Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení dosavadních výsledků. Vývoj počtu obyvatel 2001-2012 – celky MAS SR 26.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení dosavadních výsledků. Vývoj počtu obyvatel 2001-2012 – celky MAS SR 26."— Transkript prezentace:

1 Představení dosavadních výsledků

2

3 Vývoj počtu obyvatel 2001-2012 – celky MAS SR 26

4 Vývoj počtu obyvatel 2001-2012 – obce

5 Vývoj počtu obyvatel 2008-2012

6 Dostupnost ČB autem & jakost vody v tocích II/160 II/163

7 Vyjížďka za prací a nezaměstnanost 2011

8 Třídění odpadů; soutěž EKO-KOM 2013 Do 499 (370)500-1999 (133)2000-7000 (36) 178.Hranice68.Ločenice14.T. Sviny 224.O. Újezd105.Slavče20.Borovany 278.H. Dvořiště107.Jílovice22.N. Hrady 297.Rožmberk125.D. Dvořiště26.Ledenice

9 Hlavní problémy (celá MAS) Nezaměstnanost (místy) Nerovnoměrný vývoj počtu obyvatel Nerovnoměrná vzdělanostní struktura Stav místních komunikací, polních a lesních cest Místy špatná dopravní obslužnost (složitě a pomalu do ČB, málo v sobotu) (Ne-)bezpečnost na silnicích (v obcích) Málo „uniforem na ulicích“ Chybí krátké řetězce (místní produkce pro místní spotřebu) Místy malá podpora podnikatelů Malá angažovanost obyvatel Místy problémy se spojením (místní rozhlas, internet) Chybí infrastruktura pro volný čas Někde ještě bytová výstavba T. Sviny málo jako „centrum“ regionu (služby, kultura) Různé problémy s lékařskou péčí Chybějí sociální služby specifické, o víkendech a v odlehlých místech Lokální sociální problémy (soc. vyloučené lokality v Benešově n. Č a v H. Dvořišti, prostituce a herny v D. Dvořišti) SŠ/SOU v problémech a daleko Nevyhovující systém financování a (ne- )spolupráce škol Nezájem o levnější turistiku Není systém tras pro koně a pro běžky, částečně (lokálně) ale trasy jsou Nerovnoměrná a ne-společná propagace turistických cílů Čistota (povrchových) vod Nedostatečné zadržování vody v krajině (Ne-)třídění odpadu Nedohoda o přístupu do krajiny, její málo rozmanité využívání Nedaří se čistě a levně topit v BD, využívat OZE, obecně šetřit na energiích

10 Z veřejného projednání v Ledenicích Co chceme: bezpečnou dopravu pro všechny, sdílenou a veřejnou (cyklostezky, vlak jako páteř, car sharing) dobré zázemí pro volný čas, setkávání, akce rozšíření vzdělávacích zařízení uvědomělé občany a zastupitele, komunitně orientované starosty zachování sídelní struktury (ne satelity a sídelní kaši) Chybějí cyklostezky pro každodenní i turistické využití, nejsou vyznačeny použitelné cyklotrasy Kamionová doprava Malá kapacita a nedostatečné vybavení MŠ a ZŠ Prodej nezpracovaného dřeva (do zahraničí) ze státních i z obecních lesů Překážky rozvoje :

11 Co s tím Zasadit do strategického rámce (obecná struktura strategií) Dodržet „zlaté pravidlo“ strategického plánování Uspořádat to do předepsané osnovy SCLLD

12 Strategický rámec

13 Zlaté pravidlo strategického plánování Popis Určení Návrh problému potřebyopatření

14 Popis území a zdůvodnění jeho výběru Analytická část – Stručná socio-ekonomická analýza – Analýza problémů a potřeb včetně SWOT analýzy – Vazba na strategické dokumenty Strategická část – Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření – Popis strategie a jejích cílů – Popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie cílů, včetně jasných a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky Implementační část – Popis implementačního procesu – Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce – Popis integrovaného přístupu napříč programovými rámci Přílohy – Časový harmonogram a finanční plán – Mapa území – Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie – Osvědčení o splnění standardů MAS Osnova SCLLD

15 Kam chceme dospět a co chceme změnit (pracovní návrh) Vize, cílový stav (možné prvky): -Region co nejméně závislý na dotacích, který i bez nich zajistí vysokou kvalitou života obyvatel. -Odolný proti nepříznivým změnám (přírodním) a zásahům (lidským) zvenčí. -Obyvatelé co nejvíc rozvíjející svůj potenciál (vzdělaní a podnikaví) a spokojení. Globální cíl, hlavní změny (možné složky): -Rozvinout místní ekonomiku vč. energetiky -Snížit socioekonomické rozdíly (regionální disparity) -Posílit regionální identitu a soudržnost -Kombinovat trojí zisk (ekonomický, společenský a ekologický)

16 Klíčové oblasti (priority) Technické podmínky (infrastruktura a její fungování) Ekonomika venkova (podmínky k podnikání; přednostně pro lokalizaci, zaměstnanost a eko-/energo- šetrnost) Vzdělávání a volný čas („bezproblémový rozvoj lidských zdrojů“; především infrastruktura, ale i provoz) Sociální služby a pomoc („problémový rozvoj lidských zdrojů“, vč. začleňování) Veřejné služby (vč. veřejné správy) Náš region (prostředí pro život – přírodní a kulturní dědictví) --------------------------------------------------------------------------------- x rezortní přístup (Zemědělství, Průmysl, Doprava, Školství, Sociální věci, Zdravotnictví, Veřejná správa, Kultura, Sport,…), jen obtížně „strategický“; příklad: zemědělství a cestovní ruch (ekonomika a prostředí)

17 Podoblasti – Doprava – Energetika – Bydlení – Komunikace – Voda – Podmínky pro podnikání – Informovanost/ poradenství – Podpora místního odbytu – Vzdělávání – Kultura – Sport – Sociální služby - postupné zlepšování – Pomoc problémovým lokalitám a prevence vzniku dalších – Nezhoršování dostupnosti zdravotní péče – Zapojování obyvatel do rozhodování – Zlepšování výkonu veřejné správy – Péče o životní prostředí – Péče o kulturní dědictví – Šetrný cestovní ruch


Stáhnout ppt "Představení dosavadních výsledků. Vývoj počtu obyvatel 2001-2012 – celky MAS SR 26."

Podobné prezentace


Reklamy Google