Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.1713 Šablona: III/2 Sada: Dnešní svět Ověření ve výuce: Třída: Datum:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.1713 Šablona: III/2 Sada: Dnešní svět Ověření ve výuce: Třída: Datum:"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.1713 Šablona: III/2 Sada: Dnešní svět Ověření ve výuce: Třída: Datum: (nutno poznamenat v TK)

2 SVĚTOVÁ PRŮMYSLOVÁ VÝROBA Předmět: zeměpis Ročník: 9. Anotace: Prezentace, která poskytuje informace o průmyslové výrobě, jejím významu a odvětvích. Klíčová slova: průmysl, lokalizační činitel, odvětví, obor, průmyslový produkt, průmyslová revoluce, vědecko- technická revoluce Jméno autora (vč. titulu): Mgr. Jiří Petrák Škola – adresa: ZŠ v Jemnici,p.o nám. Svobody 88 67531 Jemnice

3 PRŮMYSL je významným odvětvím světového hospodářství průmyslové výrobky využívá člověk k práci, v domácnosti i ve volném čase průmysl velmi rychle zavádí do výroby vědecké objevy a technické vynálezy nové výrobky tak stále více ulehčují lidem život

4 PRODUKTY KONEČNÉ SPOTŘEBY: automobil, dětská kniha, počítač… PRODUKTY K ZÍSKÁVÁNÍ SUROVIN: tanker, potrubí, těžební věž… PRODUKTY PRO PRŮMYSL: soustruh, frézka, vrtačka… PRODUKTY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ: traktor, kombajn, pluh… PRODUKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ FUNKCI SLUŽEB: školní tabule, operační stůl, počítačka bankovek…

5 PRŮMYSL v průmyslu pracuje zhruba ¼ ekonomicky aktivního obyvatelstva těchto zhruba 550 mil. obyvatel vyprodukuje 80% celkové hodnoty výroby světového hospodářství

6 PARNÍ STROJE (1894) obr.č.1

7 Vývoj průmyslu konec 18. století = průmyslová revoluce - rychlé šíření průmyslu (začalo v Anglii), které mělo za důsledek změny v životě lidí i změnami v charakteru krajiny 70. léta 20. století = vědecko-technická revoluce - zavádění zcela nových technologií a zvýšené využívání vědy v průmyslu, zcela změnilo postupy a vývoj průmyslu

8 montážní hala (19.stol) obr.č.2

9 montážní hala (2.pol. 20. stol.) obr.č.3

10 lokalizační faktory (činitelé) jsou předpokladem pro vznik a rozvoj průmyslu jsou to: poloha, zdroje surovin a energie, voda, pracovní síla a kvalifikované vzdělání, doprava, odbyt výrobků, životní prostředí, finance, velikost území, životní prostředí

11 Průmysl se dělí na průmyslová odvětví a průmyslové obory: Základní dělení: těžební průmysl - těžba surovin a paliv zpracovatelský průmysl - zpracování surovin získaných těžebním průmyslem nebo surovin, které získává zemědělství

12 odvětví těžkého průmyslu 1/ strojírenství a obrábění kovů 2/ elektrotechnický průmysl - výroba elektrických zařízení, přístrojů, kabelů 3/ hutnictví železa a neželezných kovů 4/ těžební průmysl - těžba paliv a rud 5/ elektroenergetika - výroba elektrické energie a technologického tepla 6/ chemický průmysl a petrochemie - rafinerie ropy, výroba plastů 7/ průmysl stavebních hmot

13 odvětví lehkého průmyslu 1/ potravinářský průmysl 2/ oděvní průmysl 3/ obuvnický průmysl 4/ kožedělný průmysl 5/ nábytkářský průmysl 6/ papírenský a polygrafický průmysl 7/ farmaceutický průmysl 8/ spotřební strojírenství vyrábí převážně spotřební předměty - také se někdy nazývá spotřební průmysl

14 Úkoly: 1.Doplň ke každé skupině průmyslových produktů minimálně tři další příklady. 2.Vysvětli pojmy robotizace, mechanizace, automatizace. 3.Které země dnes stojí v čele technického pokroku.

15 Zdroje informací a fotografií Obr. č.1 F.A. Brockhaus, Berlin und Wien. Dampfmaschinen2 brockhaus.jpg.[online]. [2010-01-09]. [cit. 2013-03-06]. Dostupné pod licencí Public domain z WWW:. Obr. č.2 unbekannt; upload by sidonius. Bild Maschinenhalle Escher Wyss 1875.jpg. [online]. [2008-09-15]. [cit. 2013-03-06]. Dostupné pod licencí Public domain z WWW:. Obr. č.3 Mixabest. KUKA Industrial Robots IR.jpg. [online]. [2010-03-24]. [cit. 2013-03- 06]. Dostupné pod licencí Creative commons z WWW:.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.1713 Šablona: III/2 Sada: Dnešní svět Ověření ve výuce: Třída: Datum:"

Podobné prezentace


Reklamy Google