Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 1 Zásobování plynem jako součást energetické bezpečnosti ČR 1 Zásobování plynem jako součást energetické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 1 Zásobování plynem jako součást energetické bezpečnosti ČR 1 Zásobování plynem jako součást energetické."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 1 Zásobování plynem jako součást energetické bezpečnosti ČR 1 Zásobování plynem jako součást energetické bezpečnosti České republiky Žofínské fórum 27. října 2015

2 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 2 Zásobování plynem jako součást energetické bezpečnosti ČR Struktura primárních energetických zdrojů dle ASEK Zdroj: Aktualizace státní energetické koncepce

3 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 3 Zásobování plynem jako součást energetické bezpečnosti ČR Bezpečnost a spolehlivost dodávek Diverzifikované zdroje plynu Hlavní zdroj plynu je pro ČR stále plyn z RF, ale import probíhá i z Norska a EU Diverzifikované dopravní cesty Plyn z Ruské federace lze do ČR dopravit nejen přes Ukrajinu a Slovensko, ale i přes plynovody Nord Stream a OPAL i plynovod Yamal Podzemní zásobníky plynu Podzemní zásobníky plynu na území ČR jsou v současnosti naplněny téměř na 100%. Reversní schopnosti přepravní soustavy Reversní schopnosti soustavy NET4GAS byly v posledních letech výrazně posíleny, v měsíci říjnu výstup z HPS Lanžhot výrazně převyšoval vstup na této Hraniční předávací stanici Bezpečnostní standard infrastruktury Kritérium N-1 dle Nařízení 994/2010 Bezpečnostní standard dodávek plynu Povinnost obchodníků s plynem či výrobců, zásobujících nejzranitelnější tzv. chráněné zákazníky

4 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 4 Zásobování plynem jako součást energetické bezpečnosti ČR Diverzifikace zdrojů plynu Zdroj: OTE

5 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 5 Zásobování plynem jako součást energetické bezpečnosti ČR Diverzifikace zdrojů a dopravních cest

6 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 6 Zásobování plynem jako součást energetické bezpečnosti ČR Podíl celkového množství plynu na hraničních předávacích stanicích pro ČR a pro zahraničí Zdroj: ERÚ

7 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 7 Zásobování plynem jako součást energetické bezpečnosti ČR Zásobníky plynu v České republice Zdroj: OTE

8 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 8 Zásobování plynem jako součást energetické bezpečnosti ČR Naplněnost zásobníků plynu v letech 2014 - 2015 Zdroj: RWE

9 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 9 Zásobování plynem jako součást energetické bezpečnosti ČR Kritérium bezpečnosti technické infrastruktury N- 1

10 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 10 Zásobování plynem jako součást energetické bezpečnosti ČR Bezpečnostní standard dodávek (BSD) Je určen pro zajištění dodávek plynu chráněným zákazníkům členského státu v případech definovaných přímo účinným Nařízením 994/2010 V národní legislativě je povinnost jeho zajištění obchodníky s plynem či výrobci plynu, zásobujícími chráněné zákazníky definována energetickým zákonem Podrobnosti výpočtu bezpečnostního standardu dodávek, způsobu jeho zajištění a prokazování, stejně jako definici chráněných zákazníků určuje vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu Kontrolní úlohu při zajišťování a prokazování bezpečnostního standardu dodávky plynu má Energetický regulační úřad

11 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 11 Zásobování plynem jako součást energetické bezpečnosti ČR Definice chráněných zákazníků států EU Zdroj: Evropská komise

12 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 12 Zásobování plynem jako součást energetické bezpečnosti ČR Definice chráněných zákazníků v České republice V tuzemské legislativě jsou definováni v § 2 odst. 5 vyhlášky č. 344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu Chráněnými zákazníky jsou např.: domácnosti a maloodběr, teplárny (poskytující více jak 20 % jimi vyrobené tepelné energie domácnostem), zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb, výrobny potravin denní spotřeby pro obyvatelstvo, provozy živočišné výroby s nebezpečím úhynu zvířat, výroba pohonných hmot, spalovny komunálního odpadu, základní složky Integrovaného záchranného systému, asanační zařízení, krematoria apod. Česká republika tedy ve shodě s většinou členských států EU zvolila širší definici chráněných zákazníků, nežli je minimální požadavek Směrnice 994/2010

13 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 13 Zásobování plynem jako součást energetické bezpečnosti ČR Vyhláška č. 215/2015 Sb. Uvedená vyhláška novelizovala stávající text vyhlášky č. 344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu Hlavním cílem novely bylo upřesnit znění některých stávajících ustanovení, která umožňovala rozdílný výklad či nezajišťovala dostatečnou průkaznost splnění zákonem předepsaných povinností účastníků tuzemského trhu s plynem Většina ustanovení novely je účinná od 10. září t.r., část věnující se posílení zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu prostřednictvím zásobníků bude z důvodu nutné přípravy obchodníků s plynem účinná až od 1. října 2016

14 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 14 Zásobování plynem jako součást energetické bezpečnosti ČR Nadnárodní projekty nových plynovodů na území České republiky Jedná se především o plynovody STORK II a MORAVIA, které budou součástí Severojižního plynárenského propojení MPO vidí jejich význam především v tom, že otevřou cestu k novým zdrojům plynu ve formě LNG terminálu v polském Świnoujście a rovněž umožní větší integraci středoevropského trhu s plynem Stát není investorem projektu, snaží se však jeho realizaci napomoci MPO podepsalo s polským Ministerstvem hospodářství v dubnu 2015 Memorandum o spolupráci v oblasti plynárenství Ministři průmyslu a obchodu ČR a hospodářství Polska se v červnu t.r. obrátili v záležitosti plynovodu STORK II společným dopisem na členy Evropské komise p. Šefčoviče a p. Canete a tím přispěli k úspěchu tohoto projektu v rámci programu Nástroje pro propojení Evropy EU (20 % celkových nákladů na výstavbu)

15 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 15 Zásobování plynem jako součást energetické bezpečnosti ČR Nadnárodní projekty nových plynovodů mimo území České republiky MPO pozorně sleduje vývoj projektů nových nadnárodních plynovodů jako Eastring, NORD STREAM II, TANAP-TAP či Turkish Stream Obecně vítá každý nový zdroj plynu či jeho novou dopravní cestu do EU, neboť přispívají k větší bezpečnosti a spolehlivosti dodávek plynu, je však toho názoru, že důsledkem těchto projektů by nemělo být zrušení či podstatné omezení tradiční cesty zemního plynu přes Ukrajinu

16 Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 16 Zásobování plynem jako součást energetické bezpečnosti ČR 16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Jan Mládek, CSc. ministr průmyslu a obchodu 1 Zásobování plynem jako součást energetické bezpečnosti ČR 1 Zásobování plynem jako součást energetické."

Podobné prezentace


Reklamy Google