Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Franz Müller Podnikatelské poradenství Poradce Hospodářské komory Květen 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Franz Müller Podnikatelské poradenství Poradce Hospodářské komory Květen 2011."— Transkript prezentace:

1 Franz Müller Podnikatelské poradenství Poradce Hospodářské komory Květen 2011

2 Přehled – Otevření trhu práce 1.května 2011 1.Živnostenské právo- registr služeb, Spolkové ministerstvo hospodářství 2.Volba práva-místo soudu,EuGVVO při porušení plnění závazku 3. Zákon o kolektivních smlouvách, v Rakousku je důležitý u zákonu o mzdovém a sociálním dumpingu 4.Praktické otázky týkající se mzdy brutto/netto mzda, sociální pojištění,daň ze mzdy.

3 Otevření trhu práce 1. 5. 2011 Přechodné ustanovení pro země rozšíření EU (kromě Rumunska, Bulharska skončily dne 30. 4. 2011) Svoboda pohybu zboží, svoboda poskytování služeb, svoboda při zakládání poboček a mobilita zaměstnanců platí již neomezeně Pozor! Práva zemí platí oboustranně částečně i nadále (např. živnostenské právo, pracovní právo, zákon o mzdovém a sociálním dumpingu)

4 Živnostenské právo –registr služeb Před prvním zahájením práce „přes hranice“ je nutný zápis do registru služeb na Ministerstvu hospodářství. (každý rok je nutné obnovit!!) Když je činnost v Rakousku vázanou živností (je nutné doložit doklad o způsobilosti – a to ve většině případech, § 94 živnostenského zákona) Práce „přes hranice“ je povolena pouze příležitostně a dočasně, vyžaduje výkon živnosti v domovském státě (okolnosti, roční obrat, délka, pracovní nasazení) jinak musí nastat založení pobočky v AT (EU) Ohlášení živnosti v AT není při práci přes hranice nutné, ale nahlášení o poskytování služeb je nutné provést na Ministerstvu hospodářství. Svoboda poskytování služeb vyjma: kominík (úřední funkce – požární ochrana, vojenské zbraně – oprava předmětů a zařízení)

5 Ohlášení služeb, Spolkové ministerstvo hospodářství http://www.bmwfj.gv.at/Unternehmen/ Gewerbe/ Gewerbeausübung durch Unternehmen aus anderen EU/EWR-Staaten/grenzüberschreitende Dienstleistung – všechny formuláře downloadhttp://www.bmwfj.gv.at/Unternehmen/ Potřebné dokumenty k prokázání oprávněné samostatné činnosti v zemi původu (CZ): státní příslušnost, zákonné provozování služby v zemi původu Doklad o způsobilosti nebo když je to v zemi původu – volná živnost, tak je potřeba doložit doklad o tom, že živnost vykonává 2 roky v posledních 10 letech. Jméno a doručovací adresa poskytovatele v zemi původu U obchodních společností výše uvedené data odpovědného zástupce Potvrzení nahlášení následuje během 1 měsíce U živností, kde může být postiženo zdraví/ bezpečnost příjemce služby, může Ministerstvo provádět dodatečnou kontrolu. (§373 aAbs 5 GO,např. Stavební živnost, elektrotechnika, plyn – sanitní, zdravotní povolání…) U těchto nebezpečných živností je nutná rakouská terminologie – kopie u Kláry o § 373 a Abs 5 a & 94 (Seznam všech vázaných živností) živnostenského zákona Když je to OK. zápis do registru služeb https://dlr.bmwfj.gv.at – je to veřejný registr, kde můžeme vznášet dotazy např. když hledáme jména.https://dlr.bmwfj.gv.at Tento registr je využíván také úřady ve smyslu LSG (Zemské sociální právo), tudíž je možné provést zápis pouze pro případ potřeby, i pokud si ještě nejste jisti, zda službu poskytnete.

6 Právní situace ve všech EU státech a státech rozšíření EU - zrcadlově To znamená, že rakouský podnik poskytující službu rovněž u vázaných živností v ČR - musí provést podobné ohlášení služby v ČR. (Ministerstvo obchodu a průmyslu) Povinnost informovat příslušné ohlášení zaměstnance při vysílání, dodržení českého pracovního práva atd. je to podobné jako při ohlašovacích povinnostech při práci v AT. Kde je rakouské pracovní právo a výše mezd pro pracovníky firmy výhodnější – aplikuje se rakouské právo. DI Herzog bude referovat od těchto nahlašovacích a kontrolních povinnostech – zákon o mzdovém a sociálním dumpingu.

7 Zákony : sídlo soudu; aplikovatelné právo B2Bvolební právo; B2C zvýhodňuje pracoviště spotřebitele Mezinárodní soudní příslušnost : Nařízení (EG) Nr 44/2001 EuGVVO Mezinárodní použitelné právo: Nařízení(EG) Nr 593/2008(ROM I, následnictví EVÜ – Evropská dohoda o smluvním právu) Zvolení sídla soudu: principiálně je oprávněný příslušný soud v sídle soudu obžalovaného (Art 2 EuGVO). Pro spotřebitele B2C to platí prakticky vždy. Není možný žádný výhradní výběr. Pro B2B je možný výhradní výběr sídla soudu. (konzultovat s právníkem smlouvy; výběr místa soudu a použitelné právo by se měli vždy navzájem sladit) Volba práva (právo zemí): B2C platí fakticky vždy právo spotřebitele a sídlo soudu spotřebitele, B2B je možná volba práva, je nutné odsouhlasit se sídlem soudu. Zákony jsou při porušení plnění závazku velmi důležité. Např. odklad platby nebo poskytnutí záruky/ náhrada škody/ nedostatky/ smluvní spor

8 Zákon o kolektivních smlouvách v Rakousku Kolektivní smlouvy jsou písemné smlouvy mezi „ vhodnými kolektivně smluvními spolky“ zaměstnanců a zaměstnavatelů. Převážně je vyjednáván mezi rakouským odborovým svazem (pro dělnickou komoru tzv, Arbeiterkammer v AT) a Hospodářskou komorou. Kolektivně smluvní síť je v AT velmi těsná a je platná prakticky skoro pro všechny soukromoprávní obory (kromě „ veřejného sektoru“ – spolky, státy, obce…ti mají vlastní zákony,předpisy. Pracovní vztah podléhá vždy jen JEDNÉ kolektivní smlouvě. Pracovní poměr vždy podléhá pouze jedné kolektivní smlouvě. Která kolektivní smlouva platí, závisí na živnostenském oprávnění (odborná organizace u Hospodářské komory). Smlouva musí být při vícenásobné příslušnosti přidělena správně (kolizní pravidla pracovně ústavního práva). Kolektivní smlouvy obsahují nařízení k povinným minimálním mzdám a základním platům, otázky týkající se délky pracovní doby – zákony, výpovědní lhůty.

9 Zákon o kolektivních smlouvách Platí „princip vhodnosti“ – stupňovitý systém právního řádu Pracovní smlouva- Podniková dohoda- Kolektivní smlouva-Ustanovení/zákon (např. v pracovní smlouvě nesmí být nic ujednáno – příp. neplatí – co je ve vyšším stupni výhodněji stanoveno (ochrana zaměstnance stoupá v průběhu několika let) Praktický prospěch: práva a povinnosti pro zaměstnavatele a zaměstnance. Volné smluvní právo je ovšem v pracovní smlouvě díky stupňovitému systému /uspořádání částečně omezeno. DŮLEŽITÉ! V zákoně o sociálním a mzdovém dumpingu- DI.Herzog- jsou kolektivně smluvní základní mzdy kontrolním parametrem

10 Příklady kolektivně smluvních výších mezd a příjmů. Při otevření trhu práce jsou kolektivní smlouvy důležité ze 2 důvodů. „terms of trade“ mezi ČR a AT jsou velmi rozdílné a otevření trhu práce nesmí v Rakousku ovlivnit úroveň mezd. Srovnání: pracovní náklady v AT ca 33,00 (€ na hodinu,výrobce hmotných statků) v ČR ca 9,00 wko/stat/ eu (HK/rakouský Statistický úřad/EU) 1. zákon o mzdovém a sociálním dumpingu bude přesně kontrolován, to znamená, že všichni pracovníci, také z jiných zemí EU musí být odměňováni podle tohoto zákona (stejně jako zdejší státní příslušník) 2. zákonem o mzdovém a sociálním dumpingu může být také kontrolováno, aby byla zaměstnancům poskytována mzda (dle rak. kolekt. smlouvy) a to pří výkonu služeb přes hranice v délce výkonu služby!! To tak platilo i v minulosti, avšak zákon o dumpingu předpovídá přísnější kontroly. Např. brutto mzdy dle Kolektivních smluv.

11 Příklady Brutto mezd/pracovní profese Kovo – průmysl zámečník, automechanik, kvalifikovaný dělník – jednoduchá činnost 10,69/hodina x 38,5 x4,33 = €1782,- Pomocná síla: 9,52/Stunde x 38,5 x 4,33 = € 1587,- Hostinská činnost: kuchař, vyučený číšník po 2 leté praxi € 1483,- ; Pomocná síla: € 1205,- Stavebnictví: kvalifikovaný dělník € 1976,- Pomocná síla € 1681,-

12 Sociální pojištění : brutto-netto- mzda Územní princip: zaměstnanci podléhají tomu danému systému sociální jistoty (soc. pojištění), v kterém jsou činný. Za normálních okolností je český občan, který pracuje v AT sociálně pojištěný a platí pro něj rakouské pracovní právo. Pozor! Při přechodném vysílání zůstává zaměstnance pojištěný ve své rodné zemi. Např. Zaměstnanci z ČR vykonávají přechodné poskytování služeb v AT. Doklad o pojištění (EU) – jednotný formulář A 1 (vystavení v rodné zemi) Vyslaní zaměstnanci mají v AT v nouzové situaci také nárok na dávku nepeněžního plnění, např. nemocnice ( Vyrovnání probíhá mezi zeměmi). K dokladu o dávku nepeněžního plnění potřebují vyslaní pracovníci dodatečně buď ještě kartu zdravotního pojištění platnou pro EU nebo formulář E 111 AT.

13 Zaměstnanci v Rakousku brutto/netto mzda Sociální pojištění se skládá z podílu zaměstnavatele a podílu zaměstnance. Penzijní-zdravotní-úrazové a soc. pojištění nezaměstnaných. Výpočet vychází z hrubého příjmu. Příklad: Pracovník-kovo průmysl (dle kolektivní smlouvy) brutto: € 1782,00 minus sociální pojištění, podíl zaměstnance 18,2%=324,32 minus daň ze mzdy podle tabulky (bez příplatku za pravidelné dojíždění a příplatku samoživitele)121,63 se poskytuje netto výplata €1336,05 měsíčně. Daň ze mzdy je progresivní /max 50%, a začíná při hrubé mzdě na cca € 1200,00 brutto.

14 Webové stránky/informace http://www.eap.gv.at info portal Nöhttp://www.eap.gv.at http://www.bmwfj.gv.at/Unternehmen/Gew erbe Formuláře, ohlášení činnosti download / Ministerstvo hospodářstvíhttp://www.bmwfj.gv.at/Unternehmen/Gew erbe http://www.wko.at info portal Hospodářské komoryhttp://www.wko.at Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Franz Müller Podnikatelské poradenství Poradce Hospodářské komory Květen 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google