdělávání, povinná školní docházky) 2. Oprávněnost péče o postižené 3. Péče poškolní poústavní 4. Prevence a profylaxe

4 PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00–F99) Stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje‚ který je charakterizován zvláště porušením dovedností. Projevuje se během vývoje. Postihuje poznávací‚ řečové‚ motorické a sociální schopnosti. Retardace se může vyskytnout bez‚ nebo současně s jinými somatickými nebo duševními poruchami

5 Diagnostika MR Standardizované testy inteligence Škály‚ které určují stupeň sociální adaptace v určitém prostředí. Stupeň MR je přibližný. Intelektuální schopnosti a sociální přizpůsobivost se mohou měnit v průběhu času a i snížené hodnoty se mohou zlepšovat cvičením a rehabilitací. Diagnóza odpovídá současnému stavu duševních funkcí.

6 Členění mentální retardace F70 Lehká mentální retardace F71 Střední mentální retardace F72 Těžká mentální retardace F73 Hluboká mentální retardace Význam členění pro praxi

7 F70Lehká mentální retardace IQ se pohybuje přibližně mezi 50 až 69 (což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 9 až 12 let). Stav vede k obtížím při školní výuce. Mnoho dospělých je ale schopno práce. Úspěšně udržují sociální vztahy a přispívají k životu společnosti. Patří sem:lehká slabomyslnost (oligofrenie)lehká mentální subnormalitadebilita

8 F71Střední mentální retardace IQ dosahuje hodnot 35 až 49 (což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 6 až 9 let). Výsledkem je zřetelné vývojové opoždění v dětství. Mnozí se dokáží vyvinout k určité hranici nezávislosti a soběstačnosti‚ dosáhnou přiměřené komunikace a školních dovedností. Dospělí budou potřebovat různý stupeň podpory k práci a k činnosti ve společnosti. Patří sem:střední mentální subnormalita, střední slabomyslnost (oligofrenie), imbecilita

9 F72 Těžká mentální retardace IQ se pohybuje v pásmu 20 až 34 (u dospělých odpovídá mentálnímu věku 3 až 6 let). Stav vyžaduje trvalou podporu Patří sem:těžká mentální subnormalita, těžká slabomyslnost (oligofrenie), idioimbecilita

10 F73Hluboká mentální retardace IQ dosahuje nejvýše 20 (což odpovídá u dospělých mentálnímu věku pod 3 roky). Stav způsobuje nesamostatnost a potřebu pomoci při pohybování‚ komunikaci a hygienické péči. Patří sem:těžká mentální subnormalita, hluboká slabomyslnost (oligofrenie), idiocie

11 Downův syndrom – trizomie 21 Genetická vada, mutace 21. chromzomu 23 párů chromozomů, tj. 46 má osoba 47 chromozomů Příčinou není chování rodičů před nebo v průběhu těhotenství. Výskyt celosvětový, na 800 – 1000 dětí připadá jedno s DS Rizikový faktor – stáří rodičů (nad35/50) V ČR v roce 2010 - 46 dětí, v roce 2013 – 53 dětí

12 Prevence DS Prenatální diagnostika rizikových případů, tj. matka nad 35 let. Amniocentéza – odběr plodové vody Amniocentéza slouží ke zjištění event. genetického postižení plodu. Jedná se o invazivní zákrok, který jako takový má svoje rizika. V 1% případů může dojít v souvislosti s výkonem k potratu plodu.

13 Amniocentéza Výkon doporučuje těhotné ženě porodník - specialista na prenatální diagnostiku, fetální medicínu, event. genetik. 2. Indikace, tj. kdy ji lékař doporučuje pozitivní biochemický screening ultrazvukový nález vývojové vady plodu Může jí být i: rodinná zátěž, genetické postižení ženy, předchozí plod s vývojovou nebo genetickou vadou

14 Psychické zvláštnosti MR Čím Vás mohou překvapit? Zvýšená závislost na rodičích a jiných lidech Sugestibilita a rigidní chování Opožděný psychosexuální vývoj Zvýšená potřeba uspokojování potřeb, potřeba jistoty Impulzivita, vzrušivost, náladovost Poruchy poznávacích procesů, vizuomotoriky, paměti,

15 Ochrana práv MR, normalizace Pravidelný denní režim (práce, strava, spánek) Vzdělávání, práce, rekreace, bydlení Integrace do společnosti Zlepšení zdravotní výchovy a sociálních služeb Respektování přání MR Soběstačnost, selfadvocacy

16 Vzdělávání Zákon 561/2004 – školský zákon Vyhláška 73/2005 a její novela 147/2011 Speciální mateřské školy, Základní škola praktická (ZvŠ), Základní školy speciální (PŠ), školy pro děti s více vadami, odborná učiliště Speciálně pedagogická centra Rámcové a školní vzdělávací programy

17 Literatura ČERNÁ A KOL. Česká psychopedie. Praha : Portál. 2011 FISCHER, S. ŠKODA J. Speciální pedagogika.Triton, 2008 PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido. 1998 RENOTIÉROVÁ A KOL.: Speciální pedagogika. Olomouc: UP, PedF, 2003


Stáhnout ppt "Psychopedie Speciální pedagogika osob mentálně retardovaných."

Podobné prezentace


Reklamy Google