Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIKA BYDLENÍ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ ASPEKTY. 2 Ekonomika bydlení  Základní pojmy  Modely bytové politiky  Formy bydlení  Způsoby financování bydlení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIKA BYDLENÍ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ ASPEKTY. 2 Ekonomika bydlení  Základní pojmy  Modely bytové politiky  Formy bydlení  Způsoby financování bydlení."— Transkript prezentace:

1 EKONOMIKA BYDLENÍ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ ASPEKTY

2 2 Ekonomika bydlení  Základní pojmy  Modely bytové politiky  Formy bydlení  Způsoby financování bydlení ve vyspělých zemích  Odvětví bydlení v ČR

3 3 Základní pojmy  Bydlení  Byt  Právo na bydlení  Trh s byty  Bytová politika  Aspekty bydlení  Faktory ovlivňující trh s byty

4 4 Základní informace Kolik bytů je v ČR na 1000 obyvatel? a)351 - 400 b)401 - 430 c)431- 460 d)461 – 490 e)491 - 510

5 5

6 6 Základní informace Kolik % bytů je v ČR prázdných z celkového bytového fondu? a)0,1 – 3,7 b)3,8 – 6,8 c)6,9 – 10,9 d)11,0 – 13,9 e)14,0 – 24,1

7 7

8 8 Základní informace Kolik bylo v roce 1990 dokončeno nových bytů? a)25 000 b)35 000 c)45 000 d)50 000

9 9 Základní informace Kolik bylo v roce 2010 dokončeno nových bytů? a)22 000 b)28 000 c)34 000 d)36 000

10 10 Vrchol bytové výstavby po roce 1989 nastal v roce 2007 – v tomto roce dokončeno 41 649 bytů.

11 11 Základní informace V které zemi je bydlení nejméně dostupné? a)Rusko b)Maroko c)Bělorusko d)Pákistán e)Černá hora

12 12 Základní informace V které zemi je bydlení nejvíce dostupné? a)Chile b)Dominikánská republika c)USA d)Švédsko e)Belgie

13 13

14 14 Základní informace Jaká je průměrná cena bytu v ČR? a)2 500 000 Kč b)2 250 000 Kč c)2 100 000 Kč d)1 800 000 Kč e)1 650 000 Kč

15 15

16 16 Základní informace Kde je v Praze nejdražší bydlení ? a)Podolí b)Vinohrady c)Strašnice d)Smíchov e)Břevnov

17 17

18 18

19 19 Základní informace Kolik % svého rozpočtu vydá průměrná domácnost za bydlení ? a)15,8 % b)19,2 % c)22,6 % d)28,4 % e)31,8 %

20 20

21 21 Modely bytové politiky ve vyspělých zemích Společné rysy  právní jistota bydlení  dostupnost služeb, potřebných materiálů a infrastruktury  obyvatelné bydlení  dostupné bydlení Rozdíly  geografická hranice  rozsah intervence státu  druh „welfare state“

22 22 Modely bytové politiky Geografická hranice  Sever (Dánsko, Německo)  Jih (Řecko, Portugalsko) Rozsah intervence státu  Komplexní  Doplňková Druh „welfare state“  Sociálně demokratický typ (severské státy)  Korporativistický typ (Německo, Rakousko, Nizozemí)  Reziduální (liberální) typ (Velká Británie, Irsko)  Rudimentální typ (Portugalsko, Řecko)

23 23 Formy bydlení

24 24 Formy bydlení Nájemní bydlení  oddělení práva vlastnického od práva užívacího Odlišnosti sektorů nájemního bydlení  typ vlastníka  způsob financování a výše nájemného  kvalita bytového fondu  klientela Vlastnické bydlení  totožnost práva vlastnického a práva užívacího  je dražší  je bezpečnější

25 25 Financování bydlení Soukromý nájemní sektor  přímé subvence (státní a obecní půjčky, granty)  nepřímé subvence (daňové podněty /úlevy/) Neziskový nájemní sektor  prostředky z kapitálového trhu (stát přispívá ke snížení investičních nákladů subvencemi)  investiční prostředky pochází převážně z rozpočtových zdrojů a mají formu nenávratné dotace Vlastnický sektor  hypotéční úvěry (státní záruky, dotace úroků, daňové úlevy)  spoření

26 26 Odvětví bydlení v ČR  Model bytového hospodářství před 1990  Principy transformace  Současný stav hlavní problémy cíle bytové politiky nejdůležitější současné nástroje podpory bydlení  Funkce a význam nájemního bydlení

27 27 Model bytového hospodářství před rokem 1990  direktivní řízení státem  paternalistický přístup státu k oblasti bydlení  stát vystupuje jako poskytovatel (provider)  model založený na nabídce bytů  intervence státu do cen stavebních materiálů a služeb  jednosměrný systém  administrativně přídělový systém

28 28 Principy transformace  deetatizace bytového fondu  privatizace a restituce bytového fondu  decentralizace kompetencí v oblasti bytové výstavby a správy  subsidiarita (přenášení odpovědnosti za uspokojován potřeb v oblasti bydlení)  deregulace cen v oblasti bydlení a služeb souvisejících s bydlením

29 29  Skladba bytového fondu odpovídá poměrům v jiných evropských zemích.  Úroveň bydlení je nižší než v evropských zemích. Velkým problémem je však zanedbanost bytového fondu.  Přijatá podpůrná opatření nejsou dostatečně provázána a přesně zacílena, takže nejsou plně efektivní.  Trh s byty je strukturálně a prostorově diferencovaný. Situace v oblasti bydlení je územně značně diferencovaná, existují zde velké regionální a municipální disparity. Dosavadní opatření mají spíše plošný charakter. Současný stav ekonomiky bydlení

30 30 Současný stav ekonomiky bydlení

31 31 Ekonomika bydlení jako součást veřejného sektoru Významnou charakteristikou bydlení je rovněž jeho fixace v prostoru. Oproti většině jiných zboží bydlení nemůže být jednodušše „přeneseno“ jinam, z jednoho prostoru do jiného. Pokud si domácnost pořizuje své bydlení, pak volí mezi kvalitou služeb spojených s bydlením v příslušném místě, např. obcí, a dostupností svého zaměstnání, škol pro své děti, lékařské péče, kulturních podniků apod. Je zřejmé, že cena bydlení v blízkosti center zaměstnanosti (např. centra Prahy) je vyšší, než by byla cena bydlení pro jinak stejnou kvalitu tzv. bytových služeb (tj. stejně prostorný, stejně postavený, stejně starý apod. byt) v místě vzdálenějším od centra. Specifičnost bydlení jako zboží

32 32 Cíle bytové politiky  vytvoření takové situace, kdy si každá domácnost bude moci nalézt odpovídající bydlení z hlediska prostoru, kvality a ceny  zvýšení celkové dostupnosti bydlení pro obyvatelstvo  zvýšení finanční dostupnosti bydlení pro obyvatelstvo Nástroje podpory bydlení v ČR  nástroje zaměřené na podporu vlastnického bydlení  nástroje zaměřené na podporu nájemního bydlení  nástroje zaměřené na podporu všech typů bydlení  adresné sociální dávky  ostatní nástroje

33 33 NÁSTROJE PODPORY BYDLENÍ V ČR

34 34 NÁSTROJE PODPORY BYDLENÍ V ČR

35 35 Nástroje podpory bydlení v ČR

36 36 Nástroje podpory bydlení v ČR

37 37 Výdaje související s nástroji podpory bydlení v ČR - Stavební spoření

38 38 Výdaje související s nástroji podpory bydlení v ČR - Stavební spoření

39 39 Výdaje související s nástroji podpory bydlení v ČR – Hypoteční úvěry

40 40 Výdaje související s nástroji podpory bydlení v ČR – Hypoteční úvěry

41 41 Struktura sektoru bydlení v ČR Struktura výdajů rodin na bydlení (čisté nájemné a služby)

42 42 STRUKTURA SEKTORU BYDLENÍ V ČR

43 43 STRUKTURA SEKTORU BYDLENÍ V ČR

44 Regulovat či neregulovat cenu nájemného ? Mikroekonomická analýza dopadů zásahů státu do trhu s byty

45 45 Regulace nájemného Nájemné (Kč/měsíc) Počet bytů (tis./měsíc) 3500 2500 1500 1000 3000 40302010 S D EOEO p0p0 Q0Q0 D - křivka poptávky po bytech S - křivka nabídky bytů E 0 - rovnovážný bod před dotací, kdy při ceně p 0 je nabízeno a poptáváno Q 0 bytů p 0 - rovnovážná cena bytů

46 Makroekonomická analýza trhu bydlení Trh aktiv a trh nemovitostí v užívání (Di Pasquale - Wheaton Model, 1996)

47 47 Trh aktiva a trh nemovitostí v užívání

48 ZÁVĚR  Bydlení byť se jedná o čistý soukromý statek má svůj sociální a ekonomický rozměr.  Z toho důvodu stát vstupuje do této oblasti, aby vytvářel podmínky k uspokojování této potřeby – bydlení.  Míra s jakou zasahuje do trhu s bydlením je ovlivněna historickými, politickými ale i geografickými faktory.  Charakter statku, typ potřeb jím uspokojovaných jsou objektivizující proměnné vysvětlující konkrétní podobu trhu s bydlením, subjektivní faktory souvisí s politickou, geografickou a historickou rovinou. 48

49 49


Stáhnout ppt "EKONOMIKA BYDLENÍ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ ASPEKTY. 2 Ekonomika bydlení  Základní pojmy  Modely bytové politiky  Formy bydlení  Způsoby financování bydlení."

Podobné prezentace


Reklamy Google