Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 20. 12. 2012 Valová Lenka Za použití prezentace MŠMT z 19. 12. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 20. 12. 2012 Valová Lenka Za použití prezentace MŠMT z 19. 12. 2012."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 20. 12. 2012 Valová Lenka Za použití prezentace MŠMT z 19. 12. 2012

2 OBSAH - Reprekomise 19. 12. I. Rozpočet 2013 II. Zásady financování VVŠ 2014 – limity „A“ III. KEN oborů Archeologie a Průmyslové inženýrství IV. Další novela zákona 218/2000 Sb.,

3 I. ROZPOČET 2013  Výdaje rezortu MŠMT 139 611 693 tis. Kč  Věda a vysoké školy 43 561 056 tis. Kč z toho: - Vysoké školy 21 803 802 tis. Kč - rozpočet bez PF 19 808 772 tis. Kč - Výzkum, vývoj, inovace 21 757 254 tis. Kč Srovnání s rozpočtem 2012  před vázáním: růst o 132 mil. Kč (0,61 %)  po vázání: růst o 700 mil. Kč (3,32 %)  z toho 500 mil. Kč do běžného rozpočtu VŠ (ukazatel K)  z toho 200 mil. Kč do rozpočtu EDS/SMVS Střednědobý výhled (meziroční pokles)  VŠ 2014 = 20 752 341 tis. Kč ( - 4,82 %)  VŠ 2015 = 20 752 341 tis. Kč ( 0 %)

4 4

5 5

6 Bilanční tabulka vysokého školství I. Institucionální část A+K nárůst o 425 354 tis. = 2,7 % - A 0,5 % K 15,6 % II. Sociální záležitosti studentů C, J, S1, S2, U1, U2 nárůst o 74 293 tis. = 3,5 % - stipendia doktorandů 8,5 %, ubytovací stipendia 0,1 %, stravování - 4,1 %, sociální stipendia - 4,1a -16,3 % III. Rozvoj vysokých škol G, I pokles o 61 264 tis.= -4,9 % ( FRVŠ -30 %, CRP +13,7 %, IRP 0 %) IV. Mezinárodní spolupráce a ostatní nárůst 13,9 % zejména pro navýšení prostředků na mobility Erasmus

7 Položka 200920102011 2012 2013 Počet přepočtených studentů 314 621328 668332 485331 725323 266 Počet přepočtených studentů zahrnutých do výpočtu (tj. akceptovaný počet přepočtených studentů) 305 619314 588316 785319 191303 323 Průměrný normativ (v Kč) 36 35634 770 33 01230 546 32 401 Doktorské stipendium (v Kč/rok) 88 77593 38089 42983 041 90 000 Ubytovací stipendium (v Kč/rok) 6 5006 2505 8005 3675 400 Sociální stipendium (v Kč/rok) 16 200 Dotace na 1 hlavní jídlo (v Kč) 23,0021,2519,4017,95 Základní kvantitativní údaje o financování vysokých škol

8 Meziroční vývoj počtu studentů limitní počet  snížení celkového počtu o 5,1 % snížení počtu studentů v 1. ročníku o 9,4 % skutečný přepočtený počet  snížení celkového počtu o 2,6 % snížení počtu studentů v 1. ročníku o 4,5 %  vzniká disproporce mezi skutečným přepočteným počtem studentů (SDS+1) a počtem, které MŠMT limituje a započítává při výpočtu rozpočtu 8

9 9

10 10

11 II. Limity 2014 Východiska pro VVŠ při přijímacím řízení 2013  15 VŠ, u nichž podíl nadlimitního počtu studentů na celkovém limitním počtu přesahuje o více než 5 % : JU (14,6 %), UJEP (5,2 %), VFU (6,3 %), OU (15,6 %), UHK (13,4 %), SU (8,5 %), VŠCHT (14 %), ZČU (8,9 %), UPa (13,3 %), VUT (9,9 %), VŠB-TUO (5,1 %), UTB (7,1 %), ČZU (25,8 %), Mendelu (7 %), VŠTE (8,3 %)  11 VŠ, u nichž je tento podíl pod 5 % UK (1,8 %), MU (4,9 %), UPOL (4,5 %), ČVUT (3,7 %), TUL (3,0 %), VŠE (3,0 %), VŠPJ (0 %), 4UV (0 %) 11

12  7 VŠ, u nichž podíl nadlimitního počtu studentů na limitním počtu v některé kategorii (B1, M1, N1, P1, SP2+) přesahuje 30 %: JU (N1 + 30 %), VFU (B1 + 46,4 %), OU (P1 +46,7 %), UHK (P1 + 50 %), UPa (N1 + 30,1 %), ČZU (B1 + 36,4 %); N1 + 62,5 %) 12

13 13

14 Vliv demografického vývoje na počet studentů VŠ  pokles počtu studentů bude kopírovat demografický pokles a rozpočtový výhled  podíl poprvé zapsaných do terciárního vzdělávání bude MŠMT udržovat kolem cca 2/3 z odpovídající populace  prioritou následujících let bude podpora diverzifikace VŠ především cestou snížení současného podílu absolventů bakalářů pokračujících v navazujících magisterských programech k hranici 50 %  návaznost na reformu vysokého školství 14

15 Návrh výpočtu limitů na rok 2014  snížit limitní počet v kategoriích B1 – 5 %; M1 – 5 %; N1 – 5 %; P1 – 0 %  působení indikátorů kvality a výkonu v jednotlivých kategoriích na podíl ze základny B1 – 5 %; M1, N1 – 10 %; P1 – 20 %  snížení limitního počtu provést pouze za pomoci standardizované míry nezaměstnanosti  návrh pro SP2+: započítat nižší ze dvou údajů – limitní počet nebo skutečný přepočtený počet studií (limit neurčovat v předstihu, nýbrž vypočítat až v rámci přípravy rozpočtu) 15

16 Indikátory kvality a výkonu pro ukazatel A B1M1, N1P1 Celkem100 % Započítané body RIV29,5 %39 %44,5 % Započítané body RUV0,5 %1 %0,5 % Účelové neinvestiční prostředky na výzkum 5 % 10 % Vlastní příjmy5 % Vážený počet profesorů a docentů30 %20 %10 % Cizinci v příslušném typu studijního programu 5 % „Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu 5 % Vyslaní v rámci mobilitních programů10 % Přijatí v rámci mobilitních programů10 % 16

17 17

18 18

19 Připomínky RVŠ  Tlak na snižování počtu studentů je vyvíjen na veřejné vysoké školy, nikoli na školy soukromé.  Plošné snižování počtu studentů povede k dalšímu snížení již tak ohrožených oborů technických a přírodovědných.  Nezaměstnanost absolventů by měla být uplatňována klouzavě.  SP2+ pro financování - výpočet je sice srozumitelně naznačen, jeho složitost však vyvolává otázku, zda jeho aplikací bude skutečně dosaženo zamýšleného cíle.  Specifický přístup v ukazateli A u neuniverzitních vysokých škol - jde o nesystémové zvýhodnění neuniverzitních škol na úkor škol univerzitních, které mají vybudované kapacity (personální i materiálně-technické a prostorové) a které pak mohou být dočasně suboptimálně využity.  Indikátory kvality - Body RIV by měly být alespoň zčásti uplatňovány oborově, - Nelogická dotace u Počtu Doc. a Prof. – B 30 %, M 20 %, P 10 %.  Technické a formulační opravy na str. 1 a u zdůvodnění nezahrnutí VUŠ.

20 III. Koeficienty ekonomické náročnosti (KEN)  pro studijní program Archeologie: 1,00  pro studijní program Průmyslové inženýrství: 1,65 20

21 IV. Další novela zákona o rozpočtových pravidlech  Schválena PS 18. 12. 2012 s účinností od 1. 1. 2013  Režim státní pokladny – dotace VVŠ přes účet u ČNB s možností vyvedení na vlastní účty školy – plné uplatnění do 3 měsíců  Metodika MŠMT k zajištění realizace naprosto nezbytná

22 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 20. 12. 2012 Valová Lenka Za použití prezentace MŠMT z 19. 12. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google