Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jiří Suchomel tel.: 466 026 189 EXCEL 2010 Část II. EXCEL 2010 II Snímek 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jiří Suchomel tel.: 466 026 189 EXCEL 2010 Část II. EXCEL 2010 II Snímek 1."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jiří Suchomel jiri.suchomel@pardubickykraj.cz tel.: 466 026 189 EXCEL 2010 Část II. EXCEL 2010 II Snímek 1

2 1.Vzorce a funkce v Excelu 2.Grafy v Excelu Osnova kurzu EXCEL 2010 II Snímek 2

3 1.Vzorce a funkce v Excelu EXCEL 2010 II Snímek 3 Vzorce jsou rovnice, které provádějí výpočty s hodnotami zadanými v listu. -začátek:„=“ („+“, „-“) -syntaxe:=Operand1OperátorOperand2Operátor… Př.: 2 krát 3 + 5 Zápis bude takovýto: =2*3+5 Vzorec může obsahovat:  Funkce (předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu - př.: PI() -> 3,14 )  Odkazy - př.: A2 vrátí hodnotu v buňce A2

4  Operátory (znaky nebo symboly, které určují typ výpočtu, které se mají provést ve výrazu. Existují matematické, relační, logické a odkazovací operátory – př.: „^“ = umocnění, „*“ = násobení, …)  Konstanty (hodnota, která se nevypočítává, a proto se ani nemění - př.: číslo 210, text „Vyhodnocení čtvrtletí“, datum 10. 9. 2008) Operátory určují typ výpočtu Čtyři typy operátorů: aritmetické, relační, odkazovací a operátor zřetězení Pořadí vyhodnocování výrazu: Zleva doprava (pomocí závorek lze změnit) Snímek 4 EXCEL 2010 II

5 Operátor Popis : (dvojtečka)Odkazovací operátory - operátor oblasti - (B5:B15) (jedna mezera)- operátor průniku - B7:D7 C6:C8 ; (středník) - operátor sjednocení (B5:B15;D5:D15) – zápor (př.: -1)Aritmetické operátory %Procenta ^Umocnění * a /Násobení / dělení + a -Sčítání / odčítání &Zřetězení - spojuje dva řetězce textu <>Relační operátory <= >= <> Nadřazenost operátorů EXCEL 2010 II Snímek 5

6 Funkce - předdefinované vzorce provádějící výpočty pomocí argumentů. Funkce vrací hodnotu! 341 funkcí v 11 kategoriích, až 255 argumentů, až 8Kzn Struktura funkce: -syntaxe: =FUNKCE(Arg1;Arg2;…) …… klíč. slovočíslo, text, datum, adresa, funkce, (SUMA, ABS…)vzorec, … Struktura funkce EXCEL 2010 II Snímek 6

7 Argumenty funkce - čísla, text, logické hodnoty (například PRAVDA nebo NEPRAVDA), matice, chybové hodnoty (například #N/A) nebo odkazy na buňky Určený argument musí pro tento argument vytvořit platnou hodnotu Argumenty mohou být také konstanty, vzorce nebo jiné funkce EXCEL 2010 II Snímek 7

8 Vložení funkce: vložit funkci (dialog. okno – řádek vzorců, vyhledat) karta Vzorce – skupina knihovna funkcí zápisem z klávesnice klávesová zkratka (SUMA -> Alt+=) vnořená funkce (výběr funkce – do argumentu další funkce) Shift+F3 – seznam funkcí Karta Vzorce - skupina Knihovna funkcí: Funkce pro práci s krychlemi, databáze, data a času, inženýrské, finanční, informační, logické, vyhledávací, matematické, statistické, textové, externí Snímek 8 EXCEL 2010 II

9 Rozdíl mezi absolutními, relativními a smíšenými odkazy Relativní odkaz (A1) - relativní umístění buňky obsahující vzorec a buňky, na kterou odkaz odkazuje Změna umístění buňky = změna odkazu Kopírování - automatická úprava odkazu ( sloupec i řádek ) Absolutní odkaz ($A$1) - buňka v určitém umístění. Změna umístění buňky = odkaz se nemění ( ani sloupec ani řádek ) Kopírování - absolutní odkaz se neupraví Smíšený odkaz ($A1, A$1) Snímek 9 EXCEL 2010 II

10 Praktické příklady Jak vložit do vzorců odkaz na buňku OtevřiList_08_79.xlsx Postup Myš: Cílová buňka – „=“ – buňka pro výpočet – operátor – buňka pro výpočet… ENTER Klávesnice: Cílová buňka – „=“ – šipka tolikrát, až se dostaneme na buňku pro výpočet – operátor - … ENTER OtevřiList_08_78.xlsx Rychlé výpočty na stavovém řádku EXCEL 2010 II Snímek 10

11 Kdy? Když je funkce velmi jednoduchá nebo nemá argumenty: =DNES(), PI(), NYNÍ()… OtevřiList_08_80.xlsx Postup: Cílová buňka – „=“ – prům – poklepání – tahem myši vybrat argument – uzavírací závorka – ENTER Vložení z pásu karet (např. Domů – Úpravy – Autom. shrnutí; karta Vzorce - Autom. shrnutí) Vložení funkce zápisem EXCEL 2010 II Snímek 11

12 Kdy? Když je zápis funkce komplikovanější Zajistí vložení „=“, závorek… Postup: Cílová buňka – Vložit funkci v řádku vzorců – Vyhledat funkci(kategorii) – argumenty funkce – kontrola v řádku vzorců – kontrola výsledku na kartě - OK Tučný(povinný) – netučný(nepovinný) popisek argumentu Vložení funkce pomocí dialogového okna EXCEL 2010 II Snímek 12

13 Postup: Cílová buňka(B18) – Vložit funkci – Zaokrouhlit – OK – kurzor bliká na Číslo – Pole názvů – Najít Průměr – do pole Číslo1 zadat oblast – řádek vzorců Zaokrouhlit – do pole Číslice vložit počet desetinných míst – OK Hromadný výpočet – maticový vzorec Výsledek velkého počtu obdobných výpočtů Např. dva sloupce o několika tisíci položkách – sečíst po řádcích Vložení: Ctrl+Shift+Enter (je ve složené závorce) Využití vnořené funkce EXCEL 2010 II Snímek 13

14 Maticový vzorec s více výsledky: Postup: Cílová oblast C4:C11 – „=“ – vybrat oblast A4:A11 – „+” – vybrat oblast B4:B11 – Ctrl+Shift+Enter Maticový vzorec s jedním výsledkem: Postup: Cílová oblast D4 – „=“ – Suma(A4:A11) – „*” – Suma(B4:B11) – Ctrl+Shift+Enter Zobrazení vzorců – Vzorce – závislosti vzorců - Zobrazit vzorce, Předchůdci, Následníci,…, cyklický odkaz (upozornění při otevření) OtevřiList_08_83.xlsx Maticová konstanta - Př.: {1;2;3|"pondělí";"úterý";"středa"|PRAVDA} oddělovač položkyoddělovač řádku OtevřiList_08_87–91.xlsx Snímek 14 EXCEL 2010 II

15 OtevřiList_08_93.xlsx, List_08_94.xlsx Postup: Cílová oblast B4:K10 – „=“ – A3 (pomocí F4 na $A$3) – „*“– „(“ – A4(na $A4) – „+” – B3(na B$3) – „)” – Ctrl+Enter(vyplnění cílové oblasti) Nahrazení konstant za odkazy Neměly by se objevovat – použít jako parametr, jednoduchá změna OtevřiList_08_95.xlsx Postup: Najít/nahradit (Ctrl+H) – najít „14“ - nahradit „$B$3“ – Možnosti (kde) – Další… Relativní, absolutní a smíšený odkaz EXCEL 2010 II Snímek 15

16 Zvýšení hodnot v tabulce OtevřiList_08_96.xlsx, List_08_97.xlsx Postup: Buňka E5 – Ctrl+C – Označit oblast B4:B10 – Vložit jinak – Přičíst Procenta – Do B5 1,1 – dtto - Násobit Odkaz na jiný list, prostorový odkaz OtevřiList_08_98.xlsx Nové okno Postup: C4 – „=“ B4* - List DPH B6 – „/” – Enter (abs.o.) Prostorový: OtevřiList_08_99.xlsx Postup: B4 – Suma(Zb1 – Shift – Zb3 – B4 – „)“ - Enter Nahrazení vzorců hodnotami EXCEL 2010 II Snímek 16

17 OtevřiList_08_100.xlsx Postup: List DPH – B6 – Do pole názvů “DPH“ – List Názvy buněk – C4 vzorec „=B4*DPH/100 (F3) – Enter OtevřiList_08_101.xlsx Postup: Pojmenovat oblasti Leden až Součet (4-8) – oblast D4:D8 – vzorec „=Leden+Únor“ – Ctrl+Shift+Enter = Maticový vzorec! B11 „=Suma(Leden;Únor)“ Jak B9, C9, D9? Správce názvů Pojmenování buněk, oblastí, vzorců EXCEL 2010 II Snímek 17

18 Vnořená podmínka OtevřiList_08_105.xlsx Postup: E9 – Vložit funkci „Když“ – Argumenty Podmínka „D9<=$D$4“, Ano „C9*$C$4/100“, Ne „Když“ - Podmínka „D9<=$D$5“, Ano „C9*$C$5/100“, Ne „Když“ - Podmínka „D9<=$D$6“, Ano „C9*$C$6/100“, Ne „0“ – Ok Zkopírovat vzorec z buňky E9 do buněk E10-E12 OtevřiList_08_102.xlsx Vzorce – Závislosti vzorců – Okno kukátka Použití kukátka EXCEL 2010 II Snímek 18

19 Jak počítat mezisoučty Funkce SUBTOTAL() OtevřiList_08_111.xlsx Postup: B4 – Vložit funkci „SUBTOTAL“ – Argumenty – Funkce „9“ (nápověda) – Odkaz „B4:B6“ – zkopírovat do buněk v řádku 7 Do ř. 11, 15 Ctrl+C, Ctrl+V B16 – Součet – zkopírovat OtevřiList_08_110.xlsx Text a číselné hodnoty – funkce HODNOTA.NA.TEXT Př.: =„Dnes je “&HODNOTA.NA.TEXT(B3;“dddd“) Zřetězení textu – operátor „&“ EXCEL 2010 II Snímek 19

20 Funkce PLATBA() OtevřiList_08_112.xlsx Postup: B8 – Vložit funkci „PLATBA“ – Argumenty – Sazba „$B$4%/12“ – Pper „$B$5“ – Souč_hod „-$B$3“ – OK Zkopírovat do B9:B43, do B44 Suma Do C8 „=B44-B8“, do C9 „C8-B9“, zkopírovat dolů Hledání řešení Postup: B44 – Karta Data – Datové nástroje – Citlivostní analýza – Hledání řešení (Nastavená, Cílová, Měněná) B3 Splátkový kalendář EXCEL 2010 II Snímek 20

21 OtevřiList_08_114.xlsx Porovnání nabídek Postup: Karta Data – Datové nástroje – Citlivostní analýza – Správce scénářů – Přidat scénář …B3:B5 Ok – Hodnoty scénáře … Ok – další banka … - Souhrn – B6:B7 Výskyt určitých hodnot v daném intervalu OtevřiList_08_115.xlsx Funkce ČETNOSTI() Postup: E7 – ČETNOSTI() – Data „B4:B21“ – Hodnoty „D7:D10“ – Ok – „E7:E10“ – „F2“ Ctrl+Shift+Enter Správce scénářů EXCEL 2010 II Snímek 21

22 OtevřiList_08_116.xlsx Vyhledávací sloupec musí být setříděn (Vybrat tabulku – Karta Domů – Úpravy – Seřadit a filtrovat Rozevírací seznam Postup: C4 (List Vyhledávací funkce) – Vložit funkci SVYHLEDAT – Hledat „B4“ – Tabulka (List Zájezdy – vybrat oblast, absolutně) – Sloupec „2“ – Ok – zkopírovat Pro D4 ddto, Sloupec „3“ Vyhledávací funkce SVYHLEDAT() EXCEL 2010 II Snímek 22

23 Tipy a triky pro vytváření vzorců EXCEL 2010 II Snímek 23 Rychlé kopírování vzorců: Vyberte oblast buněk - napište vzorec - Ctrl+Enter Automatické dokončování vzorce: Zadání znaku „=“ - počáteční písmena - dynamický rozevírací seznam

24 2.Grafy EXCEL 2010 II Snímek 24 Základ grafu – tabulka, zdroj – číselné hodnoty Většina grafů (sloupcové, pruhové) – data do řádků či sloupců. Některé typy grafů (výsečové, bublinové) - speciální uspořádání dat. Uspořádat data pro zobrazení - vybrat buňky TIP: Jedna buňka - do grafu jsou vložena i data, které přímo obklopují danou buňku Nespojitá oblast - výběr musí tvořit obdélník Nechtěné řádky nebo sloupce – skrýt

25 Prvky grafu 1.Oblast grafu (celý graf a všechny jeho prvky) 2.Zobrazovaná oblast 3.Datové body (jednotlivé hodnoty), datové řady (související datové body) = stejná barva 4.Osy (vodorovná – kategorie, svislá – data) 5.Legenda 6.Název 7.Popisek dat (identifikace detailů) 4. čtvrtletí EXCEL 2010 II Snímek 25

26 Postup při vložení grafu Kamkoli do tabulky – F11 (Alt+F1) Karta Vložení - skupina Grafy:  Typ grafu – podtyp  Typ grafu - Všechny typy grafů (tlačítko Více) - Vložit graf Často používaný typ - nastavit jako výchozí (potom Alt+F1, F11) Nástroje grafu - Karty Návrh, Rozložení a Formát:  Návrh - zobrazit datové řady podle řádků nebo sloupců, provést změny zdrojových dat, umístění, typu, uložit graf jako šablonu nebo vybrat předem definované možnosti rozložení a formátování  Rozložení - změnit zobrazení prvků grafu (název grafu a popisky), nástroje pro kreslení, textová pole a obrázky  Formát - barvy výplní, styl čar, efekty EXCEL 2010 II Snímek 26

27 Změna typu již existujícího grafu EXCEL 2010 II Snímek 27 Plošné - změnit typ celého grafu nebo jiný typ grafu jen pro jednu datovou řadu -> kombinovaný graf Bublinové a prostorové - změnit pouze typ celého grafu Postup: Označit oblast grafu – Nástroje grafu – Návrh – skupina Typ - Změnit typ grafu TIP: Typ grafu lze změnit vždy pouze u jedné datové řady. Pokud chcete změnit typ grafu u více datových řad v grafu, je nutné opakovat všechny kroky uvedeného postupu pro každou datovou řadu

28 Co lze formátovat: oblast grafu, zobrazovanou oblast, datové řady, osy, názvy, popisky dat nebo legendu. Postup: Vybrat prvek - Karta Formát: Tvar – skupina Styly tvaru – tvar, výplň, obrys, efekty Text – skupina Styly WordArt – styl, výplň, obrys, efekty TIP: Běžné formátování písma – pravé tlačítko – místní nabídka (nebo karta Domů, skupina Písmo). Formátování prvků grafu EXCEL 2010 II Snímek 28

29 Změna vzhledu: Použití předdefinovaného rozložení nebo stylu, možnost přizpůsobení (vlastní rozložení nebo formát nelze uložit - uložit graf jako šablonu) Výběr předdefinovaného rozložení grafu: Návrh – Rozložení grafu Výběr předdefinovaného stylu grafu: Návrh – Styly grafů Změna rozložení prvků grafu ručně: Rozložení – skupiny Popisky, Osy, Pozadí Změna rozložení nebo stylu grafu EXCEL 2010 II Snímek 29

30 Typy - podtypy Sloupcové grafy Znázornění změn dat za časové období, nebo porovnání položek. Obvykle: kategorie podél vodorovné osy a hodnoty podle svislé osy. Typy grafů v Excelu 2010 EXCEL 2010 II Snímek 30

31 Podtypy: Skupinový sloupcový a skupinový sloupcový s prostorovým efektem Pro porovnání hodnot mezi kategoriemi - pro kategorie, které představují rozsah hodnot (např. počet položek v Histogramu Skládaný sloupcový a skládaný sloupcový s prostorovým efektem Poměr jednotlivých položek k celku = přínos jednotlivých hodnot k celkovému součtu pro různé kategorie V případě více datových řad a chcete zvýraznit součet EXCEL 2010 II Snímek 31

32 100% skládaný sloupcový a 100% skládaný sloupcový s prostorovým efektem Tyto typy sloupcových grafů porovnávají procentuální příspěvek každé hodnoty k celkovému součtu pro různé kategorie Alespoň tři datové řady a chcete zvýraznit jejich přínos pro celek, zejména je-li součet ve všech kategoriích stejný Prostorový sloupcový Tři osy - datové body. Data pro různé kategorie a současně pro různé řady Chceme-li porovnat data pro různé kategorie a současně pro různé řady Válcový, kuželový a jehlanový Rozdíl proti obdélníkovým - tvary válcové, kuželové nebo jehlanové EXCEL 2010 II Snímek 32

33 Spojnicové grafy EXCEL 2010 II Snímek 33 Zobrazení souvislých dat v čase a jejich srovnání se společnou stupnicí Ideální pro zobrazení trendů v datech ve stejných intervalech Kategorie podél vodorovné osy a hodnoty dat podél svislé osy

34 Použití – textové popisky kategorií a představují rovnoměrně rozložené hodnoty (měsíce, čtvrtletí nebo fiskální roky) Je-li více než deset číselných popisků – lépe použít bodový graf. Podtypy:  Spojnicový a spojnicový se značkami Pro znázornění trendu v průběhu času nebo uspořádaných kategorií, zejména pokud existuje mnoho datových bodů a je důležité pořadí jejich výskytu  Skládaný spojnicový a skládaný spojnicový se značkami Znázornění trendu přínosu každé hodnoty v průběhu času nebo uspořádaných kategorií EXCEL 2010 II Snímek 34

35  100% skládaný spojnicový a 100% skládaný spojnicový se značkami Pro zobrazení trendu procentuální hodnoty příspěvku každé kategorie v průběhu času nebo uspořádaných kategorií  Prostorový spojnicový Zobrazují každý řádek nebo sloupec dat jako pásku s prostorovým efektem Vodorovná, svislá a hloubkovou osa – úprava EXCEL 2010 II Snímek 35

36 Výsečové grafy EXCEL 2010 II Snímek 36 Data uspořádaná v listu do jednoho sloupce nebo řádku Jedna datová řada v poměru k součtu položek Kdy: jedna datová řada, žádná z hodnot není záporná, ne více než sedm kategorií, jednotlivé kategorie představují část celku

37 Podtypy:  Výsečový a výsečový s prostorovým efektem Příspěvek každé hodnoty k celkovému součtu  Výsečový s dílčí výsečí a výsečový s dílčími pruhy Zobrazují hodnoty definované uživatelem, vytažené z hlavního výsečového grafu a složené do dalšího výsečového nebo skládaného grafu Zviditelnění malé části hlavního grafu  Rozložený výsečový a rozložený výsečový s prostorovým efektem Příspěvek každé hodnoty k celkovému součtu a současně zvýraznění jednotlivých hodnot EXCEL 2010 II Snímek 37

38 Pruhové grafy EXCEL 2010 II Snímek 38 Porovnání jednotlivých položek Kdy: Popisky os jsou dlouhé, zobrazené hodnoty představují doby trvání

39 Podtypy:  Skupinový pruhový a skupinový pruhový s prostorovým efektem Porovnání hodnot mezi kategoriemi Kategorie podél svislé osy a hodnoty podél vodorovné osy  Skládaný pruhový a skládaný pruhový s prostorovým efektem Poměr jednotlivých položek k celku  100% skládaný pruhový a 100% skládaný pruhový s prostorovým efektem Porovnání procenta, jakým každá hodnota přispívá k celkovému součtu EXCEL 2010 II Snímek 39

40  Vodorovný válcový, kuželový a jehlanový Existují ve stejných typech skupinových, skládaných a 100% skládaných grafů a porovnávají data přesně stejným způsobem. Rozdíl - pro zobrazení používají místo vodorovných obdélníků válcové, kuželové a jehlanové tvary. EXCEL 2010 II Snímek 40

41 Plošné grafy EXCEL 2010 II Snímek 41 Zvýrazňují velikost změny v průběhu času - upoutání pozornosti na celkovou hodnotu v trendu Zobrazeny souhrny vykreslených hodnot - zobrazení vztahu jednotlivých částí k celku

42 Podtypy:  Plošný a plošný s prostorovým efektem Zobrazení trendu hodnot v průběhu času nebo kategorií  Skládaný plošný a skládaný plošný s prostorovým efektem Trend příspěvku každé položky v průběhu času nebo kategorií  100% skládaný plošný a 100% skládaný plošný s prostorovým efektem Trend procentuálního příspěvku každé hodnoty v průběhu času nebo kategorií  Prostorový plošný Trend hodnot v průběhu času nebo kategorií pomocí tří os (vodorovná, svislá a hloubkové) EXCEL 2010 II Snímek 42

43 Znázornění funkce y=f(x) Vztahy mezi číselnými hodnotami v několika datových řadách nebo vykreslují dvě skupiny čísel jako jednu řadu souřadnic XY. Dvě osy hodnot - osy x - osa y Hodnoty jsou zkombinovány do jednotlivých datových bodů a zobrazeny v nerovnoměrných intervalech nebo shlucích Pro zobrazení a porovnání číselných hodnot (vědecká, statistická nebo technická data) XY bodové grafy EXCEL 2010 II Snímek 43

44 XY bodový graf Použití: Změna měřítka vodorovné osy, logaritmické pravítko, nestejnoměrné hodnoty, příliš mnoho datových bodů Zobrazení dvojice nebo seskupené sady hodnot a nastavit nezávislá měřítka Podobnosti velkých sad dat místo rozdílů mezi datovými body Porovnání velkých počtů datových bodů bez ohledu na čas - čím více dat zahrnete do bodového grafu, tím lepší mohou být jejich porovnání EXCEL 2010 II Snímek 44

45 Uspořádaní dat pro bodový graf: hodnoty x do jednoho řádku nebo sloupce - zadat do sousedních řádků nebo sloupců odpovídající hodnoty y Podtypy:  Bodový pouze se značkami Dvojice hodnot - data v určitém pořadí  Bodový s vyhlazenými spojnicemi a bodový s vyhlazenými spojnicemi a se značkami Hladké spojnice propojující datové body (bez spojnic)  Bodový s rovnými spojnicemi a bodový s rovnými spojnicemi a se značkami Přímé spojnice (bez nich) EXCEL 2010 II Snímek 45

46 Burzovní grafy EXCEL 2010 II Snímek 46 Znázornění kolísání cen akcií, prezentace vědeckých dat, změna denních či ročních teplot, … Způsob uspořádání dat! (Graf maximum – minimum – závěr -> data postupně do sloupců se záhlavími Maximální cena, Minimální cena, Konečná cena) Podtypy:  Maximum – minimum – závěr Ceny akcií - vyžaduje tři řady hodnot v pořadí maximum, minimum, závěr  Otevření – maximum – minimum – závěr Čtyři řady hodnot ve správném pořadí - otevření, maximum, minimum a závěr  Objem – maximum – minimum – závěr Objem (dvě osy:sloupce a ceny akcií), maximum, minimum a závěr

47 Praktické příklady OtevřiList_09_118.xlsx Postup: Označit oblast tabulky – F11 (Alt+F1) Karta Vložení – Grafy – Více Změna výchozího typu Otevři List_09_120.xlsx Název a úprava názvu Záměna řad a kategorií OtevřiList_09_122.xlsx Vytvoření grafu EXCEL 2010 II Snímek 47 Přemístění ze samostatného listu do listu s tabulkou a naopak Nástroje – Rozložení - Popisky

48 OtevřiList_09_128.xlsx Postup: 1.Vybrat chybějící řadu v tabulce (i s legendou) F3:F8 – Ctrl+C – kamkoli na plochu – Ctrl+V 2.Nástroje – Návrh – Data – Vybrat data – Přidat – Název řady – Hodnoty řad …,pořadí Přidání řady do grafu EXCEL 2010 II Snímek 48

49 Přejděte na: http://elev.institutpraha.cz/prihlaseni.html Děkuji za pozornost EXCEL 2010 II Snímek 49


Stáhnout ppt "Ing. Jiří Suchomel tel.: 466 026 189 EXCEL 2010 Část II. EXCEL 2010 II Snímek 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google