Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo zdravotnictví koncepce „brněnského zdravotnictví“ Ministerstvo zdravotnictví koncepce „brněnského zdravotnictví“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo zdravotnictví koncepce „brněnského zdravotnictví“ Ministerstvo zdravotnictví koncepce „brněnského zdravotnictví“"— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo zdravotnictví koncepce „brněnského zdravotnictví“ Ministerstvo zdravotnictví koncepce „brněnského zdravotnictví“

2 Lůžková zdravotnická zařízení – Brno – stávající stav FNuSAFN Brno CKTCH MOÚ ÚN Brno BRNOJM KRAJ ambulance specialistů Nemocnice Milosrdných Bratří Krajské nemocnice

3  Spádové oblasti poskytovatelů lůžkové ZP se výrazně překrývají  Nedostatečně využitá kapacita snižuje efektivitu hospodaření  Vysoké provozní náklady  Vysoké personální náklady  Dochází k neracionálnímu pořizování investic – duplicity  Lineární urychlovače – MOÚ, FNsA  CT – ÚN, FN Brno  Absence odpovídajícího vybavení a komplementu specializované péče  Nízká míra koncentrace specializované péče  Nový způsob úhrad zdravotní péče – přechod od paušální referenční úhrady na kontraktace za výkony a služby úhrady na kontraktace za výkony a služby  Nevyhovující struktura pro přechod na Universitní nemocnice jako centra specializované péče, vzdělávání, vědy a výzkumu centra specializované péče, vzdělávání, vědy a výzkumu  Stávající stav je neudržitelný,  při orientaci na poskytování a rozvoj vysoce kvalitních služeb v oblasti specializované i standardní zdravotní péče služeb v oblasti specializované i standardní zdravotní péče  v oblasti vzdělávání a výzkumu  v ekonomicky stabilních podmínkách Základní nedostatky stávajícího stavu – důvody pro změnu

4 Restrukturalizace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně /v kontextu s CKTCH, ICRC Brno a ve spolupráci s MOÚ/ V současné době zpracována strategie komplexního rozvoje Fakultní nemocnice u sv. Anny/ICRC v Brně V současné době zpracována strategie komplexního rozvoje Fakultní nemocnice u sv. Anny/ICRC v Brně Definována jako pracoviště specializované a úzce specializované péče a výzkumné centrum nadregionálního významu Definována jako pracoviště specializované a úzce specializované péče a výzkumné centrum nadregionálního významu Avizován odklon od všeobecné a ambulantní péče Avizován odklon od všeobecné a ambulantní péče Navržena celková racionalizace rozsahu využití stávajícího areálu Navržena celková racionalizace rozsahu využití stávajícího areálu –Moderní monoblok –Centrální operační sály –Koncentrace komplementu CKTCH funkčně a systémově začleněno do nově budovaného centra CKTCH funkčně a systémově začleněno do nově budovaného centra Navržena optimalizace všech provozů ve vazbě na nově budované kapacity ICRC Brno Navržena optimalizace všech provozů ve vazbě na nově budované kapacity ICRC Brno –Positivní změna v hospodaření Definována úzká spolupráce s MOÚ Brno Definována úzká spolupráce s MOÚ Brno –odstranění duplicit a neefektivních investic –Vyšší vytížení kapacit MOÚ Příprava na přechod na universitní holding Příprava na přechod na universitní holding Realizace výše uvedené strategie má dopad na všechny stávající i budoucí poskytovatele zdravotní péče v Brně, ale i v celém regionu Realizace výše uvedené strategie má dopad na všechny stávající i budoucí poskytovatele zdravotní péče v Brně, ale i v celém regionu

5 Fakultní nemocnice Brno Ekonomicky dlouhodobě stabilní FN s pro-růstovým potenciálem Ekonomicky dlouhodobě stabilní FN s pro-růstovým potenciálem Jedinečná poloha ve vztahu k Brnu i JM regionu Jedinečná poloha ve vztahu k Brnu i JM regionu –Logistická, komunikační, bezpečnostní Vysoký rozvojový potenciál v rámci stávajícího materiálně technického zázemí (areál, budovy, přístrojové vybavení) Vysoký rozvojový potenciál v rámci stávajícího materiálně technického zázemí (areál, budovy, přístrojové vybavení) Kvalitní a stabilní personální zázemí Kvalitní a stabilní personální zázemí Připravenost na transformaci na universitní nemocnici Připravenost na transformaci na universitní nemocnici Kvalitní a realizovatelná strategie rozvoje nemocnice ve vazbě na reformu českého zdravotnictví Kvalitní a realizovatelná strategie rozvoje nemocnice ve vazbě na reformu českého zdravotnictví Minimalizovaná potřeba investic ve střednědobém horizontu Minimalizovaná potřeba investic ve střednědobém horizontu Stavebně technicky i přístrojově areál na evropském standardu Stavebně technicky i přístrojově areál na evropském standardu Vysoký rozvojový potenciál prezentovaný výše uvedenými fakty iniciuje k podpoře dalšího rozvoje a postavení FN Brno v regionu Vysoký rozvojový potenciál prezentovaný výše uvedenými fakty iniciuje k podpoře dalšího rozvoje a postavení FN Brno v regionu

6 Úrazová nemocnice Brno Traumatologie regionálního významu na špičkové úrovni Traumatologie regionálního významu na špičkové úrovni –Kvalitní personální zázemí a funkční team –Nedostatečná návaznost ostatních oborů na traumacentrum Neurochirurgie a pod. Neurochirurgie a pod. Nevyhovující stav budov, a to jak po stavebně technické a hygienické stránce, tak i konstrukčně a funkčně. Nevyhovující stav budov, a to jak po stavebně technické a hygienické stránce, tak i konstrukčně a funkčně. –Investice potřebné pro zajištění kvalitního zázemí pro stávající provoz – 1,5- 2 miliardy Kč! Nevýhodná poloha v rámci Brna i JM regionu Nevýhodná poloha v rámci Brna i JM regionu –Logisticky náročné –Dopravní obslužnost problematická –Problém z pohledu bezpečnosti letecké ZS –Poloha přirozeně generující nespecializovanou a ambulantní péči Nízká ekonomická výkonnost nemocnice Nízká ekonomická výkonnost nemocnice –Neefektivní využití moderních technologií – vysoká investiční náročnost Dlouhodobý rozvoj ÚN Brno je vysoce investičně náročný, ekonomicky, provozně i odborně problematický při znalosti kapacit ostatních poskytovatelů ZP. Dlouhodobý rozvoj ÚN Brno je vysoce investičně náročný, ekonomicky, provozně i odborně problematický při znalosti kapacit ostatních poskytovatelů ZP.

7 Základní principy navrhovaného řešení V rámci realizace racionalizace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně dojde k začlenění CKTCH do nemocnice, a to ve vazbě na výstavbu komplexu ICRC V rámci realizace racionalizace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně dojde k začlenění CKTCH do nemocnice, a to ve vazbě na výstavbu komplexu ICRC Bude realizován projekt ICRC v optimalizované podobě jako nedílná součást Fakultní nemocnice u sv. Anny, dojde k vytvoření centra medicínského výzkumu nadregionální úrovně Bude realizován projekt ICRC v optimalizované podobě jako nedílná součást Fakultní nemocnice u sv. Anny, dojde k vytvoření centra medicínského výzkumu nadregionální úrovně Bude prohloubena kooperace mezi Fakultní nemocnicí u sv. Anny a MOÚ v Brně s cílem zajištění podmínek pro přechod na universitní nemocnici Bude prohloubena kooperace mezi Fakultní nemocnicí u sv. Anny a MOÚ v Brně s cílem zajištění podmínek pro přechod na universitní nemocnici Traumacentrum ÚN Brno bude převedeno do Fakultní nemocnice Brno, a to včetně stávajícího kompaktního týmu a přístrojového vybavení. FN Brno se stane centrem všeobecné, specializované a urgentní medicíny regionálního významu Traumacentrum ÚN Brno bude převedeno do Fakultní nemocnice Brno, a to včetně stávajícího kompaktního týmu a přístrojového vybavení. FN Brno se stane centrem všeobecné, specializované a urgentní medicíny regionálního významu Ostatní péče poskytovaná v rámci ÚN Brno bude zdravotními pojišťovnami smluvně zajištěna u dalších poskytovatelů (NMB, privátní ambulance), dojde k jejich posílení Ostatní péče poskytovaná v rámci ÚN Brno bude zdravotními pojišťovnami smluvně zajištěna u dalších poskytovatelů (NMB, privátní ambulance), dojde k jejich posílení Přípravné transformační kroky pro přechod na Univerzitní nemocncie Přípravné transformační kroky pro přechod na Univerzitní nemocncie

8 Lůžková zdravotnická zařízení – Brno – plánovaný stav FNuSA/ICRC/CKTCH FN (UN) Brno/TC-ÚN Masarykova universita MOÚ UN - holding Brno Nemocnice Milosrdných Bratří Ambulance specialistů JM kraj Krajské nemocnice

9 Přínosy navrhovaného řešení Okamžité Zásadní změna v přístupu k investicím – úspora 1,5-2 mld. Zásadní změna v přístupu k investicím – úspora 1,5-2 mld. Větší efektivita vynakládání prostředků zdravotních pojišťoven Větší efektivita vynakládání prostředků zdravotních pojišťoven Koncentrace specializované a úzce specializované péče Koncentrace specializované a úzce specializované péče Optimalizace sítě poskytovatelů zdravotní péče v regionu Optimalizace sítě poskytovatelů zdravotní péče v regionu Zvýšení kvality poskytované péče při zachování stávajícího rozsahu a dostupnosti poskytovaných zdravotnických služeb Zvýšení kvality poskytované péče při zachování stávajícího rozsahu a dostupnosti poskytovaných zdravotnických služebDlouhodobé Ekonomická stabilizace a potenciál rozvoje poskytovatelů zdravotní péče Ekonomická stabilizace a potenciál rozvoje poskytovatelů zdravotní péče Efektivní plánování a realizace investičních akcí Efektivní plánování a realizace investičních akcí Racionální využití materiálních i lidských zdrojů Racionální využití materiálních i lidských zdrojů Zvýšení kvality zdravotní péče Zvýšení kvality zdravotní péče Posílení postavení Masarykovy university v Brně a významu Brněnského zdravotnictví a zdravotnického výzkumu v rámci celé ČR Posílení postavení Masarykovy university v Brně a významu Brněnského zdravotnictví a zdravotnického výzkumu v rámci celé ČR


Stáhnout ppt "Ministerstvo zdravotnictví koncepce „brněnského zdravotnictví“ Ministerstvo zdravotnictví koncepce „brněnského zdravotnictví“"

Podobné prezentace


Reklamy Google