Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chceme čistú vodu na Slovensku i Česku Kód ITMS: 22420220022 Začátek spolupráce: Dne 26. 10. 2011 bylo zástupci obou obcí podepsáno prohlášení o partnerství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chceme čistú vodu na Slovensku i Česku Kód ITMS: 22420220022 Začátek spolupráce: Dne 26. 10. 2011 bylo zástupci obou obcí podepsáno prohlášení o partnerství."— Transkript prezentace:

1 Chceme čistú vodu na Slovensku i Česku Kód ITMS: 22420220022 Začátek spolupráce: Dne 26. 10. 2011 bylo zástupci obou obcí podepsáno prohlášení o partnerství a zároveň na ZO bylo schváleno usnesením č. 9/139 předložení žádosti na společný projekt v rámci výzvy OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-20013 za účelem realizace projektu s názvem „Chceme čistú vodu na Slovensku i Česku“ jehož cíle jsou součástí platného územního plánu obce Mosty u Jablunkova a platným programem sociálního rozvoje kraje. Začátek realizace aktivit: 01.12.2012 Ukončení realizace aktivit: 31.10.2013 V obci Zborov nad Bystricou se vybuduje vodovod u „Backy“ V Mostech u Jablunkova se provede rekonstrukce vodojemů „Šance“ a „Zimný“ Tento projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků ERDF

2 Chceme čistú vodu na Slovensku i Česku Tento projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků ERDF Celková podpora s fondů EU: 109.920,34 EUR Vlastní prostředky Obce: 10.992,034 EUR

3 Stav vodojemů „Šance a Zimný“ byl v době podání projektu ve špatném technickém stavu. Cílem bylo rekonstruovat budovu, provést novou technologii a automatizaci řízení včetně přenosu dat na stálé pracoviště Vodojem „Šance“- původní stav Vodojem „Zimný“ – vstupní chodba

4 Vodojemy Šance a Zimný změnily svou podobu, nová sedlová střecha, probarvená omítka, nové oplocení Vodojem ŠanceVodojem Zimný s informační tabulí

5 Stavba v průběhu Stavba byla zahájena na základě smlouvy o dílo ze dne 1.7.2013, která byla schválena na 28. zasedání zastupitelstva obce č. usn. 28/329. Vítězný zhotovitel byl vybrán na základě podmínek zadávacího řízení. S cenou 2.870.812,00 bez DPH (3.473.682,00 s DPH) byla vybrána Skanska a.s. Praha 4. Dne 8.7.2013 bylo předáno staveniště a začala stavba. VDJ Šance Na stavbě Vodojemu Šance byly práce zahájeny úpravou podkladu pro zhotovení ztužujícího věnce pod nový krov.

6 Vodojem Šance U vodojemu Šance se provádí úprava vchodu, dozdění otvorů a je zahájena práce na tepelné izolaci objektu

7 VDJ Šance Je dokončena tepelná izolace včetně zátěrové omítky, proveden nový krov a bude se zahajovat pokládka krytiny z tašek na již připravené laťování. Zároveň s pracemi na fasádě jsou prováděny vnitřní úpravy. Staré rošty byly nahrazeny novými z kompozitů, včetně bezpečnostního zábradlí. Pokračovalo se na nových obkladech a dlažbách

8 VDJ Šance Upravená část s novými obklady a dlažbou Do upravené komory vodojemu byly instalovány nové filtry a došlo k propojení stávajícího potrubí s novým. Na fotodokumentaci jsou patrné nové měřiče tlaku, vodoměry, uzávěry a ventily.

9 VDJ Šance A je hotovo Koukněte, jak mu to sluší. A toto je náš nový vodojem „Šance“. Ještě upravit terén zasít travním semenem, odklidit stavební materiál a je to.

10 Vodojem Zimný Zahájení zateplení na vyrovnaný podklad po odstranění stávajícího dřevěného obkladu na VDJ Zimný Zateplení štítu před omítkou

11 VDJ Zimný Ukázka nových obkladů a dlažeb ve VDJ „Zimný. Rovněž ve vodojemu „Zimný“ se prováděly vnitřní úpravy, vyměňovaly se stávající bezpečnostně nevyhovující žebříky a rošty.

12 VDJ Zimný Vodojem Zimný po zateplení, ještě bez barevné finální omítky Vodojem Zimný již v novém barevném provedení. Cílem obce je, aby všechny obecní vodojemy byly provedeny ve stejné barvě.

13 Chceme čistú vodu na Slovensku i Česku Cílem projektu „Chceme čistú vodu na Slovensku i Česku“ bylo zlepšení technického stavu vodojemů „Šance“ a „Zimný“. Úpravy spočívaly, jak stavební části, tak technologie. Obecní vodojemy získaly takovou podobu staveb, aby bylo na první pohled zřejmé, že se jedná o stavby obce. V tomto trendu chceme pokračovat, a pokud budou finanční prostředky, měly by všechny zbývající vodojemy „Bagno, Centrum i Kavulacki“ dostat po úpravách nový zelený kabát a novou krytinu. Opravené vodojemy už mají instalovanou novou technologii a automatické řízení provozu. Data jsou dálkově přenášena na dvě centra a to na obecní úřad a ke správci vodovodu do kanceláře hasičské zbrojnice k panu Tomáši Kohutovi. Celý systém automaticky hlídá hladiny ve vodojemech, reguluje tlaková pásma, úpravu vody apod. Doufáme, že touto stavbou se zkvalitní a zefektivní práce na úseku vodovodního hospodářství. Tento projekt úzce navazoval na již realizovaný projekt „Přívodní potrubí VDJ Šance -Zimný- Bagno“ a prováděl se souběžně s projektem „ Jímání, ČS Motyčonka a výtlak surové vody“, které byly podpořeny v rámci dotace Drobná vodohospodářská díla z rozpočtu MS kraje v letech 2012 a 2013. Všechny tři projekty byly součástí velkého projektu „Rekonstrukce a dostavba zdrojů, úpravy objektů pitné vody II. etapa.“

14 Chceme čistú vodu na Slovensku i Česku Celý projekt byl ukončen předávacím protokolem dne: 25. 9. 2013 Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli, celému realizačnímu týmu paní Ivoně Czeczotkové, Renátě Martynkové, Kateřině Wróblewské. Velký dík patří panu správci obecních vodovodů Tomáši Kohutovi a Ing. Josefu Turkovi, technickému dozoru stavby. Zároveň musím zmínit dobrou spolupráci s partnerskou obcí Zborov nad Bystricou. Zhotovitel: Skanska a.s., Líbalova 1/2348 Praha 4, Divize pozemní stavitelství, závod Severní Morava, Třinec Tento projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků ERDF


Stáhnout ppt "Chceme čistú vodu na Slovensku i Česku Kód ITMS: 22420220022 Začátek spolupráce: Dne 26. 10. 2011 bylo zástupci obou obcí podepsáno prohlášení o partnerství."

Podobné prezentace


Reklamy Google