Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 Pravidla a chování během lyžařského kurzu SPŠ Uherský Brod
OB21-VVP-HUM-TV-JAN-M-2-007 Pravidla a chování během lyžařského kurzu SPŠ Uherský Brod Vypracoval : Mgr. Dalibor Janůš

3 Místo konání LVK: Moravskoslezské Beskydy Horní Bečva-Rekreační středisko Tesla

4 Zúčastněné třídy: S1,ME1A,B,K1,KE1,KS1
Představení „účastníků zájezdu“ Zúčastněné třídy: S1,ME1A,B,K1,KE1,KS1 Instruktoři: Mgr. Dalibor Janůš –hlavní vedoucí Mgr. Viktor Johaník /lyžařský instruktor/ Ondřej Hudeček/snowboardový a lyžařský instruktor/ Mgr. Petra Vlková/lyžařský instruktor/ Mgr. Lenka Slezáčková/lyžařský instruktor/ Bc. Josef Dulínek/lyžařský instruktor/ Karel Smetana/snowboardový instruktor/ Zdravotník

5 Týdenní řád 1.den :příjezd, ubytování, seznámení s programem
2.-4.den:lyžařský a snowboardový výcvik na svahu. Polodenní výcvik na běžkách. 5.den:Lyžařské závody/světový pohár/ 1.sjezd 2.Ski-cross 3.superobří slalom 6.den:úklid odjezd domů-kolem oběda

6 Denní řád čas DENNÍ PROGRAM 7.30-8.00 budíček a ranní hygiena
snídaně 9.00 nástup na dopolední výcvik dopolední výcvik oběd odpolední klid nástup na odpolední výcvik odpolední výcvik ukončení odpoledního výcviku odpolední úklid a osobní volno večeře denní rozkaz program jednotlivých družstev a odborné přednášky večerní hygiena 22.00 ??? večerka Po večeři bude dle zájmu organizováno večerní lyžování, případně jiné aktivity V průběhu kurzu proběhne turnaj ve stolním tenisu a šipkách Na každý den mají jednotlivá družstva službu-jsou k dispozici, zajišťují pořádek v lyžárně,večer pořádají program

7 Chování v areálu ubytovacího střediska
Při nástupu nahlaste zjištěné závady na pokojích /“jinak to zůstane na vás“!!!/ Každý bude mít povlečenou postel Přísný zákaz kouření Udržujte pořádek na pokojích-bude průběžně kontrolován Závady se hlásí vedoucímu dne Za cennosti se neručí-raději si je uschovejte u svého vedoucího Při hromadném odchodu z pokoje nechávejte klíče na recepci-baru

8 Chování na svahu během výcviku
Proběhne během další přednášky…

9 Řád LVK SPŠ Uherský Brod oficiální znění-shrnutí
1. LVK je součástí školního vyučování. Žáci jsou povinni při zájezdu plnit pokyny vedoucího kurzu a instruktorů a dodržovat řád chaty, na které jsou ubytováni. 2. Účast všech žáků na stanoveném programu a výcviku je povinná. 3. Žáci jsou při lyžařském výcviku rozděleni do družstev, která nesmí bez povolení instruktora opustit. Toto platí také při výletech a ostatních přesunech. 4. Onemocnění a poranění hlásí žáci pedagogickému dozoru a lékaři LVK. 5. Žáci vykonávají službu dne, která se řídí pokyny vedoucího dne a denním řádem. 6. Žáci, kteří jsou omluveni z výcviku, nesmějí bez povolení vedoucího opustit chatu. 7. Povinností každého účastníka LVK je udržovat čistotu a pořádek na pokoji, ve společenských místnostech a na hygienických zařízeních. Používání elektrických spotřebičů, obsluha topení apod. se řídí pokyny vedoucího chaty. 8. Žáci se scházejí ve společenských místnostech. Vzájemné návštěvy na pokojích nejsou dovoleny. 9. Kouření a požívání alkoholických nápojů je přísně zakázáno. 10. Lyžařskou výzbroj a výstroj udržují žáci v pořádku a čistotě. Lyže mohou být ukládány, opravovány a mazány pouze na místě k tomu vyhrazeném. 11. Peníze a cenné předměty si mohou účastníci LVK uložit u vedoucího chaty. Jinak za ně správce neručí. Totéž se týká i lyžařské výzbroje uložené mimo vyhrazený prostor. Veškeré ztráty je nutno ihned hlásit instruktorům a vedoucímu LVK. 12. Škodu na zařízení chaty je třeba ihned hlásit a hradí ji ten, kdo ji způsobil. 13. Žáci jsou povinni dodržovat denní řád, zvlášť pak dobu budíčku, denního rozkazu a večerky. 14. Svá přání a stížnosti sdělují žáci instruktorům a vedoucímu LVK. 15. S personálem chaty jednáme zdvořile a služně. 16. Porušení řádu LVK se trestá dle stupně až vyloučením z dalšího pohybu LVK bez nároku na vrácení zaplacených výloh. Rodiče i ředitel školy budou o tomto bezprostředně uvědoměni.

10 POUČENÍ O BEZPEČNOSTI A CHOVÁNÍ NA LYŽAŘSKÉM KURZU SPŠ UHERSKÝ BROD
Podpis závěrem Co prohlašuji??? POUČENÍ O BEZPEČNOSTI A CHOVÁNÍ NA LYŽAŘSKÉM KURZU SPŠ UHERSKÝ BROD Níže uvedení /podepsaní/ účastníci lyžařského kurzu, který se koná v Horní Bečvě /RS TESLA/ , přilehlých sjezdovkách a okolí ve dnech byli poučeni o bezpečnosti a chování na lyžařském kurzu. Jmenovaní byli seznámeni především : S řádem LVK S bezpečností a organizací na svahu během výuky a přemisťování na sjezdovku S dodržováním denního řádu /chování během nočního klidu, apod/ S chováním na ubytovacím zařízení /v případě poškození bude uhrazena škoda na místě/ Se zákazem kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, které bude řešeno vyloučením z kurzu bez nároku na vrácení zaplacené penze!

11 Nepřijeli jsme na hory poučovat…
…tak se držte a užijme si to!!!


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google