Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyZákladní škola Kolín V., Mnichovická 62 AutorMgr. Jiří Mejda Datum23. 1. 2012 NázevVY_32_INOVACE_19_CH9_uhlí TémaUhlí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyZákladní škola Kolín V., Mnichovická 62 AutorMgr. Jiří Mejda Datum23. 1. 2012 NázevVY_32_INOVACE_19_CH9_uhlí TémaUhlí."— Transkript prezentace:

1 Název školyZákladní škola Kolín V., Mnichovická 62 AutorMgr. Jiří Mejda Datum23. 1. 2012 NázevVY_32_INOVACE_19_CH9_uhlí TémaUhlí

2 9. třída Anotace: Materiál je připraven jako materiál pro sdílení ve školní síti pro samostudium nebo pro prezentaci na projektoru.

3 Obecná definice Hořlavá hornina Směs vodíku, uhlíku, kyslíku, dusíku, síry Hlavní zdroj energie u nás Palivo Při spalování → oxid uhličitý, siřičitý → kyselé deště Chemické zpracování uhlí = karbonizace uhlí = suchá destilace (koksárny)

4 Rozdělení uhlí Podle kvality rozlišujeme: – antracit (90% uhlíku) – černé uhlí (90 – 75% uhlíku) vznik v prvohorách (perm, karbon) – hnědé uhlí ( 75 – 60% uhlíku) vznik v třetihorách (méně kvalitní) – lignit (= nejméně kvalitní hnědé uhlí)

5 Těžba uhlí Hlubinná Povrchová

6 Zpracování a využití uhlí Palivo Uhlí je nejčastěji používaný tuhý materiál pro výrobu tepla a elektřiny Světová spotřeba uhlí v roce 2007 byla 7 192 milionů tun, z toho 75% je využíváno pro výrobu elektřiny Při výrobě elektřiny se spaluje uhlí v kotli, kde se ohřívá voda na vodní páru, která roztáčí parní turbíny a elektrické generátory respektive alternátory. Koksování a použití koksu Koks je pevný uhlíkatý zbytek odvozený z nízkopopelového, nízkosirného černého uhlí z kterého jsou odstraněny prchavé složky v peci s omezeným přístupem kyslíku v teplotách kolem 1000 °C. Při tom vzniká také kamenouhelný dehet, amoniak, lehké oleje a svítiplyn. Koks se používá jako palivo a jako redukční činidlo mj. ve vysoké peci. Koks z uhlí je šedý, tvrdý a pórovitý a má výhřevnost 29,6 MJ/kg Zplyňování Vysoké ceny ropy a zemního plynu zvyšují zájem o „BTU konverzi“ – technologie jako zplyňování, zkapalňování a tuhnutí V minulosti bylo uhlí používáno na výrobu svítiplynu, který byl dopravován ke spotřebitelům potrubím a byl využíván na svícení, vaření i topení Dnes je svítiplyn nahrazen bezpečnějším zemním plynem Zkapalnění Uhlí může být zpracováno na kapalná paliva jako benzín nebo nafta několika různými způsoby Fischer-Tropschův proces – syntéza kapalných uhlovodíků – byl použit v nacistickém Německu nebo v jižní Africe, protože tyto země byly politicky izolované a neschopné koupit surovou ropu. Uhlí může být zplyňované na syngas (vyvážená čištěná směs CO a H2 plynů) a syngas zkapalněný Fischer-Tropschovou metodou na lehké uhlovodíky, které jsou dále zpracovávány na benzín a naftu. Přímé kapalnění Bergiusovým procesem – kapalnění hydrogenací – je také dosažitelné, ale není užívané vně Německa, kde byly oba tyto procesy ovládané během první a druhé světové války

7 Suchá destilace uhlí Karbonizace uhlí = suchá destilace Rozklad uhlí bez přístupu vzduchu při 1000° C Černé uhlí zahřáté na 1000° C se chemickými reakcemi mění a rozkládá na: Svítiplyn (plyn, koksárenský plyn) – methan, vodík, oxid uhelnatý – užití: palivo Dehet směs více než 300 sloučenin výroba benzínu a naftalenu Koks = téměř čistý uhlík palivo užití: při výrobě železa ve vysokých pecích

8 Citace Uhlí: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coal.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coal.jpg Důlní věž: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mine_Michal_in_Ostrava_- _Czech_republic_-_01.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mine_Michal_in_Ostrava_- _Czech_republic_-_01.JPG


Stáhnout ppt "Název školyZákladní škola Kolín V., Mnichovická 62 AutorMgr. Jiří Mejda Datum23. 1. 2012 NázevVY_32_INOVACE_19_CH9_uhlí TémaUhlí."

Podobné prezentace


Reklamy Google