Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ch_066_Chemizace Ch_066_Chemický průmysl_Chemizace Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ch_066_Chemizace Ch_066_Chemický průmysl_Chemizace Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační."— Transkript prezentace:

1 Ch_066_Chemizace Ch_066_Chemický průmysl_Chemizace Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování, seznámení, procvičování a srovnávání učiva 9.ročníku.  Materiál rozvíjí, podporuje, prověřuje, vysvětluje učivo – chemický průmysl.  Je určen pro předmět chemie a ročník devátý.  Tento materiál vznikl ze zápisu autora jako doplňující materiál k učebnici: Novotný,P., za kolektiv. Chemie pro 9.ročník základní školy, SPN a.s., Praha 1998.

3 C H E M I Z A C E

4 Definice: Chemizace je stále rostoucí využívání výrobků chemického průmyslu a chemických metod ve všech oblastech národního hospodářství, v různých vědních oborech a v běžném životě občanů, např. v zemědělství (průmyslová hnojiva, herbicidy, insekticidy), v textilním průmyslu (syntetická vlákna), ve výrobě plastických hmot a výrobků pro průmysl i domácnost.

5 ● Látkové přeměny, jejichž studiem se chemie zabývá, jsou základem velké řady technologických postupů spojených s osvojením ohně (výroba keramiky a vápna či úprava potravy) nebo se zpracováním kůží a tkanin. ● Chemie jako obor sledující zákonitosti látkových přeměn má původ snad už v době kamenné. Na to navazovaly technologie zpracování kovů (stříbro, zlato, měď, bronz, železo), výroba skla a také výroba kvasu či piva ve starověkých říších (Sumerové, Egypt, Čína).

6 Některé chemické výroby využívají chemické změny probíhající při zahřívání surovin, např. výroba páleného vápna, chemické zpracování uhlí, dřeva a ropy.

7 ● Z ekonomického hlediska má při chemických výrobách značný význam nejvýhodnější rychlost dané chemické reakce. ● K urychlení reakcí při výrobě se především využívají katalyzátory a zvýšená teplota reakční směsi. Uplatňují se však i další činitelé zvyšující rychlost požadovaných reakcí – velká koncentrace reaktantů, zvětšení plošného obsahu povrchu pevných reaktantů a nejvýhodnější tlak při reakcích plynů. ● Volba nejvhodnějších podmínek pro rychlý průběh chemických reakcí patří mezi nejvíce využívané principy chemických výrob.

8 Pro zabezpečení rozvoje chemické výroby je nezbytný dostatek surovin. K základním surovinám chemické výroby řadíme vzduch a vodu, z nichž lze izolovat některé prvky, např. kyslík, dusík, vodík, které jsou základem pro výrobu základních anorganických chemikálií, např. amoniaku, kyseliny dusičné atd. Kromě vzduchu a vody řadíme mezi suroviny chemické výroby především ropu, zemní plyn, uhlí, rudy, písek, některé hlíny a jíly, vápenec, dřevo, zemědělské plodiny aj.

9 Chemizace zasahuje do mnoha průmyslových odvětví, v nichž se produkty výroby získávají látkovou přeměnou surovin. Jde zejména o: ● chemický průmysl (výroba chemikálií, barviv, výbušnin, plastů, pohonných látek, zpracování ropy apod.) ● farmaceutický průmysl (výroba léčiv) ● sklářský průmysl (výroba skleněných předmětů) ● keramický průmysl (výroba keramických předmětů) ● potravinářský průmysl (výroba potravinových tuků, cukru, piva, lihovin apod.) ● hutnický průmysl (výroba kovů z rud) ● průmysl stavebních materiálů (výroba cementu, malty, betonu apod.)

10 Chemie je všude kolem nás Pomáhá ● Léčiva ● Detergenty ● Pesticidy

11 Chemie je všude kolem nás Pomáhá ● Konzervanty ● Hnojiva ● Plasty ● Biotechnologie

12 Chemie je všude kolem nás Škodí ● Drogy ● Otravné bojové látky ● Znečištění životního prostředí ● Havárie

13 Odpovězte na otázky: ● Proč konzervujeme potraviny? ● Ve kterých výrobách se uplatňují biotechnologie? ● Kdy byli poprvé použity bojové chemické zbraně?

14 Odpovězte na otázky: ● Proč konzervujeme potraviny? ● Prodloužíme tím jejich trvanlivost. ● Ve kterých výrobách se uplatňují biotechnologie? ● Všude tam, kde se využívá činnosti nižších živých organizmů, např. výroba piva, vína, mléčných výrobků apod. ● Kdy byli poprvé použity bojové chemické zbraně? ● V první světové válce zejméma chlór (hustá mlha leptající měkké sliznice) a yperit (hořící plyn).

15 POUŽITÉ ZDROJE: ● Základy chemie 2. Praha: Fortuna, ISBN ● Obr.2: Royalty Free Stock Photos: Vector education and science concept. [online] [cit ]. Dostupné z: science-concept-icons-signs-image http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-vector-education- science-concept-icons-signs-image ● Vývoj chemie. Cs.wikipedia.org [online] [cit ]. Dostupné z: ● Obr.1: Ropná rafinerie. Cs.wikipedia.org [online] [cit ]. Dostupné z: ● Obr.3: Voda. Cs.wikipedia.org [online] [cit ]. Dostupné z: ● Obr.4: Léčivo. Cs.wikipedia.org [online] [cit ]. Dostupné z: ● Obr.5: Drogerie. Cs.wikipedia.org [online] [cit ]. Dostupné z: ● Obr.6, 8: Pesticidy. Cs.wikipedia.org [online] [cit ]. Dostupné z: ● Obr.7: Lednička. Cs.wikipedia.org [online] [cit ]. Dostupné z:

16 POUŽITÉ ZDROJE: ● Obr.9: Plast. Cs.wikipedia.org [online] [cit ]. Dostupné z: ● Obr.10: Výroba piva. Cs.wikipedia.org [online] [cit ]. Dostupné z: ● Obr.11: Psychoaktivní droga. Cs.wikipedia.org [online] [cit ]. Dostupné z: ● Obr.12: Chemická zbraň. Cs.wikipedia.org [online] [cit ]. Dostupné z: ● Obr.13: Znečištění ovzduší. Cs.wikipedia.org [online] [cit ]. Dostupné z: ● Obr.14: Ropná skvrna. Cs.wikipedia.org [online] [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Ch_066_Chemizace Ch_066_Chemický průmysl_Chemizace Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google