Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BU51 CAD systémy RNDr. Helena Novotná. Obsah přednášek  Co potřebujeme z teorie  Ovládání a přizpůsobení AutoCADu (profily, šablony, pracovní prostory,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BU51 CAD systémy RNDr. Helena Novotná. Obsah přednášek  Co potřebujeme z teorie  Ovládání a přizpůsobení AutoCADu (profily, šablony, pracovní prostory,"— Transkript prezentace:

1 BU51 CAD systémy RNDr. Helena Novotná

2 Obsah přednášek  Co potřebujeme z teorie  Ovládání a přizpůsobení AutoCADu (profily, šablony, pracovní prostory, vlastní zkratky)  Poznámkové objekty, vlastní čáry a šrafy  Tisk z modelu a rozvržení  Spolupráce mezi výkresy a s jinými programy  3D modelování a vizualizace (Souřadné systémy, pohledy na model, zobrazení modelu Možnosti modelování, vizualizace)  Ukázky dalších CAD programů (BIM – Revit, volné modelování – Rhinoceros)  Vizualizace modelů (od modelu k obrázku a videu) Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2016 2

3 Obsah cvičení  Rozšíření znalostí o kreslení v rovině (6 týdnů)  Kreslení a editace  Popis výkresu a kótování (poznámkové objekty)  Bloky, externí reference  Výstup výkresu (tisk z rozvržení)  Základy 3D modelování a vizualizace (5 týdnů)  Prostředí pro modelování  Modelování z těles, tělesa generovaná z řídících křivek  Základy vizualizace (materiály, pohledy, světla, render)  Zápočtový test Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2016 3

4 Učební texty  přednášky web FAST/studium/materiály http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/BU51  učební texty pro rovinu http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/ autocad/acad_I_CZ/defaultCE.html  e-learningové materiály (podle cvičení) Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2016 4

5 CAD systémy  CAD – Computer Aided Design počítačová podpora projektování, návrh pomocí počítače  vektorové editory (kreslení = tvorba objektů)  přesné zadávání bodů, velikostí apod.  základní geometrické tvary (čáry, oblouky, křivky)  úpravy existujících objektů  popisy, kóty  výkresová dokumentace  univerzální × specializované  2D kreslení, 3D modeláře Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2016 5

6 Zadávání bodů

7  Možnosti zadávání bodů:  myší  souřadnicemi  kreslící pomůcky  mřížka a krok,  kolmé kreslení,  trasování,  uchopovací režimy Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2016 7 Typy souřadnic kartézské (2D i 3D) polární (2D) sférické (3D) válcové (3D) absolutní G relativní Typy souřadnic kartézské (2D i 3D) polární (2D) sférické (3D) válcové (3D) absolutní G relativní

8 Kartézské souřadnice  pravoúhlý souřadný systém (většinou pravotočivý)  absolutní souřadnice x, y, z (vzdálenost od počátku)  relativní souřadnice dx, dy, dz (vzdálenost od předchozího bodu) Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2016 8 x y 0 xAxA dx 0 xBxB yByB yAyA dy A B AutoCAD x,y,z @dx,dy,dz

9 JTSK × AutoCAD  JTSK je levotočivý systém  Nelze zadat přímo do AutoCADu, je třeba upravit předem data: x AutoCAD = –y JTSK y AutoCAD = –x JTSK  následná úprava překlopit, otočit Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2016 9 JTSK x y AutoCAD x y x y

10 Polární souřadnice Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2016 10  směr a jednotky pro zadání úhlu  absolutní:vzdálenost od počátku, úhel od osy x  relativní: vzdálenost od předchozího, úhel od osy x někde vzdálenost od předchozího, úhel od předchozího směru  x = r cos(φ), y = r sin(φ) x y 0 r φ 0 r φ A B AutoCAD vzd<úhel @vzd<úhel

11 Sférické souřadnice  vzdálenost od počátku úhel v rovině xy úhel „nad obzorem“  x = r cos(a) cos(b) y = r sin(a) cos(b) z = r sin(b) Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2016 11   r AutoCAD vzd<  <  @vzd<  < 

12 Válcové souřadnice  vzdálenost od počátku v rovině xy úhel od osy x výška  x = r cos(a) y = r sin(a) z = v Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2016 12 x  v r AutoCAD vzd< ,výška @vzd< ,výška

13 Souřadné systémy v rovině v prostoru

14 Souřadné systémy  USS [UCS] (k. Pohled, m. Zobrazit)  globální [World]  předdefinované (doleva, doprava,...)  ViewCube (náhledová krychle)  určované uživatelem  poSun ZOsa 3body obJekt PLocha poHled X Y Z  Souřadné systémy lze pojmenovat a tím uložit.  Všechny zadávané hodnoty (souřadnic, posunů…) se berou vůči aktuálnímu souřadnému systému.  půdorys – aktuální, globální, pojmenovaný příkaz PŮDORYS [plan] nebo menu Zobrazit / 3D pohledy / půdorys Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2016 14

15 Souřadné systémy  K čemu to je v rovině?  Dočasná změna počátku souřadnic.  Reálná data změřená od různých počátků. Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2016 15 A B P[2,1] X Y Q[2,1] = [0,0] X Y [0,0] globální souřadný systém uživatelský souřadný systém

16 Souřadný systém ve 2D  Rychlé ovládání – PTM nad ikonou souř. systému  umístění ikony: počátek s.s. × levý dolní roh  vzhled ikony  změna s.s. = přesun ikony (posun, otočení)  návrat ke globálnímu systému Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2016 16

17 Souřadné systémy  K čemu to je v prostoru?  Posun počátku kvůli lepšímu zadávání souřadnic.  Kreslení a modelování vůči „šikmým“ plochám. Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2016 17


Stáhnout ppt "BU51 CAD systémy RNDr. Helena Novotná. Obsah přednášek  Co potřebujeme z teorie  Ovládání a přizpůsobení AutoCADu (profily, šablony, pracovní prostory,"

Podobné prezentace


Reklamy Google