Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stav eGovernmentu v ČR a aktuální výzvy Praha, 12. 2.2015 JUDr. Jaroslav Strouhal náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stav eGovernmentu v ČR a aktuální výzvy Praha, 12. 2.2015 JUDr. Jaroslav Strouhal náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie."— Transkript prezentace:

1 Stav eGovernmentu v ČR a aktuální výzvy Praha, 12. 2.2015 JUDr. Jaroslav Strouhal náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie

2 NÁVRH OPATŘENÍ ZVYŠUJÍCÍCH EFEKTIVNOST SLUŽEB VEŘEJNÉ SPRÁVY A PODPŮRNÝCH ICT SLUŽEB –definuje 16 problematických oblastí v oblasti řízení ICT ve veřejné správě –stanovuje cíle a navrhovaná opatření pro jejich dosažení Efektivní řízení investic do ICT

3 –chybějí potřebné kompetence pro řízení ICT veřejné správy –neexistuje centrální orgán s pravomocemi standardizace a řízení rozvoje ICT ve VS –nerozlišuje zodpovědnost OVM za jím zpracovávaná data (věcná kompetence) od zodpovědnosti za výběr a provoz aplikace a infrastruktury (technologická kompetence) –neexistují jednotná pravidla pro schvalování investičních záměrů a pravidla nákupu produktů a služeb v oblasti ICT. Efektivní řízení ICT - problémy

4 –Schválena UV ze dne 24. listopadu 2014 pod č. 961 –Pracovní výbory Společný řídící výbor pro eGovernment Pracovní výbor pro bezpečnost, strategii a architekturu ICT Pracovní výbor pro udržitelnost provozu ICT Pracovní výbor pro digitální agendu –Pracovní skupina pro jednací řízení bez uveřejnění –První jednání dne 18.12.2014 Rada vlády pro informační společnost

5 –Od nekoordinovaného řízení ICT státu k takovému, které je postavené na jednotné architektuře a jednotných pravidlech –Od nezávislých a nejednotných procesů veřejné správy ke standardizovaným, provázaným, kvalitním, efektivním a měřitelným službám veřejné správy –Od izolovaných dat k propojeným a otevřeným datům veřejné správy a ke kvalifikovaným rozhodnutím vedoucím k vyšší efektivnosti služeb VS. Efektivní řízení ICT - řešení

6 Nařízení eIDAS = nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES Elektronická identita Oblast elektronického podpisu Datové schránky (kvalifikovaná služba elektronického doporučeného doručování) Elektronický dokument & digitální kontinuita eIDAS

7 Microsoft Proč Rámcová smlouva na nákup MS licencí? –Zajištění centrálního nákupu MS licencí pro ministerstvo vnitra i další zadavatele. –Zjednodušení, zrychlení a zlevnění procesu nákupu. –Výrazné slevy 27 až 30,81% (původně 15%), tj. cca 1mld. Kč za 4 roky. Rozvojové oblasti – Microsoft

8 Můj úřad Mobilní aplikace zaměřená na popis životních situací strukturovaně Praktický návod pro občany Customizováno pro mobilní koncová zařízení vykreslení polohy úřadu na mapových podkladech Bude registrováno v app storech Rozvojové oblasti - příklady

9 Děkuji za pozornost, JUDr. Jaroslav Strouhal jaroslav.strouhal@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Stav eGovernmentu v ČR a aktuální výzvy Praha, 12. 2.2015 JUDr. Jaroslav Strouhal náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google