Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ."— Transkript prezentace:

1 SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

2 Dělíme na: Primární sektor (těžba nerostných surovin, zemědělství, lesní a vodní hospodářství, rybolov) Sekundární sektor (průmysl, stavebnictví, doprava surovin a výrobků) Terciární sektor (osobní doprava, školství, zdravotnictví, kultura, obchod) Kvartérní sektor (věda a výzkum)

3 ? NAJDI V ATLASE VÝZNAMNÁ SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ CENTRA

4 SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ CENTRA
Atlanta Chicago Londýn Tokio Los Angels Paříž Bangko

5 je závislé na přírodních podmínkách
zajišťuje výživu obyvatel

6 ZEMĚDĚLSTVÍ zajišťuje obživu obyvatelstva
obrovské rozdíly ve výkonnosti ve světě dělíme na: rostlinnou a živočišnou výrobu

7 Rostlinná výroba závisí na: ?
cílem pěstování plodin je produkce potravin, krmiv, surovin zemědělské plodiny dělíme na: ? (8)

8 Živočišná výroba smyslem živočišné výroby je zajištění zdrojů pro obživu obyvatel a pro průmyslovou výrobu rozmístění chovu zvířat je závislé na zdroji krmiv a poptávce po produkci největší užitek dává chov skotu, prasat, ovcí, drůbeže

9 Rybolov velký význam má mořský rybolov (Newfoundland, Japonské moře, Island, Severní moře, pobřeží Peru)

10 Vodní hospodářství úkolem je zajistit potřebné množství vody v požadované kvalitě

11 Lesy 1/3 souše zabírají lesy
nejvýznamnější je severní lesní pás a pás tropických lesů význam lesů: ? úkolem lesního hospodářství je co nejlepší využívání lesů

12 PRŮMYSLOVÁ VÝROBA rozmístění průmyslu závisí na:
dělíme na: lehký a těžký

13 TĚŽKÝ PRŮMYSL

14 Těžební průmysl těžba nerostných surovin - paliva rudy
nerudní suroviny drahé kovy

15 Energetický průmysl výroba elektrické energie, tepla, plynu
elektrárny dělíme na: ?

16 Hutní průmysl zabezpečuje výrobu surového železa, oceli, barevných kovů, slitin

17 Strojírenský průmysl nejrozšířenější
spolu s chemickým průmyslem je ukazatelem vyspělosti země uplatňuje se v: ?

18 Chemický průmysl vyžaduje: dostatek vody, energie a surovin, kvalifikované pracovníky, výzkum vysoké nároky na ochranu životního prostředí petrochemie: ?

19 Výroba stavebních hmot
cement, cihly, střešní krytiny..)

20 LEHKÝ PRŮMYSL

21 Spotřební průmysl Textilní průmysl Obuvnický průmysl
Potravinářský průmysl Průmysl skla, porcelánu a keramiky Dřevozpracující a papírenský průmysl

22 DOPRAVA přemísťování osob a nákladů
vyžaduje: dopravní cesty, dopravní prostředky a dopravní zařízení dělíme: ? druhy dopravy: suchozemská, vodní, letecká, doprava zpráv

23 SLUŽBY nevýrobní část hospodářství
pokrývají základní potřeby lidí, zvyšují jejich životní úroveň a vyplňují jejich volný čas


Stáhnout ppt "SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google