Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji REALIZÁTOR: Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 ÚVODNÍ SEMINÁŘ K PROJEKTU 17.6.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji REALIZÁTOR: Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 ÚVODNÍ SEMINÁŘ K PROJEKTU 17.6.2010."— Transkript prezentace:

1 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji REALIZÁTOR: Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 ÚVODNÍ SEMINÁŘ K PROJEKTU 17.6.2010

2 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 1) PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Projekt bude podporovat a rozvíjet znalosti a dovednosti nadaných žáků z Plzeňského kraje v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových a uměleckých.

3 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji 2) ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI Postupující žáci z krajských kol soutěží nedosahují v celostátním měřítku očekávané výsledky (analýza z let 2002 až 2009). Vyhledávání a práce s mimořádně nadanými žáky stojí převážně na pedagogických pracovnících. Mnozí s nimi ale neumějí v rámci výuky pracovat.

4 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji 3) CÍLOVÁ SKUPINA 1) Žáci mimořádně nadaní - žáci, kteří se umístí na nejvyšších místech v krajských kolech předmětových a uměleckých soutěží (matematika, fyzika, chemie, biologie, programování, český jazyk, zeměpis, dějepis, cizí jazyky - angličtina, němčina, francouzština) a soutěže pro žáky ZUŠ. 2) Pedagogičtí pracovníci, kteří připravují žáky na soutěže.

5 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji 4) ČASOVÁ A MÍSTNÍ REALIZACE AKTIVIT Kempy a kurzy budou situovány do Plzně v týdnu 23. – 27. srpna 2010. Ubytování a stravování (polopenze) budou zajištěny na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické, Plzeň, Koterovská 85. Obědy pak v centru města nebo na výjezdech.

6 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji 4) PŘÍNOS PRO CÍLOVÉ SKUPINY 1) Žáci si osvojí nové vědomosti a dovednosti z dané oblasti. Cílem klíčových aktivit je systematicky podporovat a rozvíjet odborný růst žáků, jejich tvořivé a logické myšlení. Pobyt ve skupině žáků se stejným či podobným zájem přispěje k vyšší motivaci a lepším výsledkům.

7 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji 4) PŘÍNOS PRO CÍLOVÉ SKUPINY 2) Pedagogové  seznámení se s novými trendy, novými přístupy ke vzdělávání, s možnostmi individuální práce s mimořádně nadanými žáky, popř. s žáky s mimořádným zájmem o obor  načerpání nových zkušeností, odborný růst  předávání získaných poznatků ve své další pedagogické činnosti

8 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji 5) PODPOŘENÉ OSOBY (2010 – 2011)  Kemp přírodovědných oborů - 120 žáků ZŠ a SŠ a 30 pedagogů, tj. v roce 2010 – 60 žáků a 15 PP  Kemp společenskovědních oborů - 42 žáků ZŠ a SŠ a 25 pedagogů, tj. v roce 2010 – 21 žáků a 12 PP  Jazykový kemp - 66 žáků ZŠ a SŠ a 25 pedagogů, tj. v roce 2010 – 33 žáků a 13 PP  Letní hudební kurzy - 60 žáků ZUŠ a 20 pedagogů (2011)

9 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji 6) ROZPOČET PROJEKTU (5 886 569 Kč)  Kemp přírodovědných oborů cca 1,9 mil. Kč  Kemp společenskovědních oborů cca 1,1 mil. Kč  Jazykový kemp cca 1,1 mil. Kč  Letní hudební kurzy cca 1 mil. Kč

10 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji 7) Odborný kemp přírodovědných oborů  60 žáků ročně – medailistů krajských kol soutěží v matematice (4 kategorie), fyzice (5 kategorií), chemii (4 kategorie), biologii (4 kategorie) a programování (3 kategorie).  15 učitelů nadaných žáků ročně  pětidenní s intenzivní dopolední a odpolední výukou (instruktážní přednášky, praktická cvičení, měření) a večerním a odpoledním doprovodným programem zaměřeným na návštěvu zajímavých míst kraje nebo na program vedený psychology (sociologické hry, testování).

11 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji 8) Odborný kemp společenskovědních oborů  21 žáků ročně – medailistů krajských kol soutěží v českém jazyce (2 kategorie), zeměpisu (4 kategorie) a dějepisu (1 kategorie).  12 – 13 učitelů nadaných žáků ročně  pětidenní s intenzivní dopolední výukou v terénu a odpoledním doprovodným programem zaměřeným na návštěvu přírodních a kulturních zajímavostí kraje (památky, muzea, archiv, ekocentra, naučné stezky, atd.) nebo na program vedený psychology (psychologické asociační hry, testování).

12 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji 9) Jazykový kemp  33 žáků ročně – medailistů krajských kol jazykových soutěží v angličtině (3 kategorie), němčině (4 kategorie) a francouzštině (4 kategorie) + 12 – 13 učitelů nadaných žáků ročně  pětidenní s intenzivní dopolední a odpolední výukou a programem vedeným psychology (psychologické hry, testování).

13 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji 10) Letní hudební kurzy  každého kurzu se zúčastní 15 vybraných vítězů krajských kol a 5 jejich pedagogů  Letní klavírní kurz, Letní kurz smyčcových nástrojů, Letní akordeonový kurz a Letní kytarový kurz  výběr žáků provede odborná porota krajského kola  6 denní akce  zahajovací a závěrečný koncert

14 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji 11) FINANČNÍ NÁKLADY  Ubytování a celodenní stravování žáků, pedagogů  Pronájmy výukových prostor  Doprava na doprovodné akce, vstupné  Jízdné žáků a pedagogů  Mzdové příspěvky pedagogickým pracovníkům – 600 Kč/den  Profil nadaného žáka  Sborníky z kempů  Pojištění žáků

15 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji PRŮBĚH POZVÁNKY ŽÁKŮM A PEDAGOGŮM ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY VĚŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU SEMINÁŘ PRO ÚČASTNÍKY www.podporatalentu.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.podporatalentu.cz

16

17 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 DĚKUJI ZA POZORNOST REALIZÁTOR PROJEKTU Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78, příspěvková organizace Plzeňského kraje tel.: 377 468 111 e-mail: info@podporatalentu.czinfo@podporatalentu.cz www.podporatalentu.cz

18 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji REALIZAČNÍ TÝM Hlavní manažer – Ing. Tomáš Vlášek, ředitel SSŠP Odborný manažer přírodovědných oborů (M, F, PC) – PaedDr. Josef Kepka, CSc., ZČU v Plzni Odborný manažer přírodovědných oborů (B, CH) – RNDr. Jiří Cais, ředitel KCVJŠ Odborný manažer společenskovědních oborů (Z, D, JČ) – Mgr. Ludmila Novotná Odborný manažer cizích jazyků (AJ, NJ, FJ) – PaedDr. Ladislav Voldřich, KCVJŠ Odborný manažer uměleckých oborů (2011) a Administrativní pracovník projektu v roce 2010 - Bc. Václava Zelenková Finanční manažer – Jolana Demišová, SSŠP


Stáhnout ppt "Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji REALIZÁTOR: Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 ÚVODNÍ SEMINÁŘ K PROJEKTU 17.6.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google