Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC SVINY 13 594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ Letecký snímek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC SVINY 13 594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ Letecký snímek."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC SVINY 13 594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ Letecký snímek

2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC

3 PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ VE ŠKOLE KDO JSME? ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola speciální a praktická škola Březejc, Sviny 13 Sídlo školy: Sviny 13, Velké Meziříčí, 594 01 Zřizovatel školy: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ředitelka školy: PaedDr. Blanka Klapalová Počet pedagog. pracovníků: 9 Počet žáků: 26 Telefon: 566 521 516 FAX: 566 521 072 e-mail: skola.brezejc@seznam.czskola.brezejc@seznam.cz Prezentační stránky školy: www.skoly-brezejc.cz www.skoly-brezejc.cz

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Jsme úplnou školou pro žáky s kombinovaným postižením. U všech žáků je hlavním typem postižení mentální retardace – ve většině případů kombinovaná s tělesným postižením i dalšími doprovodnými vadami (vady řeči, smyslové vady). Škola sídlí v budovách Dětského střediska Březejc, které je odloučeným pracovištěm ÚSP pro tělesně postižené – Kociánka Brno. Prostory pro výuku zde má zabezpečeny formou nájmu. Areál střediska je bezbariérový a nachází se ve velmi pěkném přírodním prostředí nedaleko města Velké Meziříčí. Většina dětí pochází z kraje Vysočina a má v ÚSP týdenní pobyt. V současné době je ve škole 5 tříd – z následujících typů škol: ZŠ speciální, ZŠ praktická, Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá. Každá třída má svou kmenovou učebnu, z toho slouží jedna jako odborná pro keramické práce a tkaní.

5 Nově zařízená psychorelaxační místnost využívající metodu snoezelen. Jsme zapojeni v síti škol M. R. K. E. V. zabývajících se ekologickou výchovou a aktivně pracujeme v oblasti environmentální výchovy (spolupráce se SEV Ostrůvek ve Velkém Meziříčí). Celoročně se věnujeme i prevenci sociálně – patologických jevů. Při škole funguje několik zájmových kroužků: - hmatové modelování - anglický jazyk - hra na zobcovou flétnu - pěvecký Škola každoročně pořádá několik akcí, jimiž se snaží přiblížit se více veřejnosti a spolupracovat s ní. NOVINKA : Od 1.září bude při naší škole zahájena činnost speciálně pedagogického centra, které bude poskytovat poradenské služby především žákům s tělesným postižením a žákům s více vadami, jejich rodičům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky.

6 NÁPLŇ NAŠEHO PROJEKTU VYCHÁZÍ ZE ZÁKLADNÍHO PRINCIPU PROGRAMU PODPORY ZDRAVÍ VE ŠKOLE

7 PLNĚNÍ PRVNÍHO PILÍŘĚ: POHODA PROSTŘEDÍ Pohoda věcného prostředí vkusně a funkčně vybavené třídy ( výškově nastavitelné lavice i židle, moderní nábytek, barevné ladění tříd, výzdoba ) upevňování estetického cítění žáků a pozitivní vztah k vytvořeným hodnotám (osobní zapojení žáků do výzdoby třídy, péče o pořádek ) relaxační koutky využívání psychorelaxační místnosti ( metoda snoezelen) společně stanovená pravidla péče a vybavenost tříd, společná kontrola jejich plnění třídění odpadu

8 UČÍME SE VŠE POTŘEBNÉ …

9

10 TVOŘÍME VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

11 PRACUJEME S KERAMICKOU A ŠAMOTOVOU HLÍNOU

12 PSYCHORELAXAČNÍ MÍSTNOST (METODA SNOEZELEN)

13

14

15 PLNĚNÍ PRVNÍHO PILÍŘĚ: POHODA PROSTŘEDÍ Pohoda sociálního prostředí vytvoření funkčních třídních samospráv (žáci přebírají svůj díl odpovědnosti za dění ve třídě + učí se tvůrčímu dialogu (musejí se umět domluvit) třídní schránky důvěry – připomínky (náměty) řešit dle potřeby hovořit s žáky o jejich problémech, prožitcích, zájmech realizace projektů k prevenci sociálně – patologických jevů účast na se kurzech k rozvíjení komunikace a spolupráce

16 EXKURZE – DEN ZDRAVÍ (VÝSTAVA VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ) PREVENCE AIDS

17 PLNĚNÍ PRVNÍHO PILÍŘĚ: POHODA PROSTŘEDÍ Pohoda organizačního prostředí přestávkové aktivity (volně přístupné knihy, časopisy, hry, hračky, drobné kompenzační pomůcky) pitný režim během vyučování Zdravý krámek: 1x týdně prodej a nákup zdravých pamlsků žáky zařazování relaxačních chvilek, využití pobytu v přírodě částečné učení v blocích zahájení nového školního týdne rozhovorem o prožitcích, případně problémech

18 RELAXAČNÍ KOUTEK

19 prodáváme ve ZDRAVÉM KRÁMKU

20

21 POHYBOVÉ AKTIVITY V OKOLÍ ŠKOLY

22 PLNĚNÍ DRUHÉHO PILÍŘĚ: ZDRAVÉ UČENÍ podporovat u žáků jejich vlastní aktivitu začleňování prožitkové učení do výuky práce s počítačem – výukové programy exkurze- náhled do praktického života uspořádání tříd, které umožňuje komunikaci „ z očí do očí“ projektové dny slovní hodnocení, příp. kombinace slovního hodnocení (dle potřeby) okamžitá zpětná vazba vytvoření žákovských portfolií

23 PŘI VÝUCE VYUŽÍVÁME MODERNÍ TECHNIKU

24

25 třídní projekt JABLEČNÝ TÝDEN

26 školní projekt STRAŠIDLÁCKÉ DNY

27

28

29 TAJUPLNÝ VEČER S LUCERNAMI

30 BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU

31 JEZDÍME NA VÝLETY A EXKURZE keramička Maříž

32

33 JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY

34 ÚŘAD PRÁCE VELKÉ MEZIŘÍČÍ

35 VÁNOČNÍ VÝSTAVA V JUPITER CLUBU

36 PLNĚNÍ TŘETÍHO PILÍŘĚ: OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ podpora aktivity třídních samospráv řešení připomínek ze schránek důvěry zapojení rodičů do dění ve škole prostřednictvím Školské rady dotazník pro rodiče zavedení schránky na dotazy pro rodiče spolupráce se školami v nejbližším okolí účast na akcích pořádaných knihovnou ve VM, SEV Ostrůvek ve VM uveřejňování článků z akcí pořádaných školou v regionálním tisku prezentace výrobků našich žáků na výstavách ve Velkém Meziříčí pořádání výstav prací našich žáků v prostorách školy

37 POŘÁDÁME DIVADLA A KARNEVALY

38 Karneval jako v RIO DE JANEIRO

39 ŠKOLA NABÍZÍ DĚTEM RŮZNÉ ZÁJMOVÉ KROUŽKY

40 ANGLIČTINA

41 PĚVECKÝ KROUŽEK BERUŠKY

42

43 Z VERNISÁŽE VÝSTAVY V SYNAGOZE VELKÉ MEZIŘÍČÍ

44 KROUŽEK HMATOVÉHO MODELOVÁNÍ

45 HIPOTERAPIE na Kociánce v Brně

46

47 ZOOTERAPIE – návštěva ze ZOO Brno

48 … TO BYL JEN STŘÍPEK Z NEPŘEBERNÉHO MNOŽSTVÍ AKTIVIT NAŠÍ ŠKOLY, PROTO MŮŽE BÝT I POZVÁNKOU PRO VAŠI NÁVŠTĚVU


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC SVINY 13 594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ Letecký snímek."

Podobné prezentace


Reklamy Google