Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 20. 12. 2012 Valová Lenka Za použití prezentace MŠMT z 19. 12. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 20. 12. 2012 Valová Lenka Za použití prezentace MŠMT z 19. 12. 2012."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ Valová Lenka Za použití prezentace MŠMT z

2 OBSAH - Reprekomise I. Rozpočet 2013 II. Zásady financování VVŠ 2014 – limity „A“ III. KEN oborů Archeologie a Průmyslové inženýrství IV. Další novela zákona 218/2000 Sb.,

3 I. ROZPOČET 2013  Výdaje rezortu MŠMT tis. Kč  Věda a vysoké školy tis. Kč z toho: - Vysoké školy tis. Kč - rozpočet bez PF tis. Kč - Výzkum, vývoj, inovace tis. Kč Srovnání s rozpočtem 2012  před vázáním: růst o 132 mil. Kč (0,61 %)  po vázání: růst o 700 mil. Kč (3,32 %)  z toho 500 mil. Kč do běžného rozpočtu VŠ (ukazatel K)  z toho 200 mil. Kč do rozpočtu EDS/SMVS Střednědobý výhled (meziroční pokles)  VŠ 2014 = tis. Kč ( - 4,82 %)  VŠ 2015 = tis. Kč ( 0 %)

4 4

5 5

6 Bilanční tabulka vysokého školství I. Institucionální část A+K nárůst o tis. = 2,7 % - A 0,5 % K 15,6 % II. Sociální záležitosti studentů C, J, S1, S2, U1, U2 nárůst o tis. = 3,5 % - stipendia doktorandů 8,5 %, ubytovací stipendia 0,1 %, stravování - 4,1 %, sociální stipendia - 4,1a -16,3 % III. Rozvoj vysokých škol G, I pokles o tis.= -4,9 % ( FRVŠ -30 %, CRP +13,7 %, IRP 0 %) IV. Mezinárodní spolupráce a ostatní nárůst 13,9 % zejména pro navýšení prostředků na mobility Erasmus

7 Položka Počet přepočtených studentů Počet přepočtených studentů zahrnutých do výpočtu (tj. akceptovaný počet přepočtených studentů) Průměrný normativ (v Kč) Doktorské stipendium (v Kč/rok) Ubytovací stipendium (v Kč/rok) Sociální stipendium (v Kč/rok) Dotace na 1 hlavní jídlo (v Kč) 23,0021,2519,4017,95 Základní kvantitativní údaje o financování vysokých škol

8 Meziroční vývoj počtu studentů limitní počet  snížení celkového počtu o 5,1 % snížení počtu studentů v 1. ročníku o 9,4 % skutečný přepočtený počet  snížení celkového počtu o 2,6 % snížení počtu studentů v 1. ročníku o 4,5 %  vzniká disproporce mezi skutečným přepočteným počtem studentů (SDS+1) a počtem, které MŠMT limituje a započítává při výpočtu rozpočtu 8

9 9

10 10

11 II. Limity 2014 Východiska pro VVŠ při přijímacím řízení 2013  15 VŠ, u nichž podíl nadlimitního počtu studentů na celkovém limitním počtu přesahuje o více než 5 % : JU (14,6 %), UJEP (5,2 %), VFU (6,3 %), OU (15,6 %), UHK (13,4 %), SU (8,5 %), VŠCHT (14 %), ZČU (8,9 %), UPa (13,3 %), VUT (9,9 %), VŠB-TUO (5,1 %), UTB (7,1 %), ČZU (25,8 %), Mendelu (7 %), VŠTE (8,3 %)  11 VŠ, u nichž je tento podíl pod 5 % UK (1,8 %), MU (4,9 %), UPOL (4,5 %), ČVUT (3,7 %), TUL (3,0 %), VŠE (3,0 %), VŠPJ (0 %), 4UV (0 %) 11

12  7 VŠ, u nichž podíl nadlimitního počtu studentů na limitním počtu v některé kategorii (B1, M1, N1, P1, SP2+) přesahuje 30 %: JU (N %), VFU (B1 + 46,4 %), OU (P1 +46,7 %), UHK (P %), UPa (N1 + 30,1 %), ČZU (B1 + 36,4 %); N1 + 62,5 %) 12

13 13

14 Vliv demografického vývoje na počet studentů VŠ  pokles počtu studentů bude kopírovat demografický pokles a rozpočtový výhled  podíl poprvé zapsaných do terciárního vzdělávání bude MŠMT udržovat kolem cca 2/3 z odpovídající populace  prioritou následujících let bude podpora diverzifikace VŠ především cestou snížení současného podílu absolventů bakalářů pokračujících v navazujících magisterských programech k hranici 50 %  návaznost na reformu vysokého školství 14

15 Návrh výpočtu limitů na rok 2014  snížit limitní počet v kategoriích B1 – 5 %; M1 – 5 %; N1 – 5 %; P1 – 0 %  působení indikátorů kvality a výkonu v jednotlivých kategoriích na podíl ze základny B1 – 5 %; M1, N1 – 10 %; P1 – 20 %  snížení limitního počtu provést pouze za pomoci standardizované míry nezaměstnanosti  návrh pro SP2+: započítat nižší ze dvou údajů – limitní počet nebo skutečný přepočtený počet studií (limit neurčovat v předstihu, nýbrž vypočítat až v rámci přípravy rozpočtu) 15

16 Indikátory kvality a výkonu pro ukazatel A B1M1, N1P1 Celkem100 % Započítané body RIV29,5 %39 %44,5 % Započítané body RUV0,5 %1 %0,5 % Účelové neinvestiční prostředky na výzkum 5 % 10 % Vlastní příjmy5 % Vážený počet profesorů a docentů30 %20 %10 % Cizinci v příslušném typu studijního programu 5 % „Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu 5 % Vyslaní v rámci mobilitních programů10 % Přijatí v rámci mobilitních programů10 % 16

17 17

18 18

19 Připomínky RVŠ  Tlak na snižování počtu studentů je vyvíjen na veřejné vysoké školy, nikoli na školy soukromé.  Plošné snižování počtu studentů povede k dalšímu snížení již tak ohrožených oborů technických a přírodovědných.  Nezaměstnanost absolventů by měla být uplatňována klouzavě.  SP2+ pro financování - výpočet je sice srozumitelně naznačen, jeho složitost však vyvolává otázku, zda jeho aplikací bude skutečně dosaženo zamýšleného cíle.  Specifický přístup v ukazateli A u neuniverzitních vysokých škol - jde o nesystémové zvýhodnění neuniverzitních škol na úkor škol univerzitních, které mají vybudované kapacity (personální i materiálně-technické a prostorové) a které pak mohou být dočasně suboptimálně využity.  Indikátory kvality - Body RIV by měly být alespoň zčásti uplatňovány oborově, - Nelogická dotace u Počtu Doc. a Prof. – B 30 %, M 20 %, P 10 %.  Technické a formulační opravy na str. 1 a u zdůvodnění nezahrnutí VUŠ.

20 III. Koeficienty ekonomické náročnosti (KEN)  pro studijní program Archeologie: 1,00  pro studijní program Průmyslové inženýrství: 1,65 20

21 IV. Další novela zákona o rozpočtových pravidlech  Schválena PS s účinností od  Režim státní pokladny – dotace VVŠ přes účet u ČNB s možností vyvedení na vlastní účty školy – plné uplatnění do 3 měsíců  Metodika MŠMT k zajištění realizace naprosto nezbytná

22 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 20. 12. 2012 Valová Lenka Za použití prezentace MŠMT z 19. 12. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google