Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 9. 7. 2014, 10:00 hod. O DPADY – PROJEKT MOS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 9. 7. 2014, 10:00 hod. O DPADY – PROJEKT MOS."— Transkript prezentace:

1 2. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 9. 7. 2014, 10:00 hod. O DPADY – PROJEKT MOS

2 Správní obvod ORP Chomutov Charakteristiky řešeného území: Počet obyvatel: 81786 Rozloha: 48 608 ha Počet obcí: 25 Města: Chomutov, Jirkov, Výslunní Obce: Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Vysoká Pec

3 Cíl první schůzky pracovní skupiny Dohoda s partnery na výstupech analýz Finalizace SWOT analýzy Cíl druhé schůzky pracovní skupiny Varianty řešení Cíle: hlavní, specifický; První návrhy opatření Cíl třetí schůzky pracovní skupiny Finální návrhy opatření Projektové záměry O DPADY – PROJEKT MOS

4 Program setkání Legislativní rámec Definice největších problémů Analýza rizik Cílové skupiny – matice vlivu, zájmu Návrhová opatření – Hlavní cíl, dílčí cíle, opatření O DPADY – PROJEKT MOS

5 Legislativní rámec RNDr. Tomáš Burian, vedoucí oddělení životního prostředí, Krajský úřad Ústeckého kraje

6 O DPADY – PROJEKT MOS SWOT analýza Definice hlavních problémů, výhod v oblasti odpadového hospodářství ORP Chomutov

7 O DPADY – PROJEKT MOS Identifikované problémy: Existence a vznik černých skládek (původci drobní podnikatelé) Ubývání občanů separujících odpad Náročnost svozu separovaného odpadu pro občany Nedostatečná informovanost a vzdělávání Absence meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství Malé pravomoci (možnosti) vůči nezodpovědným a neplatičům za odpad Příležitosti: Systém svozu odpadu pohodlný pro občany Opatření pro zamezování vzniku černých skládek Vznik meziobecní (i mezinárodní) spolupráce - pomoc, zkušenosti, výměna názorů Vznik dalších meziobecních svozových společností (provozovatel obec) Možnost zvýšení zaměstnanosti v oblasti odpadového hospodářství

8 O DPADY – PROJEKT MOS Svozové společnosti, které mají smlouvu s obcemi v ORP: TSmChomutova Krušnohorské služby a.s. Marius Pedersen a.s. Obec Otvice

9 O DPADY – PROJEKT MOS Analýza rizik v oblasti odpadového hospodářství ORP Chomutov

10 O DPADY – PROJEKT MOS R EGISTR RIZIK - OBLASTI : Finanční rizika Organizační rizika Právní rizika Technická rizika Věcná rizika H ODNOCENÍ VÝZNAMNOSTI RIZIK : Očekávaná pravděpodobnost /P/ výskytu rizika (1 – 5) Dopad rizika /D/ na dosažení cílů strategie (1 – 5)

11 O DPADY – PROJEKT MOS Druh rizikaHodnocení rizika OpatřeníVlastník rizika Finanční Nedostatek financí 12 Optimalizace svozů, meziobecní spolupráce Obec Organizační Neochota ke spolupráci obcí 6 Meziobecní spolupráce Obce ORP Právní Změny legislativy 15 Jednání se zákonodárci při přípravě zákonů Obec Technické Nedostatečné, zastaralé zařízení 12 Využít fondy z EU Obec, vlastník zařízení Věcné Černé skládky 12 Kontrola, nástroje, represe Obec

12 O DPADY – PROJEKT MOS Cílové skupiny - Rozbor vlivu, zájmu v oblasti odpadového hospodářství ORP Chomutov

13 O DPADY – PROJEKT MOS C ÍLOVÁ SKUPINA V LIV Z ÁJEM R OLE CS N ÍZKÝ V YSOKÝ N ÍZKÝ V YSOKÝ Občané a zapojené subjekty Svozové firmy Představitelé obcí Velké průmyslové podniky Drobní podnikatelé Turisté, návštěvníci Školy Ekologické neziskové organizace Kraj Stát Média

14 VLIV nízkývysoký ZÁJEM vysoký B OSOBY: D KLÍČOVÍ HRÁČI: nízký A DAV: C TVŮRCI: Role cílových skupin: A. DAV – odpovídání na otázky B. OSOBY - průběžné informování C. TVŮRCI - zajištění spokojenosti D. KLÍČOVÍ HRÁČI – vedení dialogu Otázky pro CS: OČEKÁVÁNÍ - Proč chtějí téma řešit? VLIV - Jaká je velikost CS? ZÁJEM - Jaké jsou skutečné potřeby CS? SLUŽBY KONKURENCE - zhodnocení vlastních služeb O DPADY – PROJEKT MOS

15 Varianty řešení problémů a potřeb: –Varianta č. 1: Aktivace veřejnosti pro vyšší separaci odpadu Zvýšení osvěty k třídění odpadů a dalšímu třídění separovaného odpadu. Lokální motivace obyvatel, navýšení rozsahu služeb a zvýšený tlak na obyvatele Předávání zkušeností jednotlivých obcí –Varianta č. 2: Spolupráce v oblasti černých skládek Finanční motivace občanů – snížení poplatků za odpad Předání zkušeností z jednotlivých obcí Zvýšení osvěty, začít s malými dětmi Aktivizace občanů (všímavý občan)

16 O DPADY – PROJEKT MOS HLAVNÍ CÍL : VIZE – Co chceme a můžeme změnit? SPECIFICKÉ CÍLE: PRIORITA – Jak toho chceme dosáhnout? OPATŘENÍ: INDIKÁTOR – Jak ověříme, že jsme byli úspěšní?

17 O DPADY – PROJEKT MOS Harmonogram dalších prací PRACOVNÍ SKUPINA : 25.6.2014 (st) 10:00 hod. ODPADY 9.7.2014 (st) 10:00 hod. O DPADY ---------------------------------------------------------------------------- 2. týden v září 2014?

18 Harmonogram dalších prací do 30. září 2014 ANALYTICKÁ ČÁST ( vč. VOLITELNÉ TÉMA ) do 20. prosince 2014 DOKUMENT S TRATEGIE ( NÁVRH - VŠECH 5 TÉMAT ) do 31. března 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS ELEKTRONICKY ) do 15. dubna 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS V LISTINNÉ PODOBĚ ) ------------------------------------------------------------------------------ 2. SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ do 30. dubna 2015

19 Děkujeme za Vaši aktivní spolupráci


Stáhnout ppt "2. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 9. 7. 2014, 10:00 hod. O DPADY – PROJEKT MOS."

Podobné prezentace


Reklamy Google