Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH ŠKOL A ZÁKLADNÍCH ŠKOL pro ORP ŠUMPER Mgr. Ivana Hanáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH ŠKOL A ZÁKLADNÍCH ŠKOL pro ORP ŠUMPER Mgr. Ivana Hanáková."— Transkript prezentace:

1 VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH ŠKOL A ZÁKLADNÍCH ŠKOL pro ORP ŠUMPER Mgr. Ivana Hanáková

2

3

4 I. Inkluzivní/společné vzdělávání MŠ chtějí zlepšovat: Podmínky pro realizaci inkluze Úprava organizace a průběhu vzdělávání v souladu s potřebami dětí se SVP Schopnosti pedagogů přizpůsobit vzdělávání dětem se SVP ZŠ chtějí zlepšovat: Schopnost komunikace s žáky, rodiči i pedagogy (školní kulturu, bezpečné a otevřené klima) Systém podpory žáků se SVP(pomůcky, služby asistenta) Schopnost využívat speciální učebnice a pomůcky Největší překážky pro realizaci: Nedostatek financí na asistenty, na odstranění bariér a na mimoškolní aktivity; velký počet dětí a žáků ve třídách; nedostatek materiálů a metodic. Podpory; velký tlak na rychlou změnu systému

5 II. Čtenářská gramotnost (ČG) MŠ chtějí zlepšovat: Vzdělávání učitelů a využití získaných poznatků v praxi Technické a materiální zabezpečení Nákup literatury a multimédií ZŠ chtějí zlepšovat: Větší podpora ČG v ŠVP Rozvoj základní dovedností a znalostí žáků Realizace mimovýukových akcí (projektové dny, autorská čtení, výstavy knih) Největší překážky pro realizaci: Nedostatek financí; nedostatek interaktivních metod; nezájem dětí, žáků, rodičů; nemožnost sdílení dobré praxe; malé možnosti pro rozvoj ČG mimo školu (exkurze, výstavy, temat. programy)

6 II. Matematická gramotnost (MG) MŠ chtějí zlepšovat: Vzdělávání učitelů a využití získaných poznatků v praxi Technické a materiální zabezpečení Nákup literatury a multimédií ZŠ chtějí zlepšovat: Větší podpora MG v ŠVP Vzdělávání učitelů a využití získaných poznatků v praxi Podpora matematického myšlení žáků v návaznosti na praxi Práce s nadanými žáky Největší překážky pro realizaci: Nedostatek financí; nedostatek interaktivních metod a pomůcek; nedostatek příležitostí ke vzdělávání; nemožnost sdílení dobré praxe; nemožnost rozvíjet MG mimo výuku; nezájem žáků a rodičů

7 II. Jazyková gramotnost (JG) ZŠ chtějí zlepšovat: Vzdělávání učitelů a využití získaných poznatků v praxi Využívání učebnic, cizojazyčné literatury a multimédií Vytváření podnětného prostředí (koutky,nástěnky) Největší překážky pro realizaci: Nedostatek financí; nemožnost rozvíjet JG mimo výuku (exkurze, výstavy, tematické programy); nezájem žáků a rodičů

8 III. Kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (PIK) MŠ chtějí zlepšovat: Vzdělávání učitelů a využití získaných poznatků v praxi Umožnit seberealizaci dětí Spolupráce s rodiči (dny otevřených dveří, dílny) Dostatek pomůcek pro podporu kreativity ZŠ chtějí zlepšovat: Vzdělávání učitelů a využití získaných poznatků v praxi Rozvoj finanční gramotnosti žáků Tvorba bezpečného prostředí pro rozvoj PIK Možnost uplatnit vlastní názor žáka Největší překážky pro realizaci: Nedostatek financí; nedostatek příležitostí ke vzdělávání; nedostupnost ICT pro rozvoj iniciativy a kreativity; nedostatek materiálů; nemožnost realizace mimoškolních aktivit

9 IV. Polytechnické vzdělávání MŠ chtějí zlepšovat: Vzdělávání učitelů a využití získaných poznatků v praxi Vzdělávací materiály pro pedagogy Materiálně technické zázemí pro polytechnické vzdělávání ZŠ chtějí zlepšovat: Soulad polytechnického vzdělávání s ŠVP Vzdělávání učitelů a využití získaných poznatků v praxi Vzdělávací materiály pro pedagogy Laboratorní cvičení, pokusy, projekty, rozvoj manuální zručnosti, využití ICT Největší překážky pro realizaci: Nevhodné nebo žádné vybavení; nedostatečné či nevhodné prostory; nedostatek financí; absence volitelných předmětů a kroužků; učitelé nejsou jazykově vybaveni pro metodu CLIL ve výuce; malý zájem žáků a rodičů

10 V. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence MŠ chtějí zlepšovat: Spolupráce učitelů, rodičů a dětí Budování povědomí o etických hodnotách, pravidlech společenského chování a komunikace Rozvoj sebereflexe a sebehodnocení ZŠ chtějí zlepšovat: Pěstování kulturní povědomí a kulturní komunikace Rozvoj sebereflexe a sebehodnocení Motivace k celoživotnímu učení Rozvíjení schopnosti učit se a organizovat si učení Rozvoj občanských kompetencí, zapojení se do života v dem. společnosti

11 VI. Digitální kompetence pedagogických pracovníků MŠ chtějí zlepšovat: Základní znalosti práce s ICT a internetem a jejich využívání pro sebevzdělávání a pro vzdělávání dětí ZŠ chtějí zlepšovat: Využívání mobilních ICT ve výuce (notebooky, tablety, chytré telefony) Využití internetu ve výuce Rozvoj povědomí o internetové bezpečnosti Největší překážky pro realizaci: Nevhodné a zastaralé ICT; nedostatek financí na pořízení i údržbu; nedostatek znalostí v oblasti používání SW a internetu; nedostatek příležitostí ke vzdělávání; neznalost metod implementace vlastní techniky žáků do stávající školní sítě

12 VII. Rozvoj infrastruktury MŠ chtějí zlepšovat: Bezbariérové úpravy a rekonstrukce Prostory pro polytechnické vzdělávání (např. keramická dílna) Podnětné venkovní prostředí (hřiště, zahrada) Vnitřní vybavení (ICT, didaktické pomůcky) ZŠ chtějí zlepšovat: Rekonstrukce kmenových tříd a odborných učeben (kuchyňky, dílny, tělocvičny) Rekonstrukce družin a školních klubů Podnětné venkovní prostředí (hřiště i dopravní, zahrady, rybníky, naučné stezky, přírodní učebny) Vnitřní vybavení (kmenových tříd, didaktické pomůcky, kompenzační a speciální pomůcky, pro ŠD a ŠK, ICT)

13 Děkuji za pozornost.hanakova@sumperskyvenkov.cz


Stáhnout ppt "VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH ŠKOL A ZÁKLADNÍCH ŠKOL pro ORP ŠUMPER Mgr. Ivana Hanáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google