Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inkluze pohledem rodiče: příklad dobré praxe z Liberce Dítě s mentálním postižením v běžné základní škole (ZŠ Sokolovská, Liberec) Mgr. Hana Kubíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inkluze pohledem rodiče: příklad dobré praxe z Liberce Dítě s mentálním postižením v běžné základní škole (ZŠ Sokolovská, Liberec) Mgr. Hana Kubíková."— Transkript prezentace:

1 Inkluze pohledem rodiče: příklad dobré praxe z Liberce Dítě s mentálním postižením v běžné základní škole (ZŠ Sokolovská, Liberec) Mgr. Hana Kubíková

2

3 Bartoloměj, 9 let. Základní diagnóza: Wiliamsův syndrom Vzácná genetická porucha, která zahrnuje: srdeční vady, zvýšenou citlivost sluchu, opožděný psychomotorický vývoj, mentální postižení, opožděný vývoj řeči, řadu dalších zdravotním potíží.

4 Bartoloměj potřebuje podporu, ale je schopen se učit nové věci a mnoho věcí zvládá stejně jako jeho zdraví vrstevníci. Třeba chodit do školy…

5

6 Proč integrace do běžné základní školy, a ne speciální školství? společné vzdělávání všech dětí je legitimní cesta, podporovaná státem (školský zákon). přínosy pro dítě se zdravotním postižením – motivace, sociální kontakty, komunikace. přínosy pro zdravé vrstevníky – přijímání jinakosti, rozvoj sociálního cítění, empatie, tolerance.

7 Příprava integrace do spádové školy začala 1,5 roku před nástupem do školy (odklad povinné školní docházky) komunikace: rodina – škola – poradenské zařízení (SPC Turnov) asistent pedagoga financovaný krajem – nezbytná podmínka integrace Bartoloměje. úprava prostředí, organizace třídy, příprava učitelského sboru, nácvik situací s Bartolomějem. příprava IVP, nastavení pravidel komunikace

8

9 Bartoloměj je od 1.9.2014 žákem své spádové základní školy: ZŠ Sokolovská v Liberci – Pavlovicích. Ve třídě je 23 dětí, třídní učitelka Zora Blažková a asistentka pedagoga Kateřina Dvořáková.

10

11 Asistentka Bartolomějovi pomáhá při výuce, udržuje jeho pozornost, opakuje učivo, pracuje s ním individuálně. Je k dispozici jak paní učitelce, tak ostatním dětem. Ve třídě asistentka funguje i při Bártově nepřítomnosti, např. v době nemoci.

12

13 Bartoloměj má individuální vzdělávací plán, který respektuje jeho schopnosti a možnosti. Nicméně od samého počátku Bartoloměj ve škole všechny překvapuje… Dělá to, co ostatní, snaží se. Baví ho s dětmi soutěžit, snaží se s nimi držet krok.

14 Bez problémů pracuje s interaktivními pomůckami.

15 … píše jenom tiskacím písmem, ale zato ve větách…

16 Ale hlavně: čte!

17 Podle individuálního plánu měl původně zvládnout 12 písmenek. Jenže Bartoloměj se stejně jako ostatní prvňáci naučil číst!

18 Na konci první třídy toho uměl víc, než by se naučil po dvou letech v praktické škole…

19 Má Bartoloměj nějaké speciální úlevy? Ano, ale jsou to drobnosti, které nevyžadují žádné nebo minimální finanční prostředky.

20 Chodí dříve na oběd…

21 Nechodí (zatím) na plavání.

22 Má individuální pomůcky a studijní materiály.

23 Sociální aspekt vzdělání Bartoloměj skvěle zapadl do kolektivu dětí, má kamarády, kteří ho „berou“, pomáhají mu a umějí se ho zastat. Pedagogové si chválí atmosféru ve třídě, přítomnost druhého dospělého má pozitivní vliv. Bárta zná celá škola, vč. rodičů, kuchařek a uklizeček. Bárt zvládá i mimoškolní aktivity, výlety, školu v přírodě.

24

25

26

27

28 Začleňování dětí s handicapy do hlavního vzdělávacího proudu vyžaduje aktivní přístup a spolupráci všech zúčastněných: státu (financování asistenta pedagoga), školy (vedení školy, pedagogů, AP) podporu poradenského zařízení, rodiny.

29 Integrace dětí s mentálním postižením není běžná, řada rodičů dětí s tímto postižením ani pedagogů si ji nedokáže představit.

30 Příklad Bartoloměje ale ukazuje, že i dítě s mentálním postižením může chodit do běžné školy. Přála bych všem rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, aby jejich děti dostaly šanci něco podobného zažít!

31 Od paní učitelky Blažkové vyřizuji vzkaz: „Přijďte se k nám do 2.A podívat!“

32 Děkuji ZŠ Sokolovská za skvělý přístup k inkluzi a Vám všem za pozornost! Mgr. Hana Kubíková, matka hana.kubikova@seznam.cz http://zssokol-cz.flox.cz/ http://bartolomej.mujblog.info/inkluz e


Stáhnout ppt "Inkluze pohledem rodiče: příklad dobré praxe z Liberce Dítě s mentálním postižením v běžné základní škole (ZŠ Sokolovská, Liberec) Mgr. Hana Kubíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google