Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Pozice UTB ve Zlíně v rámci českých veřejných vysokých škol a možnosti dalšího rozvoje Petr Sáha Zdroj dat: MŠMT, Rozpočet.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Pozice UTB ve Zlíně v rámci českých veřejných vysokých škol a možnosti dalšího rozvoje Petr Sáha Zdroj dat: MŠMT, Rozpočet."— Transkript prezentace:

1 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Pozice UTB ve Zlíně v rámci českých veřejných vysokých škol a možnosti dalšího rozvoje Petr Sáha Zdroj dat: MŠMT, Rozpočet vysokých škol podklady pro Reprezentativní komisi.

2 Fyzický počet studentů UTB (data ze SIMS) Pokles způsobený regulací MŠMT

3 Demografická křivka

4 Struktura univerzity Rector Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta technologická Koleje a menza Academia Centrum Knihovna UTB Technologický park Rektorát Fakulta aplikované informatiky ‘06 ‘02 ‘95 ‘69 ‘08 Fakulta Humanitních studií ‘07 Střední škola obchodně technická s.r.o. Technologické inovační centrum s.r.o. 100% 50% Správní rada Akademický senát Vědecká rada ‘01 ‘09 ‘02 ‘05 Fakulta logistiky a krizového řízení ‘09 ‘01 CEBIA-Tech ‘11 Mateřská škola Qočna ‘11 Univerzitní institut ‘04 Centrum polymerních systémů ‘11 Technologický park ICT ‘12 Centrum polymerních materiálů Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu Centrum výzkumu FHS ‘12 ‘01 ‘07 Centrum transferu technologií ‘11 ‘08 Servisní jednotky Fakulty Výzkumné jednotky

5 Přepočtený počet studentů VVŠ 2010/11 – 2012/13 UniverzitaPočet 1.UK MU ČVUT VUT v Brně VŠB-TUO UP ČZU v Praze VŠE ZČU UTB ve Zlíně JU UJEP UPa MENDELU OU TUL SU UHK VŠCHT Praha VŠP Jihlava VFU Brno VŠTE AMU v Praze JAMU VŠUP v Praze AVU v Praze323 CELKEM UniverzitaPočet 1.UK MU VUT v Brně ČVUT UP ČZU v Praze VŠB-TUO VŠE ZČU JU UTB ve Zlíně UJEP MENDELU UPa OU UHK TUL SU VŠCHT Praha VŠP Jihlava VŠTE VFU Brno AMU v Praze JAMU VŠUP v Praze AVU v Praze320 CELKEM UniverzitaPočet 1.UK MU ČZU v Praze VUT v Brně UP ČVUT VŠB-TUO VŠE ZČU JU UTB ve Zlíně MENDELU UJEP UPa OU UHK TUL SU VŠCHT Praha VŠTE VFU Brno VŠP Jihlava AMU v Praze JAMU VŠUP v Praze AVU v Praze327 CELKEM / / / 2013

6 Počet studentů na českých VVŠ v roce 2012 (přepočtený počet studentů)

7 Nárůst přepočteného počtu studentů VVŠ 2010/11 – 2012/13 (absolutně)

8 Počet studentů cizinců na VVŠ v roce 2012 (přepočtený počet studentů)

9 Mobility – vyjíždějící studenti – 2012 (studentodny)

10 Mobility – přijíždějící studenti – 2012 (studentodny)

11 Počet absolventů českých VVŠ v roce 2012

12 Nárůst počtu absolventů VVŠ 2009/10 – 2011/12 (absolutně)

13 Míra nezaměstnanosti absolventů VVŠ UniverzitaMíra 1.VŠE 0,84 % 2.UK 0,85 % 3.VŠCHT Praha 0,92 % 4.ČVUT 1,16 % 5.AMU v Praze 1,41 % 6.ČZU v Praze 1,68 % 7.MU 1,81 % 8.VUT v Brně 2,21 % 9.ZČU 2,35 % 10.TUL 2,43 % 11.UP 2,61 % 12.VŠUP v Praze 2,67 % 13.UHK 2,80 % 14.UTB ve Zlíně 2,81 % 15.AVU v Praze 2,94 % 16.VŠB-TUO 3,12 % 17.JU 3,19 % 18.UJEP 3,21 % 19.UPa 3,31% 20.OU 3,53 % 21.VFU Brno 3,99 % 22.MENDELU 4,10 % 23.SU 4,33 % 24.JAMU 5,59 % 25.VŠP Jihlava 15,19 % 26.VŠTE - PRŮMĚR2,29 % UniverzitaMíra 1.AMU v Praze0,35% 2.VŠE0,89% 3.VŠCHT Praha0,92% 4.UK1,15% 5.ČVUT1,61% 6.ČZU v Praze2,00% 7.VUT v Brně2,13% 8.TUL2,28% 9.ZČU2,34% 10.UHK2,47% 11.JAMU2,63% 12.MU2,72% 13.UJEP2,81% 14.UP3,03% 15.JU3,07% 16.VŠB-TUO3,36% 17.OU3,55% 18.UPa3,69% 19.AVU v Praze3,77% 20.UTB ve Zlíně3,99% 21.VFU Brno4,15% 22.MENDELU5,33% 23.SU5,88% 24.VŠP Jihlava7,65% 25.VŠUP v Praze9,86% 26.VŠTE11,17% PRŮMĚR2,65 % UniverzitaMíra 1.VŠCHT Praha0,65% 2.VŠE0,90% 3.UK1,01% 4.AMU v Praze1,24% 5.ČVUT1,36% 6.ČZU v Praze1,62% 7.JAMU1,69% 8.VUT v Brně1,83% 9.ZČU2,17% 10.MU2,40% 11.UP2,67% 12.OU2,78% 13.UJEP2,80% 14.UHK2,82% 15.VFU Brno3,00% 16.TUL3,13% 17.JU3,20% 18.VŠB-TUO3,92% 19.UPa4,00% 20.AVU v Praze4,65% 21.UTB ve Zlíně4,76% 22.MENDELU4,78% 23.SU4,85% 24.VŠP Jihlava5,03% 25.VŠUP v Praze6,56% 26.VŠTE10,32% PRŮMĚR2,52 %

14 Nárůst míry nezaměstnanosti absolventů VVŠ 2010 – 2012 (absolutně)

15 Nárůst míry nezaměstnanosti absolventů VVŠ 2010 – 2012 (procentuálně)

16 Nezaměstnanost absolventů UTB k FakultaPočet absolventů Počet nezaměstnaných absolventů Relativní četnost (v %) Fakulta technologická ,4 Fakulta managementu a ekonomiky ,2 Fakulta multimediálních komunikací3607 1,9 Fakulta aplikované informatiky ,9 Fakulta humanitních studií ,6 Fakulta logistiky a krizového řízení3044 1,3 CELKEM ,8

17 Průměrný evidenční přepočtený počet profesorů VVŠ UniverzitaPočet 1.UK427,5 2.MU195,7 3.ČVUT185,2 4.UP140,3 5.VUT v Brně122,2 6.VŠB-TUO116,6 7.VŠE74,7 8.ZČU66,1 9.AMU v Praze63,2 10.ČZU v Praze61,6 11.VŠCHT Praha59,9 12.MENDELU55,5 13.UPa53,7 14.JU53,6 15.TUL51,9 16.UTB ve Zlíně44,6 17.UJEP39,8 18.VFU Brno34,2 19.OU32,5 20.UHK31,9 21.JAMU21,3 22.SU18,1 23.AVU v Praze13,3 24.VŠUP v Praze6,6 25.VŠP Jihlava4,0 26.VŠTE3,3 CELKEM1 977,3 UniverzitaPočet 1.UK425,1 2.MU193,3 3.ČVUT189,1 4.UP129,5 5.VUT v Brně120,1 6.VŠB-TUO114,9 7.VŠE76,1 8.ZČU68,9 9.AMU v Praze62,8 10.VŠCHT Praha60,2 11.ČZU v Praze59,4 12.MENDELU58,7 13.UPa55,0 14.JU53,3 15.TUL50,4 16.UTB ve Zlíně41,7 17.UJEP38,9 18.VFU Brno34,0 19.OU33,2 20.UHK32,2 21.JAMU22,0 22.SU18,4 23.AVU v Praze13,4 24.VŠUP v Praze6,0 25.VŠP Jihlava5,1 26.VŠTE2,2 CELKEM1 964,1 UniverzitaPočet 1.UK438,1 2.MU197,7 3.ČVUT191,4 4.UP114,0 5.VUT v Brně108,9 6.VŠB-TUO104,6 7.VŠE71,4 8.VŠCHT Praha65,0 9.ZČU60,7 10.ČZU v Praze60,4 11.AMU v Praze59,5 12.MENDELU53,2 13.JU52,9 14.UPa51,1 15.TUL48,3 16.UTB ve Zlíně41,8 17.UJEP37,7 18.VFU Brno33,8 19.OU33,0 20.UHK32,1 21.JAMU24,3 22.SU16,1 23.AVU v Praze12,7 24.VŠUP v Praze7,4 25.VŠP Jihlava5,1 26.VŠTE3,3 CELKEM1 924,

18 Nárůst průměrného evidenčního přepočteného počtu profesorů na VVŠ 2009 – 2011 (procentuálně)

19 Průměrný evidenční přepočtený počet docentů VVŠ UniverzitaPočet 1.UK736,8 2.ČVUT329,9 3.MU309,1 4.VUT v Brně260,6 5.UP229,2 6.VŠB-TUO187,4 7.ZČU137,4 8.VŠE131,8 9.TUL106,5 10.MENDELU103,0 11.ČZU v Praze102,1 12.UPa98,9 13.JU98,1 14.VŠCHT Praha95,6 15.OU90,2 16.UTB ve Zlíně82,9 17.UJEP81,2 18.UHK66,1 19.AMU v Praze63,9 20.SU41,4 21.VFU Brno39,1 22.JAMU34,8 23.VŠUP v Praze10,0 24.VŠP Jihlava7,9 25.AVU v Praze7,3 26.VŠTE3,5 CELKEM3 454,7 UniverzitaPočet 1.UK761,2 2.ČVUT316,7 3.MU301,9 4.VUT v Brně248,0 5.UP219,0 6.VŠB-TUO190,1 7.ZČU136,5 8.VŠE134,4 9.MENDELU111,0 10.ČZU v Praze105,3 11.UPa100,3 12.JU99,7 13.VŠCHT Praha99,3 14.TUL97,6 15.OU92,6 16.UJEP82,6 17.UTB ve Zlíně80,1 18.UHK66,7 19.AMU v Praze59,5 20.SU45,9 21.VFU Brno39,5 22.JAMU36,4 23.VŠUP v Praze10,7 24.VŠP Jihlava10,5 25.AVU v Praze6,6 26.VŠTE5,3 CELKEM3 457,4 UniverzitaPočet 1.UK788,5 2.ČVUT309,2 3.MU300,7 4.VUT v Brně218,9 5.UP196,8 6.VŠB-TUO180,1 7.VŠE129,2 8.ZČU120,2 9.MENDELU108,0 10.ČZU v Praze107,5 11.VŠCHT Praha102,2 12.JU97,8 13.UPa94,7 14.TUL94,2 15.OU91,5 16.UTB ve Zlíně89,5 17.UJEP83,9 18.UHK63,6 19.AMU v Praze57,4 20.SU44,1 21.VFU Brno41,5 22.JAMU38,6 23.VŠP Jihlava10,8 24.VŠUP v Praze10,7 25.AVU v Praze7,4 26.VŠTE6,6 CELKEM3 393,

20 Nárůst průměrného evidenčního přepočteného počtu docentů na VVŠ 2009 – 2011 (procentuálně)

21 Body RIV 2009 – 2011 (po korekci) UniverzitaPočet 1.UK ,185 2.ČVUT ,769 3.MU ,901 4.VUT v Brně ,005 5.UP ,538 6.VŠCHT Praha ,379 7.JU ,841 8.UPa ,951 9.ZČU , VŠB-TUO , MENDELU , ČZU v Praze , VŠE , TUL , OU , UTB ve Zlíně , VFU Brno , SU , UJEP , UHK 7 738, AMU v Praze 4 614, JAMU 1 517, VŠUP v Praze 1 165, AVU v Praze 269, VŠP Jihlava– 26.VŠTE– CELKEM ,1 UniverzitaPočet 1.UK ,706 2.ČVUT ,952 3.MU ,592 4.VUT v Brně ,707 5.UP ,705 6.VŠCHT Praha79 556,488 7.JU65 244,229 8.ZČU62 430,498 9.UPa56 924, VŠB-TUO52 307, ČZU v Praze39 260, MENDELU37 075, TUL25 652, VŠE24 029, OU23 416, UTB ve Zlíně22 529, VFU Brno18 838, UJEP13 999, SU12 795, UHK10 505, AMU v Praze5 151, JAMU1 631, VŠUP v Praze1 106, AVU v Praze537, VŠP Jihlava0, VŠTE0,000 CELKEM ,6 UniverzitaPočet 1.UK ,828 2.ČVUT ,373 3.MU ,651 4.UP ,431 5.VUT v Brně ,489 6.VŠCHT Praha86 497,327 7.JU75 282,803 8.VŠB-TUO72 274,022 9.ZČU71 834, UPa63 488, ČZU v Praze53 785, MENDELU44 527, UTB ve Zlíně32 731, TUL31 379, OU28 607, VŠE23 552, VFU Brno19 244, UJEP17 112, SU14 907, UHK14 349, AMU v Praze5 817, JAMU2 241, VŠUP v Praze1 305, VŠTE1 122, AVU v Praze835, VŠP Jihlava0,000 CELKEM ,

22 Počet RIV bodů VVŠ vykázaných v roce 2011

23 Nárůst bodů RIV 2009 – 2011 (absolutně)

24 Nárůst bodů RIV 2009 – 2011 (procentuálně)

25 Počet RIV bodů na jednoho akademického pracovníka

26 Počet RIV bodů na jednoho akademického pracovníka – 2011 Rozdělení po součástech UTB

27 Body RUV 2009 – 2011 (po certifikaci 2012) UniverzitaPočet 1.AMU JAMU VŠUP AVU OU ZČU UJEP VUT UTB TUL ČVUT1 904 CELKEM UniverzitaPočet 1.JAMU AMU VŠUP AVU VUT OU ZČU UTB UJEP TUL ČVUT1 948 CELKEM UniverzitaPočet 1.JAMU AMU VŠUP ZČU VUT OU AVU SU UJEP ČVUT TUL UTB UPAR807 CELKEM

28 Body RUV 2011 (po certifikaci 2012)

29 Účelové neinvestiční prostředky na VaV Univerzita(v tis. Kč) 1.UK ČVUT MU VUT v Brně UP VŠB-TUO VŠCHT Praha ZČU MENDELU JU TUL ČZU v Praze VŠE UPa OU VFU Brno UJEP UTB ve Zlíně AMU v Praze SU UHK AVU v Praze VŠUP v Praze JAMU VŠP Jihlava VŠTE– CELKEM Univerzita(v tis. Kč) 1.UK ČVUT MU VUT v Brně UP VŠB-TUO VŠCHT Praha ZČU JU TUL MENDELU ČZU v Praze UPa VŠE OU UJEP VFU Brno UTB ve Zlíně AMU v Praze SU UHK AVU v Praze JAMU VŠUP v Praze VŠP Jihlava VŠTE– CELKEM Univerzita(v tis. Kč) 1.UK ČVUT MU VUT v Brně UP VŠCHT Praha ZČU VŠB-TUO TUL JU ČZU v Praze MENDELU UPa VŠE OU UTB ve Zlíně VFU Brno UJEP AMU v Praze UHK SU JAMU VŠUP v Praze VŠP Jihlava AVU v Praze VŠTE– CELKEM

30 Nárůst účelových neinvestičních prostředků na VaV 2009 – 2011 (absolutně, v tis. Kč)

31 Vlastní příjmy VVŠ 2009 – 2011 (výnosy z prodeje služeb, bez pronájmů) UniverzitaPočet 1.UK ČVUT MU VUT v Brně VŠB-TUO VŠE UP TUL ČZU v Praze MENDELU VŠCHT Praha JU ZČU VFU Brno UPa OU UJEP SU UTB ve Zlíně UHK AMU v Praze VŠP Jihlava VŠUP v Praze JAMU VŠTE AVU v Praze3 354 CELKEM UniverzitaPočet 1.UK ČVUT MU VUT v Brně VŠB-TUO VŠE UP TUL MENDELU VŠCHT Praha ČZU v Praze ZČU JU VFU Brno UPa SU OU UJEP UTB ve Zlíně UHK AMU v Praze VŠP Jihlava VŠUP v Praze JAMU VŠTE AVU v Praze2 375 CELKEM UniverzitaPočet 1.UK ČVUT MU UP VUT v Brně VŠB-TUO VŠE TUL MENDELU VŠCHT Praha ZČU ČZU v Praze JU VFU Brno UPa UTB ve Zlíně OU UJEP SU UHK VŠP Jihlava VŠUP v Praze AMU v Praze JAMU VŠTE AVU v Praze2 488 CELKEM

32 Nárůst vlastních příjmů VVŠ 2009 – 2011 (absolutně, v tis. Kč)

33 Projekty VaVpI na UTB Centrum polymerních systémů zdroj: OP VaVpI, prioritní osa 2 stav: v realizaci, termín ukončení 2014 Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií zdroj: OP VaVpI, prioritní osa 2 stav: v realizaci, termín ukončení 2014 Laboratorní centrum Fakulty technologické zdroj: OP VaVpI, prioritní osa 4 stav: v realizaci, termín ukončení 2014 STM Full: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj zdroj: OP VaVpI, prioritní osa 3 stav: v realizaci, termín ukončení 2014 Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně zdroj: OP VaVpI, prioritní osa 3 stav: v realizaci, právě zahájen

34 Centrum polymerních systémů

35 Cíle projektu CPS  Vybudování infrastruktury výzkumného centra se zaměřením na vědní obor „Makromolekulární látky a technologie“ s bližším zaměřením na polymerní systémy a procesy.  Nákup pozemku v lokalitě ul. Antonínova ( m 2 ) (za 1,- Kč)  Novostavba CPS (výzkumná a vývojová pracoviště, speciální laboratoře, pracoviště ústavů) s kapacitou m 2  Pořízení přístrojového vybavení a laboratorní techniky  Nákup souboru speciálního přístrojového vybavení v hodnotě tis. Kč bez DPH  Vytvoření dynamické výzkumné jednotky (112 pracovníků) s dlouhodobou udržitelností a vysokou přidanou hodnotou

36 Centrum polymerních systémů Financování projektu CPS  Zdroj financování:Operační program Výzkum a vývoj pro inovace  Prioritní osa:2 Regionální VaV centra  Celkové výdaje: tis. Kč z toho: tis. Kč investice tis. Kč neinvestice  Spoluúčast UTB: tis. Kč (včetně nezpůsobilých výdajů, z toho dočasně nezpůsobilé výdaje tis. Kč) z toho: tis. Kč investice 221 tis. Kč neinvestice  Trvání projektu: –

37 Centrum polymerních systémů Aktuální stav projektu CPS Zahájení stavby: , zhotovitel Gemo Olomouc  Probíhají bourací práce  Přeložky inženýrských sítí Přístrojové a laboratorní vybavení:  Ukončeny 3 etapy dodávek přístrojového vybavení pro laboratorní a poloprovozní zpracování plastů z klíčového přístrojového vybavení CPS za cca 70 mil. Kč (zhruba ½ všech strojů)  V přípravě veřejná zakázka na 4. etapu přístrojového vybavení

38 Centrum polymerních systémů Atomový absorpční spektrometr (AAS) Agilent DUO 240FS/240Z/UltrAA

39 Centrum polymerních systémů Rotační viskozimetr Anton-Paar MCR 502 FTIR spektrometr

40 Centrum polymerních systémů Vstřikovací stroj

41 CEBIA-Tech Některé laboratoře CEBIA-Tech jsou umístěny v nově vybudovaném VTP ICT

42 CEBIA-Tech Cíle projektu CEBIA-Tech  Zabezpečení specielního přístrojového parku pro výzkumné směry:  Aplikace inženýrské informatiky  Bezpečnostní výzkum  Alternativní zdroje energie  rozvoj spolupráce s regionálními firmami působícími v předmětných oborech Centra  propojení výzkumných aktivit Centra se vzdělávacím procesem v rámci magisterských a doktorských oborů realizovaných na FAI  kvalitativní a kvantitativní zvýšení publikační činnosti  nárůst nově vytvořených pracovních příležitostí pro absolventy VŠ, zejména úspěšné absolventy doktorských studijních programů

43 CEBIA-Tech Financování projektu CEBIA-Tech  Zdroj financování:Operační program Výzkum a vývoj pro inovace  Prioritní osa:2 Regionální VaV centra  Celkové ZV: tis. Kč z toho: tis. Kč I nvestice tis. Kč Neinvestice  Přidělená dotace: tis. Kč  Spoluúčast UTB: tis. Kč (z toho tis. Kč dočasně nezpůsobilé výdaje a 11 tis. Kč nezpůsobilé výdaje) z toho: tis. Kč investice 475 tis. Kč neinvestice  Trvání projektu: –

44 CEBIA-Tech Aktuální stav projektu CEBIA-Tech  Přístrojové a laboratorní vybavení:  Ukončeny 3 etapy dodávek klíčového přístrojového vybavení  V realizaci poslední veřejná zakázka na 4. etapu 2013 – poslední 4 přístroje  Specielní technologie:  Opakovaná veřejná zakázka na dodavatele Laboratoře techniky prostředí (technologie za přibližně 30 mil. Kč)

45 CEBIA-Tech Vstřikovací stroj

46 CEBIA-Tech 3D tiskárna

47 CEBIA-Tech Skenovací mikroskop atomových sil

48 Laboratorní centrum Fakulty technologické

49 Cíle projektu LCFT  Vybudování infrastruktury pro výuku spojenou s VaV v navazujících magisterských a doktorských studijních programech na Fakultě technologické  Nákup pozemku v těsném sousedství stávajícího objektu Fakulty technologické  Novostavba LCFT s kapacitou m 2  Inovace přístrojového parku a laboratorní techniky  Nákup souboru speciálního přístrojového vybavení v hodnotě tis. Kč bez DPH

50 Laboratorní centrum Fakulty technologické Financování projektu LCFT  Zdroj financování:Operační program Výzkum a vývoj pro inovace  Prioritní osa:4 - Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem  Celkové ZV: tis. Kč z toho: tis. Kč investice tis. Kč neinvestice  Přidělená dotace: tis. Kč  Spoluúčast UTB: tis. Kč (včetně nezpůsobilých výdajů, z toho dočasně nezpůsobilé výdaje tis. Kč) z toho: tis. Kč investice (z toho dočasné NZV tis. Kč) tis. Kč neinvestice (z toho dočasné NZV 266 tis. Kč)  Trvání projektu: –

51 Laboratorní centrum Fakulty technologické Aktuální stav projektu LCFT Stavební práce:  generální zhotovitel díla PSG – International, a. s., Zlín  cena stavby tis. Kč bez DPH, po dodatku č. 4 cena stavby tis. Kč bez DPH, v přípravě je dodatek č. 5 s cenou stavby tis. Kč bez DPH  termín dokončení díla 11 / 2013  Probíhají dokončovací práce HSV (potěry, omítky, SDK příčky), rozpracovány všechny profese PSV (elektro, VZT, ZTI, slaboproudy, atd.) Právě probíhající výběrová řízení:  Laboratorní centrum Fakulty technologické – dodavatel laboratorních přístrojů  Audit projektů OP VaVpI na UTB ve Zlíně  Laboratorní centrum Fakulty technologické – dodavatel interiérů

52 Laboratorní centrum Fakulty technologické Současný stav výstavby:

53 Laboratorní centrum Fakulty technologické Současný stav výstavby

54 STMFull Cíle projektu STMFull  Cílem projektu STMFull plnotextové databáze pro výzkum a vývoj je zajistit prostřednictvím kvalitních informačních zdrojů optimální podmínky pro rozvoj aktivit v oblasti molekulární biologie, biotechnologie, energetické zdroje, materiálový výzkum.  Specifické cíle projektu:  Zpřístupnění plnotextových vědeckých informačních zdrojů  Podpora dostupnosti a sdílení zdrojů pro širší odbornou veřejnost  Technická a informační podpora efektivního využívání EIZ  Klíčové výstupy a výsledky definovaných cílů:  Pořízení a přístup k plnotextové databázi ProQuest STM Package pro 18 institucí  Funkční Discovery systém s centrálním indexem pro přístup ke zdrojům

55 STMFull Financování projektu STMFull  Zdroj financování:Operační program VaVpI  Prioritní osa:3 – Komercializace a popularizace VaV  Celkové ZV: tis. Kč  Spoluúčast UTB: není stanovena  Partneři: 18 institucí  Zahájení projektu:  Řešitel: Knihovna UTB

56 Rozvoj CTT Cíle projektu Rozvoj CTT na UTB  Cílem projektu je rozvoj činnosti Centra transferu technologií UTB od podpory efektivního výzkumu a vývoje, přes zabezpečování ochrany duševního vlastnictví až k funkčnímu transferu technologií – výstupů, vznikajících na UTB  Specifické cíle projektu:  Budování týmu CTT realizujícího strategii komercionalizace  Informační systém pro správu duševního vlastnictví UTB  Síť průmyslových partnerů pro realizaci transferu technologií  Klíčové výstupy a výsledky definovaných cílů:  Implementovaná, optimalizovaná a reálně ověřená strategie komercionalizace  Ověřený informační systém pro správu duševního vlastnictví a transfer technologií  Síť partnerů z aplikační sféry pro spolupráci v portfoliu výsledků VaV

57 Rozvoj CTT Financování projektu Rozvoj CTT  Zdroj financování: Operační program VaVpI  Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace VaV  Celkové ZV: tis. Kč  Spoluúčast UTB: není stanovena  Trvání projektu: až  Řešitel: UNI UTB

58 Transfer technologií na UTB ve Zlíně Celkem 196, z toho: 58 patentů 83 užitných vzorů 55 průmyslových vzorů Patentový fond kryje zejména poplatky Projekt VaVpI hradí provozní náklad do června 2014 Přínos do RIV: bodů (z celkových bodů)

59 Vzdělávací komplex UTB

60 Strategické projekty financované z MŠMT  Vzdělávací komplex UTB Financování: ISPROFIN Lokalita: Parcela č. 1087/5, Štefánikova ulice, Zlín Vlastník pozemku: UTB ve Zlíně Rozpočet: tis. Kč  Aktuální stav:  Zařazeno v programu „Podpora rozvoje materiálně technické základny VVŠ pro roky 2012 – 2016“  Probíhá závěrečné posuzování na MŠMT  Připravuje se závěrečná komise odborníků (architekti a stavební odborníci)

61 Nevyužitý rozvojový potenciál UTB  Technologický park pro kreativní průmysl  Technologický park pro průmyslový design  Celosvětové centrum Batismu


Stáhnout ppt "Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Pozice UTB ve Zlíně v rámci českých veřejných vysokých škol a možnosti dalšího rozvoje Petr Sáha Zdroj dat: MŠMT, Rozpočet."

Podobné prezentace


Reklamy Google