Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotazníkové šetření MŠMT – Výstupy ORP Přerov doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého) Přerov, 12. 5. 2016 MAP VZDĚLÁVÁNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotazníkové šetření MŠMT – Výstupy ORP Přerov doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého) Přerov, 12. 5. 2016 MAP VZDĚLÁVÁNÍ."— Transkript prezentace:

1 Dotazníkové šetření MŠMT – Výstupy ORP Přerov doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého) Přerov, 12. 5. 2016 MAP VZDĚLÁVÁNÍ

2 Cíl šetření  Realizovalo MŠMT na přelomu r. 2015-2016 Cíle: -zmapování aktuální situace škol v oblastech vymezených OP VVV a IROP -zpětná vazba pro tvorbu šablon -zpětná vazba pro tvorbu místního akčního plánu a prioritizace potřeb v území -zpětná vazba po skončení realizace MAP, zda došlo k posunu

3 Agregovaná data MŠMT

4 Agregovaná data pro ZŠ

5 Hodnoty nižší než republikový průměr 3 nejvyšší hodnoty Ukázka agregovaných dat

6 Agregovaná data pro ZŠ  vyplnění dotazníku v ORP: 100 % x ČR: 95,7 %) Priority podpory hlavních oblastí v rámci OP: 1.Rozvoj infrastruktury (ČR – 1.) 2.Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti (ČR – 2.) 3.Podpora rozvoje matematické gramotnosti (ČR – 3.) 4.Podpora inkluzivního/společného vzdělávání (ČR – 4.) 5.Podpora polytechnického vzdělávání (ČR – 5.) 6.Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků (ČR – 6.)

7 Agregovaná data pro ZŠ Priority v dalších oblastech podpory: 1. Jazykové vzdělávání (ČR – 1.) 2. ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) (ČR – 2.) 3. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence (ČR – 3.) Hodnocení aktuálního stavu:  2 = Rozvíjející se oblast (promyšlená část, počáteční realizace) a 3 = realizační oblast (realizováno na základní úrovni, je prostor pro zlepšení)  Nejlépe hodnocenou oblastí – Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence (2,83)  Nejslabší hodnocení aktuálního stavu je u Jazykového vzdělávání (2,11) a Matematické gramotnosti (2,16).

8 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 1 – Rozvoj infrastruktury – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech – stavební úpravy: 1. Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí (hřiště, zahrady…) – 50 % 2.-3.-4. Ostatní rekonstrukce, zateplení atd. – 29,4 % 2.-3.-4. Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd – 29,4 % 2.-3.-4. Stavební úpravy a rekonstrukce dílny/cvičné kuchyňky – 29,4 % Zájem byl o všechny uvedené oblasti, nejmenší pak o úpravy učeben uměleckých předmětů – 5,9 %

9 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 1 – Rozvoj infrastruktury – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech – stavební úpravy: 1.Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí (hřiště, zahrady…) – 20,6 % 2.-3.-4.-5. Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce – 20,6 % 2.-3.-4.-5. Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budov, zateplení… – 20,6 % 2.-3.-4.-5. Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny/informačního centra školy – 20,6 % 2.-3.-4.-5. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny informatiky – 20,6 %

10 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 1 – Rozvoj infrastruktury – detail Školy plánují v letech 2016–2018 zejména vybavení: 1.Nové didaktické pomůcky – 61,8 % 2.-3.-4. Vybavení mobilní počítačové učebny (notebooky…) – 55,9 % 2.-3.-4. Software pro ICT techniku – 55,9 % 2.-3.-4. Kompenzační/speciální pomůcky pro žáky se SVP – 55,9 % Nejmenší zájem: Stroje či jiné vybavení nad 40 tis. (vyjma strojů říz. PC) – 11,8 % Vybavení umělecké učebny – 17,6 % Připojení k internetu ve třídách, na škole... – 23,5 % Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména vybavení: 1.– 2. Vybavení mobilní počítačové učebny (notebooky…) – 38,2 % 1.– 2. Vybavení počítačové učebny – 38,2 % 3. Vybavení kmenových tříd – 35,3 %

11 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 2 – Čtenářská gramotnost – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.– 2. Škola podporuje základní znalosti a dovednosti práce s textem – 79,4 % 1.– 2. Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a multimédia – 79,4 % 3. Škola podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci ŠVP (má stanoveny konkrétní cíle) – 76,5 % 4. Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi – 73,5 %

12 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 2 – Čtenářská gramotnost – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.-2. Ve škole jsou realizovány mimovýukové akce (projektové dny…) – 23,5 % 1.-2. Ve škole se realizují čtenářské kroužky/dílny čtení – 23,5 % 3.-4. Škola podporuje individuální práci s žáky se zájmem o literaturu – 20,6 % 3.-4. Ve škole je využívána knihovna přístupná dle potřeb žáků – 20,6 %

13 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 2 – Čtenářská gramotnost Hlavní překážky: 1. Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj – 88,2 % 2. Nedostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj mimo školu – 50 % 3. Nezájem ze strany žáků a rodičů – 47,1 % 4. Nízká časová dotace pro rozvoj gramotnosti mimo výuku – 41,2 %

14 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 3 – Matematická gramotnost – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Ve škole je podporováno matematické myšlení žáků – 82,4 % 2.Škola disponuje dostatečným technicky materiálním zabezpečením pro rozvoj MG – 76,5 % 3.-5. Učitelé 1. i 2. st. využívají poznatky v praxi a sílejí dobrou praxi – 73,5 % 3.-5. Podpora individuální práce se žáky se zájmem o matematiku – 73,5 % 3.-5. Ve škole jsou využívána interaktivní média a ICT v oblasti rozvoje MG – 73,5 %

15 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 3 – Matematická gramotnost – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.-3. Škola podporuje rozvoj MG v ŠVP – 26,5 % 1.-3. Učitelé 1. i 2. st. rozvíjejí své znalosti v oblasti MG a využívají je ve výuce – 26,5 % 1.-3. Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, multimédia pro rozvoj MG – 26,5 % 4. Ve škole existují pravidelné kroužky/doučování – 20,6 %

16 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 3 – Matematická gramotnost Hlavní překážky: 1. Nedostatek stabilní finanční podpory – 91,2 % 2.-3. Nedostatečné materiálně technické podmínky – 58,8 % 2.-3. Nezájem ze strany žáků a rodičů – 58,8 % 4. Nízká časová dotace mimo výuku – 44,1 %

17 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 4 – Inkluzivní vzdělávání – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Pedagogové využívají v komunikaci se žákem popisnou slovní zpětnou vazbu…prostor pro sebehodnocení žáka – 82,4 % 2. Pedagogové umí využívat speciální pomůcky – 76,5 % 3. - 5. Pedagogové jsou schopni přizpůsobit obsah vzdělávání, nastavit úrovně obtížnosti – 73,5 % 3. - 5. Vyučující realizují pedagogickou diagnostiku žáků, vyhodnocují výsledky…– 73,5 % 3. – 5. Učitelé vnímají tvořivým způsobem rozdíly mezi žáky jako zdroj zkušeností a příležitost k vlastnímu seberozvoji – 73,5 %

18 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 4 – Inkluzivní vzdělávání – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Bezbariérovost – 23,5 % 2.-3. Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince – 14,7 % 2.-3. Škola má vytvořený systém podpory pro žáky se SVP – 14,7 %

19 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 4 – Inkluzivní vzdělávání Hlavní překážky: 1.Nedostatek financí na personál – 94,1 % 2.Nedostatek financí pro mimoškolní vzdělávání – 70,6 % 3. Tlak ze strany státu na rychlou změnu – 55,9 % 4. Nedostatečná osvěta – 50 %

20 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 5 – Polytechnické vzdělávání – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Vzdělávací materiály – 76,5 % 2. Podpora praktické stránky a manuální zručnosti (laboratorní cvičení, pokusy, projekty…) – 70,6 % 3. Učitelé 1. i 2. st. Využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi – 67,6 % 4.-5. Podpora zájmu žáků propojením s každodenním životem – 64,7 % 4.-5. Učitelé rozvíjejí sv znalosti v oblasti PV – 64,7 %

21 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 5 – Polytechnické vzdělávání – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Dostatečné tech. a mater. zabezpečení PV – 32,4 % 2.-4. Učitelé rozvíjejí své znalosti v PV – 23,5 % 2.-4. Ve škole jsou kroužky/pravidelné dílny – 23,5 % 2.-4. Ve škole je podnětné prostředí pro PV (výrobky, výsledky projektů ad.) – 23,5 %

22 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 5 – Polytechnické vzdělávání Hlavní překážky: 1. Nedostatečné/neodpovídající prostory – 73,5 % 2. Nedostatek financí pro úhradu kroužků – 67,6 % 3. Nevhodné či žádné vybavení laboratoří, dílen – 55,9 % 4. Učitelé PV nejsou jazykově vybaveni pro výuku CLIL – 50 %

23 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 6 – Podnikavost, iniciativa a kreativita – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Škola rozvíjí finanční gramotnost žáků – 76,5 % 2. Učitelé rozvíjejí své znalosti ve VP – 67,6 % 3. Škola učí žáky myslet kriticky, vnímat problémy v okolí a nalézat řešení – 64,7 % 4. Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi – 61,8 %

24 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 6 – Podnikavost, iniciativa a kreativita – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Škola organizuje konzultace, debaty a exkurze na podporu podnikavosti – 35,3 % 2.Škola učí systematicky prvkům iniciativy a kreativity – 29,4 % 3.-5. Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity dle RVP ZV – 26,5 % 3.-5. Škola učí žáky kriticky myslet, nacházet inovativní řešení, realizovat projekty atd. – 26,5 % 3.-5. Ve škole je nastaveno bezpečné prostředí pro rozvoj kreativity, iniciativy a názorů žáků – 26,5 %

25 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 6 – Podnikavost, iniciativa a kreativita Hlavní překážky: 1.-2. Nedostatek financí na aktivity mimo výuku – 67,6 % 1.-2. Malý zájem zaměstnavatelů a podnikatelů o spolupráci se školami – 67,6 % 3. Nedostatek výukových materiálů, metodik – 47,1 %

26 Agregovaná data pro ZŠ Další priorita 7 – Jazykové vzdělávání – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.-2. Využívání učebnic, cizojazyčné literatury, multimédií – 76,5 % 1.-2. Nákup učebnic, cizojazyčné literatury, multimédií – 76,5 % 3.-4. Podnětné jazykové prostředí (koutky, nástěnky)– 70,6 % 3.-4. Využívání interaktivních médií, ICT v jazykové výuce – 70,6 %

27 Agregovaná data pro ZŠ Další priorita 7 – Jazykové vzdělávání – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Jazyková gramotnost součástí výuky více předmětů – 29,4 % 2. Využívání učebnic, cizojazyčné literatury, multimédií – 26,5 % 3. - 4. Učitelé 1. i 2. st. využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi – 23,5 % 3. – 4. Škola spolupracuje s rodiči (projektové dny, aktivity zam. na jazykové gramotnosti ad.) – 23,5 %

28 Agregovaná data pro ZŠ Další priorita 7 – Jazykové vzdělávání Hlavní překážky: 1. Nedostatek financí na aktivity mimo výuku – 85,3 % 2. Nedostatečné materiálně technické podmínky – 58,8 % 3. Nezájem ze strany žáků a rodičů – 44,1 % 4. Absence pozice samostatného pracovníka pro JG – 41,2 %

29 Agregovaná data pro ZŠ Další priorita 8 – ICT včetně infrastruktury – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.– 2. Využívání PC učebny a stolních počítačů při výuce – 73,5 % 1.– 2. Pedagogové využívají mobilní vybavení ICT při výuce (notebook, tablet, chytrý telefon atd.) – 73,5 % 3. Pedagogové se orientují při výuce svých předmětů ve volně dostupných zdrojích na internetu – 70,6 % 4.-5. Pedagogové využívají volně dostupné zdroje – 67,6 % 4.-5. Pedagogové umí systematicky rozvíjet povědomí o internetové bezpečnosti – 67,6 %

30 Agregovaná data pro ZŠ Další priorita 8 – ICT včetně infrastruktury – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Pedagogové využívají BYOD pro konkrétní projekty – 26,5% 2. Pedagogové využívají mobilní vybavení ICT při výuce (notebook, tablet, chytrý telefon atd.)– 23,5 % 3. - 4. Pedagogové využívají školní mobilní ICT – 14,7 % 3. – 4. Pedagogové umí systematicky rozvíjet povědomí o internetové bezpečnosti – 14,7 %

31 Agregovaná data pro ZŠ Další priorita 8 – ICT včetně infrastruktury Hlavní překážky: 1. Nedostatek financí na moderní ICT vybavení – 88,2 % 2. Nedostatek časových možností k DVPP – 55,9 % 3.-4. Nevhodné/zastaralé ICT vybavení – 52,9 % 3.-4. Neznalost metod implementace vlastní techniky žáků na stávající podmínky školy– 52,9 %

32 Agregovaná data pro ZŠ Další priorita 9 – Sociální a občanské dovednosti – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.–4. Rozvoj schopnosti říct si o pomoc a umět nabídnout pomoc – 67,6 % 1.–4. Škola rozvíjí sebereflexi a sebehodnocení žáků – 67,6 % 1.–4. Škola rozvíjí schopnost žáků učit se, organizovat si učení – 67,6 % 1.–4. Škola učí používat bezpečně ICT – 67,6 %

33 Agregovaná data pro ZŠ Další priorita 9 – Sociální a občanské dovednosti – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Škola připravuje žáky na aktivní zapojení do života – 32,4 % 2.Výuka podporuje zapojení žáků do spol. a pracov. života – 26,5 %

34

35 Agregovaná data pro MŠ  vyplnění dotazníku: 95,7 % (ČR: 88,8 %) Priority podpory hlavních oblastí v rámci OP: 1. Rozvoj infrastruktury 2. Podpora polytechnického vzdělávání 3. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání 4. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 5. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků (ČR – 6) 6. Podpora rozvoje matematické gramotnosti (ČR – 5)

36 Agregovaná data pro MŠ

37 Priority v dalších oblastech podpory: 1. ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) 2. Jazykové vzdělávání 3. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence Hodnocení aktuálního stavu:  Nejlépe hodnocenou oblastí – Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence (3,00) a digitální kompetence (2,93)  Nejslabší hodnocení aktuálního stavu je u Polytechnického vzdělávání (2,22) a Matematické pregramotnosti (2,39)

38 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 1 – Rozvoj infrastruktury Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech – stavební úpravy: 1. Venkovní prostředí (zahrady, hřiště…) – 53,3 % 2. Ostatní rekonstrukce, zateplení budov – 24,4 % 3. Stavební úpravy a rekonstrukce tříd – 20 % Školy plánují v letech 2019 – 2020 zlepšení zejména v těchto oblastech – stavební úpravy: 1. Venkovní prostředí (zahrady, hřiště…) – 31,3 % 2. Ostatní rekonstrukce, zateplení budov – 24,4 % 3. Stavební úpravy a rekonstrukce tříd – 20 %

39 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 1 – Rozvoj infrastruktury Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech – vybavení: 1.Didaktické pomůcky – 64,4 % 2.Vybavení na podporu podnětného prostředí (čtenářské koutky, prostor pro rozvoj pregramotnosti, polytechn. dovedností) – 53,3 % 3. Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogů – 48,9 % Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech – vybavení: 1.Vybavení školy pro rozvoj polytechnických dovedností – 33,3 % 2.Nové didaktické pomůcky – 31,1 % 3. Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogů – 24,4 %

40 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 2 – Polytechnické vzdělávání – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Škola disponuje dostatečným tech. a mat. zabezpečením pro PV – 84,4 % 2. Vzdělávací materiály – 82,2 % 3.-6. Polytechnická výchova je realizována v souladu s RVP PV – 73,3 % 3.-6. Učitelé rozvíjejí své znalosti v PV – 73,3 % 3.-6. Škola podporuje individuální práci s dětmi se zájmem o polytechniku – 73,3 % 3.-6. Škola využívá ICT v PV – 73,3 %

41 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 2 – Polytechnické vzdělávání – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Učitelé využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi – 17,8 % 2.-3. Učitelé rozvíjejí své znalosti v PV – 15,6 % 2.-3. Škola využívá ICT v PV – 15,6 % ě

42 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 2 – Polytechnické vzdělávání Hlavní překážky: 1. Nedostatek financí na podporu polytechniky – 75,6 % 2. Nevhodné či žádné vybavení pomůckami – 66,7 % 3. Absence pozice samostatného pracovníka – 40 %

43 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 3 – Inkluzivní vzdělávání – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Vytvoření podmínek (odborná, materiální a finanční podpora, vzdělávání pedagogů, metodické vedení) – 73,3 % 2. Učitelé realizují pedagogickou diagnostiku – 71,1 % 3. - 4. Škola navazuje vztahy s místními a regionálními školami různých úrovní – 68,9 % 3. - 4. Pedagogové jsou schopni přizpůsobovat obsah vzdělávání a nastavit úrovně obtížnosti – 68,9 %

44 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 3 – Inkluzivní vzdělávání – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Škola dokáže přijmout všechny děti bez rozdílu – 28,9 % 2. Škola má vytvořený systém podpory, vybavena kompenzačními pomůckami – 22,2 % 3. Pedagogové umí využívat kompenzační pomůcky – 17,8 %

45 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 3 – Inkluzivní vzdělávání Hlavní překážky: 1.Nedostatek financí na personál (asistenti, pedagog. i nepedagog. pracovníci) – 84,4 % 2. Nedostatek financí pro mimoškolní vzdělávání znevýhodněných žáků – 53,3 % 3. Velký počet žáků ve třídách – 51,1 %

46 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 4 – Čtenářská gramotnost – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Škola pravidelně nakupuje beletrii a multimédia – 84,4 % 2. Učitelé MŠ rozvíjí své znalosti (vzdělávání, literatura…) – 82,2 % 3. Škola podporuje rozvoj ČG v rámci ŠVP – 80 %

47 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 4 – Čtenářská gramotnost – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Škola spolupracuje s rodiči – 17,8 % 2.Využití interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj čtenářské pregramotnosti – 15,6 % 3.-4. Učitelé využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi – 13,3 % 3.-4. Dostatečné technické a materiální zabezpečení – 13,3 %

48 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 4 – Čtenářská gramotnost Hlavní překážky: 1. Nedostatek stabilní finanční podpory – 68,9 % 2. Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj čtenářské pregramotnosti – 62,2 % 3.Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj čtenářské pregramotnosti – 40 %

49 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 5 – Matematická gramotnost – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Technické a materiální zabezpečení – 88,9 % 2. Učitelé využívají poznatky v praxi, sdílení dobré praxe – 80 % 3. Škola využívá interaktivní metody a pomůcky pro rozvoj MG – 77,8 % 4. Škola podporuje rozvoj MG v rámci ŠVP – 71,1 %

50 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 5 – Matematická gramotnost – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.– 2. Využívání interaktivních metod a pomůcek – 17,8 % 1.– 2. Nákup literatury, multimédia pro rozvoj matemat. myšlení – 17,8 % 3. Škola systematicky rozvíjí matematické myšlení Učitelé MŠ rozvíjí své znalosti (kurzy, literatura) – 13,3 %

51 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 5 – Matematická gramotnost Překážky: 1. Nedostatek finanční podpory – 75,6 % 2. Nedostatek interaktivních metod a pomůcek – 68,9 % 3. Nedostatek ICT pro rozvoj MG – 42,2 %

52 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 6 – Podnikavost, iniciativa a kreativita – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Pomůcky pro rozvoj kreativity – 77,8 % 2.Učitelé rozvíjí znalosti v oblasti podpory kreativity – 71,1 % 3.Nastavené bezpečné prostředí pro rozvoj kreativity, iniciativy a názoru dětí – 68,9 %

53 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 6 – Podnikavost, iniciativa a kreativita – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi – 22,2 % 2.Škola systematicky učí prvkům iniciativy a kreativity – 13,3 % 3.Škola podporuje klíčové kompetence v RVP – 11,1 %

54 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 6 – Podnikavost, iniciativa a kreativita Hlavní překážky: 1. Nedostatek finančních prostředků na pomůcky – 80 % 2. Nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků – 26,7 % 3. Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj iniciativy a kreativity – 24,4 %

55 Agregovaná data pro MŠ Další priorita 7 – Digitální kompetence pedagogů – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Pedagogové mají základní znalosti práce s PC, využívají je pro sebevzdělávání a přípravu vzdělávání dětí – 68,9 % 2. Pedagogové mají základní znalosti práce s internetem, využívají je pro sebevzdělávání a přípravu vzdělávání dětí – 62,2 %

56 Agregovaná data pro MŠ Další priorita 7 – Digitální kompetence pedagogů – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Pedagogové mají základní znalosti práce s PC, využívají je pro sebevzdělávání a přípravu vzdělávání dětí – 13,3 % 2. Pedagogové mají základní znalosti práce s internetem, využívají je pro sebevzdělávání a přípravu vzdělávání dětí – 11,1 %

57 Agregovaná data pro MŠ Další priorita 7 – Digitální kompetence pedagogů Hlavní překážky: 1. Nedostatek finančních na pořízení moderního ICT vybavení – 82,2 % 2. Nevhodné, zastaralé ICT vybavení – 57,8 % 3. Nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání – 22,2 %

58 Agregovaná data pro MŠ Další priorita 8 – Jazykové vzdělávání

59 Agregovaná data pro MŠ Další priorita 9 – Sociální a občanské dovednosti – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Rozvoj schopnosti sebereflexe a sebehodnocení – 71,1 % 2.Vzájemná spolupráce učitelů, rodičů a dětí – 66,7 % 3.-4. Je pěstováno kulturní povědomí a kulturní komunikace – 62,2 % 3.-4. Je rozvíjena schopnost dětí říct si o pomoc a ochota nabídnout pomoc – 62,2 %

60 Agregovaná data pro MŠ Další priorita 9 – Sociální a občanské dovednosti – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Ve škole se pěstuje kulturní povědomí a kulturní komunikace (tvůrčí vyjadřování myšlenek, zážitků, emocí…) – 15,6 % 2.Rozvíjen vztah k bezpečnému používání ICT – 13,3 %

61 Agregovaná data pro MŠ Závěr: Získaná data by měla pomoci navrhnout v rámci MAP vzdělávání opatření, která pomohou odstranit překážky a povedou k realizaci cílového stavu u jednotlivých oblastí podpory. V rámci opatření budou realizovány individuální projekty škol i projekty spolupráce škol.

62 Pracovní skupiny – postup přípravy MAP doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. MAP VZDĚLÁVÁNÍ

63 Pracovní skupiny Skupina 1: Mateřské školy Skupina 2: Inkluze Skupina 3: Základní školy – humanitní a společensko-vědní oblast: Čtenářská gramotnost, Jazyková gramotnost, Výchova k podnikavosti, Sociální a občanské kompetence, Průřezové téma: Tvůrčí psaní, Funkční gramotnost (literární, dokumentová), Volitelné téma: Kariérové poradenství v ZŠ, Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků Skupina 4: Základní školy – technická a přírodovědná oblast: Matematická gramotnost, Polytechnická výchova, Digitální gramotnost, Průřezové téma: Funkční gramotnost (numerická)

64 Postup přípravy MAP ANALYTICKÁ ČÁST - analýza potřeb území – dosavadní strategie, agregovaná data MŠMT, šetření MASK, výstupy workshopů, výstupy RT, výstupy PS STRATEGICKÁ ČÁST – diskuze v území - Návrh priorit – PS + RT >> ŘV > stanovení priorit = Strategický rámec MAP do 2023 AKČNÍ PLÁN - Návrh opatření – PS + RT >> Cíl opatření, popis kroků k naplnění cíle: aktivity škol, aktivity spolupráce, infrastruktura

65  Oblasti spolupráce PS s RT při tvorbě dokumentu MAP: 1.Vyhodnocení dotazníkového šetření 2.Zjištění potřeb investic ve školách 3.Metaanalýza stávajících strategií 4.Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů 5.Vyhodnocení a zpětná vazba Postup přípravy MAP

66 I Analytická část Kapitola 1. Úvod Kapitola 2. Vstupní analýza a širší kontext problematiky (metaanalýza) Kapitola 3. Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů (AD) Kapitola 4. SWOT-3 analýza Kapitola 5. Aktuální potřeby území (PS: AD, metaanalýza, ITI, výstupy MAS) Kapitola 6. Souhrnné zhodnocení aktuálních potřeb území na základě témat MAP II Strategický rámec Kapitola 7. Vize a stanovení cílů MAP III Opatření Kapitola 8. Odůvodnění výběru opatření na základě místní analýzy Kapitola 9. Cíle opatření Struktura dokumentu MAP

67 Kapitola 5. Aktuální potřeby území Název povinného opatření 1 (např. Podpora k podnikavosti, iniciativě a kreativitě) Přehled koncepčních dokumentů a legislativní rámec Cílové skupiny a zainteresovaní aktéři Realizované aktivity a projekty (minulé programovací období – OP VK, ROP) Souhrnné zhodnocení zaměření projektů a jejich financování Příklady dobré praxe Priority území MAP definované ve strategických dokumentech Identifikace potřeb Využití agregovaných dat z dotazníkového šetření MŠMT. Závěry a zhodnocení tematické oblasti Na základě výše uvedeného shrnout aktuální problémy/potřeby a z pozice experta nastínit možná doporučení k jejich řešení/uspokojení potřeb, případně navrhnout jak/zda v následujících letech navázat a rozvíjet již realizované. + další případné podkapitoly, kde by byla zachycena specifika dané oblasti opatření, které se nedají zařadit do výše uvedené struktury. Struktura dokumentu MAP

68 Vyhodnocení dotazníkového šetření Metaanalýza stávajících strategií Vyhodnocení a zpětná vazba Vymezení klíčových oblastí a problémů Zjištění potřeb investic ve školách Agregovaná data MŠMT Strategie + přehled projektů OP VK + IROP Agregovaná data MŠMT + MAS + ITI Agregovaná data MŠMT + MAS + Strategie Zpětná vazba RT - porady Zdrojová data pro práci

69 Agregovaná data pro MŠ Děkuji za pozornost… hana.maresova@upol.cz


Stáhnout ppt "Dotazníkové šetření MŠMT – Výstupy ORP Přerov doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého) Přerov, 12. 5. 2016 MAP VZDĚLÁVÁNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google