Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

27.9.2016 CRZ Centrální registr zbraní. Úvod: Idea elektronického vedení evidence zbraní a střeliva vzešla v roce 2009 od bývalého předsedy Asociace výrobců.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "27.9.2016 CRZ Centrální registr zbraní. Úvod: Idea elektronického vedení evidence zbraní a střeliva vzešla v roce 2009 od bývalého předsedy Asociace výrobců."— Transkript prezentace:

1 27.9.2016 CRZ Centrální registr zbraní

2 Úvod: Idea elektronického vedení evidence zbraní a střeliva vzešla v roce 2009 od bývalého předsedy Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva o.s. pana Rudolfa Fulína Kompetence: Odbor bezpečnostní politiky MV Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál PP ČR Kancelář projektů a evropských fondů PP ČR Odbor koncepce a rozvoje informatiky a Odbor provozů, komunikací a technické podpory IT Podpora a součinnost současné vedení Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva o.s., Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 27.9.2016CENTRÁLNÍ REGISTR ZBRANÍ – plk. Mgr. Hana Tröberová 2

3 Kompetence: Kancelář projektů a evropských fondů PP ČR pplk. Mgr. Monika Mezuliáníková p. Mgr. Petra Stárková Příprava a koordinace projektu – globální analýza Program švýcarsko-české spolupráce Financování projektu CRZ 27.9.2016CENTRÁLNÍ REGISTR ZBRANÍ – plk. Mgr. Hana Tröberová 3

4 Kompetence: Odbor koncepce a rozvoje informatiky PP ČR plk. Ing. Bohuslav Zůbek - vedoucí odd. provozu Celkové technické zastřešení projektu Zabezpečení prostupů Internet-Intranet Dodávka (nákup) a instalace ICT technologie Zpracování SW Přenos již existujících IS (D-zbraně, P-zbraně, Transport) Testování a vyhodnocení Zahájení rutinního provozu CRZ 27.9.2016CENTRÁLNÍ REGISTR ZBRANÍ – plk. Mgr. Hana Tröberová 4

5 Kompetence: Odbor bezpečnostní politiky MV Mgr. Milena Bačkovská – vedoucí odd. obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Mgr. Ing. Andrea Nižníková Předložení návrhu legislativních změn zákona č. 119/2002 Sb. s vymezením základních podmínek pro zavedení a využívání CRZ 27.9.2016CENTRÁLNÍ REGISTR ZBRANÍ – plk. Mgr. Hana Tröberová 5

6 Kompetence: Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál PP ČR (dále jen „ŘSZBM“) plk. Mgr. Hana Tröberová - ředitelka kpt. Bc. Jiří Pichl – odd. evidencí a informatiky Koordinace činnosti a plnění úkolů členů pracovní skupiny „CRZ“ Zajišťování součinnosti s ostatními partnery projektu (AVPZS, ČÚZZS) Garance věcné správnosti navrhovaných procesních postupů- modulů (za spolupráce vybraných pracovníků OSZBM KŘP) Návrhy legislativních změn zákona č. 119/2002 Sb. 27.9.2016CENTRÁLNÍ REGISTR ZBRANÍ – plk. Mgr. Hana Tröberová 6

7 Úkoly ŘSZBM: Výkon státní správy v oblasti zbraní (část) Vedení informačních systémů D-zbraně P-zbraně Transport Provádění dozoru u držitelů zbrojních licencí nad dodržováním povinností dle zákona 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu za využití zákona o státní kontrole (552/1991 Sb.) problémy s vedením evidencí zbraní a zejména střeliva na 800 provedených dozorů v roce 2011 byly v cca 40% zjištěny chyby ve vedení evidencí zbraní a střeliva 27.9.2016CENTRÁLNÍ REGISTR ZBRANÍ – plk. Mgr. Hana Tröberová 7

8 Priority: Vytvoření jednotného IS pro evidenci a monitorování pohybu všech střelných zbraní vyrobených a dovezených na území ČR Posílení bezpečnosti osob jak na území ČR, tak v rámci mezinárodní spolupráce na území ostatních států Získání nástroje k odhalování trestné činnosti v oblasti nelegálního obchodu se zbraněmi v ČR, k efektivnějšímu pátrání po zbraních Zkvalitnění a usnadnění vedení evidence zbraní a střeliva podnikatelům v oboru zbraní a střeliva 27.9.2016CENTRÁLNÍ REGISTR ZBRANÍ – plk. Mgr. Hana Tröberová 8

9 Cíle: Zjednodušit vedení evidencí zbraní a střeliva podnikatelům Vybudovat komplexní databázi s informacemi o pohybu zbraní držených všemi subjekty (mimo ozbrojených složek) na území ČR Sloučit data obsažená ve stávajících IS PČR - IS D-Zbraně, IS P- Zbraně a IS TRANSPORT Propojit CRZ s dalšími IS veřejné a státní správy, základními registry Přispět k větší elektronizaci státní správy ČR 27.9.2016CENTRÁLNÍ REGISTR ZBRANÍ – plk. Mgr. Hana Tröberová 9

10 Obsah „CRZ“: údaje o všech zbraních od okamžiku začátku své existence na území ČR (vyrobených, dovezených) na území ČR až do svého konce (zničení nebo vývozu) monitoring přeprav zbraní určený pro sledování probíhajících přeprav zbraní a plnění oznamovacích povinností o pohybu zbraní on line informace oprávněným subjektům o evidovaných a registrovaných zbraních, informace o jejich technických změnách (např. výměnách hlavních částí zbraní, údaje o znehodnocení, označení/neoznačení zkušební značkou, zničení nebo o jejich vývozu z území ČR. 27.9.2016CENTRÁLNÍ REGISTR ZBRANÍ – plk. Mgr. Hana Tröberová 10

11 Co od IS „CRZ“ očekávají uživatelé ? Systémová kontrola při vedení evidence, její zjednodušení Hlídání termínů, automatická ohlašovací povinnost (náhrada oznámení o nabytí-převodu zbraně, hlášení přepravy) Sjednocené výstupy dat, eliminace chyb lidského faktoru Zavedení řízeného a bezpečného sdílení dat Sjednocení číselníků zbraní, střeliva, ráží, výrobců, modelů, vzorů a jejich centrální správa Zajištění informační bezpečnosti (přístup pouze oprávněné osoby) Jednotné uživatelské on-line formuláře, náhrada za vedení „papírových“ knih 27.9.2016CENTRÁLNÍ REGISTR ZBRANÍ – plk. Mgr. Hana Tröberová 11

12 Časový harmonogram projektu 0. etapa – návrh procesních postupů a legislativních změn plán realizace: 01/2012-09/2012 1. etapa – nákup HW + zpracování SW plán realizace: 10/2012 – 03/2013/ 2. etapa - integrace IS D-Zbraně, IS P-Zbraně a IS TRANSPORT do základního CRZ plán realizace: 2014 3. etapa - doplnění modulů CRZ o „PYRO a BM“ plán realizace : 2015-2016 27.9.2016CENTRÁLNÍ REGISTR ZBRANÍ – plk. Mgr. Hana Tröberová 12

13 Stav legislativních prací: Podmínkou pro zahájení realizace projektu je předložení návrhu legislativních změn zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních související s vymezením základních podmínek pro zavedení a využívání CRZ Vnitroresortní připomínkové řízení – 27.6.2012 Meziresorní připomínkové řízení –červenec-září 2012 Předložení návrhu vládě září 2012 Účinnost od 1.1.2014 podrobnosti viz - Mgr. Milena Bačkovská 27.9.2016CENTRÁLNÍ REGISTR ZBRANÍ – plk. Mgr. Hana Tröberová 13

14 Poděkování všem spolupracovníkům: pplk. Mgr. Monice Mezuliáníkové a Mgr. Petře Stárkové - z Kanceláře projektů a evropských fondů PP ČR plk. Ing. Bohuslavu Zůbkovi - vedoucímu odd. provozu Odboru provozu komunikací a technické podpory IT a jeho nejbližším spolupracovníkům /programátorům Ing. Jiřímu Wolfovi a Ing. Milanu Vejmolovi Mgr. Mileně Bačkovské - vedoucí odd. obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství a Mgr. Ing. Andree Nižníkové - z Odboru bezpečnostní politiky MV kpt. Bc. Jiřímu Pichlovi - z odd. evidencí a informatiky ŘSZBM kpt. Bc. Haně Kropáčkové - z OSZBM hl. m. Prahy por. Mgr. Milanu Prchalovi - z OSZBM Středočeského kraje por. Bc. Petru Rubešovi - z OSZBM Ústeckého kraje por. Dis. Petru Kopeckému - z OSZBM Královehradeckého kraje p. Petru Šenkovi a Jiřímu Vránovi - z Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva o.s. Ing. Zdeňku Štěpánkovi - předsedovi ČÚZZS 27.9.2016CENTRÁLNÍ REGISTR ZBRANÍ – plk. Mgr. Hana Tröberová 14

15 27.9.2016CENTRÁLNÍ REGISTR ZBRANÍ – plk. Mgr. Hana Tröberová 15 Děkuji za pozornost plk. Mgr. Hana Tröberová ředitelka Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia ČR Kontakt: 974 834 435 Strojnická 27, P.O. BOX 62 170 89 Praha 7


Stáhnout ppt "27.9.2016 CRZ Centrální registr zbraní. Úvod: Idea elektronického vedení evidence zbraní a střeliva vzešla v roce 2009 od bývalého předsedy Asociace výrobců."

Podobné prezentace


Reklamy Google