Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňová soustava v ČR Daně tvoří významnou část příjmů státního rozpočtu a jsou významným nástrojem ovlivňování ekonomiky státem Daně tvoří významnou část.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňová soustava v ČR Daně tvoří významnou část příjmů státního rozpočtu a jsou významným nástrojem ovlivňování ekonomiky státem Daně tvoří významnou část."— Transkript prezentace:

1 Daňová soustava v ČR Daně tvoří významnou část příjmů státního rozpočtu a jsou významným nástrojem ovlivňování ekonomiky státem Daně tvoří významnou část příjmů státního rozpočtu a jsou významným nástrojem ovlivňování ekonomiky státem Daň je povinná a nevratná platba vybíraná státními orgány od fyzických a právnických osob na základě zákona Daň je povinná a nevratná platba vybíraná státními orgány od fyzických a právnických osob na základě zákona Objektem daně = je to,co podléhá dani Objektem daně = je to,co podléhá dani Subjekty daně = daňoví poplatníci – právnické a fyzické osoby Subjekty daně = daňoví poplatníci – právnické a fyzické osoby Poplatník je osoba, jehož příjmy podléhají dani Poplatník je osoba, jehož příjmy podléhají dani Plátce je osoba, která je povinna daň vybrat od poplatníků a odvést správci daně Plátce je osoba, která je povinna daň vybrat od poplatníků a odvést správci daně Správcem daně je územní finanční úřad, u cel je to celní úřad Správcem daně je územní finanční úřad, u cel je to celní úřad Zdaňovací období je časový interval, za který je určen základ a výše daně a za který se daň hradí – měsíc, čtvrtletí, rok Zdaňovací období je časový interval, za který je určen základ a výše daně a za který se daň hradí – měsíc, čtvrtletí, rok Daňové přiznání je doklad, ve kterém musí plátce daně uvést všechny skutečnosti potřebné pro výpočet daně a tento výpočet v daň. přiznání předložit FÚ v termínu dle daň. zákona. Daňové přiznání je doklad, ve kterém musí plátce daně uvést všechny skutečnosti potřebné pro výpočet daně a tento výpočet v daň. přiznání předložit FÚ v termínu dle daň. zákona. Daňový poradce je fyzická osoba, která složí předepsané zkoušky a stane se členem Komory daňových poradců a může na základě plné moci zastupovat subjektv daň. Řízení, své služby poskytuje za úplatu Daňový poradce je fyzická osoba, která složí předepsané zkoušky a stane se členem Komory daňových poradců a může na základě plné moci zastupovat subjektv daň. Řízení, své služby poskytuje za úplatu

2 Dělení daní 1)Přímé = jsou daně placené přímo fyzickými a právnickými osobami např. daně z příjmu, daně z majetku a dědické daně 2)Nepřímé = jsou daně připočítávané k cenám zboží a služeb. Do státního rozpočtu je odvádějí prodávající. Jde o daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně Druhy daní Daňovou soustavu ČR tvoří tyto daně : Daňovou soustavu ČR tvoří tyto daně : 1) Daně přímé 1) Daně přímé A) Daně z příjmu fyzických a právnických osob – jedná se o příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti A) Daně z příjmu fyzických a právnických osob – jedná se o příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti B) Daň z nemovitosti – platí ji vlastníci pozemků a staveb B) Daň z nemovitosti – platí ji vlastníci pozemků a staveb C) Daň silniční – platí ji držitel vozidla, které je využíváno jako prostředek podnikání. Je pevně stanovená C) Daň silniční – platí ji držitel vozidla, které je využíváno jako prostředek podnikání. Je pevně stanovená D) Daň darovací – postihuje bezúplatný převod majetku mezi živými osobami, její výše závisí na hodnotě daru a vztahu mezi dárcem a obdarovaným D) Daň darovací – postihuje bezúplatný převod majetku mezi živými osobami, její výše závisí na hodnotě daru a vztahu mezi dárcem a obdarovaným E) Daň z nabytí nemovitých věcí – platí se při prodeji nebo jiném úplatném převodu nemovitého majetku, její výše závisí na ceně nemovitosti E) Daň z nabytí nemovitých věcí – platí se při prodeji nebo jiném úplatném převodu nemovitého majetku, její výše závisí na ceně nemovitosti

3 2) Daně nepřímé A) Daň z přidané hodnoty – dotýká se výroby a prodeje zboží a služeb v každé fázi výroby a distribuce, promítne se v konečné ceně zboží a služeb A) Daň z přidané hodnoty – dotýká se výroby a prodeje zboží a služeb v každé fázi výroby a distribuce, promítne se v konečné ceně zboží a služeb B) Daňe spotřební – umožňují státu určitou regulaci spotřeby, v konečné fázi je platí spotřebitelé.Zatěžuje zejména pohonné hmoty, líh, lihoviny, alkoholické nápoje, tabák, tabákové výrobky B) Daňe spotřební – umožňují státu určitou regulaci spotřeby, v konečné fázi je platí spotřebitelé.Zatěžuje zejména pohonné hmoty, líh, lihoviny, alkoholické nápoje, tabák, tabákové výrobky


Stáhnout ppt "Daňová soustava v ČR Daně tvoří významnou část příjmů státního rozpočtu a jsou významným nástrojem ovlivňování ekonomiky státem Daně tvoří významnou část."

Podobné prezentace


Reklamy Google