Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost práce s dětmi a mládeží. Neexistuje nikdy nic úplně bezpečného ….

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost práce s dětmi a mládeží. Neexistuje nikdy nic úplně bezpečného …."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost práce s dětmi a mládeží

2 Neexistuje nikdy nic úplně bezpečného ….

3 a je jen na vás jak všechny činnosti a akce dopadnou

4 Proto je u všeho třeba hodně přemýšlet …pozor někoho to i bolí

5 I když děti přivážete může se něco stát!!!!

6

7 Při činnosti v místnosti

8 V místnostech a zařízeních  Vyvěšeny požární poplachové směrnice  Revidovaný hasící přístroj  Odpovědnost za stav - Pronájem, zápůjčka  Revize elektrických zařízení  Statika objektu  Veškeré zásahy provádí kvalifikovaná osoba

9 V místnostech a zařízeních  Doporučené parametry prostoru  Dodržování vnitřního řádu  Zajištění prostoru při opouštění  Kázeň a zamezení provádění potencionálně nebezpečných činností

10 Při činnosti v tělocvičně

11 Při činnosti na hřišti

12 V tělocvičně a na hřišti  Cvičení na nářadí - kvalifikovaný dohled a podávána záchrana  Necvičit bezprostředně po jídle  Vhodné cvičební oblečení  Dbát na nebezpečí prostor  Dodržovat řád prostor  Kázeň a stálý dozor  Zabezpečit prostor (např. střelba)  Ochrana skel při míčových aktivitách  Způsobilost k úkonům  Lékárnička, zdravotník

13 Při činnosti v přírodě

14 Akce ve městech  Přecházení a pohyb po komunikacích  Hygienická a bezpečnostní rizika  Určit místo srazu - Návrat v případě ztráty  Pokyny při ztracení  MHD  Samostatný pohyb dětí  Pozor na časově limitované hry

15 Akce v terénu  Přihlášky v písemné podobě  Nouzový kontakt na rodiče a obráceně  Účast nejméně dvou pracovníků  Fyzické, psychické a zdravotní možnosti účastníků  Tepelná pohoda dětí – seznámení  Lékárnička první pomoci

16 Přesuny  Kontrola vybavení dětí  Přesun po komunikací ch – zákon o provozu na pozemních komunikací ch  Dohled  Pohybové hry  Bezpečný nástup a výstup  Zastávky a odpočinek  Dbát na rychlost pohybu – určuje nejpomalej ší  Poučení pro případ ztracení  Dbát na bezpečnou vzdálenost  Časová náročnost přesunu  Ve dne  V noci  Dopravními prostředky

17 Táborový oheň Les  Zákaz kouření  Zákaz rozdělávání ohně  Zákaz táboření mimo vyhrazená místa

18 Oheň, požární ochrana  Rozdělávání ohně  Bezpečná místa  Dostatečná vzdálenost  Minimálně 50 m od lesa  Oheň dokonale uhasit  Zákaz vypalování trávy a křovin  Ohlašovací povinnost požáru  Zákaz manipulace dětí s látkami I. a II. stupně  Neponechávat bez dozoru kamna  Dostatečný přísun vzduchu k ohni  Vhodnost blízkosti vodního zdroje

19 Oheň, požární ochrana  Kázeň u ohně  Plynový sporák  Nebezpečí nahromadění plynu  Výměna plynových bomb  Převážení plynových bomb  Nevhodnost kouření před dětmi – zkoušení v nepřístupných místech  Zábavní pyrotechnika  Umístění revidovaného hasícího přístroje

20 Při stanování

21 Kempování  Zajištění vhodného prostoru (vyhrazená místa nebo domluva )  Zajištění prostoru pro hygienu

22 Při činnosti u vody a ve vodě

23 Koupání  Dodržení doby klidu po jídle a fyzické námaze  Dohled při koupání musí provádět dospělá plnoletá osoba schopná poskytnout záchranu tonoucímu  Zákon platný před rokem 1990 stanovoval přísné předpisy o koupání  Dnes je braní těchto předpisů více než vhodné doporučení

24 Koupání - Doporučení  10 dětí – stálý dozor ve vodě  Nad 10 dětí, navíc dohled na břehu  Skoky do vody  Boty do vody  Teplota 20°C  Doba koupání max. 30 min  Otužilci (nad 15 let) – teplota min. 18°C  Doba koupání max. 10 min  Osušení, odpočinek (1 hod)  Větší počet dětí, koupání na volné ploše  Loďka s posádkou a záchranným kruhem

25 Koupání  Koupání vždy začlenit do programu  Koupání přizpůsobeno počasí, zdatnosti a schopnostem  Schválený prostor pro koupání  Dbát na zdravotní omezení  Vyhrazený prostor pro neplavce  Nikdy neházet děti do vody  Pro vodácké akce nutnost zvláštního školení  Helmy, vesty  Dodržovat kázeň a pořádek

26 Koupání  Pouze na známých a vyhrazených místech  Zákaz přibližování k plavidlům  Hygiena  Noční koupání  Děti ke koupání nenutíme a nepřemlouváme  Koupání účastníků pod 18 let

27 Vodní turistika  Pro vedoucího nutná kvalifikace vůdce malého plavidla  Všichni zodpovědní vedoucí musí umět plavat  Všichni zodpovědní vedoucí musí umět zachránit tonoucího  Všichni musí mít plavací vesty a helmy

28 Bouřka, elektřina  Otevřené pláně  Osamělé stromy  Vodní plochy  Poloha při bouřce, chůze  Faradayova klec  Hromosvody  Kovové předměty v budovách  Údolí  Les – nižší stromy

29 Brigády, nářadí

30  Poučení o riziku dané činnosti  Zásady bezpečnosti práce  Lékárnička  Bezpečné uložení nářadí  Chemické prostředky  Průběžný úklid odpadu  Vymezení dětské práce  Kázeň při práci  Zvláštní školení na elektrické a motorové nářadí  Hlásit poranění  Vhodné ochranné pomůcky a oblečení

31 Zvláštní činnosti  Nejedná se o obvyklé činnosti  Sportovní činnosti  Kvalifikace, souhlas lékaře  Horská turistika, lyžování, horolezectví  Náročnost (převýšení)  Tepelná pohoda  Rizika hor  Pohyb po svahu  Minimální počet účastníků: 3 osoby  Kontrola vybavení  Např. potvrzení o seřízení lyží  Snížená viditelnost, časová rezerva  Krizová pravidla

32 Zvláštní činnosti  Noční akce  Bezpečný prostor  Rizika nočního provozu  Nestrašit  Nevhodné hry na čas  Noční hlídky

33 Při lyžování a snowboardování

34 Lyžařské výcviky  Pro vedoucího je nutná kvalifikace instruktora lyžování a snowboardinku  Přítomnost zdravotníka  Potvrzení od lékaře  Potvrzení o seřízení bezpečnostního vázání  Ochranné helmy  Tepelný komfort  Třetí den jiná činnost  Výcvik probíhá denně pouze 6 hodin (u dětí do 12 let vždy po 90 minutách alespoň 15 minut přestávka)  Nutnost dodržování pravidel pohybu na sjezdovce

35 Při jízdě na kolech

36 Cyklistické akce  Kvalifikace = řidičské oprávnění  Technický stav kol  Ochranné pomůcky – helma do 18 let  Zákonem stanovené vybavení kol

37 Při lezení po skalách či lanových aktivitách

38 Lanové aktivity  Pro vedoucího je nutná kvalifikace instruktora nízkých či vysokých lanových aktivit  Nutné jištění  Nutné ochranné pomůcky

39 Při střelbě

40 Střelba  Pouze přikázaná manipulace  Bezpečné pozadí za terči  Vymezen a zajištěn prostor  Kázeň, zbraň nabíjet jen na povel  Smrtící zbraň  I primitivní luky a zbraně

41 Ochrana životního prostředí

42 Krizové situace  Traumatologický plán  Evakuační plán

43 Krizové situace  Odpovědnost za zdraví a životy dětí  Zachovat chladnou hlavu  Nepodlehnout panice  Zabránit hysterii a panice  Poskytnout první pomoc  Zákonná povinnost  Při odvrácení nebezpečí  Možné beztrestně způsobit škodu


Stáhnout ppt "Bezpečnost práce s dětmi a mládeží. Neexistuje nikdy nic úplně bezpečného …."

Podobné prezentace


Reklamy Google