Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Pravidla a chování během lyžařského kurzu SPŠ Uherský Brod Vypracoval : Mgr. Dalibor Janůš OB21-VVP-HUM-TV-JAN-M-2-007

3 Místo konání LVK: Moravskoslezské Beskydy Horní Bečva-Rekreační středisko Tesla

4 Zúčastněné třídy: S1,ME1A,B,K1,KE1,KS1 Instruktoři: 1.Mgr. Dalibor Janůš –hlavní vedoucí 2.Mgr. Viktor Johaník /lyžařský instruktor/ 3.Ondřej Hudeček/snowboardový a lyžařský instruktor/ 4.Mgr. Petra Vlková/lyžařský instruktor/ 5.Mgr. Lenka Slezáčková/lyžařský instruktor/ 6.Bc. Josef Dulínek/lyžařský instruktor/ 7.Karel Smetana/snowboardový instruktor/ 8.Zdravotník Představení „účastníků zájezdu“

5 Týdenní řád 1.den :příjezd, ubytování, seznámení s programem 2.-4.den:lyžařský a snowboardový výcvik na svahu. Polodenní výcvik na běžkách. 5.den:Lyžařské závody/světový pohár/ 1.sjezd2.Ski-cross 3.superobří slalom 6.den:úklid odjezd domů-kolem oběda

6 Denní řád časDENNÍ PROGRAM 7.30-8.00budíček a ranní hygiena 8.00- 8.30snídaně 9.00nástup na dopolední výcvik 9.00-12.00dopolední výcvik 12.00-12.30oběd 12.30-14.00odpolední klid 14.00nástup na odpolední výcvik 14.00-16.00odpolední výcvik 16.00ukončení odpoledního výcviku 16.00-18.00odpolední úklid a osobní volno 18.00-19.00večeře 19.00denní rozkaz 19.30-21.30program jednotlivých družstev a odborné přednášky 21.30-22.00večerní hygiena 22.00???večerka Po večeři bude dle zájmu organizováno večerní lyžování, případně jiné aktivity V průběhu kurzu proběhne turnaj ve stolním tenisu a šipkách Na každý den mají jednotlivá družstva službu-jsou k dispozici, zajišťují pořádek v lyžárně,večer pořádají program

7 Chování v areálu ubytovacího střediska Při nástupu nahlaste zjištěné závady na pokojích /“jinak to zůstane na vás“!!!/ Každý bude mít povlečenou postel Přísný zákaz kouření Udržujte pořádek na pokojích-bude průběžně kontrolován Závady se hlásí vedoucímu dne Za cennosti se neručí-raději si je uschovejte u svého vedoucího Při hromadném odchodu z pokoje nechávejte klíče na recepci-baru

8 Chování na svahu během výcviku Proběhne během další přednášky…

9 Řád LVK SPŠ Uherský Brod oficiální znění-shrnutí 1. LVK je součástí školního vyučování. Žáci jsou povinni při zájezdu plnit pokyny vedoucího kurzu a instruktorů a dodržovat řád chaty, na které jsou ubytováni. 1. LVK je součástí školního vyučování. Žáci jsou povinni při zájezdu plnit pokyny vedoucího kurzu a instruktorů a dodržovat řád chaty, na které jsou ubytováni. 2. Účast všech žáků na stanoveném programu a výcviku je povinná. 2. Účast všech žáků na stanoveném programu a výcviku je povinná. 3. Žáci jsou při lyžařském výcviku rozděleni do družstev, která nesmí bez povolení instruktora opustit. Toto platí také při výletech a ostatních přesunech. 3. Žáci jsou při lyžařském výcviku rozděleni do družstev, která nesmí bez povolení instruktora opustit. Toto platí také při výletech a ostatních přesunech. 4. Onemocnění a poranění hlásí žáci pedagogickému dozoru a lékaři LVK. 4. Onemocnění a poranění hlásí žáci pedagogickému dozoru a lékaři LVK. 5. Žáci vykonávají službu dne, která se řídí pokyny vedoucího dne a denním řádem. 5. Žáci vykonávají službu dne, která se řídí pokyny vedoucího dne a denním řádem. 6. Žáci, kteří jsou omluveni z výcviku, nesmějí bez povolení vedoucího opustit chatu. 6. Žáci, kteří jsou omluveni z výcviku, nesmějí bez povolení vedoucího opustit chatu. 7. Povinností každého účastníka LVK je udržovat čistotu a pořádek na pokoji, ve společenských místnostech a na hygienických zařízeních. Používání elektrických spotřebičů, obsluha topení apod. se řídí pokyny vedoucího chaty. 7. Povinností každého účastníka LVK je udržovat čistotu a pořádek na pokoji, ve společenských místnostech a na hygienických zařízeních. Používání elektrických spotřebičů, obsluha topení apod. se řídí pokyny vedoucího chaty. 8. Žáci se scházejí ve společenských místnostech. Vzájemné návštěvy na pokojích nejsou dovoleny. 8. Žáci se scházejí ve společenských místnostech. Vzájemné návštěvy na pokojích nejsou dovoleny. 9. Kouření a požívání alkoholických nápojů je přísně zakázáno. 9. Kouření a požívání alkoholických nápojů je přísně zakázáno. 10. Lyžařskou výzbroj a výstroj udržují žáci v pořádku a čistotě. Lyže mohou být ukládány, opravovány a mazány pouze na místě k tomu vyhrazeném. 11. Peníze a cenné předměty si mohou účastníci LVK uložit u vedoucího chaty. Jinak za ně správce neručí. Totéž se týká i lyžařské výzbroje uložené mimo vyhrazený prostor. Veškeré ztráty je nutno ihned hlásit instruktorům a vedoucímu LVK. 12. Škodu na zařízení chaty je třeba ihned hlásit a hradí ji ten, kdo ji způsobil. 13. Žáci jsou povinni dodržovat denní řád, zvlášť pak dobu budíčku, denního rozkazu a večerky. 14. Svá přání a stížnosti sdělují žáci instruktorům a vedoucímu LVK. 15. S personálem chaty jednáme zdvořile a služně. 16. Porušení řádu LVK se trestá dle stupně až vyloučením z dalšího pohybu LVK bez nároku na vrácení zaplacených výloh. Rodiče i ředitel školy budou o tomto bezprostředně uvědoměni.

10 Podpis závěrem Co prohlašuji??? POUČENÍ O BEZPEČNOSTI A CHOVÁNÍ NA LYŽAŘSKÉM KURZU SPŠ UHERSKÝ BROD Níže uvedení /podepsaní/ účastníci lyžařského kurzu, který se koná v Horní Bečvě /RS TESLA/, přilehlých sjezdovkách a okolí ve dnech 21.2.2009-27.2.2009 byli poučeni o bezpečnosti a chování na lyžařském kurzu. Jmenovaní byli seznámeni především : S řádem LVK S bezpečností a organizací na svahu během výuky a přemisťování na sjezdovku S dodržováním denního řádu /chování během nočního klidu, apod/ S chováním na ubytovacím zařízení /v případě poškození bude uhrazena škoda na místě/ Se zákazem kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, které bude řešeno vyloučením z kurzu bez nároku na vrácení zaplacené penze!

11 Nepřijeli jsme na hory poučovat… …tak se držte a užijme si to!!!


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google