Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ S VEDENÍM ZLÍNSKÉHO KRAJE Vybudování a rozvoj komunikační infrastruktury Zlínského kraje Zlín,15. 6. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ S VEDENÍM ZLÍNSKÉHO KRAJE Vybudování a rozvoj komunikační infrastruktury Zlínského kraje Zlín,15. 6. 2011."— Transkript prezentace:

1 SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ S VEDENÍM ZLÍNSKÉHO KRAJE Vybudování a rozvoj komunikační infrastruktury Zlínského kraje Zlín,15. 6. 2011 Libor Lukáš Statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje 1

2 2 OBSAH 1.Konkurenceschopnost regionu 2.Komunikační infrastruktura Zlínského kraje 3.Náklady a přínosy budování komunikační infrastruktury ZK 4.Závěr PŘÍLOHA – Memorandum o spolupráci

3 3 1. KONKURENCESCHOPNOST REGIONU Zlínský kraj definoval a sleduje naplnění vize ve Strategii rozvoje Zlínského kraje 2020 „Zlínský kraj – region s moderní prosperující ekonomikou s rostoucí životní úrovní, a vysokou zaměstnaností, atraktivní pro obyvatele, investory i návštěvníky“ Ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu využívá Zlínský kraj v rámci výkonu samosprávy zejména finanční toky z rozpočtu kraje (s příspěvkem dotačních zdrojů) směřující k realizaci významných rozvojových projektů Důležitým aspektem konkurenceschopnosti je kvalitní infrastruktura: silniční – výrazné investice do silnic II. a III. třídy a prosazování urychlení budování dálničních komunikací na území kraje inženýrské sítě – vodohospodářská infrastruktura, energetika, plyn… komunikační infrastruktura – páteřní komunikační síť a metropolitní sítě pro efektivní a bezpečné sdílení dat a komunikaci Dalším aspektem konkurenceschopnosti je informační (elektronická) gramotnost

4 4 1. KONKURENCESCHOPNOST REGIONU Vybudování kvalitní komunikační infrastruktury a její využití dokáže zefektivnit samosprávu a pozitivně ovlivnit konkurenceschopnost regionu v celé řadě oblastí: zdravotnictví – sdílení dat, telemedicína krizové řízení – služby varovného a vyrozumínvacího systému doprava – vazba na projekt KORIS, větší komfort cestování v regionu vzdělávání – ve zdravotnictví, veřejné správě, školách v kraji či obecně plošné vzdělávací programy eGovernment – elektronická spisová služba, digitalizace dat, datové sklady a manažerské informační systémy podnikatelské prostředí a služby, kultura, cestovní ruch…

5 záměrem, který je rozdělen do 2 etap, je vybudovat, vlastnit a provozovat robustní, rychlou a bezpečnou komunikační infrastrukturu veřejné správy, která v cílovém stavu propojí: ZK a ORP zřizované a zakládané organizace ZK a ORP subjekty IZS a krizového řízení bude vybudována na platformě partnerství ve spolupráci kraje s městy a obcemi bude vybudována s významným přispěním finančních zdrojů z EU 5 2. KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA ZK

6 Důvody realizace záměru jsou následující: vytvořit kritickou infrastrukturu pro Integrovaný záchranný systém, která umožní efektivní využití nástrojů pro řízení mimořádných a krizových situací umožnit efektivní sdílení a poskytování služeb e-Governmentu umožnit využít privátní služby, které jsou a budou v budoucnu poskytovány komerčními poskytovateli služeb v IT (housing, hosting, cloud) centralizovat služby vůči zřizovaným a zakládaným organizacím získat nezávislost kraje v této strategické oblasti 6 2. KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA ZK

7 Technologick é centrum ZK (40 mil.) Komunikační infrastruktura ZK (38 mil) Integrovaný projekt IVVS ZK (132 mil) Infrastruktura ZKslužby pro ZK a ORP technologické centrum I. etapa Veřejná zakázka před uveřejněním! realizováno jako jeden společný projekt ZK a ORP 2. KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA ZK 7

8 8 I. ETAPA (2011 – 2013) - 210 mil. vybudování krajské optické páteřní sítě propojující úřady a centrály VVS všech ORP a nemocnice zakládané krajem, vybudování koncových bodů krizového řízení u ORP – 210 mil.

9 II. ETAPA (2013 - ) Vybudování metropolitních sítí ORP spojujících lokality městských i krajské zřizovaných a zakládaných organizacích Odhadovaný rozpočet cca 172 mil. Kč (pro 561 bodů zájmu) 9 2. KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA ZK

10 Investice I. etapa (v mil. Kč) Integrovaný projekt IVVS ZK75% z ROP132 Technologické centrum a část komunikační infr.85% z IOP78 Celkem210 Projekt TC + část komunikační infrastruktury spolufinancovaný z IOP je kompletně organizovaný ZK jako zadavatelem. Projekt IVVS ZK je integrovaný projekt, který se skládá ze 14 individuálních projektů realizovaných 13 ORP a ZK. ORP mají příležitost získat 75% z dotace na koncové prvky varování a informování současně s připojením do krajské infrastruktury v hodnotě 127 mil Kč! 3. NÁKLADY A PŘÍNOSY BUDOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY ZK 10

11 Struktura investic podporovaných z ROP pro IVVS ZK (rozdělení na ZK a 13 ORP, v mil. Kč) Podíl ZK Podíl ORP Krizová komunikační infrastruktura - žadatel ZK8922,250 Řídící pracoviště na KÚ a KŘ HZS - žadatel ZK51,250 Koncové prvky VVS - žadatelé 13 x ORP3809,5 Celkem13223,59,5 Struktura investic je dána Integrovaným projektem IVVS ZK (část I. etapy) Zlínský kraj (1 x individuální projekt): Řídící pracoviště stálé pracovní skupiny KŠ KÚ Řídící pracoviště KŠ u HZS ZK Komunikační infrastruktura pro napojení systémů pro podporu krizového řízení v ORP Všechny ORP (13 x individuálních projektů): Doplnění koncových prvků varování, vyrozumění a informování obyvatel Napojení koncových prvků na Řídící pracoviště stálé pracovní skupiny na KÚ a HZS 11 3. NÁKLADY A PŘÍNOSY BUDOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY ZK

12 Struktura investic podporovaných z IOP (ZK, v mil. Kč)Podíl ZK Komunikační infrastruktura – část (žadatelem ZK)385,7 Technologické centrum (žadatelem ZK)406 Celkem7811,7 Struktura investic IOP (žadatel Zlínský kraj) je tvořena projektem pro technologické centrum a komunikační infrastrukturu (část I.) Technologické centrum : Žadatel ZK Bude vypsána veřejná zakázka Komunikační infrastruktura: Žadatel ZK Bude vypsána veřejná zakázka společně na realizaci projektu IVVS ZK 12 3. NÁKLADY A PŘÍNOSY BUDOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY ZK

13 Realizace projektů vybudování komunikační infrastruktury Zlínského kraje (I. etapa) a metropolitních městských sítí (II. etapa) povede k dosažení následujících přínosů:  ochrana obyvatel, zdraví a majetku  rozvoj e-Governmentu  úspory nákladů  příležitosti pro nastartování dalších rozvojových aktivit:  efektivita informačního systému  navazující projekty soukromého sektoru  koncentrace moderních technologií + lidí + finančních zdrojů 13 3. NÁKLADY A PŘÍNOSY BUDOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY ZK

14 JAK NA TO…?  součinnost a spolupráce Zlínského kraje a ORP  strukturální fondy EU – unikátní příležitost financování:  ZK zajistí v rámci projektů „Zavádění e-Governmentu ve Zlínském kraji“ z IOP a Integrovaného projektu „Informační varovný a vyrozumívací systém ZK“ z ROP vybudování I. ETAPY – páteřní optické sítě propojující všechna ORP a krajské nemocnice  ORP předloží v rámci Integrovaného projektu „Informační varovný a vyrozumívací systém“ individuální projekt na doplnění a napojení koncových prvků vyrozumění  Memorandum o spolupráci jako institucionální forma partnerství ZK a jednotlivých ORP při realizaci záměru  příprava projektové dokumentace IVVS ZK – Zlínský kraj zajistí koordinaci zdrojů na pokrytí přípravy  Zlínský kraj bude hledat možnosti podpory 2. etapy – budování metropolitních sítí 14 4. ZÁVĚR BUDUJEME KONKURENCESCHOPNOST REGIONU V DLOUHODOBÉM HORIZONTU – SE ZAHRNUTÍM VŠECH OBLASTÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE!

15 Tomáš Baťa „Kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby vybojoval lepší. Nesmí držet vrabce v hrsti jen proto, že je lepší než holub na střeše. Bez odvahy ke změně není zlepšení, není blahobytu.“ 20. léta minulého století 15

16 Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje libor.lukas@kr-zlinsky.cz DĚKUJI V Á M ZA POZORNOST! 16

17 Příloha – návrh Memoranda o spolupráci (1) 17

18 Příloha – návrh Memoranda o spolupráci (2) 18


Stáhnout ppt "SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ S VEDENÍM ZLÍNSKÉHO KRAJE Vybudování a rozvoj komunikační infrastruktury Zlínského kraje Zlín,15. 6. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google