Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj e-learningové formy vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech Úřad vlády České republiky Kolektiv oddělení vzdělávání ve správních úřadech Generální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj e-learningové formy vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech Úřad vlády České republiky Kolektiv oddělení vzdělávání ve správních úřadech Generální."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj e-learningové formy vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech Úřad vlády České republiky Kolektiv oddělení vzdělávání ve správních úřadech Generální ředitelství státní služby Přednášející - RNDr. Jan Picka

2 Generální ředitelství státní služby je součástí Sekce organizace, personalistiky a vzdělávání ve správních úřadech Úřadu vlády České republiky od usnesení vlády ze dne 11. prosince 2000 č usnesení vlády ze dne 18. dubna 2001 č červen ustavení Generálního ředitelství státní služby

3 Organizační schéma Generálního ředitelství státní služby Sekce organizace, personalistiky a vzdělávání ve správních úřadech Odbor podpory řízení státní služby Oddělení legislativní a právní Oddělení mezinárodních vztahů Oddělení Informačního systému o státní službě Odbor Institutu státní správy Odbor státní služby Oddělení personalistiky správních úřadů Oddělení organizace a systemizace správních úřadů Oddělení vzdělávání ve správních úřadech

4 Oblast vzdělávání je zabezpečována oddělením vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech odboru státní služby Hlavní činnosti: koncepční metodické koordinační odbor Institutu státní správy odpovídá za realizaci školících a vzdělávacích aktivit pro zaměstnance ve správních úřadech (od 1. ledna 2005 se stane státní příspěvkovou organizací)

5 Priority vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech: variabilita obsahu a forem vzdělávání v souladu s principy Lisabonského procesu využívání různých forem distribuovaného vzdělávání (e-learningu, podpora IC technologiemi) e-learningové vzdělávání v kombinaci s tradiční formou vzdělávání

6 Důvody pro zavedení e-learningu do vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech: (1) potřeba vyškolit nebo přeškolit v krátkém čase velký počet zaměstnanců potřeba zajistit široký přístup ke vzdělávání co největšímu počtu uživatelů potřeba rozšíření individuálního přístupu ke studiu (volba místa, času a tempa) potřeba rozšíření nabídky kurzů na Internetu

7 Důvody pro zavedení e-learningu do vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech: (2) potřeba rozšíření informačních toků (knihovny, odkazy, návody, postupy a doporučení) potřeba jednotného proškolení (množství odloučených poboček a pracovišť) potřeba zajištění co nejvyšší efektivity vynaložených finančních prostředků ze státního rozpočtu (úspora za cestovné, ubytování, stravné) potřeba snížení míry nepřítomnosti zaměstnanců na pracovištích

8 Výhody e-learningového vzdělávání: (1) vzdělávání v libovolném čase a virtuálně na libovolném místě ucelené předání informací velkému počtu zaměstnanců v krátkém časovém úseku kontrola průběhu vzdělávání, včetně stupně osvojení předepsaných poznatků či dovedností možnost individuálního vzdělávání v souladu se stanovenými plány osobního rozvoje

9 Výhody e-learningového vzdělávání: (2) součást průběžného celoživotního vzdělávání a nástroj pro doškolování a přeškolování nové prvky ve vzdělávání (CD nosiče a další komunikační prvky) relativně snadná a průběžná aktualizace výukových materiálů zkrácení doby nepřítomnosti zaměstnanců na pracovištích

10 Přínosy e-learingového vzdělávání z pohledu účastníka: (1) časová a prostorová flexibilita (sám si určuje místo a čas pro vzdělávání) volba individuálního studijního tempa výběr oblastí, jimž se účastník chce či potřebuje věnovat do větší hloubky možnost vracet se k již absolvovaným částem studia otevřený přístup k dalším studijním zdrojům

11 Přínosy e-learningového vzdělávání z pohledu účastníka: (2) kontrola vlastní úspěšnosti studia interakce v případě, že v on-line studiu je zapojen lektor mezioborové vzdělávání spolupráce ve virtuálních třídách nebo v odborných diskusních forech atraktivita studia v případě využívání různých médií

12 Charakteristika současných nevýhod nebo omezujících faktorů: přístup na Internet nemají všichni zaměstnanci technická omezení a finanční náročnost budování výukových center práce na obrazovce má ergonomické hranice absence emociálního působení face-to-face nárok na znalosti autorů o možnostech on-line kurzů

13 Oblasti vzdělávání ve formě e-learningu: vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech v záležitostech Evropské unie vzdělávání ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti Evropské unie vzdělávání v souvislosti se Státním programem EVVO a plněním jeho Akčního plánu vzdělávání státních zaměstnanců a fyzických osob připravujících se na službu

14 Aktuální nabídka e-learningových kurzů Institutu státní správy: Minimum o regionální a strukturální politice EU Základní kurz pro strategické plánování a řízení veřejných projektů Minimum o EU Environmentální minimum

15 „ Pro využití e-learningové formy ve vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech jsou vytvářeny základní podmínky s tím, že v budoucím období se předpokládá dosažení úrovně „virtuální univerzity“ a co nejširší uplatnění v celoživotním vzdělávání “


Stáhnout ppt "Rozvoj e-learningové formy vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech Úřad vlády České republiky Kolektiv oddělení vzdělávání ve správních úřadech Generální."

Podobné prezentace


Reklamy Google