Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením. Téma:MS Excel 2010 – Popis pracovního prostředí. Ročník:1. Datum vytvoření:leden 2014 Název:VY_32_INOVACE_16.3.08. ICT Anotace: Použití programu, rozdíly pracovního prostředí verzí 2003 a 2010, popis pracovní plochy, základní pojmy, význam ovládacích prvků. Inovativnost digitálního učebního materiálu spočívá zejména v jeho názornosti, které bylo dosaženo využitím nástroje Výstřižky operačního systému Windows 7. Díky grafice je žák tématem provázen krok za krokem. Interaktivita výuky je zvýšena propojením s prací na Internetu a může být ještě umocněna využitím interaktivní tabule. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičení. Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Použití MS Excel Microsoft Excel je tabulkový procesor, který pracuje s daty v jednotlivých buňkách. Můžeme vytvářet rozsáhlé tabulky a data v nich třídit. Využívat předdefinované nebo vlastní vzorce. Pracovat s filtry podle nadefinovaných parametrů. S využitím dat v tabulkách vytvářet grafy nebo geodetické mapy.

3 Některé novinky ve verzi MS Excel 2010 Vylepšení pásu karet. Minigrafy - malé grafy uvnitř buňky pro sumarizaci trendů. Vylepšení kontingenčních tabulek. Vylepšené schopnosti filtrování. Vylepšené nástroje pro úpravu obrázků.

4 Rozdíly v pracovním prostředí verzí 2003 a 2010 Pracovní plocha MS Excel 2003 Pozice aktivní buňky Aktivní buňka Označení řádků čísly Záložky listů Panely nástrojů Pracovní plocha s Buňkami Řádek vzorců Vodorovný a svislý posuvník Základní nabídka

5 Pracovní plocha MS Excel 2010 Pás karet Panel rychlého spuštění Karta Start Skupina (sekce) na pásu karet Statistický pruh

6 Pracovní plocha MS Excel 2010 Název aktuálního sešitu Aktivní buňka Pole názvůŘádek vzorců Záložky listů Změna zobrazeníLupa Čísla řádků Písmena sloupců

7 Základní pojmy Sešit – soubor vytvořený v MS Excel má pracovní název Sešit. List - sešit se skládá z listů (až 256). Záložky jednotlivých listů jsou v levé dolní části obrazovky. Každý list je tvořen tabulkou složenou z řádků a sloupců. Tabulka listu má 16 384 sloupců a 1 048 576 řádků. Sloupce tabulky se označují písmeny, řádky jsou označeny čísly. Průsečík řádku a sloupce tvoří buňka. Buňka – jedno políčko tabulky. Každá buňka má svoji adresu. Adresa buňky je tvořena názvem sloupce a číslem řádku. Adresu aktivní buňky můžete najít v Poli názvů. Aktivní buňka je orámována silnou čarou. Aktivní buňka může být vždy pouze jedna.

8 Popis a význam ovládacích prvků Karta Soubor se nachází v pásu karet a barevně se odlišuje od ostatních karet. Kliknutím na tuto kartu vyvoláte nabídku, která umožňuje práci se soubory, například ukládání souborů, tisk atd. Naleznete zde odkaz Naposledy otevřené sešity a Použitá místa. Tlačítko Možnosti umožňuje detailně nastavit uživatelské prostředí.

9 Popis a význam ovládacích prvků Pás karet - pásem karet je plocha, která obsahuje sedm základních karet (Domů, Vložení, Rozložení stránky, Vzorce, Data, Revize, Zobrazení), které lze doplnit dalšími kartami (Vývojář, Doplňky atd.). Pás karet je obdobou panelů nástrojů v MS Excel 2003. Na obrázku vidíte otevřenou kartu Domů s jednotlivými sekcemi

10 Popis a význam ovládacích prvků Kontextové karty – tyto dočasné karty se na pásu karet objeví pouze v případě, když pracujete s nějakým objektem například graf, obrázek, tabulka… Objevuje se zde nabídka funkcí, které při práci s příslušným objektem můžete potřebovat. Tlačítko pro skrytí pásu karet

11 Popis a význam ovládacích prvků Skupina (sekce) - karty z pásu karet jsou rozčleněny do Skupin. Karta Rozložení stránky obsahuje skupiny Motivy, Vzhled stránky, Přizpůsobit měřítko, Možnosti listů a Uspořádat. Každá sekce obsahuje tlačítka pro provádění operace při práci se sešitem.

12 Popis a význam ovládacích prvků Dialogové okno - u některých skupin je v pravém dolním rohu tlačítko pro spouštění dialogového okna. Kliknutí umožňuje vyvolat samostatnou nabídku pro detailní a kompletní výběr možností pro činnosti určené skupinou. Například stiskem tohoto tlačítka ve skupině Číslo se otevře dialogové okno pro podrobné číselné formátování buněk. Spouštěč dialogového okna Dialogové okno

13 Popis a význam ovládacích prvků Panel nástrojů Rychlý přístup – je umístěn vlevo nad pásem karet. V základním nastavení obsahuje tlačítka Otevření a Uložení souboru, tlačítka Zpět a Znovu a tlačítka Náhled a Manipulace s oknem. Panel je možné uživatelsky přizpůsobit a rozšířit o další tlačítka z různých karet. Tlačítko pro přizpůsobení panelu Rychlý přístup Detailní nastavení panelu Rychlý přístup Tuto nabídku je také možné vyvolat kliknutím pravým tlačítkem myši do panelu Rychlý přístup.

14 Procvičení učiva 1.Nastavte uživatelské prostředí MS Excel 2010 tak, aby se při otevření nového sešitu načetlo pět listů místo tří. 2.Do panelu nástrojů Rychlý přístup přidejte tlačítka Filtr, Uložit jako, Vzhled stránky a Pravopis. 3.Velikost zobrazení pracovní plochy nastavte na 110% a zobrazení pracovní plochy změňte z Normálně na Rozložení stránky.

15 Zdroje: NAVRÁTIL, Pavel. S počítačem nejen k maturitě. 7. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, 2009, 175 s. ISBN 978-80-7402-020-9. Všechny obrázky vytvořil autor pomocí nástroje „Výstřižky“ při práci s programem MS Excel 2010.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením."

Podobné prezentace


Reklamy Google