Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením."— Transkript prezentace:

1 Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením Téma:Počítačová grafika – 3D grafika Ročník:1. – 4. Datum vytvoření:květen 2013 Název:VY_32_INOVACE_14.3.03.ICT Anotace: Seznámení s rozdílem mezi kategoriemi počítačové grafiky, úvod do vektorové grafiky. Inovativnost digitálního učebního materiálu spočívá zejména v jeho názornosti, které bylo dosaženo využitím nástrojů programu Power Point. Díky animaci a grafické dokumentárnosti je žák tématem provázen krok za krokem, což u náročných grafických programů napomáhá lepšímu porozumění tématu. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D

3 3D PROSTOROVÁ GRAFIKA  Označení pro speciální část počítačové grafiky, která pracuje s trojrozměrnými objekty.  Tato grafika vychází z grafiky vektorové, která byla doplněna třetím rozměrem, tedy kromě šířky a výšky ještě hloubkou, která vytváří prostor. Základní princip vektorové grafiky se nemění. Z hlediska os přibyla k osám x a y ještě osa z.

4 3D PROSTOROVÁ GRAFIKA  Převod 3D objektů do 2D zobrazení se nazývá renderování.  Nejznámějším využitím počítačové 3D grafiky je vytváření animací (pro tvorbu filmů nebo počítačových her), avšak 3D grafika je využívána i ve vědě a průmyslu (například pro počítačové simulace nebo trojrozměrné zobrazení orgánů).

5 MODELOVÁNÍ  Jde o proces tvarování a vytváření 3D modelu. Modely mohou být vytvořeny:  na počítači člověkem pomocí modelovacího nástroje,  podle dat získaných měřicím přístrojem z reálného světa,  na základě počítačové simulace.

6 MODELOVÁNÍ Reprezentace těles  Hraniční reprezentace Těleso je popsáno jako mnohostěn určený svými hranicemi (stěnami, hranami a vrcholy). Většina počítačových modelů, používaných ve hrách a filmech, jsou hraniční modely.

7 MODELOVÁNÍ  V projektování a CAD se používá metoda CSG (konstruktivní geometrie pevných těles). Modely se konstruují z primitivních geometrických těles (koule, kvádr, válec, kužel, toroid) operacemi sjednocení, průniku a rozdílu. Pro zobrazování se tento model většinou převádí do hraniční reprezentace.

8 MODELOVÁNÍ  V objemové reprezentaci jsou tělesa definována jako množina bodových vzorků získaných např. lékařským tomografem nebo 3D scannerem. Pro zobrazování se používá metoda sledování paprsku, speciální algoritmy (které zviditelňují buď objem nebo povrch) nebo se tělesa převádějí do hraniční reprezentace.

9 Použité zdroje: NAVRÁTIL, Pavel. S počítačem nejen k maturitě. 7. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, 2009. ISBN 978-80-7402-021-6. Autorem všech částí tohoto učebního materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jiří Gregor.


Stáhnout ppt "Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením."

Podobné prezentace


Reklamy Google