Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oznámení Datové schránky o zneplatnění přístupových

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oznámení Datové schránky o zneplatnění přístupových"— Transkript prezentace:

1 Oznámení Datové schránky o zneplatnění přístupových
údajů a vydání nových Úvodní kurz k problematice datových schránek eGON centrum HOLEŠOV Tady je text

2 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Přihlášení do centrály Czech POINT Volba formuláře Tady je text Důležité informace Práce s formulářem 2 © eGON centrum HOLEŠOV

3 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Přihlášení do centrály Czech POINT Než začnete cokoliv pomocí Czech POINT dělat, je třeba se přihlásit do jeho centrály, autentifikovat se a vybrat druh činnosti. Do centrály Czech POINTU se dostanete z webového prohlížeče zadáním adresy Následuje vaše autentifikace výběrem komerčního certifikátu a zadáním odpovídajícího PINu; dále pak ověření přihlašovacích údajů – uživatelského jména a přístupového hesla. Tady je text 3 © eGON centrum HOLEŠOV

4 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Přihlášení Při vstupu do softwarového rozhraní pro práci s Czech POINT je vyžádána autentifikace (přihlášení) pracovníka. Pro tento účel je zapotřebí, aby do USB konektoru počítače byl zasunut jeho tzv. token, zařízení iKey 4000, ve kterém je uložen privátní klíč pracovníka. Tady je text 4 © eGON centrum HOLEŠOV

5 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Přihlášení Prvním krokem při přihlášení je výběr a potvrzení digitálního certifikátu. Certifikát potvrďte v okně Zvolit digitální certifikát. Tady je text 5 © eGON centrum HOLEŠOV

6 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Následuje zadání PIN kódu pracovníka – zapište jej do vstupního pole Enter PIN dialogu Token Login. Tady je text 6 © eGON centrum HOLEŠOV

7 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Pokud je vše v pořádku, otevře se stránka pro přihlášení do prostředí Czech POINT. Pracovník zde vyplní do vstupních polí tato data: Jméno – identifikace pracovníka ve formě jeho přihlašovacího jména – obecně to může být kombinace znaků a číslic, často se užívá kombinace částí jména a příjmení. Heslo – přístupové heslo vytvořené k výše zapsanému uživatelskému jménu. Vlastní přihlášení proběhne po stisku tlačítka Přihlásit. Tady je text 7 © eGON centrum HOLEŠOV

8 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Po přihlášení se v následujícím okně zobrazí nabídka formulářů. Vyhledejte sekci označenou ve sloupci Šablona názvem Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových. Zkontrolujte dostupnost formuláře – v kladném případě je ve sloupci Dostupnost zobrazen zelený indikátor; v případě, že je formulář dočasně nedostupný, je barva indikátoru červená. Poklepejte myší na odkaz Stáhnout (vpravo od indikátoru dostupnosti). Tady je text 8 © eGON centrum HOLEŠOV

9 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
V následujícím dialogu vyberte a potvrďte volbu nařizující přímo otevřít formulář – nikoliv jej uložit na disk. Tady je text 9 © eGON centrum HOLEŠOV

10 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Důležité informace Při použití Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových musí mít obsluha kontaktního místa Czech POINT na zřeteli několik věcí. Je zde totiž nebezpečí, že může dojít k zneplatnění přístupových údajů jiné osoby, než je žádáno. Tady je text 10 © eGON centrum HOLEŠOV

11 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Nejprve si ujasníme několik pojmů: Schránku určitého ID si nechal založit subjekt, který je jejím vlastníkem. Obdržel k ní přístupové údaje – jméno a heslo. Sám pak mohl založit k téže schránce (stejné ID) další subjekty s právem přístupu. Každá taková oprávněná osoba má vlastní přístupové jméno a heslo. Žádost o zneplatnění a nové poskytnutí přístupových údajů se vztahuje vždy na jednu určitou osobu s právem přístupu ke schránce, tedy na osobu disponující jednou takovou dvojicí přihlašovacích údajů jméno – heslo. Cílem vyžádané operace je pro určitou osobu zneplatnit stávající jméno a heslo a poskytnout jí k téže schránce přihlašovací údaje jiné. Pro danou osobu se tedy nic nezmění, jen se příště přihlásí pod novým jménem a heslem. Tady je text 11 Příklad © eGON centrum HOLEŠOV

12 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Ilustrační příklad I Mějme modelovou situaci, kdy si pan Antonín nechal vytvořit datovou schránku. Obdržel její ID a přístupové jméno a heslo. Později k ní poskytl právo přístupu paní Blance. Ta dostala své vlastní přístupové jméno a heslo. Stalo se, že si neprozřetelně jméno a heslo napsala na papírek, který ztratila. Tím se pan Antonín dostává do nebezpečné situace – pod jménem a heslem z papírku se k jeho schránce může dostat neoprávněná osoba. Je tedy potřeba stávající jméno a heslo paní Blanky zneplatnit a zároveň paní Blance poskytnout k téže schránce (stejného ID) nové přístupové jméno a heslo. Tady je text 12 © eGON centrum HOLEŠOV

13 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Ilustrační příklad I Postup zneplatnění je krok za krokem takovýto: Paní Blanka přijde na kontaktní místo Czech POINT se svou žádostí. Obsluha otevře Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových. Obsluha zkontroluje totožnost paní Blanky na základě předloženého občanského průkazu či pasu (zdůrazněme, že jde doklady totožnosti paní Blanky). Dále je zapotřebí specifikovat schránku. Ve formuláři Vydání nových přístupových údajů zapíše obsluha buď ID schránky pana Antonína nebo – pokud ID paní Blanka nezná – je zapotřebí zadat jméno a příjmení pana Antonína a jeho datum narození. Tady je text 13 © eGON centrum HOLEŠOV

14 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Ilustrační příklad I Na základě poskytnutých údajů je identifikována schránka a vypíšou se údaje osob, které k ní mají přístup. Bude zde tedy pod sebou figurovat údaje pana Antonína jako vlastníka a údaje paní Blanky, jako oprávněné osoby (oprávněných osob může být i několik). Nyní je třeba z údajů o oprávněných osobách vybrat tu, které se má změna přístupových údajů týkat – tedy údaje paní Blanky. Na to je třeba dát bedlivý pozor, protože jiný výběr povede k zneplatnění údajů jiné osoby, třeba i samotného vlastníka schránky !!! Tady je text 14 © eGON centrum HOLEŠOV

15 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Ilustrační příklad I Proto jsou údaje o schránce a zneplatňované osobě pro kontrolu vypsány ještě jednou (není zde možnost úprav dat). Obsluha v tuto chvíli ještě jednou prověří, zda zneplatňovaná osoba vypsaná ve formuláři je totožná s osobou žadatele, která předložila na začátku transakce doklad totožnosti. V záporném případě nelze v transakci pokračovat !!! To je důležité, protože při omylu by se v následující fázi zneplatnily údaje jiné osoby. Tady je text 15 © eGON centrum HOLEŠOV

16 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Ilustrační příklad II S požadavkem na zneplatnění údajů k přístupu k datové schránce přichází osoba, která není ani vlastníkem schránky ani oprávněnou osobou. Požaduje na základě předložených dokladů přístup ke schránce zneplatnit, aby nové přístupové údaje mohly být poskytnuty například novému jednateli s rozhodnutím valné hromady o změně statutárního orgánu společnosti (požadavek zneplatnit přístupové údaje pro osobu, která přestala být členem představenstva). S požadavkem na zneplatnění údajů může poslat i pan Antonín z minulého příkladu místo sebe paní Blanku, kterou k tomuto úkonu vybaví plnou mocí. Tady je text 16 © eGON centrum HOLEŠOV

17 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Ilustrační příklad II V obou případech přichází na kontaktní místo Czech POINT osoba vybavená zmocněním v listinné formě. V tom případě je nejprve zapotřebí listinu (listiny) převést do elektronické podoby a připojit k na důkaz pravosti ověřovací doložku. Žádost o zneplatnění se spolu s konvertovanými listinami odešle k vyřízení na Ministerstvo vnitra ČR. Tam nebude vyřízena elektronicky, ale posouzena ve správním řízení úředníkem MV, který rozhodne o jejím vyřízení. Tady je text 17 © eGON centrum HOLEŠOV

18 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Voličem Typ dokladu specifikujte, zda se jedná o občanský průkaz, nebo některý z druhů cestovních pasů (vydaný centrálně, vydaný okresním úřadem nebo zda jde o identifikační doklad předložený cizincem). Specifikace a ověření totožnosti žadatele Vizuální kontrola a zadání identifikace dokladu Nejprve je třeba vizuálně prověřit platnost dokladu totožnosti žadatele. Zkontrolujte, zda souhlasí fotografie žadatele, doklad nemá prošlou dobu platnosti a jde-li o platný vzor dokladu. Pak vyplňte jeho číslo a typ. Do pole Číslo dokladu zapište číslo předloženého dokladu. Pokud byl předložen identifikační doklad cizince (volíte položku Identifikační doklady – cizinci), pak ověření totožnosti v databázi není možné Tady je text 18 Cizinci © eGON centrum HOLEŠOV

19 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Byl předložen doklad cizince Pokud je založení datové schránky požadováno na základě předloženého dokladu cizince, nelze jeho doklad v databázi neplatných dokladů ověřit. V tomto případě lze pouze potvrdit vizuální kontrolu dokladu zaškrtnutím políčka Byla provedena kontrola platnosti dokladu. Tady je text 19 © eGON centrum HOLEŠOV

20 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Klepnutím myší zaškrtněte políčko Byla provedena kontrola platnosti dokladu. Tím stvrzujete, že jste provedli vizuální kontrolu dokladu (fotografie, vzor dokladu). Stiskem tohoto tlačítka vyžádejte ověření platnosti dokladu zadaného čísla a typu v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů. Výsledek kontroly se vypíše pod voličem typu dokladu. Ověření v evidenci neplatných dokladů Jakmile je políčko zaškrtnuté, zpřístupní se tlačítko Ověřit v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů. Tady je text 20 © eGON centrum HOLEŠOV

21 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
POZNÁMKA Pokud se při zadání čísla dokladu zmýlíte a přesto vyžádáte kontrolu, lze údaje opravit a stiskem tlačítka Ověřit v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů vyžádat novou kontrolu v databázi evidence neplatných dokladů. Tady je text 21 © eGON centrum HOLEŠOV

22 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Výsledek kontroly Předložený doklad není uveden v evidenci neplatných dokladů Zpráva Doklad s daným číslem nebyl nalezen v evidenci neplatných dokladů vás informuje, že zadaný doklad nebyl nalezen v evidenci neplatných dokladů a že je tedy v pořádku a platný. Tady je text 22 © eGON centrum HOLEŠOV

23 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Žadatel má v tuto chvíli ještě šanci se prokázat druhým a platným typem dokladu (pasem, pokud byl neplatný občanský průkaz a naopak). Pokud tak učiní, zapište identifikaci druhého dokladu do polí a znovu vyžádejte kontrolu. Jinak nezbývá než stiskem tlačítka Zavřít formulář práci s formulářem ukončit a žádost zamítnout. Výsledek kontroly Doklad je uveden v databázi neplatných dokladů Zpráva Doklad s daným číslem byl nalezen v evidenci neplatných dokladů vás informuje, že doklad zadaného čísla sice existoval, avšak není v pořádku a je evidován jako neplatný. Současně je vypsána informace o datu, od kterého je doklad za neplatný považován. Tady je text 23 © eGON centrum HOLEŠOV

24 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Výsledek kontroly Špatný tvar čísla dokladu Pokud jste zadali číslo dokladu v nepřípustném tvaru, zobrazí se zpráva – Číslo dokladu je ve špatném tvaru. Tady je text 24 © eGON centrum HOLEŠOV

25 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Špatný tvar čísla dokladu Opravte chybu v zadání čísla či typu předloženého dokladu a znovu stiskněte tlačítko Ověřit v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů k následnému ověření platnosti v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů. Tady je text 25 © eGON centrum HOLEŠOV

26 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Žádost neobsahuje listinnou podobu dokumentu Do pole žadatele lze zapsat nepovinný údaj – kontaktní adresu elektronické pošty žadatele. Jestliže žadatel nepřináší dokumenty v listinné podobě, které je zapotřebí jako přílohu k oznámení konvertovat do elektronické podoby, je třeba, aby bylo v přepínači Obsahuje žádost listinnou podobu dokumentu? zaškrtnuto políčko NE (je to výchozí nastavení přepínače). Tady je text Dále klepněte na tlačítko Otevřít formulář oznámení. 26 © eGON centrum HOLEŠOV

27 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Žádost obsahuje listinnou podobu dokumentu Pokud žadatel přináší jako součást oznámení o zneplatnění přístupových údajů k datové schránce listinné přílohy (například plnou moc nebo jiný doklad), je nejprve zapotřebí konvertovat listinnou formu dokumentů do elektronické podoby a připojit ověřovací doložku. Konverze není v tomto případě zpoplatněna. V tomto případě je třeba, aby bylo v přepínači Obsahuje žádost listinnou podobu dokumentu? zaškrtnuto políčko ANO. Do pole žadatele lze zapsat nepovinný údaj – kontaktní adresu elektronické pošty žadatele. Tady je text 27 © eGON centrum HOLEŠOV

28 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Posouzení vzhledu listin Prvním úkolem bude posouzení jejich vzhledu. Pokud jsou listiny vybaveny některým z ochranných prvků, které popisují názvy zaškrtávacích políček, pak příslušné políčko zaškrtněte. Jestliže listiny obsahují ještě jiný ochranný prvek, který nelze podchytit pomocí zaškrtávacích políček, vypište jej slovy do pole Jiný zjišťovací prvek. Tady je text 28 © eGON centrum HOLEŠOV

29 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Skenování či načtení obrazu listin Předlohy můžete sejmout v dané chvíli z papírových předloh skenerem. Pro vstup do procesu převodu lze také použít obrazovou podobu listinných předloh ve formátu JPG, která byla například zaslána na úřad elektronickou poštou. Klepnutím na tlačítko Zahájit provedení konverze. Otevře se dialog Skenování dokumentu, kde zvolíte další postup a získáte předlohy listin. Tady je text 29 © eGON centrum HOLEŠOV

30 Pokud je pracoviště Czech POINT vybaveno rozhraním TWAIN, toto rozhraní nyní umožní
sejmutí listinné předlohy skenerem. Pokud budete chtít předlohy skenovat, zapojte skener a založte do něj listiny. V dialogu Skenování dokumentu zkontrolujte nastavení přepínač pro stanovení způsobu získání předlohy na položku Získat ze skenovacího zařízení (je to výchozí nastavení přepínače). Skener se tak přímo propojí s formulářem.

31 V dialogu Skenování dokumentu lze zkontrolovat a podle potřeby upravit některá nastavení skeneru tak, aby sejmutý obraz předloh byl co nejkvalitnější. Zastoupení položek ve voličích záleží na konkrétním zařízení. Vybrat skener – volič umožní vybrat konkrétní snímací zařízení v případě, že jich je k počítači připojeno několik. Po nastavení parametrů sejměte tlačítkem Náhled náhledový obrázek listiny. Můžete jej posoudit v okénku Náhled v levé sekci dialogu. Pokud se jeví obrázek listiny jako špatně čitelný, zkuste opravit jas a náhled sejmout znovu. Zdroj dokumentu – zde je podle konkrétního zařízení možné například použít volbu Automatický podavač dokumentů (jestliže si listiny skener umí sám podávat ze zásobníku). Další možností je umístit předlohu (třeba pomačkanou listinu, která by neprošla podavačem) přímo na desku skeneru ručně a zvolit nastavení Deska skeneru. Typ dokumentu – voličem vyberte, zda má být předloha sejmuta černobíle (ve stupních šedi) nebo barevně. Rozlišení – možnosti závisí na konkrétním zařízení. Obecně zde lze nastavit, v jakém rozlišení má být listiny sejmut (DPI = Dot-Per-Inch – počet grafických bodů na palec). Formát stránky – výchozí volba je obvykle A4 – nejčastější formát listin používaný v České republice. Lze však podle možností skeneru nastavit i jiné formáty. Nastavení jasu – podle charakteru listin zvolte jas standardní, světlejší nebo tmavší – aby čitelnost sejmuté předlohy byla co nejlepší. Jestliže se náhled jeví jako čitelný, sejměte předlohu na čisto stiskem tlačítka Skenovat.

32 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Načtení předlohy z grafických souborů Předlohy listin lze dodat také ve formě souborů ve formátu JPG. To je nutné vždy, pokud není k dispozici skener, případně když žadatel přináší předlohy již sejmuté. Soubory s předlohami lze nyní načíst z disku či jiného paměťového média. Přepínač v dialogu Skenování dokumentu nastavte do polohy Otevřít oskenovaný dokument z adresáře. Stiskem tlačítka Vybrat soubory otevřete dialog pro výběr souborů. Zvolte soubor nebo vyberte (při stisknuté klávese Shift nebo Ctrl) skupinu souborů. Tady je text 32 © eGON centrum HOLEŠOV

33 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Konverze předloh do formátu PDF Sejmuté předlohy – ať ji skenerem nebo ze souborů – jsou zkonvertovány do souboru ve formátu PDF. Jakmile je konverze ukončena, formulář se doplní o další část, nazvanou Elektronický dokument provedené konverze. Tady je text 33 © eGON centrum HOLEŠOV

34 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Kontrola konvertovaného dokumentu Zobrazení dokumentu Dokument ve formátu PDF vzniklý sejmutím a konverzí listin je zapotřebí zkontrolovat. Klepněte na tlačítko Otevřít dokument. Dokument se načte do okna prohlížeče PDF souborů – Adobe Readeru. Tady je text 34 © eGON centrum HOLEŠOV

35 Prohlédněte si pozorně dokument a porovnejte jej stránku po stránce s listinnou předlohou.

36 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Konvertovaný dokument neodpovídá předloze Pokud při porovnání konvertovaného dokumentu s předlohou zjistíte, že zobrazený PDF dokument předloze neodpovídá (například je příliš tmavý nebo vykazuje jiné vady), můžete skenování a konverzi zopakovat. Upravte nastavení skeneru podle interní metodiky a klepněte na tlačítko Znovu skenovat dokument. Tady je text Vrátíte se do výchozí zelené části formuláře, kde stiskem tlačítka Zahájit provedení konverze postup zopakujete. 36 © eGON centrum HOLEŠOV

37 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Připojení ověřovací doložky Jestliže je zkonvertovaný dokument na pohled bez závad, můžete k němu připojit ověřovací doložku, které potvrdí jejich pravost a úplnost. Ověřovací doložka bude zapsána jako poslední stránka přímo do PDF dokumentu s konvertovanými listinami. Před připojením doložky je zapotřebí slovně popsat konvertovaný dokument. Do pole Označení vstupu je třeba zapsat povinný údaj – identifikaci listin. Popište několika slovy obsah listin. Vyplnění pole Datum sepsání je nepovinné – zapište sem datum, kdy byla listina vytvořena (ne konvertována), pokud je údaj o tom v ní uveden. Tady je text Kliknutím na tlačítko Připojit k výstupu ověřovací doložku bude k dokladu připojena ověřovací doložka. 37 © eGON centrum HOLEŠOV

38 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Vytvoření doložky Následuje dialog pro potvrzení kvalifikovaného certifikátu s vaším elektronickým podpisem, který bude použit k zabezpečení doložky. Klepnutím na tlačítko OK volbu certifikátu potvrďte. Do vstupního pole dialogu PIN se zadá číslo PIN, odpovídající tokenu pracovníka. Tady je text 38 © eGON centrum HOLEŠOV

39 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Kontrola údajů v doložce Celý dokument opatřený ověřovací doložku připojenou jako poslední stránka lze klepnutím na tlačítko Otevřít dokument znovu zobrazit v Adobe Readeru. Po specifikaci certifikáty se údaje odešlou ke zpracování a vrátí se ověřovací doložka, která se připojí k PDF souboru. Ten se tak stává elektronicky podepsaným a je také opatřen časovým razítkem. Důležité údaje z připojené doložky se vypíší do polí formuláře. Jsou tu uvedeny údaje o identitě autora elektronického podpisu a údaje o identitě časového razítka. Tady je text 39 © eGON centrum HOLEŠOV

40

41 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Otevření oznámení o zneplatnění přístupových údajů Klepnutím na tlačítko Otevřít formulář žádosti přejdete k vyplnění vlastního formuláře pro zneplatnění přístupových údajů a vydání nových. Otevře se vložený formulář Vydání nových přístupových údajů. Tady je text 41 © eGON centrum HOLEŠOV

42 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Vyplnění a odeslání oznámení Tlačítkem Otevřít formulář oznámení otevřete vložený formulář Vydání nových přístupových údajů. Tady je text 42 © eGON centrum HOLEŠOV

43 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Vyhledání schránky Ve formuláři Vydání nových přístupových údajů nejprve musíte určit, které datové schránky se má zneplatnění údajů týkat. Schránku je možné určit dvojím způsobem – buď na základě znalosti jejího ID, nebo lze schránku vyhledat podle popisu jejího vlastníka. Tady je text 43 © eGON centrum HOLEŠOV

44 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Žadatel zná ID schránky Pokud žadatel zná ID schránky, zapište jej do pole ID datové schránky a stiskněte klávesu Enter (pozor – neklepejte na tlačítko Vyhledat!!!) Tlačítko Vyhledat se změní na tlačítko Ověřit. Teprve na něj klepněte myší. Tady je text 44 © eGON centrum HOLEŠOV

45 Do formuláře se vypíšou údaje o schránce odpovídající zadanému ID.
Jestliže popis schránky souhlasí, klepněte na tlačítko Pokračovat. Zkontrolujte, zda vypsané údaje o schránce odpovídají údajům žadatele. V případě omylu v zadání lze ID opravit a znovu ověřit.

46 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Žadatel nezná ID schránky Vyhledávací formulář Jestliže žadatel nemá k dispozici ID schránky, lze schránku vyhledat podle údajů o vlastníkovi. Pole nad tlačítkem bude nyní fungovat jako volič, umožňující výběr typu schránky Klepněte na tlačítko Vyhledat. Tady je text Vyberte vhodnou položku a klepněte na ni myší 46 © eGON centrum HOLEŠOV

47 Zápis kalendářních dat
Vyplňte povinná pole v následně zobrazené sekci (například příjmení a datum narození vlastníka schránky) a stiskněte tlačítko Vyhledat. Zápis kalendářních dat Číslice tvořící kalendářní datum je třeba zapisovat pomocí alfanumerické části klávesnice – tedy pomocí číselných kláves, které jsou v horní řadě nad písmeny. Přechod mezi dnem, měsícem a letopočtem docílíte pomocí kurzorové šipky vpravo (a směrem zpět pomocí kurzorové šipky vlevo). Zapsané datum potvrďte klávesou Enter.

48 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Schránka byla podle daných podmínek nalezena V případě, že schránka byla dle zadání nalezena, pak zkontrolujte, zda souhlasí popis schránky vypsaný v sekci Výsledky hledání s údaji žadatele. Pokud ne, vraťte se do předchozí sekce a vyhledání zopakujte s upřesněnými hodnotami. Jestliže popis schránky souhlasí, klepněte na tlačítko Vybrat tuto datovou schránku. Tady je text 48 © eGON centrum HOLEŠOV

49 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Zadaným údajům neodpovídá žádná schránka Jestliže zadanému ID schránky nebo popisu vlastníka neodpovídá žádná schránka, vypíše se zpráva Podmínkám neodpovídá žádná datová schránka. V tom případě se lze vrátit k zadání údajů a opravit je či upřesnit. Tady je text Jestliže ani po opravě údajů pro vyhledání není schránka nalezena, pak zřejmě neexistuje a v transakci nelze pokračovat. 49 © eGON centrum HOLEŠOV

50 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Určení oprávněné osoby Dalším úkonem bude ke specifikované schránce vyhledat oprávněnou osobu, jejíž přístupové údaje chce žadatel zneplatnit a vyžádat nové. Klepněte na tlačítko Vyhledat oprávněné osoby. Tady je text 50 © eGON centrum HOLEŠOV

51 Tím se zobrazí seznam oprávněných osob
Tím se zobrazí seznam oprávněných osob. V seznamu Výsledky hledání se vypíšou údaje o osobách s právem přístupu k dané schránce. Vyberte osobu, jíž mají být přístupové údaje zneplatněny a klepněte na tlačítko Vybrat oprávněnou osobu pod skupinou polí s popisem této osoby.

52 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Oznámení neobsahuje přílohu Formulář Vydání nových přístupových údajů Jestliže žadatel listinnou přílohu nepředložil potom je buď sám vlastníkem schránky, nebo je oprávněnou osobou žádající o změnu přístupových údajů sama sobě. Tady je text Formuláři Vydání nových přístupových údajů věnujte, prosím, zvýšenou pozornost. 52 © eGON centrum HOLEŠOV

53 Jestliže údaje nesouhlasí, v transakci nepokračujte!
V pravém sloupci je popis vybrané oprávněné osoby. Pokud žádá o nové přístupové údaje oprávněná osoba: Údaje o totožnosti podle předloženého dokladu totožnosti musí souhlasit s daty uvedenými ve sloupci Oprávněná osoba. V levém sloupci je uveden popis datové schránky a jejího vlastníka. Pokud žádá o nové přístupové údaje sám sobě vlastník schránky: Údaje o totožnosti podle předloženého dokladu totožnosti musí souhlasit s daty uvedenými ve sloupcích Datová schránka i Oprávněná osoba. Jestliže údaje nesouhlasí, v transakci nepokračujte! Jakmile totiž údaje akceptujete, budou přístupové údaje zneplatněny a nahrazeny novými – a tedy i při omylu a volbě nesprávné osoby !!!

54 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Tisk oznámení před odesláním Klepněte na tlačítko Tisk oznámení. Zkontrolujte, zda je výtisk kvalitní, čitelný a úplný. Pokud ano, vytiskněte tlačítkem Znovu tisknout potvrzení ještě jeden výtisk. Oba výtisky podepište vy i žadatel; jeden zarchivujte a druhý předejte žadateli. V případě potřeby lze tisk tlačítkem Znovu tisknout potvrzení podle potřeby libovolně opakovat. Jsou-li výtisky v pořádku, klepněte na tlačítko Tisk byl úspěšně proveden. Tady je text 54 © eGON centrum HOLEŠOV

55 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Odeslání oznámení Vyplněné oznámení odešlete k vyřízení stiskem tlačítka Odeslat. Tady je text 55 © eGON centrum HOLEŠOV

56 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Správní poplatek Jestliže má žadatel zaplatit správní poplatek, zobrazí se požadavek na potvrzení zaplacení tohoto poplatku. Tady je text Podle zákona č.300/2008 má žadatel nárok na první zneplatnění přístupových údajů ke schránce zdarma; další zneplatnění zdarma je možné po třech letech. Po zaplacení správního poplatku se zaškrtne políčko Správní poplatek zaplacen a stiskne tlačítko Odeslat. 56 © eGON centrum HOLEŠOV

57 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Potvrzení obsahuje datum a číslo jednací, pod kterým bylo oznámení přijato informačním systémem datových schránek. Úspěšné doručení oznámení a tisk potvrzení Jestliže Informační systém datových schránek přijal oznámení k vyřízení, vrátí se a zobrazí Potvrzení o doručení oznámení. Je třeba žadatele poučit, že nové přístupové údaje mu budou doručeny doporučenou poštovní zásilkou (listovní) určenou do vlastních rukou. Tady je text 57 © eGON centrum HOLEŠOV

58 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Úspěšné doručení oznámení a tisk potvrzení Jestliže byla do formuláře zapsána kontaktní adresa elektronické pošty, budou údaje zaslány na tuto adresu (pro kontrolu v Potvrzení vypsanou). Žadatel obdrží instrukce potřebné k aktivaci nových přístupových údajů datové schránky. K aktivaci žadatel použije identifikační údaj virtuální obálky a ID datové schránky žadatele (uvedeno v potvrzení). Tady je text 58 © eGON centrum HOLEŠOV

59 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Oznámení neobsahuje přílohu Klepnutím na tlačítko Tisk potvrzení o doručení se potvrzení vytiskne a to ve dvou kopiích. Zkontrolujte jejich čitelnost. Tady je text 59 © eGON centrum HOLEŠOV

60 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Oznámení neobsahuje přílohu Není-li tisk v pořádku, odstraňte příčinu a tisk zopakujte klepnutím na tlačítko Znovu tisknout potvrzení. Jestliže je vše v pořádku, klepněte na tlačítko Tisk byl úspěšně proveden. Tady je text Obsluha i žadatel obě kopie podepíšou – jeden výtisk si obsluha ponechá, druhý obdrží žadatel. 60 © eGON centrum HOLEŠOV

61 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Oznámení neobsahuje přílohu Klepnutím na tlačítko Zavřít zobrazení potvrzení ukončíte a vrátíte se do výchozího formuláře. Tady je text 61 © eGON centrum HOLEŠOV

62 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Při zpracování žádosti bez přílohy došlo k chybě Jestliže z jakýchkoliv důvodů Informační systém datových schránek oznámení k vyřízení nepřijal, je to ve formuláři oznámeno a oznámení bude předáno do správního řízení. Nejprve je nutné vyžádat potřebné jednací číslo. Klepněte na tlačítko Zažádat o číslo jednací. Tady je text Požadavek na jednací číslo je zpracován a obratem je číslo zasláno a zobrazeno ve vyplněném formuláři. Pokud se po klepnutí na tlačítko nic nestane, klepněte na něj znovu. 62 © eGON centrum HOLEŠOV

63 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Při zpracování žádosti bez přílohy došlo k chybě Toto potvrzení se klepnutím na tlačítko Tisk potvrzení o doručení vytiskne. Potvrzení o doručení oznámení se tiskne ve dvou kopiích. Zkontrolujte jejich čitelnost. Tady je text 63 © eGON centrum HOLEŠOV

64 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Při zpracování žádosti bez přílohy došlo k chybě Není-li tisk v pořádku, odstraňte příčinu a tisk zopakujte klepnutím na tlačítko Znovu tisknout potvrzení. Jestliže je vše v pořádku, klepněte na tlačítko Tisk byl úspěšně proveden. Tady je text Obsluha i žadatel obě kopie podepíšou – jeden výtisk si obsluha ponechá, druhý obdrží žadatel. 64 © eGON centrum HOLEŠOV

65 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Při zpracování žádosti bez přílohy došlo k chybě Klepnutím na tlačítko Zavřít se zobrazení potvrzení ukončí a režim se vrátí do výchozího formuláře. Tady je text 65 © eGON centrum HOLEŠOV

66 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Oznámení obsahuje přílohu Pokud oznámení obsahuje přílohu vzniklou konverzí listinných předloh do elektronické podoby, bude vždy předáno do správního řízení Ministerstva vnitra ČR. Tady je text 66 © eGON centrum HOLEŠOV

67 V pravém sloupci je popis vybrané oprávněné osoby.
V levém sloupci je uveden popis datové schránky a jejího vlastníka. To, že žadatel přichází s přílohou, zřejmě znamená, že byl buď vlastníkem schránky, nebo jiným způsobem zmocněn vyžádat změnu přístupových údajů některé z oprávněných osob. Je zapotřebí ověřit dotazem u žadatele, zda údaje uvedené ve sloupci Oprávněná osoba souhlasí s osobou, jíž je třeba změnit přístupové údaje k datové schránce. Posouzení žádosti a její soulad s přílohou (zmocnění apod.) je na pracovnících Ministerstva vnitra ČR, kteří ve správním řízení budou žádost vyřizovat.

68 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Oznámení obsahuje přílohu Tisk oznámení Je třeba oznámení vytisknout pro potřebu archivace na kontaktním místě Czech POINT. Klepněte na tlačítko Tisk oznámení. Tady je text 68 © eGON centrum HOLEŠOV

69 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Oznámení obsahuje přílohu Zkontrolujte, zda je výtisk kvalitní, čitelný a úplný. Pokud ano, vytiskněte tlačítkem Znovu tisknout potvrzení ještě jeden výtisk. Oba výtisky podepíšte vy i žadatel; jeden zarchivujte a druhý předejte žadateli. V případě potřeby lze tisk tlačítkem Znovu tisknout potvrzení podle potřeby libovolně opakovat. Jsou-li výtisky v pořádku, klepněte na tlačítko Tisk byl úspěšně proveden. Tady je text 69 © eGON centrum HOLEŠOV

70 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Oznámení obsahuje přílohu Žádost o číslo jednací Po úspěšném tisku oznámení je třeba zažádat o číslo jednací pro zařazení do správního řízení. Klepněte na tlačítko Zažádat o číslo jednací. Tady je text Požadavek na jednací číslo je zpracován a obratem je číslo zasláno a zobrazeno ve vyplněném formuláři. Pokud se po klepnutí na tlačítko nic nestane, klepněte na něj znovu. 70 © eGON centrum HOLEŠOV

71 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Oznámení obsahuje přílohu Formulář je třeba stiskem tlačítka Tisk potvrzení o doručení vytisknout. Tady je text Potvrzení o doručení oznámení se tiskne ve dvou kopiích. 71 © eGON centrum HOLEŠOV

72 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Oznámení obsahuje přílohu Zkontrolujte jejich čitelnost. Není-li tisk v pořádku, odstraňte příčinu a tisk zopakujte klepnutím na tlačítko Znovu tisknout potvrzení. Jestliže je vše v pořádku, klepněte na tlačítko Tisk byl úspěšně proveden. Tady je text Obsluha i žadatel obě kopie podepíšou – jeden výtisk si obsluha ponechá, druhý obdrží žadatel. 72 © eGON centrum HOLEŠOV

73 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Oznámení obsahuje přílohu Klepnutím na tlačítko Zavřít zobrazení potvrzení ukončíte a vrátíte se do výchozího formuláře. Tady je text 73 © eGON centrum HOLEŠOV

74 Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Ukončení práce Klepnutím na tlačítko Odeslat pro potřeby evidence a zavřít formulář zavřete formulář i aplikaci 602XML Filler. Tady je text Poučte žadatele o dalším postupu, kdy dostane listovní poštou přístupové údaje o své schránce nebo vyrozumění o výsledku správního řízení. Informujte ho o patnáctidenní lhůtě pro aktivaci schránky od data doručení přístupových údajů. 74 © eGON centrum HOLEŠOV

75 Děkuji za pozornost Tady je text Ing. Ivan SLEZÁK eGON centrum tel. : © eGON centrum HOLEŠOV


Stáhnout ppt "Oznámení Datové schránky o zneplatnění přístupových"

Podobné prezentace


Reklamy Google