Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pro podporu začlenění České republiky do EU Microsoft s.r.o. „Informatická podpora procesů vzdělávání “

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pro podporu začlenění České republiky do EU Microsoft s.r.o. „Informatická podpora procesů vzdělávání “"— Transkript prezentace:

1 pro podporu začlenění České republiky do EU Microsoft s.r.o. „Informatická podpora procesů vzdělávání “

2 Obsah příspěvku Vstup ČR do EU Vzdělání jako základní pilíř rozvoje státní služby Jakou úlohu hrají nástroje pro vzdělávání E-learning a jeho přínosy Tvorba vzdělávacího ekosystému Případová studie Vstup ČR do EU Vzdělání jako základní pilíř rozvoje státní služby Jakou úlohu hrají nástroje pro vzdělávání E-learning a jeho přínosy Tvorba vzdělávacího ekosystému Případová studie

3 Vzdělávání = základní pilíř rozvoje státní služby Vzdělání součást strategických organizačních změn Systematické a celoživotní vzdělávání Klíčové kompetence a znalosti Role státní služby a její hodnoty Evropský administrativní prostor Informační společnost Vzdělání součást strategických organizačních změn Systematické a celoživotní vzdělávání Klíčové kompetence a znalosti Role státní služby a její hodnoty Evropský administrativní prostor Informační společnost

4 Jakou úlohu hrají nástroje pro vzdělávání ve státní správě Cíl: PRODUKTIVITA Efektivní proces vzdělávání Zajištění standardu úrovně znalostí pro státní správu Zvýšit efektivnost služeb státní správy Role: Podpora a standardizace vzdělávacího prostředí Integrace s personálním systémem pro sledování kariérního rozvoje státních zaměstnanců – podpora celoživotního vzdělávání Cíl: PRODUKTIVITA Efektivní proces vzdělávání Zajištění standardu úrovně znalostí pro státní správu Zvýšit efektivnost služeb státní správy Role: Podpora a standardizace vzdělávacího prostředí Integrace s personálním systémem pro sledování kariérního rozvoje státních zaměstnanců – podpora celoživotního vzdělávání

5 Instituce ICT: vzdělávací ekosystém jako součást personálního managementu e-Learning Systémy pro řízení vzdělávání Personální informační systémy Portál veřejné správy Státní zaměstnanci

6 Klíčové komponenty systémů pro řízení vzdělávání Struktura vzdělávání Řízení procesů Vyhodnocení

7 Řízení procesu vzdělávání Organizace Vychází z potřeb státních institucí Profily zaměstnanců Plánování osobního rozvoje zaměstnanců Synchronizace zdrojů pro optimální zajištění vzdělávacích aktivitAutomatizace Odstranění duplicit a ručních činností Důraz na produktivitu Komunikace a integrace Komunikační platforma Integrace PISOrganizace Vychází z potřeb státních institucí Profily zaměstnanců Plánování osobního rozvoje zaměstnanců Synchronizace zdrojů pro optimální zajištění vzdělávacích aktivitAutomatizace Odstranění duplicit a ručních činností Důraz na produktivitu Komunikace a integrace Komunikační platforma Integrace PIS Struktura vzdělávání Řízení procesů Vyhodnocení

8 Struktura vzdělávání Koncipování vzdělávacích programů Programy povinného vzdělávání Vzdělávací programy dle priorit vlády řízení znalostí Vytváření báze znalostí a procesů řízení znalostí Ochrana intelektuálního vlastnictví a osobních údajů Koncipování vzdělávacích programů Programy povinného vzdělávání Vzdělávací programy dle priorit vlády řízení znalostí Vytváření báze znalostí a procesů řízení znalostí Ochrana intelektuálního vlastnictví a osobních údajů Strukturavzdělávání Řízení procesů Vyhodnocení

9 Hodnocení výkonnosti motivační systémy Vazba na motivační systémy hodnocení výkonnosti státní správy Součást hodnocení výkonnosti státní správy Základ pro srovnání s úrovní znalostí v EU Integrace s PIS a portálem veřejné správy motivační systémy Vazba na motivační systémy hodnocení výkonnosti státní správy Součást hodnocení výkonnosti státní správy Základ pro srovnání s úrovní znalostí v EU Integrace s PIS a portálem veřejné správy Struktura vzdělávání Řízení procesů Vyhodnocení

10 Datová analýza Portal Jak funguje výukový systém? Státnízaměstnanec Lektor Administrativa Dynamická interakce pro usnadnění vzdělávání LMS ObsahKomerce SIS Reg Service Autorské nástroje Kalendář Koop. email Prostředí koncového uživatele Prostředí koncového uživatele Prostředí koncového uživatele LCMS Produktivita Tvořivost Role technologií : „snížit tření“ E -learning PIS a ostatní systémy XML E -learning

11 VÝUKOVÝ systém Autorské nástroje Admin nástroje Sklad E-learning kurzů LMS Multi- kanálové zveřejnění Studentské informace Enterprise Directory

12 VÝUKOVÝ systém LRN Toolkit nebo 3rd party Admin nástroje, W2003, MOM Sklad E-learning kurzů v SQL Serveru Class Server CMS Studentské informace Active Directory

13 Výukové programy Asociace poskytovatelů e-learningového obsahu Rentel: http://www.rentel.cz/rentel/rentelweb.nsf/All/A F7EDC28507189F9C1256EEE00606F64 http://www.rentel.cz/rentel/rentelweb.nsf/All/A F7EDC28507189F9C1256EEE00606F64 LangMaster S-COMP Microsoft: https://www.microsoftelearning.com/ https://www.microsoftelearning.com/ Asociace poskytovatelů e-learningového obsahu Rentel: http://www.rentel.cz/rentel/rentelweb.nsf/All/A F7EDC28507189F9C1256EEE00606F64 http://www.rentel.cz/rentel/rentelweb.nsf/All/A F7EDC28507189F9C1256EEE00606F64 LangMaster S-COMP Microsoft: https://www.microsoftelearning.com/ https://www.microsoftelearning.com/

14

15 Reference

16 Ministerstvo dopravy: Elektronické vzdělávání Přínosy Přínosy Řešení Ministerstvo dopravy České republiky stejně jako ostatní instituce či společnosti musí dodržovat a provádět zákonem daná školení, jako jsou například školení bezpečnosti práce, školení řidičů nebo požární ochrana. Dále nabízí různé vzdělávací kurzy a výuky pro své zaměstnance, která byla dříve prováděna externě. Řízení veškerých školení a celý vzdělávací proces byl časově náročný a nepřehledný jak pro zaměstnance, tak i pro samotné personalisty. Kurzy bezpečnosti práce Kurz MS Office 2003 pro podporu migrace uživatelů na novou verzi Sledování pravidelných povinných školení dle specializace pracovníků (bezpečnost, protipožární ochrana) Navázání na infrastrukturu informačního systému (Active Directory) Probíhá analýza na přímé propojení s personálním systémem, přenos informací o školení do personálního systému Nasazení: druhá polovina prosince až leden Kurzy bezpečnosti práce Kurz MS Office 2003 pro podporu migrace uživatelů na novou verzi Sledování pravidelných povinných školení dle specializace pracovníků (bezpečnost, protipožární ochrana) Navázání na infrastrukturu informačního systému (Active Directory) Probíhá analýza na přímé propojení s personálním systémem, přenos informací o školení do personálního systému Nasazení: druhá polovina prosince až leden Zjednodušené plánování, evidence, řízení, sledování a hodnocení veškeré výuky Jednotné úložiště veškerých informací o školeních, každý zaměstnanec vidí přes svůj klientský přístup školení, které absolvoval, by měl absolvovat a podobně Možná i zpětná vazba na školení od zaměstnanců, přezkoušení od lektora apod. Zjednodušené plánování, evidence, řízení, sledování a hodnocení veškeré výuky Jednotné úložiště veškerých informací o školeních, každý zaměstnanec vidí přes svůj klientský přístup školení, které absolvoval, by měl absolvovat a podobně Možná i zpětná vazba na školení od zaměstnanců, přezkoušení od lektora apod.

17 České Vysoké Učení Technické Přínosy Přínosy Řešení Microsoft Learning Gateway Solution Největší česká univerzita se rozhodla implementovat řešení Microsoft Learning Gateway Solution Vytvoření platformy pro vzdělávání pro 24 000 studentů ČVUT a cca 3 000 pedagogů a vědeckých pracovníků Portál je navržen nejen pro potřeby distančního vzdělávání, ale i jako nástroj podpory výuky studentů denního studia Studenti komunikují v rámci virtuálních týmů na řešení vědeckých pracích a úkolů Výukový obsah je tvořen na půdě univerzity v rámci grantů Rozvoj: napojení na studijní informační systém KOS Vytvoření platformy pro vzdělávání pro 24 000 studentů ČVUT a cca 3 000 pedagogů a vědeckých pracovníků Portál je navržen nejen pro potřeby distančního vzdělávání, ale i jako nástroj podpory výuky studentů denního studia Studenti komunikují v rámci virtuálních týmů na řešení vědeckých pracích a úkolů Výukový obsah je tvořen na půdě univerzity v rámci grantů Rozvoj: napojení na studijní informační systém KOS Integrace stávajících oddělených systémů do jednoho řešení Zefektivnění a zatraktivnění výuky využitím moderních ICT Zvýšení prestiže pro oblast e-learningu v evropském rozsahu Zhodnocení stávajících investic do IS (licenční program CAMPUS) Integrace stávajících oddělených systémů do jednoho řešení Zefektivnění a zatraktivnění výuky využitím moderních ICT Zvýšení prestiže pro oblast e-learningu v evropském rozsahu Zhodnocení stávajících investic do IS (licenční program CAMPUS)

18 Zlínský kraj Přínosy Přínosy Řešení Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Jeden ze 14 územně správních regionů ČR Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Podepsané memorandum o porozumění se Zlínským krajem Portál je navržen tak, aby poskytoval informační služby všem školským institucím a více jak 70.000 školáků. Portál nabízí vedle informační části také část vzdělávací prostřednictvím nástroje pro podporu výuky Portál vytváří prostor pro vzdělávání a komunikaci učitelů v rámci kraje a pro sdílení jejich výukových obsahů a sdílení zkušeností s tvorbou takových materiálů Vzdělávací část je využívána i pro vzdělávání pracovníků krajského úřadu Podepsané memorandum o porozumění se Zlínským krajem Portál je navržen tak, aby poskytoval informační služby všem školským institucím a více jak 70.000 školáků. Portál nabízí vedle informační části také část vzdělávací prostřednictvím nástroje pro podporu výuky Portál vytváří prostor pro vzdělávání a komunikaci učitelů v rámci kraje a pro sdílení jejich výukových obsahů a sdílení zkušeností s tvorbou takových materiálů Vzdělávací část je využívána i pro vzdělávání pracovníků krajského úřadu Zajištění vzdělávání jak pro školství v kraji, tak i pro pracovníky samosprávy prostřednictvím moderních technologií Každý učitel, žák a rodič může čerpat a sdílet informace z příslušné školy, např. o využívání eLearningu Vytvoření velkého skladu výukových materiálů, jenž je k dispozici školám a učitelům Zajištění vzdělávání jak pro školství v kraji, tak i pro pracovníky samosprávy prostřednictvím moderních technologií Každý učitel, žák a rodič může čerpat a sdílet informace z příslušné školy, např. o využívání eLearningu Vytvoření velkého skladu výukových materiálů, jenž je k dispozici školám a učitelům

19 Zdroje Microsoft e-learning řešení http://www.microsoft.com/elearn http://www.microsoft.com/elearn Microsoft Classerver 2004 http://www.microsoft.com/cze/education/ClassServer/ http://www.microsoft.com/cze/education/ClassServer/ Microsoft e-learning kurzy http://www.microsoft.com/learning/default.asp http://www.microsoft.com/learning/default.asp IMS Global Learning Consorcium http://www.imsproject.org/ http://www.imsproject.org/ E-europe 2005 http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index_en.htm http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index_en.htm MIČR http://www.micr.cz/eintegrace/default.htm http://www.micr.cz/eintegrace/default.htm Úřad vlády Generální ředitelství státní služby http://wtd.vlada.cz/urad/urad_sop.htm http://wtd.vlada.cz/urad/urad_sop.htm Portál evropské unie http://europa.eu.int/index_cs.htm http://europa.eu.int/index_cs.htm Microsoft e-learning řešení http://www.microsoft.com/elearn http://www.microsoft.com/elearn Microsoft Classerver 2004 http://www.microsoft.com/cze/education/ClassServer/ http://www.microsoft.com/cze/education/ClassServer/ Microsoft e-learning kurzy http://www.microsoft.com/learning/default.asp http://www.microsoft.com/learning/default.asp IMS Global Learning Consorcium http://www.imsproject.org/ http://www.imsproject.org/ E-europe 2005 http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index_en.htm http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index_en.htm MIČR http://www.micr.cz/eintegrace/default.htm http://www.micr.cz/eintegrace/default.htm Úřad vlády Generální ředitelství státní služby http://wtd.vlada.cz/urad/urad_sop.htm http://wtd.vlada.cz/urad/urad_sop.htm Portál evropské unie http://europa.eu.int/index_cs.htm http://europa.eu.int/index_cs.htm


Stáhnout ppt "Pro podporu začlenění České republiky do EU Microsoft s.r.o. „Informatická podpora procesů vzdělávání “"

Podobné prezentace


Reklamy Google