Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Organizace jednotky požární ochrany a její financování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Organizace jednotky požární ochrany a její financování."— Transkript prezentace:

1 Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.fbi.vsb.cz Organizace jednotky požární ochrany a její financování Adam Thomitzek

2 Historie aneb „To už tu bylo“

3 Historie 1670 Jan van der Heyden zavádí do praxe hadice – tehdy kožené 1736 zakládá Benjamin Franklin „Union Fire Company“ první dobrovolnou hasičskou organizaci v různých zemích v průběhu 19. století povinné zřizování společných skladišť hasičského náčiní První dobrovolný sbor 1811 v Německu v Sársku (tehdy součást Francie podle „pařížského“ dekretu Napoleona) První dobrovolný sbor v integrálním Prusku roku 1836 v Kierspe - Neuenhaus roku 1850-1 Ferdinand Leitenberger zakládá první dobrovolný hasičský sbor v Zákupech (Reichstadt), který byl také první v Monarchii a jeho spis „Dobrovolný sbor hasičů…“ je roku 1856 přeložen do českého a maďarského jazyka a po schválení c. k. místodržitele a ministerstva vnitra rozeslán do všech měst rakouské monarchie

4 Prvotní zřizování sborů sbory vznikaly obvykle na popud „osvícených“ osob v obci jako běžná občanská sdružení jejich stanovy schvalovaly úřední orgány později se jednotlivé sbory začaly sdružovat v zemských hasičských jednotách, které umožňovaly zřízení pojištění, sjednocení výstroje a vydávání společných podkladů

5 Způsoby zřizování jednotek geografie struktura obce sousedící Sasko jednotky – dobrovolné – povinné – profesionální DOJEZD na místo události do – 8 min dobrovolní (5 min výjezd od ohlášení) – 4 min profesionální (1 min výjezd od ohlášení)

6 Struktura družstva

7 Zřizování jednotek

8 JSDHO obec zřizuje jednotku požární ochrany sdružení hasičů se podílí na odborné přípravě a získávání členů jednotka požární ochrany je integrální součást obce (srovnatelná s městskou policií) jednotka může fungovat i bez sdružení, ale toto je spíše kuriozita (získávání členů) starosta obce jmenuje velitele jednotky s přihlédnutím k návrhu občanského sdružení a k vyjádření HZS starosta je odpovědný za požární ochranu v obci a velitel je odpovědný starostovi za plnění jemu svěřených úkolů, toto je zákonná úprava a je nutné ji respektovat

9 JPO je charakterizována velikostí, která je vyjádřena počtem hasičů kategorií, která v návaznosti na druh jednotky vyjadřuje operační působnost pro použití k zásahům, a to zejména pro svého zřizovatele (podnik, obec), tzn. místní působnost nebo pro použití na větším území než na území svého zřizovatele, tzn. územní působnost; součástí operační působnosti je také stanovená doba pro výjezd jednotky z místa dislokace k zásahu, taktickou hodnotou, což je schopnost provádět určitý rozsah činností odpovídající velikosti jednotky a jejímu vybavení požární

10 Tabulka plošného pokrytí Kategorie jednotky PO JPO IJPO IIJPO IIIJPO IVJPO VJPO VI Doba výjezdu [min] 25102 Územní působnost [min] 2010 není Počet jednotek PO 1) 2382021339945802256 Druh jednotky PO HZS krajeSDH obce HZS podnikuSDH obceSDH podniku

11 Vazby mezi SDH a obcí Starosta obce Velitel jednotky Hasiči Sdružení hasičů ??

12 Obec zajišťuje hrazení zdravotních prohlídek odbornou způsobilost hasičů na funkcích připojištění pro případ úrazu pojištění škody (důležité pro kácení stromu apod. mohou nastat škody v řádu statisíců) za činnost prováděnou v jednotce SDH obce může obec členům jednotky SDH obce zajistit úlevy nebo finanční odměny

13 Velitel jednotky odpovídá za výkon služby v jednotce odborná způsobilost – základní odborná příprava JPO II, III - 40 hod JPO V – 24 hod ??? srovnej strojník JPO III 40 hod – praxe v jednotce min. 3 roky, u JPO V 2 roky – bezúhonnost velitelé družstev – navrhuje velitel jednotky absolvují stejné školení

14 Služby v jednotce chemická, technická, spojová služba pro běžné JSDH obce není nezbytně nutné postačuje ustanovit funkci technika – ten zajišťuje plnění úkolů stanovených „Řádem výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků” SIAŘ č. 25/2009

15 Akceschopnost jednotky akceschopnost jednotky je organizační, technická a odborná připravenost sil a prostředků k provedení zásahu. Jednotka je akceschopná, pokud a)početní stav hasičů a vnitřní organizace jednotky jsou v souladu s ustanovením právního předpisu a jednotka je schopna uskutečnit výjezd k zásahu v časovém limitu dle zvláštního právního předpisu, b)hasiči mají osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce, kterou v jednotce zastávají, dle právního předpisu a v jednotce je prováděna pravidelná odborná příprava podle právního předpisu c)má za účelem provedení zásahu připravenu požární techniku a věcné prostředky a jsou splněny podmínky pro použití požární techniky a věcných prostředků podle právního předpisu

16 Početní stav JSDH obce

17 Připravenost jednotky organizační odborná technická

18 Organizační připravenost zřizovací listina jednotky jmenovací dekret velitele jednotky seznam členů jednotky se stanovením funkcí dohody o členství dokumentace o výjezdech a zásazích – (dílčí) zprávy o zásahu

19 Odborná připravenost dokumentace o odborné přípravě velitelů a strojníků doklady o zdravotní způsobilosti členů – náklady hradí obec odborná příprava jednotky – řídí organizuje a ověřuje velitel jednotky účast na odborné přípravě rozsah odborné přípravy odborná způsobilost NDT, MP, lezců

20 Technická připravenost vybavení musí odpovídat příloze č. 4 vyhlášky 247/2001 Sb. jsou prováděny pravidelné kontroly technického stavu techniky jednotce lze vyhlásit poplach, SMS, AMDS jednotka splňuje limit výjezdu (lze dohledat ze zpráv o zásahu) statusy

21

22 COP členů JSDH obce provádí velitel jednotky v souladu s plánem odborné přípravy plán odborné přípravy musí respektovat Témata odborné přípravy vydané GŘ HZS do celkového počtu hodin započíst také taktická cvičení prokazování účasti – datum, čas, kdo provedl po posledním školení se provádí ověření odborné přípravy – teoretické např. pomocí testu – praktické – výstupem je PROTOKOL vyhodnocení odborné přípravy

23 Nositelé dýchací techniky základní odborná příprava v UHŠ praktická – pokud během 3 měsíců NDT nepoužil (není specifikováno jak) DP teoretická – 1 x ročně

24 Obsluha motorové pily základní odborná příprava 66 hod v hasičské škole cyklická odborná příprava 8 hod každé 2 roky praktická nejméně 8 hodin kácení za rok (započítává se vždy i údržba pily)

25 Strojníci základní odborná příprava 16 a 40 hod cyklická příprava 16 hod kondiční jízdy 10 km pokud neabsolvuje jízdu (počet strojníků x 10 km minimální měsíční nájezd techniky)

26 Materiály pro školení servery: – www.hzscr.cz www.hzscr.cz – www.cahd.cz www.cahd.cz – www.dh.cz www.dh.cz – www.pozary.cz www.pozary.cz – www.spbi.cz www.spbi.cz materiály získané od HZS ČR, případně dalších organizací

27 Programy pro evidenci Kancelář pro obec aplikace PORTALL

28 Financování jednotky získávání peněz sestavení rozpočtu jednotky veřejné zakázky pořizování techniky a vybavení

29 Rozpočet obce rozpočet jednotky je v rozpočtové kapitole „POŽÁRNÍ OCHRANA“ rozpočet obce sestavuje finanční výbor – optimálně pokud je člen jednotky ve finančním výboru popř. zastupitelstvu – zastupitelstvo návrh finančního výboru obvykle schválí – rozpočet se sestavuje v listopadu na příští rok (někde provizorium a vlastní rozpočet až v březnu)

30 Propagace jednotky obecní zpravodaje pravidelně přispívat internetové stránky – fotografie z činnosti, ze zásahů – při prezentaci fotografií ze zásahů rozmazat třetí osoby a SPZ práce s mládeží akce pro veřejnost, dny otevřených dveří řízení dopravy při obecních akcích, starost o požární nádrž apod.. drobné služby občanům – likvidace obtížného hmyzu – čištění ucpané kanalizace chování na veřejnosti v uniformě chování při zásahu (video)

31

32 Rozpočet jednotky stanovení koncepčních cílů rozvoje – alespoň na dobu jednoho zastupitelstva tj. 4 roky – odůvodnění jednotlivých cílů – stanovení nákladů pro dosažení cílů způsob nakupování – objednávku na pokyn velitele vystavuje sekretariát OÚ – drobné nákupy za hotovost proplácí pokladna přímo veliteli – každou fakturu podepisuje starosta obce

33 Dotace dotace na zásahy mimo katastr obce – PHM, škody, ušlá mzda na odbornou přípravu na investice – přímý dar konkrétního vybavení (NDT apod.) – finanční dotace na pořízené vybavení dotace GŘ HZS ČR – na pořízení CAS v současnosti 1 mil. x 10 sborů v ČR – v minulosti 2 mil. dotace z operačních programů zejména na příhraniční spolupráci – mobilní požární technika – výstavba budov

34 Veřejné zakázky na dodávky na služby na stavební práce

35 Veřejné zakázky dle konkrétních podmínek jednotlivých obcí se požaduje – do 50 000,- provést průzkum trhu – nad 50 000,- výběrové řízení podle podmínek obce od 500 000 do 1 000 000,- Kč zakázka malého rozsahu (na stavební práce to je 3 000 000,- Kč) zakázky v jednom účetním roce nelze dělit – stačí oslovit 3 zájemce – hodnocené nabídky musí být nejméně 2 zájemců

36 Veřejné zakázky od 1 000 000,- Kč podlimitní zakázka – výzva musí být zveřejněna v registru – zadavatel musí obeslat nejméně 5 zájemců od 5 010 000, Kč nadlimitní zakázka – musí být avizován záměr

37 Zadávací dokumentace podmínky technická specifikace předmětu zakázky případně projekt příklad technické specifikace zkušenosti s uplatňováním technických podmínek zpracuje právník s přihlédnutím k technickým podmínkám

38 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Organizace jednotky požární ochrany a její financování."

Podobné prezentace


Reklamy Google