Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EGon Centrum ORP Nový Bydžov Czech POINT 1 – 4 moduly Ing. Martin Kořínek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EGon Centrum ORP Nový Bydžov Czech POINT 1 – 4 moduly Ing. Martin Kořínek."— Transkript prezentace:

1 eGon Centrum ORP Nový Bydžov Czech POINT 1 – 4 moduly Ing. Martin Kořínek

2 eGON centrum ORP Nový Bydžov Obsah školení: 1.Opakování – ELEV, přihlášení 2.Czech POINT – Obecné základy s portálem CP 3.Czech POINT – Bodové konto řidiče 4.Czech POINT – Rejstřík trestů 5.Czech POINT – Autorizovaná konverze dokumentů 6.Print2PDF - opakování 7.Ostatní

3 eGON centrum ORP Nový Bydžov Přihlášení do kurzů Do internetového prohlížeče zadáme adresu: http://elev.institutpraha.cz/regman/novybydzov.html Zde nalezneme aktuální nabídku kurzů, které jsou k dispozici v eGon centru. Pomocí červeného obdélníčku se přihlásíme na kurz, který chceme. Pokud jsme na stránce prvně vyplníme údaje - jméno, příjmení atd. a zadáme přihlásit. Pokud ne, stačí zadat jméno a heslo a zmáčknout přihlásit. Na mail zadaný v systému u Vaší osoby dorazí potvrzení přihlášky a pokud bude schválena, tak následně i přihlašovací údaje.

4 eGON centrum ORP Nový Bydžov Přihlášení do systému LMS ELEV Do internetového prohlížeče zadáme adresu: http://elev.institutpraha.cz Zapíšeme jméno a heslo a zadáme přihlásit. Za domácí úkol si nastudujete kapitoly: Než začnete pracovat Průvodce studiem Přehled významných piktogramů Zadáme Moje kurzy

5 eGON centrum ORP Nový Bydžov Přihlášení do kurzů pomocí webu města Do systému je možné přihlášení pomocí webových stránek města na adrese: www.novybydzov.czwww.novybydzov.cz Na úvodní obrazovce vpravo dole vstoupíme do sekce eGON centrum a využijeme Přihlášení do kurzů: http://www.novybydzov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=1 0716&id_ktg=1147&archiv=0 Přihlášení k vlastnímu studiu ELEV: http://www.novybydzov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_o rg=10716&id_ktg=1148&archiv=0

6 602XML Filler 6.V prostředí Czech POINT se pracuje s formuláři 602XML Filler. 602XML Filler je aplikace určená pro snadné a pohodlné vyplňování elektronických formulářů. Program je volně šiřitelný, je určen především pro komunikaci občan – úřad, firma – úřad a vnitřní komunikace ve firmě. 602XML Filler umožňuje vyplňování nabídek, objednávek a různých formulářů. Potřebujeme ho pro práci v Czech-POINTU a u datových schránek – NUTNÉ AKTUALIZOVAT Ze stránek Software602 http://www.602.cz/win/download_602xml_filler

7 Přihlášení do Czech-POINTu Ostrá verze je umístěna na adrese: https://www.czechpoint.cz Školící verze EDU je umístěna na adrese: https://edu.czechpoint.cz Doporučuji využívat nápovědu umístěnou v záložce DOKUMENTACE ZDE

8 Obecné základy práce s portálem Czech POINT Bezpečnost práce s portálem Czech-POINT nastudovat za domácí úkol, Tokeny, certifikáty, smlouvy s ČP Správní poplatky Zákonem č. 81/2006 Sb., bylo do sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, doplněno do položky 3 nové písmeno d) „Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy ve výši Kč 50 za každou i započatou stránku“. další novela zákonem č. 269/2007 Sb., zvýšila tento poplatek na Kč 100 za první a Kč 50 za každou další vydávanou stránku od 1.1.2008 Tento správní poplatek vybírají obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, a dalších, jejichž seznam stanoví vyhláška Ministerstva vnitra č. 550/2006 Sb.

9 Obecné základy práce s portálem Czech POINT Správní poplatky Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90% z částky podle písmene d) této položky. (zákon č. 269 /2007 Sb., od 1.1.2008) Město Nový Bydžov má ustanoveno za první stranu 50,-Kč a za každou další také 50,-Kč. Nutno změnit na ePuse. Vydání výpisu z Rejstříku trestu je upraveno zákonem č.269/1994 Sb., o rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. V § 11a zákona o Rejstříku trestů se odkazuje co do místa podání žádosti na zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výsledkem je však vydání výpisu ve smyslu zákona o Rejstříku trestů. Z tohoto důvodu není možné, aby se vydání výpisu z Rejstříku trestů dostalo do režimu položky 3 písm. d) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle písm. a) položky 10 sazebníku je předmětem správního poplatku pouze přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Položka 10 a)Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů Kč 50

10 Czech POINT – Bodové konto řidiče Přihlášení do Czech-POINTu Jestliže žádost podává sám žadatel, ponechte v hlavičce formuláře v sekci Žádá o výpis z Centrálního registru řidičů zmocněnec zaškrtnutou položku NE.

11 Czech POINT – Bodové konto řidiče Nejprve je vhodné prověřit platnost dokladu totožnosti žadatele. Stisknutím tlačítka Ověřit v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů

12 Czech POINT – Bodové konto řidiče Pokud se po dotazu objeví: Zkontrolovat chyby v psaní a jinak zavřít práci s formulářem a žádost zamítnout.

13 Czech POINT – Bodové konto řidiče Předložený doklad není uveden v evidenci neplatných dokladů - pokračujeme Identifikační doklad cizince nelze ověřit - V tomto případě lze pouze potvrdit vizuální kontrolu dokladu zaškrtnutím políčka Byla provedena kontrola platnosti dokladu.

14 Czech POINT – Bodové konto řidiče Vyplníme údaje pro vyhledávání – doporučuji i nepovinné pro jednoznačné určení osoby, protože když to neuděláme může se objevit hláška: A zažádáme o výpis Pokud systém nenalezne řidiče a není chyba v zadaných údajích, je nutné žádost zamítnout.

15 Czech POINT – Bodové konto řidiče Žádost byla úspěšně vyřízena – otevřeme a vytiskneme PDF zadáme naše č.j. a uložíme formulář na disk

16 Czech POINT – Bodové konto řidiče Vytiskneme ověřovací doložku, spojíme oba dokumenty, podepíšeme, orazítkujeme, vybereme správní poplatek a práci ukončíme.

17 Czech POINT – Bodové konto řidiče O výpis z Centrálního registru řidičů žádá zmocněnec, specifikujete ve formuláři zaškrtnutím políčka ANO v sekci Žádá o výpis z Centrálního registru řidičů zmocněnec? Ověření platnosti dokladu totožnosti zmocněnce Postupujte obdobně, jako když o výpis žádá žadatel osobně

18 Czech POINT – Bodové konto řidiče Vyplnění základních identifikačních údajů zmocněnce Z dokladů zmocněnce vyplňte do formuláře žádosti základní identifikační údaje. Jméno, příjmení i rodné číslo jsou povinné položky. Další postup totožný jako v případě bez zmocněnce.

19 Czech POINT – Rejstřík trestů Vybereme správný formulář: Žadatel žádá o výpis osobně Žádost prostřednictvím zmocněnce

20 Czech POINT – Rejstřík trestů Žadatel žádá o výpis osobně Vyplníme podle předloženého dokladu, vizuálně zkontrolujeme a ověříme jeho platnost Zaškrtneme NE

21 Czech POINT – Rejstřík trestů Doklad s daným číslem nebyl nalezen v evidenci neplatných dokladů vás informuje, že zadaný doklad nebyl nalezen v evidenci neplatných dokladů a že je tedy v pořádku a platný. Můžeme pokračovat dál.

22 Czech POINT – Rejstřík trestů Doklad s daným číslem byl nalezen v evidenci neplatných dokladů vás informuje, že doklad zadaného čísla sice existoval, avšak není v pořádku a je evidován jako neplatný. Současně je vypsána informace o datu, od kterého je doklad za neplatný považován. Nemůžeme pokračovat dál, pokud nepředloží jiný platný doklad.

23 Czech POINT – Rejstřík trestů Pokud požadujete výpis z Rejstříku trestů na základě předloženého dokladu cizince, nelze jeho doklad v databázi neplatných dokladů ověřit. V tomto případě lze pouze potvrdit vizu-ální kontrolu dokladu zaškrtnutím políčka Byla provedena kontrola platnosti dokladu.

24 Czech POINT – Rejstřík trestů Vyplníme požadované údaje Okres – pokud se žadatel narodil v České republice, vyberte ze seznamu otevřeného klepnutím do pole okres, kde se žadatel narodil; je to povinná hodnota. Jestliže se žadatel nenarodil v České republice, přebírá se do pole Okres hodnota z položky Stát a pole Okres se stane needitovatelné, což naznačuje jeho bílá barva.

25 Czech POINT – Rejstřík trestů Vyplníme požadované údaje – žadatel cizinec

26 Czech POINT – Rejstřík trestů Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Proto dalším povinným krokem je vytištění žádosti, kterou osoba žádající o výpis podepíše. Tuto žádost ověřující úřad uchovává podle zákona o Rejstříku trestů §11b odst. 2 po dobu šesti let od podání žádosti. Nejdříve vytiskneme žádost a pak požádáme o výpis.

27 Czech POINT – Rejstřík trestů Odeslání žádosti je vázáno na kvalifikovaný digitální certifikát. V dialogu Výběr certifikátu je zapotřebí tento certifikát, jehož název se načte z tokenu zasunutého do USB konektoru, potvrdit.

28 Czech POINT – Rejstřík trestů Další postup je stejný jako u jiných výpisů. Tisk PDF Zadat číslo jednací a uložit formulář na disk Tisk ověřovací doložky, výběr poplatku 50,-Kč Jestliže se nevytiskla žádost o výpis z rejstříku trestů již před jejím odesláním, lze žádost dodatečně vytisknout včetně evidenčního čísla – poklepejte na tlačítko Tisk žádosti o výpis z Rejstříku trestů pro archivaci (provede se tisk s evidenčním číslem).

29 Czech POINT – Rejstřík trestů Někdy se stane, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a žadatel: Další zpracování nebude vůbec požadovat Bude požadovat manuální zpracování žádosti na Rejstříku trestů s následným převzetím výpisu zaslaného elektronickou cestou na libovolném kontaktním místě Czech POINT (viz kap. Žadatel požaduje opakování žádosti na základě manuálního zpracování na Rejstříku trestů na str. 18). Bude požadovat vyhotovení žádosti o výpis a doručení výpisu vydaného Rejstříkem trestů na zadanou adresu

30 Czech POINT – Rejstřík trestů Další zpracování nebude vůbec požadovat Bude požadovat manuální zpracování Vytiskneme a předáme žadateli

31 Czech POINT – Rejstřík trestů tento dokument s logem Czech POINTu (krátce tiket) předáte žadateli s informací, že s tímto tiketem a platným dokladem totožnosti může po uplynutí vyznačené doby navštívit libovolné kontaktní místo Czech POINT a vyzvednout si vyřízenou žádost. Doba, za kterou je možné pracoviště Czech POINTu znovu kontaktovat a na základě tiketu vyžádat výpis z Rejstříku trestů, může být buď do 30 minut, nebo tři dny – konkrétní doba je uvedena na tiketu: Čekací doba tři dny je stanovena pro případ, kdy současně platí tři následující předpoklady: o Státem narození žadatele je Slovenská republika. o Státní příslušnost žadatele není Slovenská republika (žadatel může mít státní příslušnost Česká republika nebo to být cizinec se státní příslušností jinou než Slovenská republika). o Žadatel se narodil před 26.5.1980.

32 Czech POINT – Rejstřík trestů

33 vyhotovení žádosti o výpis a doručení výpisu vydaného Rejstříkem trestů na zadanou adresu

34 Czech POINT – Rejstřík trestů Vyřízení žádosti o manuální zpracování - jak vyřídit žádost žadatele, který se na kontaktní místo Czech POINT dostavil s tzv. tiketem Vybereme ANO Známým způsobem ověříme platnost dokladu žadatele.

35 Czech POINT – Rejstřík trestů Pokud je doklad totožnosti v pořádku, vezměte si od žadatele jeho tiket s číslem podání. Toto číslo opište do pole Číslo podání v sekci Základní identifikační údaje na žádosti o výsledek manuálního zpracování. Jestliže byla žádost vedená pod číslem podání na Rejstříku trestů již vyřízena, načtou se údaje z Rejstříku trestů do formuláře a vy pak pokračujte postupem jako „normálně“. Může se stát, že žádost dosud na Rejstříku trestů vyřízena nebyla. V takovém případě musíme formulář uzavřít a pokus za určitou dobu znovu opakovat.

36 Czech POINT – Rejstřík trestů Žadatelem o výpis je zmocněnec na základě plné moci Pozor, plná moc musí být úředně ověřena. V případě, že nejsou v plné moci uvedeny (vzor viz http://www.czechpoint.cz) všechny potřebné údaje, musí zmocněnec tyto údaje doložit pro ověření údajů v žádosti jiným dokladem. Nedoloží-li zmocněnec všechny potřebné údaje k ověření, je to důvodem k odmítnutí žádosti. Zaškrtneme zmocněnec ANO a pak ověříme platnost jeho dokladu.

37 Czech POINT – Rejstřík trestů Další postup je stejný jako bez zmocněnce. Zadáme údaje pro získání výpisu Vytiskneme PDF Vytiskneme ověřovací doložku Vybereme správní poplatek

38 Konverze dokumentů Czech POINT – Autorizovaná konverze dokumentů Z moci úřední – Czech POINT OFFICE – „bezplatně“ »Z elektronické do listinné »Z listinné do elektronické Na žádost – od zákazníka – „za peníze“ »Z elektronické do listinné »Z listinné do elektronické

39 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z listinné do elektronické Správná volba formuláře Czech-POINT@office

40 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z listinné do elektronické Označíme typ ochranného prvku

41 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z listinné do elektronické Skenujeme dokument Vybereme skener, rozlišíme typ obrázku(bare vný nebo stupeň šedi. Dokument již můžeme mít oskenovaný a uložen v PC nebo Flash.

42 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z listinné do elektronické Prohlédneme si oskenovaný dokument a případě potřeby můžeme skenovat znovu. Znovu sken Když je vše v pořádku označíme vstup (př. Výuční list) zadáme datum a místo sepsání (př. Vydání výučního listu) a připojíme ověřovací doložku

43 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z listinné do elektronické Elektronicky podepíšeme (ověříme)

44 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z listinné do elektronické

45 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z listinné do elektronické Konvertovaný dokument uložíme! Výsledkem je soubor PDF opatřený el. podpisem jedna strana VL a druhá doložka

46 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Dokument, který má být autorizovaně konvertován do listinné podoby, se načítají ze specifikované složky v počítači. Načítané dokumenty mohou, ale nemusí být opatřeny elektronickým podpisem.

47 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Pokud je ke konverzi načtena datová zpráva, může obsahovat několik souborů. Pak je vám nabídnut jejich seznam. U dokumentů, kde konverze do listinné podoby je možná, je vpravo od položky s názvem připojeno tlačítko Vybrat pro provedení konverze. Jeho stiskem se příslušný soubor zkonvertuje.

48 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Výstupem je soubor ve formátu PDF verze 1.7, který je elektronicky podepsán a opatřen časovým razítkem – oba údaje můžete zkontrolovat v polích sekce Elektronický dokument provedené konverze. Dokument otevřeme, zkontrolujeme el. podpis a vytiskneme.

49 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Při požadavku na zobrazení dokumentu (klepnutím na tlačítko Otevřít dokument) se zobrazí dialog upozorňující na nutnost ověření platnosti elektronického podpisu konvertovaného dokumentu. DŮLEŽITÉ!

50 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Konverzi lze realizovat pouze po ověření platnosti uznávaného elektronického podpisu (značky). Potřebnými nástroji disponuje prohlížecí program souborů PDF – program Adobe Reader, kde lze elektronický podpis ověřit v panelu Podpisy (otvírá se z nabídky Zobrazení příkazem Navigační panely a dále příkazem Podpisy.

51 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Odklikneme kontrolu podpisu Vložíme doplňkové údaje

52 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Vytvoříme ověřovací doložku a vytiskneme ji. Pozor na text na doložce!!! Správní poplatek je 30,-Kč za každou započatou stranu A4

53 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Chyby podpisu- Platnost uznávaného elektronického podpisu (značky) byla ověřena – v tomto případě byla identita autora podpisu při vydání platná, ale nyní nelze zkontrolovat, zda nebyla zrušena a zda její platnost trvá. Autorizovanou konverzi nelze provést.

54 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Chyby podpisu- Platnost uznávaného elektronického podpisu (značky) nebyla ověřena. V tomto případě autorizovanou konverzi nelze provést.

55 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Chyby podpisu- Platnost uznávaného elektronického podpisu (značky) nebyla ověřena – v tomto případě se musí nainstalovat pouze kořenové certifikáty kvalifikovaných certifikačních autorit a přidat certifikáty k „důvěryhodným identitám“ Adobe Readeru, viz dokumentace k projektu Czech POINT – instalace. Po opětovném otevření dokumentu dojde k ověření elektronického podpisu. Po ověření platnosti uznávaného elektronického podpisu (značky) se provede autorizovaná konverze.

56 Konverze dokumentů Na žádost– Z elektronické do listinné Ukážeme si pouze odlišnosti od stejného převodu typu z moci úřední. Dokument musí splňovat stejné požadavky. Odlišnost je v tom, jakým způsobem dokument získáme.

57 Konverze dokumentů Na žádost– Z elektronické do listinné Př. Občan obdržel dokument (stavební povolení) do DS, zvolil možnost Odeslat ke konverzi, vytiskl si štítek a s tím přichází k Vám na CP. Použijeme čtečku nebo musíme opsat kód z lístku ručně.

58 Konverze dokumentů Na žádost– Z elektronické do listinné Vložíme CD do mechaniky a nalezneme požadovaný soubor.

59 Konverze dokumentů Na žádost– Z elektronické do listinné Další postup je stejný jako u konverze z moci úřední. Malá odlišnost může nastat v případě, že el. podpis není přímo vložen v dokumentu, ale je obsažen externím souboru, pak je třeba ho načíst. Jestliže podpis není v dokumentu určeném ke konverzi obsažen a nelze ho ani načíst z externího souboru (není k dispozici), nelze transakci provést. U konverze na žádost může být žadatel osvobozen od správního poplatku.

60 Konverze dokumentů Na žádost– Z elektronické do listinné U konverze na žádost může být žadatel osvobozen od správního poplatku, pak je třeba uvést důvod. Zapíšeme číslo pokladního dokladu. Následně připojíme ověřovací doložku.

61 Konverze dokumentů Na žádost– Z elektronické do listinné Ověřovací doložka. Vytištěný dokument spolu s ověřovací doložkou tvoří cílový výstup autorizované konverze.

62 Konverze dokumentů Na žádost– Z listinné do elektronické Postup je téměř stejný jako v případě konverze stejného typu z moci úřední, pouze je třeba zohlednit případné osvobození od správního poplatku a ke konci zvolit požadované úložiště konvertovaného dokumentu. Postup: 1.Vybereme typ ochranného prvku 2.Skenujeme dokument (je-li potřeba, tak znovu) 3.Otevřeme dokument v PDF a porovnáme s originálem 4.Označíme vstup a datum jeho tvorby, určíme správní poplatek 5.Připojíme ověřovací doložku (výzva k podpisu + PIN)

63 Konverze dokumentů Na žádost– Z listinné do elektronické Postup: 6.Kontrola doložky 7.Předání dokumentu žadateli POZOR Jinak než z moci úřední Do úschovny Na CD/DVD

64 Konverze dokumentů Na žádost– Z listinné do elektronické Předání dokumentu žadateli POZOR Jinak než z moci úřední Na CD/DVD Klepněte na tlačítko Uložit výstup z provedené konverze na datový nosič CD/DVD. V dialogu Uložit data vyberte, kam se má konvertovaný výstup uložit. Na konci formuláře se vypíše Potvrzení o předání výstupu z provedené konverze. Potvrzení vytiskněte klepnutím na tlačítko Tisk potvrzení o předání výstupu z provedené konverze na papír A4.

65 Konverze dokumentů Na žádost– Z listinné do elektronické Předání dokumentu žadateli POZOR Jinak než z moci úřední Na CD/DVD Cena CD/DVD je obsažena ve správním poplatku za konverzi.

66 Konverze dokumentů Na žádost– Z listinné do elektronické Předání dokumentu žadateli POZOR Jinak než z moci úřední Do úschovny – vytiskne se lístek a žadatel si vyzvedne doma

67 Ukončení práce s Czech-POINT Nebo se nám příště objeví hláška:

68 eGON centrum ORP Nový Bydžov Pro dnes to bylo poměrně mnoho informací a tak doufám, že jsme Vás hned v počátku moc nevyděsili a těšíme se na další spolupráci. Kontakty: Ing. Martin Kořínek, korinek@novybydzov.cz, +420604694029, +420495703941korinek@novybydzov.cz Bc. Ondřej Neuman, neuman@novybydzov.cz, +420604939333, +420495703981neuman@novybydzov.cz egoncentrum@novybydzov.cz Dnešní prezentaci a další dokumenty z eGon Centra naleznete na webových stránkách Města Nový Bydžov v sekci eGon Centrum pod odkazem: http://www.novybydzov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=10 716&id_ktg=1135


Stáhnout ppt "EGon Centrum ORP Nový Bydžov Czech POINT 1 – 4 moduly Ing. Martin Kořínek."

Podobné prezentace


Reklamy Google