Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interrupce. Antikoncepce Eutanazie. Homosexualita Jak se stavět k zákonům proti životu. Život znamená v běžné řeči období od narození člověka nebo živočicha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interrupce. Antikoncepce Eutanazie. Homosexualita Jak se stavět k zákonům proti životu. Život znamená v běžné řeči období od narození člověka nebo živočicha."— Transkript prezentace:

1 Interrupce. Antikoncepce Eutanazie. Homosexualita Jak se stavět k zákonům proti životu. Život znamená v běžné řeči období od narození člověka nebo živočicha do jeho smrt. Někdy se za jeho počátek pokládá už oplodnění vajíčka (početí). WP ŽIVOT Bůh je živý a volá i nás k věčnému životu. Bible má vytříbený smysl pro všechny formy života i velmi vytříbený pojem Boží existence. Jedno i druhé je ve spojení s neutuchající lidskou tužbou, na kterou Bůh odpovídá štědrostí při rozdávání života. STB 645 Veškerý život má původ v Bohu, ale lidský život zcela zvláštním způsobem: Bůh vdechnul do lidského chřípí život a tak z člověka učinil živou duši (Gn 2,7; Mdr 15,11). V okamžiku smrti člověku dech odebírá (Jb 34,14n; Kaz 12,7;). Proto je také Bůh sám ochráncem lidského života a zakazuje vraždu (Gn 9,5n; Ex 20,13), a to i v případě vraha jakým byl Kain (Gn 4,11-15) SBT 645 Každý je odpovědný za svůj život před Bohem, který mu jej dal. On také zůstává jeho svrchovaným pánem. Život máme přijímat s vděčností a ochraňovat jej k jeho cti a ke spáse svých duší. Jsme správci, a ne vlastníky života, který nám Bůh svěřil. Nedisponujeme jím. KKK 2280

2 Jan Pavel II v encyklice „Evangelium Vite“ poukazuje jasně na ohrožení, která potkáváme v dnešní době, a nazýváme je pokrokem a vývoje, „nutným“ pro naši společnost. INTERRUPCE Společenské klima, které podporuje potrat, se rozšířilo významně tam, kde je odmítána nauka církve o antikoncepci. Bezpochyby antikoncepce a potrat jsou v morálním smyslu naprosto rozdílná zla. Jedno popírá neporušenou pravdu sexuálního aktu jako vlastního vyjádření manželské lásky, druhé pak ničí život člověka. To první odporuje ctnosti manželské čistoty, to druhé ctnosti spravedlnosti a ve skutečnosti přestupuje přikázání "nezabiješ". EV 13 „ 13. Jak se stále více rozšiřuje praxe potratu, jsou vynakládány stále větší prostředky na to, aby se našly léky, jimiž je možné zabít plod v mateřském lůně bez jakékoliv pomoci lékaře. Zdá se, že vědecké bádání se v této oblasti zabývá pouze tím, aby byly objeveny jednodušší a účinnější prostředky proti životu, které by současně potratem zbavily jakékoliv rozumné kontroly i sociální odpovědnosti. EV 13

3 …Je tu ovšem ještě antikoncepce, která je doporučována jako nejúčinnější prostředek proti potratu, bezpečný a dostupný všem. Katolická církev je potom obviňována, že prakticky podporuje potrat, když stále trvá na svém, že podstata antikoncepce je nezákonná. Při bližším pohledu se ukáže, že je tato námitka sama o sobě mylná. Může se jistě stát, že se někteří uchylují k prostředkům antikoncepce, aby se vyhnuli zlu potratu. Jsou to však chybné představy o tom, co je dobro, které tkvějí právě v "antikoncepčním myšlení", jež je velmi vzdálené myšlence odpovědného rodičovství, které završuje pravdivost každého úplného manželství. Ve skutečnosti dojde-li k početí nechtěného života, ještě se zvětšuje pokušení potratu. ANTIKONCEPCE

4 Ačkoli jsou to věci odlišné svou povahou i morální závažností, přece jsou spolu dokonale spojeny jako plody jednoho stromu. Jistě se stane, že se někdo rozhodne pro antikoncepci nebo potrat proto, že ho k tomu donutily četné životní nesnáze, které ovšem nikoho neosvobozují od toho, aby se nesnažil vždy a za všech okolností zachovávat Boží zákon. Ale ve většině ostatních případů je u kořene takového smýšlení požitkářství a odmítání osobní odpovědnosti ve věcech sexu. Dává se přednost egoistickému pojetí svobody, které v početí nového života vidí spíše překážku vlastní seberealizace. A tak se život, který by mohl vzniknout ze spojení muže a ženy, stává nepřítelem, kterému je třeba se vyhnout, a potrat je jedinou možností, jak řešit obtíže, když prostředky antikoncepce selhaly. Bohužel, v myšlení lidí se stále více stírá rozdíl mezi antikoncepcí a potratem. Den ode dne tomu také stále více napomáhá výroba chemických prostředků, nitroděložních tělísek a podkožních injekcí, které jsou stejně snadno distribuovány jako antikoncepční prostředky, ačkoliv vlastně zasahují člověka v nejranějším období jeho života a způsobují ve skutečnosti potrat. antikoncepceinterrupce zlo

5 Statistiky INTERRUPCE V EVROPĚ: -Od roku 1974 (32 LET) do 2006 se událo 22 milionů interrupcí. Nepočítá se Anglie, Španělsko, a Východní Evropa. Dané podle Anne-Marie Rey, předsedkyní Švýcarské organizace, která se zabývá netrestáním přerušení těhotenství. Porovnání, Třicetiletá válka v Evropě (1618-1648) zabila 9 milionů lidí. Institut prorodinné politiky v Norsku: ROK 2006 Na 6,4 mil těhotenství v Evropě připadá 1,16 mil interrupcí (každé páté těhotenství). Denně umírá 3200 dětí.

6 V Evropě je to v Anglii, Francii, Německu, Italii, Rumunsku, Španělsku. V těchto státech se koná 77% všech evropských interrupcí. Dobrovolná zákonem nezakázaná interrupce Ve světě se každý rok udá 50 mil. přerušení těhotenství. Z toho ve Spojených státech 38 mil. Až 52% jsou ženy mladší 25 let. Dnešní Německo: Na 100 rodičů se rodí 64 dětí a 44 vnoučat (podle Kard. Schomborn 2008). Pro ekonomiku je potřeba každým rokem 300 tisíc nových imigrantů, a zároveň každý rok proběhne 270 tisíc interrupcí (podle Lebenscentrum in Monchen). Dnešní Německo: Na 100 rodičů se rodí 64 dětí a 44 vnoučat (podle Kard. Schomborn 2008). Pro ekonomiku je potřeba každým rokem 300 tisíc nových imigrantů, a zároveň každý rok proběhne 270 tisíc interrupcí (podle Lebenscentrum in Monchen). A. Zwoliński, Grzechy wołające. Kraków 2012, s. 50-72.

7 Eutanazie Přímá eutanazie spočívá v ukončení života osob postižených, nemocných nebo už blízkých smrti, ať už jsou důvody a prostředky jakékoliv. Je mravně nepřijatelná. Stejně tak nějaký zákrok nebo opomenutí, které samo od sebe nebo záměrně přivodí smrt, aby se ukončila bolest, je zabitím těžce odporujícím důstojnosti lidské osoby a úctě k živému Bohu, jejímu Stvořiteli. Mylný úsudek, do něhož člověk může v dobré vůli upadnout, nemění povahu tohoto vražedného činu, který je nutno vždy odsoudit a vyloučit KKK 2277 UKONČENÍ ŽIVOTAUKONČENÍ LÉČBY Přerušení nákladných, nebezpečných, mimořádných nebo neúměrných léčebných procedur vzhledem k očekávaným výsledkům může být oprávněné. V takovém případě je to odmítnutí léčby „za každou cenu“. Nechce se tím přivodit smrt: uzná se, že jí nelze zabránit. Rozhodnutí musí udělat pacient, jestliže je k tomu ještě způsobilý a schopný, nebo ti, kteří na to mají podle zákona právo, respektujíc vždy rozumnou vůli a oprávněné zájmy pacienta. KKK 2278

8 I když se má za to, že se už blíží smrt, nelze oprávněně přerušit léčebné procedury, které se obvykle nemocné osobě poskytují. Užívání utišujících prostředků ke zmírnění bolesti umírajícího, i s rizikem, že se ukrátí jeho dny, může odpovídat lidské důstojnosti, není-li smrt chtěna ani jako cíl, ani jako prostředek, nýbrž jen předvídána a připouštěna jako nevyhnutelná. Mírnící léčebné zákroky patří k výsostným projevům nezištné lásky. Z tohoto důvodu je třeba k nim vybízet. KKK 2279 Mírnící léčebné zákroky Eutanazie u nacistů. Adolf Hitler 01.09.1939 podepsal dokument o „ničení života, života nehodného“ (Vernichtung lebensunwerten Lebens). Byla to součást programu „Gnadentod“ – očišťování německé rasy. Zabíjeni byli nežádané společenské skupiny: Romové, homosexuálové, hendikepovaní apod. V lednu 1940 v Berlíně bylo poprvé dokonána eutanazie ve velkém. Do 24. srpna 1941 bylo popraveno 100 tisíc postižených 75 tisíc starých lidí použitím plynu. Citace použita s. 75 Hippokrates neuznával žádnou formu eutanazie

9 DISKUZE Protestantský etik J. Fletscher, ve Spojených státech po 2. světové válce diskutoval o tom, kdy má život nejvyšší hodnotu. Prohlásil, že o hodnotě života a člověka stanoví jeho kvalitu a podporoval zavedení „kontroly umírání“. Australský současný bioetik P. Singer prohlásil, že život bez svědomitostí nemá žádný význam. Být osobou podle něj to mít svědomitost a paměť, když to být člověkem znamená patřit do úrovní homo sapiens. Ten ovšem nemá právo na život. Takže každý kdo přijde o svědomitost potřebuje eutanazii. Holandská vláda zkoumala eutanazii od roku 1990 do 1995. V roce 1990 na 2300 případů 400 žádalo o smrt, 1000 usmrceno bez souhlasu a 4940 zemřelo na následky léků proti bolesti obdržené v příliš vysokém množství. Nenechme se zmanipulovat, že eutanazií pomáháme trpícím a umírajícím. Neznáme totiž odpověď, jaký je smysl utrpení. A. Zwoliński, Grzechy wołające. Kraków 2012, s. 73-82 Nenechme se zmanipulovat, že eutanazií pomáháme trpícím a umírajícím. Neznáme totiž odpověď, jaký je smysl utrpení. A. Zwoliński, Grzechy wołające. Kraków 2012, s. 73-82

10 Homosexualita Homosexualita označuje vztahy mezi muži nebo ženami, kteří pociťují pohlavní přitažlivost, výlučně nebo převážně, k osobám téhož pohlaví. Během staletí a v různých kulturách se projevuje velmi rozmanitými způsoby. Její psychický zrod zůstává z velké části nevysvětlitelný. Tradice, opírající se o Písmo svaté, které představuje homosexuální vztahy jako velkou mravní spoušť, vždy prohlašovala, že „homosexuální úkony jsou vnitřně nezřízené“. Odporují přirozenému zákonu. Odlučují pohlavní úkon od předávání života. Nejsou plodem opravdového citového a pohlavního doplňování se. V žádném případě nemohou být schvalovány. KKK 2357 Sexualita Gender mužská ženská mužský ženský homosexuální bisexuální transsexuální

11 Endokrionologové Garcia-Falgueras a Swaab ve své studii publikované v roce 2010 zjistili, že „mozek plodu se vyvíjí během intrauterinového období v případě muže skrze přímým působením testosteronu na vyvíjené nervové buňky nebo v případě ženy skrze absence nárůstu tohoto hormonu. Tímto způsobem jsou naše genderová identita (přesvědčení náležitosti k mužskému nebo ženskému pohlaví) a sexuální orientace naprogramovány či organizovány do struktur našeho mozku, když jsme ještě v děloze. Neexistuje žádný náznak, že by genderovou identitu nebo sexuální orientaci ovlivňovalo sociální prostředí po narození. GENDEROVÁ IDENTITA S rozvojem genetiky po objevu DNA se vynořila i genetická teorie homosexuality. Této teorii nasvědčuje výzkum (1993) amerického molekulárního genetika Deana Hamera, který popsal, že oblast q28 na chromozomu X s homosexualitou silně souvisí (40 párů, 33 pozitivní.) Opakování výzkumu vědci z Kanady v roce 1995 výsledek popřelo a sám Hamer v roce 1998 svůj názor odvolal.

12 Dnešní názor příčin homosexuálního chování. 1.Nedostateční hormonální vývoj ještě v děloze ženy, nebo v raném stavu po narození 2. Vliv na psychiku a emocionální vývoj člověka v období dětství a puberty. 3. Propojení obou současně působících faktorů. Statistiky Nation Survery of Family Growth, Centers for Disease Control and Prevention, Chicago 2004 Homosexuálové -muži 4,9% (bisexuálové 1,7%) -Ženy 4,1% (bisexuální 1,3%) Homosexuálové -muži 4,9% (bisexuálové 1,7%) -Ženy 4,1% (bisexuální 1,3%) 1 až 2% populace má sklony k homosexualitě. 1 až 2% populace má sklony k homosexualitě.

13 Trvalost a délka homosexuálních vztahů Jak dlouhoKolik partnerů VzorekNěmecko Rok5130%7% 5 let131%23% Celý život1594% Celý život3075% U heterosexuálů zkoumaná oblast 23% víc než 15 partnerů 0% víc než 30 partnerů U heterosexuálů zkoumaná oblast 23% víc než 15 partnerů 0% víc než 30 partnerů V Německu homosexuálové a lesby tvrdí, že zájem o manželství stejného pohlaví má 4 mil. osob, ovšem v praxi se ukazuje, že uzavírá takové partnerství 4-5 tisíc čili 0,1%. V Německu homosexuálové a lesby tvrdí, že zájem o manželství stejného pohlaví má 4 mil. osob, ovšem v praxi se ukazuje, že uzavírá takové partnerství 4-5 tisíc čili 0,1%. Manželství

14 Nezanedbatelný počet mužů a žen má hluboce zakořeněné homosexuální sklony. Toto zaměření, které se objektivně vymyká řádu, je pro většinu z nich zkouškou. Proto mají být přijímání s úctou, soucitem a jemnocitem. Vůči nim je třeba se vyhnout jakémukoliv náznaku nespravedlivé diskriminace. Takové osoby jsou povolány naplnit Boží vůli ve svém životě, a jsou-li křesťany, spojit těžkosti, s nimiž se mohou setkat v důsledku svého stavu, s obětí Pána na kříži. Nauka Církve Homosexuální osoby jsou povolány k čistotě. Skrze ctnost sebeovládání, jež vychovává k vnitřní svobodě, často skrze podporu nezištného přátelství, modlitbu a svátostnou milost mohou a mají se postupně a rozhodně přibližovat ke křesťanské dokonalosti. KONEC A. Zwoliński, Grzechy wołające. Kraków 2012, s. 145-213


Stáhnout ppt "Interrupce. Antikoncepce Eutanazie. Homosexualita Jak se stavět k zákonům proti životu. Život znamená v běžné řeči období od narození člověka nebo živočicha."

Podobné prezentace


Reklamy Google