Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Úvodní kurz k problematice datových schránek eGON centrum HOLEŠOV Oznámení o zneplatnění přístupových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Úvodní kurz k problematice datových schránek eGON centrum HOLEŠOV Oznámení o zneplatnění přístupových."— Transkript prezentace:

1 Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Úvodní kurz k problematice datových schránek eGON centrum HOLEŠOV Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Úvodní kurz k problematice datových schránek eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky

2 Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových 2 © eGON centrum HOLEŠOV Volba formuláře Důležité informace Přihlášení do centrály Czech POINT Práce s formulářem

3 Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových 3 © eGON centrum HOLEŠOV Přihlášení do centrály Czech POINT Než začnete cokoliv pomocí Czech POINT dělat, je třeba se přihlásit do jeho centrály, autentifikovat se a vybrat druh činnosti.  Do centrály Czech POINTU se dostanete z webového prohlížeče zadáním adresy https://www.czechpoint.cz.  Následuje vaše autentifikace výběrem komerčního certifikátu a zadáním odpovídajícího PINu; dále pak ověření přihlašovacích údajů – uživatelského jména a přístupového hesla. Přihlášení do centrály Czech POINT Než začnete cokoliv pomocí Czech POINT dělat, je třeba se přihlásit do jeho centrály, autentifikovat se a vybrat druh činnosti.  Do centrály Czech POINTU se dostanete z webového prohlížeče zadáním adresy https://www.czechpoint.cz.  Následuje vaše autentifikace výběrem komerčního certifikátu a zadáním odpovídajícího PINu; dále pak ověření přihlašovacích údajů – uživatelského jména a přístupového hesla.

4 Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových 4 © eGON centrum HOLEŠOV Přihlášení Při vstupu do softwarového rozhraní pro práci s Czech POINT je vyžádána autentifikace (přihlášení) pracovníka. Pro tento účel je zapotřebí, aby do USB konektoru počítače byl zasunut jeho tzv. token, zařízení iKey 4000, ve kterém je uložen privátní klíč pracovníka. Přihlášení Při vstupu do softwarového rozhraní pro práci s Czech POINT je vyžádána autentifikace (přihlášení) pracovníka. Pro tento účel je zapotřebí, aby do USB konektoru počítače byl zasunut jeho tzv. token, zařízení iKey 4000, ve kterém je uložen privátní klíč pracovníka.

5 Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových 5 Přihlášení Prvním krokem při přihlášení je výběr a potvrzení digitálního certifikátu. Certifikát potvrďte v okně Zvolit digitální certifikát. Přihlášení Prvním krokem při přihlášení je výběr a potvrzení digitálního certifikátu. Certifikát potvrďte v okně Zvolit digitální certifikát. © eGON centrum HOLEŠOV

6 Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových 6 © eGON centrum HOLEŠOV Následuje zadání PIN kódu pracovníka – zapište jej do vstupního pole Enter PIN dialogu Token Login.

7 Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových 7 Pokud je vše v pořádku, otevře se stránka pro přihlášení do prostředí Czech POINT. Pracovník zde vyplní do vstupních polí tato data: Pokud je vše v pořádku, otevře se stránka pro přihlášení do prostředí Czech POINT. Pracovník zde vyplní do vstupních polí tato data: Jméno – identifikace pracovníka ve formě jeho přihlašovacího jména – obecně to může být kombinace znaků a číslic, často se užívá kombinace částí jména a příjmení. Heslo – přístupové heslo vytvořené k výše zapsanému uživatelskému jménu. Vlastní přihlášení proběhne po stisku tlačítka Přihlásit. © eGON centrum HOLEŠOV

8 Po přihlášení se v následujícím okně zobrazí nabídka formulářů. Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových 8 © eGON centrum HOLEŠOV Vyhledejte sekci označenou ve sloupci Šablona názvem Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových. Zkontrolujte dostupnost formuláře – v kladném případě je ve sloupci Dostupnost zobrazen zelený indikátor; v případě, že je formulář dočasně nedostupný, je barva indikátoru červená. Poklepejte myší na odkaz Stáhnout (vpravo od indikátoru dostupnosti). Vyhledejte sekci označenou ve sloupci Šablona názvem Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových. Zkontrolujte dostupnost formuláře – v kladném případě je ve sloupci Dostupnost zobrazen zelený indikátor; v případě, že je formulář dočasně nedostupný, je barva indikátoru červená. Poklepejte myší na odkaz Stáhnout (vpravo od indikátoru dostupnosti).

9 V následujícím dialogu vyberte a potvrďte volbu nařizující přímo otevřít formulář – nikoliv jej uložit na disk. 9 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

10 Důležité informace Při použití Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových musí mít obsluha kontaktního místa Czech POINT na zřeteli několik věcí. Je zde totiž nebezpečí, že může dojít k zneplatnění přístupových údajů jiné osoby, než je žádáno. Důležité informace Při použití Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových musí mít obsluha kontaktního místa Czech POINT na zřeteli několik věcí. Je zde totiž nebezpečí, že může dojít k zneplatnění přístupových údajů jiné osoby, než je žádáno. 10 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

11 Nejprve si ujasníme několik pojmů: Schránku určitého ID si nechal založit subjekt, který je jejím vlastníkem. Obdržel k ní přístupové údaje – jméno a heslo. Sám pak mohl založit k téže schránce (stejné ID) další subjekty s právem přístupu. Každá taková oprávněná osoba má vlastní přístupové jméno a heslo. Žádost o zneplatnění a nové poskytnutí přístupových údajů se vztahuje vždy na jednu určitou osobu s právem přístupu ke schránce, tedy na osobu disponující jednou takovou dvojicí přihlašovacích údajů jméno – heslo. Cílem vyžádané operace je pro určitou osobu zneplatnit stávající jméno a heslo a poskytnout jí k téže schránce přihlašovací údaje jiné. Pro danou osobu se tedy nic nezmění, jen se příště přihlásí pod novým jménem a heslem. Nejprve si ujasníme několik pojmů: Schránku určitého ID si nechal založit subjekt, který je jejím vlastníkem. Obdržel k ní přístupové údaje – jméno a heslo. Sám pak mohl založit k téže schránce (stejné ID) další subjekty s právem přístupu. Každá taková oprávněná osoba má vlastní přístupové jméno a heslo. Žádost o zneplatnění a nové poskytnutí přístupových údajů se vztahuje vždy na jednu určitou osobu s právem přístupu ke schránce, tedy na osobu disponující jednou takovou dvojicí přihlašovacích údajů jméno – heslo. Cílem vyžádané operace je pro určitou osobu zneplatnit stávající jméno a heslo a poskytnout jí k téže schránce přihlašovací údaje jiné. Pro danou osobu se tedy nic nezmění, jen se příště přihlásí pod novým jménem a heslem. 11 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Příklad

12 Ilustrační příklad I 12 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Mějme modelovou situaci, kdy si pan Antonín nechal vytvořit datovou schránku. Obdržel její ID a přístupové jméno a heslo. Později k ní poskytl právo přístupu paní Blance. Ta dostala své vlastní přístupové jméno a heslo. Stalo se, že si neprozřetelně jméno a heslo napsala na papírek, který ztratila. Tím se pan Antonín dostává do nebezpečné situace – pod jménem a heslem z papírku se k jeho schránce může dostat neoprávněná osoba. Je tedy potřeba stávající jméno a heslo paní Blanky zneplatnit a zároveň paní Blance poskytnout k téže schránce (stejného ID) nové přístupové jméno a heslo.

13 Postup zneplatnění je krok za krokem takovýto: Paní Blanka přijde na kontaktní místo Czech POINT se svou žádostí. Obsluha otevře Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových. Obsluha zkontroluje totožnost paní Blanky na základě předloženého občanského průkazu či pasu (zdůrazněme, že jde doklady totožnosti paní Blanky). Dále je zapotřebí specifikovat schránku. Ve formuláři Vydání nových přístupových údajů zapíše obsluha buď ID schránky pana Antonína nebo – pokud ID paní Blanka nezná – je zapotřebí zadat jméno a příjmení pana Antonína a jeho datum narození. Postup zneplatnění je krok za krokem takovýto: Paní Blanka přijde na kontaktní místo Czech POINT se svou žádostí. Obsluha otevře Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových. Obsluha zkontroluje totožnost paní Blanky na základě předloženého občanského průkazu či pasu (zdůrazněme, že jde doklady totožnosti paní Blanky). Dále je zapotřebí specifikovat schránku. Ve formuláři Vydání nových přístupových údajů zapíše obsluha buď ID schránky pana Antonína nebo – pokud ID paní Blanka nezná – je zapotřebí zadat jméno a příjmení pana Antonína a jeho datum narození. 13 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Ilustrační příklad I

14 Na základě poskytnutých údajů je identifikována schránka a vypíšou se údaje osob, které k ní mají přístup. Bude zde tedy pod sebou figurovat údaje pana Antonína jako vlastníka a údaje paní Blanky, jako oprávněné osoby (oprávněných osob může být i několik). Nyní je třeba z údajů o oprávněných osobách vybrat tu, které se má změna přístupových údajů týkat – tedy údaje paní Blanky. Na to je třeba dát bedlivý pozor, protože jiný výběr povede k zneplatnění údajů jiné osoby, třeba i samotného vlastníka schránky !!! Na základě poskytnutých údajů je identifikována schránka a vypíšou se údaje osob, které k ní mají přístup. Bude zde tedy pod sebou figurovat údaje pana Antonína jako vlastníka a údaje paní Blanky, jako oprávněné osoby (oprávněných osob může být i několik). Nyní je třeba z údajů o oprávněných osobách vybrat tu, které se má změna přístupových údajů týkat – tedy údaje paní Blanky. Na to je třeba dát bedlivý pozor, protože jiný výběr povede k zneplatnění údajů jiné osoby, třeba i samotného vlastníka schránky !!! 14 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Ilustrační příklad I

15 Proto jsou údaje o schránce a zneplatňované osobě pro kontrolu vypsány ještě jednou (není zde možnost úprav dat). Obsluha v tuto chvíli ještě jednou prověří, zda zneplatňovaná osoba vypsaná ve formuláři je totožná s osobou žadatele, která předložila na začátku transakce doklad totožnosti. V záporném případě nelze v transakci pokračovat !!! To je důležité, protože při omylu by se v následující fázi zneplatnily údaje jiné osoby. 15 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Ilustrační příklad I

16 S požadavkem na zneplatnění údajů k přístupu k datové schránce přichází osoba, která není ani vlastníkem schránky ani oprávněnou osobou. Požaduje na základě předložených dokladů přístup ke schránce zneplatnit, aby nové přístupové údaje mohly být poskytnuty například novému jednateli s rozhodnutím valné hromady o změně statutárního orgánu společnosti (požadavek zneplatnit přístupové údaje pro osobu, která přestala být členem představenstva). S požadavkem na zneplatnění údajů může poslat i pan Antonín z minulého příkladu místo sebe paní Blanku, kterou k tomuto úkonu vybaví plnou mocí. S požadavkem na zneplatnění údajů k přístupu k datové schránce přichází osoba, která není ani vlastníkem schránky ani oprávněnou osobou. Požaduje na základě předložených dokladů přístup ke schránce zneplatnit, aby nové přístupové údaje mohly být poskytnuty například novému jednateli s rozhodnutím valné hromady o změně statutárního orgánu společnosti (požadavek zneplatnit přístupové údaje pro osobu, která přestala být členem představenstva). S požadavkem na zneplatnění údajů může poslat i pan Antonín z minulého příkladu místo sebe paní Blanku, kterou k tomuto úkonu vybaví plnou mocí. 16 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Ilustrační příklad II

17 V obou případech přichází na kontaktní místo Czech POINT osoba vybavená zmocněním v listinné formě. V tom případě je nejprve zapotřebí listinu (listiny) převést do elektronické podoby a připojit k na důkaz pravosti ověřovací doložku. Žádost o zneplatnění se spolu s konvertovanými listinami odešle k vyřízení na Ministerstvo vnitra ČR. Tam nebude vyřízena elektronicky, ale posouzena ve správním řízení úředníkem MV, který rozhodne o jejím vyřízení. V obou případech přichází na kontaktní místo Czech POINT osoba vybavená zmocněním v listinné formě. V tom případě je nejprve zapotřebí listinu (listiny) převést do elektronické podoby a připojit k na důkaz pravosti ověřovací doložku. Žádost o zneplatnění se spolu s konvertovanými listinami odešle k vyřízení na Ministerstvo vnitra ČR. Tam nebude vyřízena elektronicky, ale posouzena ve správním řízení úředníkem MV, který rozhodne o jejím vyřízení. 17 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Ilustrační příklad II

18 Specifikace a ověření totožnosti žadatele Vizuální kontrola a zadání identifikace dokladu Nejprve je třeba vizuálně prověřit platnost dokladu totožnosti žadatele. Zkontrolujte, zda souhlasí fotografie žadatele, doklad nemá prošlou dobu platnosti a jde-li o platný vzor dokladu. Pak vyplňte jeho číslo a typ. Specifikace a ověření totožnosti žadatele Vizuální kontrola a zadání identifikace dokladu Nejprve je třeba vizuálně prověřit platnost dokladu totožnosti žadatele. Zkontrolujte, zda souhlasí fotografie žadatele, doklad nemá prošlou dobu platnosti a jde-li o platný vzor dokladu. Pak vyplňte jeho číslo a typ. 18 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Do pole Číslo dokladu zapište číslo předloženého dokladu. Voličem Typ dokladu specifikujte, zda se jedná o občanský průkaz, nebo některý z druhů cestovních pasů (vydaný centrálně, vydaný okresním úřadem nebo zda jde o identifikační doklad předložený cizincem). Pokud byl předložen identifikační doklad cizince (volíte položku Identifikační doklady – cizinci), pak ověření totožnosti v databázi není možné Cizinci

19 Byl předložen doklad cizince Pokud je založení datové schránky požadováno na základě předloženého dokladu cizince, nelze jeho doklad v databázi neplatných dokladů ověřit. V tomto případě lze pouze potvrdit vizuální kontrolu dokladu zaškrtnutím políčka Byla provedena kontrola platnosti dokladu. Byl předložen doklad cizince Pokud je založení datové schránky požadováno na základě předloženého dokladu cizince, nelze jeho doklad v databázi neplatných dokladů ověřit. V tomto případě lze pouze potvrdit vizuální kontrolu dokladu zaškrtnutím políčka Byla provedena kontrola platnosti dokladu. 19 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

20 Ověření v evidenci neplatných dokladů Jakmile je políčko zaškrtnuté, zpřístupní se tlačítko Ověřit v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů. Ověření v evidenci neplatných dokladů Jakmile je políčko zaškrtnuté, zpřístupní se tlačítko Ověřit v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů. 20 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Klepnutím myší zaškrtněte políčko Byla provedena kontrola platnosti dokladu. Tím stvrzujete, že jste provedli vizuální kontrolu dokladu (fotografie, vzor dokladu). Stiskem tohoto tlačítka vyžádejte ověření platnosti dokladu zadaného čísla a typu v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů. Výsledek kontroly se vypíše pod voličem typu dokladu.

21 21 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových POZNÁMKA Pokud se při zadání čísla dokladu zmýlíte a přesto vyžádáte kontrolu, lze údaje opravit a stiskem tlačítka Ověřit v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů vyžádat novou kontrolu v databázi evidence neplatných dokladů. POZNÁMKA Pokud se při zadání čísla dokladu zmýlíte a přesto vyžádáte kontrolu, lze údaje opravit a stiskem tlačítka Ověřit v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů vyžádat novou kontrolu v databázi evidence neplatných dokladů.

22 Předložený doklad není uveden v evidenci neplatných dokladů Zpráva Doklad s daným číslem nebyl nalezen v evidenci neplatných dokladů vás informuje, že zadaný doklad nebyl nalezen v evidenci neplatných dokladů a že je tedy v pořádku a platný. Předložený doklad není uveden v evidenci neplatných dokladů Zpráva Doklad s daným číslem nebyl nalezen v evidenci neplatných dokladů vás informuje, že zadaný doklad nebyl nalezen v evidenci neplatných dokladů a že je tedy v pořádku a platný. 22 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Výsledek kontroly

23 Doklad je uveden v databázi neplatných dokladů Zpráva Doklad s daným číslem byl nalezen v evidenci neplatných dokladů vás informuje, že doklad zadaného čísla sice existoval, avšak není v pořádku a je evidován jako neplatný. Současně je vypsána informace o datu, od kterého je doklad za neplatný považován. Doklad je uveden v databázi neplatných dokladů Zpráva Doklad s daným číslem byl nalezen v evidenci neplatných dokladů vás informuje, že doklad zadaného čísla sice existoval, avšak není v pořádku a je evidován jako neplatný. Současně je vypsána informace o datu, od kterého je doklad za neplatný považován. 23 Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Výsledek kontroly © eGON centrum HOLEŠOV Žadatel má v tuto chvíli ještě šanci se prokázat druhým a platným typem dokladu (pasem, pokud byl neplatný občanský průkaz a naopak). Pokud tak učiní, zapište identifikaci druhého dokladu do polí a znovu vyžádejte kontrolu. Jinak nezbývá než stiskem tlačítka Zavřít formulář práci s formulářem ukončit a žádost zamítnout.

24 Špatný tvar čísla dokladu Pokud jste zadali číslo dokladu v nepřípustném tvaru, zobrazí se zpráva – Číslo dokladu je ve špatném tvaru. Špatný tvar čísla dokladu Pokud jste zadali číslo dokladu v nepřípustném tvaru, zobrazí se zpráva – Číslo dokladu je ve špatném tvaru. 24 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Výsledek kontroly

25 Opravte chybu v zadání čísla či typu předloženého dokladu a znovu stiskněte tlačítko Ověřit v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů k následnému ověření platnosti v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů. 25 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Špatný tvar čísla dokladu

26 Jestliže žadatel nepřináší dokumenty v listinné podobě, které je zapotřebí jako přílohu k oznámení konvertovat do elektronické podoby, je třeba, aby bylo v přepínači Obsahuje žádost listinnou podobu dokumentu? zaškrtnuto políčko NE (je to výchozí nastavení přepínače). 26 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Žádost neobsahuje listinnou podobu dokumentu Do pole E-mail žadatele lze zapsat nepovinný údaj – kontaktní adresu elektronické pošty žadatele. Dále klepněte na tlačítko Otevřít formulář oznámení.

27 Pokud žadatel přináší jako součást oznámení o zneplatnění přístupových údajů k datové schránce listinné přílohy (například plnou moc nebo jiný doklad), je nejprve zapotřebí konvertovat listinnou formu dokumentů do elektronické podoby a připojit ověřovací doložku. Konverze není v tomto případě zpoplatněna. V tomto případě je třeba, aby bylo v přepínači Obsahuje žádost listinnou podobu dokumentu? zaškrtnuto políčko ANO. Pokud žadatel přináší jako součást oznámení o zneplatnění přístupových údajů k datové schránce listinné přílohy (například plnou moc nebo jiný doklad), je nejprve zapotřebí konvertovat listinnou formu dokumentů do elektronické podoby a připojit ověřovací doložku. Konverze není v tomto případě zpoplatněna. V tomto případě je třeba, aby bylo v přepínači Obsahuje žádost listinnou podobu dokumentu? zaškrtnuto políčko ANO. 27 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Žádost obsahuje listinnou podobu dokumentu Do pole E-mail žadatele lze zapsat nepovinný údaj – kontaktní adresu elektronické pošty žadatele.

28 Prvním úkolem bude posouzení jejich vzhledu. Pokud jsou listiny vybaveny některým z ochranných prvků, které popisují názvy zaškrtávacích políček, pak příslušné políčko zaškrtněte. Jestliže listiny obsahují ještě jiný ochranný prvek, který nelze podchytit pomocí zaškrtávacích políček, vypište jej slovy do pole Jiný zjišťovací prvek. Prvním úkolem bude posouzení jejich vzhledu. Pokud jsou listiny vybaveny některým z ochranných prvků, které popisují názvy zaškrtávacích políček, pak příslušné políčko zaškrtněte. Jestliže listiny obsahují ještě jiný ochranný prvek, který nelze podchytit pomocí zaškrtávacích políček, vypište jej slovy do pole Jiný zjišťovací prvek. 28 Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Posouzení vzhledu listin © eGON centrum HOLEŠOV

29 Předlohy můžete sejmout v dané chvíli z papírových předloh skenerem. Pro vstup do procesu převodu lze také použít obrazovou podobu listinných předloh ve formátu JPG, která byla například zaslána na úřad elektronickou poštou. 29 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Skenování či načtení obrazu listin Klepnutím na tlačítko Zahájit provedení konverze. Otevře se dialog Skenování dokumentu, kde zvolíte další postup a získáte předlohy listin.

30 Pokud je pracoviště Czech POINT vybaveno rozhraním TWAIN, toto rozhraní nyní umožní sejmutí listinné předlohy skenerem. Pokud budete chtít předlohy skenovat, zapojte skener a založte do něj listiny. V dialogu Skenování dokumentu zkontrolujte nastavení přepínač pro stanovení způsobu získání předlohy na položku Získat ze skenovacího zařízení (je to výchozí nastavení přepínače). Skener se tak přímo propojí s formulářem.

31 V dialogu Skenování dokumentu lze zkontrolovat a podle potřeby upravit některá nastavení skeneru tak, aby sejmutý obraz předloh byl co nejkvalitnější. Zastoupení položek ve voličích záleží na konkrétním zařízení. Vybrat skener – volič umožní vybrat konkrétní snímací zařízení v případě, že jich je k počítači připojeno několik. Zdroj dokumentu – zde je podle konkrétního zařízení možné například použít volbu Automatický podavač dokumentů (jestliže si listiny skener umí sám podávat ze zásobníku). Další možností je umístit předlohu (třeba pomačkanou listinu, která by neprošla podavačem) přímo na desku skeneru ručně a zvolit nastavení Deska skeneru. Typ dokumentu – voličem vyberte, zda má být předloha sejmuta černobíle (ve stupních šedi) nebo barevně. Rozlišení – možnosti závisí na konkrétním zařízení. Obecně zde lze nastavit, v jakém rozlišení má být listiny sejmut (DPI = Dot-Per-Inch – počet grafických bodů na palec). Formát stránky – výchozí volba je obvykle A4 – nejčastější formát listin používaný v České republice. Lze však podle možností skeneru nastavit i jiné formáty. Nastavení jasu – podle charakteru listin zvolte jas standardní, světlejší nebo tmavší – aby čitelnost sejmuté předlohy byla co nejlepší. Jestliže se náhled jeví jako čitelný, sejměte předlohu na čisto stiskem tlačítka Skenovat. Po nastavení parametrů sejměte tlačítkem Náhled náhledový obrázek listiny. Můžete jej posoudit v okénku Náhled v levé sekci dialogu. Pokud se jeví obrázek listiny jako špatně čitelný, zkuste opravit jas a náhled sejmout znovu.

32 Předlohy listin lze dodat také ve formě souborů ve formátu JPG. To je nutné vždy, pokud není k dispozici skener, případně když žadatel přináší předlohy již sejmuté. Soubory s předlohami lze nyní načíst z disku či jiného paměťového média. 32 Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Načtení předlohy z grafických souborů © eGON centrum HOLEŠOV Přepínač v dialogu Skenování dokumentu nastavte do polohy Otevřít oskenovaný dokument z adresáře. Stiskem tlačítka Vybrat soubory otevřete dialog pro výběr souborů. Zvolte soubor nebo vyberte (při stisknuté klávese Shift nebo Ctrl) skupinu souborů.

33 Sejmuté předlohy – ať ji skenerem nebo ze souborů – jsou zkonvertovány do souboru ve formátu PDF. Jakmile je konverze ukončena, formulář se doplní o další část, nazvanou Elektronický dokument provedené konverze. 33 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Konverze předloh do formátu PDF

34 Zobrazení dokumentu Dokument ve formátu PDF vzniklý sejmutím a konverzí listin je zapotřebí zkontrolovat. Klepněte na tlačítko Otevřít dokument. Dokument se načte do okna prohlížeče PDF souborů – Adobe Readeru. Zobrazení dokumentu Dokument ve formátu PDF vzniklý sejmutím a konverzí listin je zapotřebí zkontrolovat. Klepněte na tlačítko Otevřít dokument. Dokument se načte do okna prohlížeče PDF souborů – Adobe Readeru. 34 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Kontrola konvertovaného dokumentu

35 Prohlédněte si pozorně dokument a porovnejte jej stránku po stránce s listinnou předlohou.

36 Pokud při porovnání konvertovaného dokumentu s předlohou zjistíte, že zobrazený PDF dokument předloze neodpovídá (například je příliš tmavý nebo vykazuje jiné vady), můžete skenování a konverzi zopakovat. Upravte nastavení skeneru podle interní metodiky a klepněte na tlačítko Znovu skenovat dokument. 36 Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Konvertovaný dokument neodpovídá předloze Vrátíte se do výchozí zelené části formuláře, kde stiskem tlačítka Zahájit provedení konverze postup zopakujete. © eGON centrum HOLEŠOV

37 Jestliže je zkonvertovaný dokument na pohled bez závad, můžete k němu připojit ověřovací doložku, které potvrdí jejich pravost a úplnost. Ověřovací doložka bude zapsána jako poslední stránka přímo do PDF dokumentu s konvertovanými listinami. Před připojením doložky je zapotřebí slovně popsat konvertovaný dokument. Jestliže je zkonvertovaný dokument na pohled bez závad, můžete k němu připojit ověřovací doložku, které potvrdí jejich pravost a úplnost. Ověřovací doložka bude zapsána jako poslední stránka přímo do PDF dokumentu s konvertovanými listinami. Před připojením doložky je zapotřebí slovně popsat konvertovaný dokument. 37 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Připojení ověřovací doložky Do pole Označení vstupu je třeba zapsat povinný údaj – identifikaci listin. Popište několika slovy obsah listin. Vyplnění pole Datum sepsání je nepovinné – zapište sem datum, kdy byla listina vytvořena (ne konvertována), pokud je údaj o tom v ní uveden. Kliknutím na tlačítko Připojit k výstupu ověřovací doložku bude k dokladu připojena ověřovací doložka.

38 Následuje dialog pro potvrzení kvalifikovaného certifikátu s vaším elektronickým podpisem, který bude použit k zabezpečení doložky. Klepnutím na tlačítko OK volbu certifikátu potvrďte. Následuje dialog pro potvrzení kvalifikovaného certifikátu s vaším elektronickým podpisem, který bude použit k zabezpečení doložky. Klepnutím na tlačítko OK volbu certifikátu potvrďte. 38 Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Vytvoření doložky © eGON centrum HOLEŠOV Do vstupního pole dialogu PIN se zadá číslo PIN, odpovídající tokenu pracovníka.

39 Po specifikaci certifikáty se údaje odešlou ke zpracování a vrátí se ověřovací doložka, která se připojí k PDF souboru. Ten se tak stává elektronicky podepsaným a je také opatřen časovým razítkem. Důležité údaje z připojené doložky se vypíší do polí formuláře. Jsou tu uvedeny údaje o identitě autora elektronického podpisu a údaje o identitě časového razítka. Po specifikaci certifikáty se údaje odešlou ke zpracování a vrátí se ověřovací doložka, která se připojí k PDF souboru. Ten se tak stává elektronicky podepsaným a je také opatřen časovým razítkem. Důležité údaje z připojené doložky se vypíší do polí formuláře. Jsou tu uvedeny údaje o identitě autora elektronického podpisu a údaje o identitě časového razítka. 39 Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Kontrola údajů v doložce © eGON centrum HOLEŠOV Celý dokument opatřený ověřovací doložku připojenou jako poslední stránka lze klepnutím na tlačítko Otevřít dokument znovu zobrazit v Adobe Readeru.

40

41 Klepnutím na tlačítko Otevřít formulář žádosti přejdete k vyplnění vlastního formuláře pro zneplatnění přístupových údajů a vydání nových. Otevře se vložený formulář Vydání nových přístupových údajů. 41 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Otevření oznámení o zneplatnění přístupových údajů

42 Tlačítkem Otevřít formulář oznámení otevřete vložený formulář Vydání nových přístupových údajů. 42 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Vyplnění a odeslání oznámení

43 Ve formuláři Vydání nových přístupových údajů nejprve musíte určit, které datové schránky se má zneplatnění údajů týkat. Schránku je možné určit dvojím způsobem – buď na základě znalosti jejího ID, nebo lze schránku vyhledat podle popisu jejího vlastníka. 43 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Vyhledání schránky

44 Pokud žadatel zná ID schránky, zapište jej do pole ID datové schránky a stiskněte klávesu Enter (pozor – neklepejte na tlačítko Vyhledat!!!) 44 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Žadatel zná ID schránky Tlačítko Vyhledat se změní na tlačítko Ověřit. Teprve na něj klepněte myší.

45 Do formuláře se vypíšou údaje o schránce odpovídající zadanému ID. Zkontrolujte, zda vypsané údaje o schránce odpovídají údajům žadatele. V případě omylu v zadání lze ID opravit a znovu ověřit. Jestliže popis schránky souhlasí, klepněte na tlačítko Pokračovat.

46 Vyhledávací formulář Jestliže žadatel nemá k dispozici ID schránky, lze schránku vyhledat podle údajů o vlastníkovi. Vyhledávací formulář Jestliže žadatel nemá k dispozici ID schránky, lze schránku vyhledat podle údajů o vlastníkovi. 46 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Žadatel nezná ID schránky Klepněte na tlačítko Vyhledat. Pole nad tlačítkem bude nyní fungovat jako volič, umožňující výběr typu schránky Vyberte vhodnou položku a klepněte na ni myší

47 Vyplňte povinná pole v následně zobrazené sekci (například příjmení a datum narození vlastníka schránky) a stiskněte tlačítko Vyhledat. Zápis kalendářních dat Číslice tvořící kalendářní datum je třeba zapisovat pomocí alfanumerické části klávesnice – tedy pomocí číselných kláves, které jsou v horní řadě nad písmeny. Přechod mezi dnem, měsícem a letopočtem docílíte pomocí kurzorové šipky vpravo (a směrem zpět pomocí kurzorové šipky vlevo). Zapsané datum potvrďte klávesou Enter. Zápis kalendářních dat Číslice tvořící kalendářní datum je třeba zapisovat pomocí alfanumerické části klávesnice – tedy pomocí číselných kláves, které jsou v horní řadě nad písmeny. Přechod mezi dnem, měsícem a letopočtem docílíte pomocí kurzorové šipky vpravo (a směrem zpět pomocí kurzorové šipky vlevo). Zapsané datum potvrďte klávesou Enter.

48 V případě, že schránka byla dle zadání nalezena, pak zkontrolujte, zda souhlasí popis schránky vypsaný v sekci Výsledky hledání s údaji žadatele. Pokud ne, vraťte se do předchozí sekce a vyhledání zopakujte s upřesněnými hodnotami. 48 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Schránka byla podle daných podmínek nalezena Jestliže popis schránky souhlasí, klepněte na tlačítko Vybrat tuto datovou schránku.

49 Jestliže zadanému ID schránky nebo popisu vlastníka neodpovídá žádná schránka, vypíše se zpráva Podmínkám neodpovídá žádná datová schránka. V tom případě se lze vrátit k zadání údajů a opravit je či upřesnit. 49 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Zadaným údajům neodpovídá žádná schránka Jestliže ani po opravě údajů pro vyhledání není schránka nalezena, pak zřejmě neexistuje a v transakci nelze pokračovat.

50 Dalším úkonem bude ke specifikované schránce vyhledat oprávněnou osobu, jejíž přístupové údaje chce žadatel zneplatnit a vyžádat nové. Klepněte na tlačítko Vyhledat oprávněné osoby. 50 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Určení oprávněné osoby

51 Tím se zobrazí seznam oprávněných osob. V seznamu Výsledky hledání se vypíšou údaje o osobách s právem přístupu k dané schránce. Vyberte osobu, jíž mají být přístupové údaje zneplatněny a klepněte na tlačítko Vybrat oprávněnou osobu pod skupinou polí s popisem této osoby.

52 Formulář Vydání nových přístupových údajů Jestliže žadatel listinnou přílohu nepředložil potom je buď sám vlastníkem schránky, nebo je oprávněnou osobou žádající o změnu přístupových údajů sama sobě. Formulář Vydání nových přístupových údajů Jestliže žadatel listinnou přílohu nepředložil potom je buď sám vlastníkem schránky, nebo je oprávněnou osobou žádající o změnu přístupových údajů sama sobě. 52 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Oznámení neobsahuje přílohu Formuláři Vydání nových přístupových údajů věnujte, prosím, zvýšenou pozornost.

53 V levém sloupci je uveden popis datové schránky a jejího vlastníka. Pokud žádá o nové přístupové údaje sám sobě vlastník schránky: Údaje o totožnosti podle předloženého dokladu totožnosti musí souhlasit s daty uvedenými ve sloupcích Datová schránka i Oprávněná osoba. V pravém sloupci je popis vybrané oprávněné osoby. Pokud žádá o nové přístupové údaje oprávněná osoba: Údaje o totožnosti podle předloženého dokladu totožnosti musí souhlasit s daty uvedenými ve sloupci Oprávněná osoba. Jestliže údaje nesouhlasí, v transakci nepokračujte! Jakmile totiž údaje akceptujete, budou přístupové údaje zneplatněny a nahrazeny novými – a tedy i při omylu a volbě nesprávné osoby !!! Jestliže údaje nesouhlasí, v transakci nepokračujte! Jakmile totiž údaje akceptujete, budou přístupové údaje zneplatněny a nahrazeny novými – a tedy i při omylu a volbě nesprávné osoby !!!

54 54 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Tisk oznámení před odesláním Zkontrolujte, zda je výtisk kvalitní, čitelný a úplný. Pokud ano, vytiskněte tlačítkem Znovu tisknout potvrzení ještě jeden výtisk. Oba výtisky podepište vy i žadatel; jeden zarchivujte a druhý předejte žadateli. V případě potřeby lze tisk tlačítkem Znovu tisknout potvrzení podle potřeby libovolně opakovat. Jsou-li výtisky v pořádku, klepněte na tlačítko Tisk byl úspěšně proveden. Zkontrolujte, zda je výtisk kvalitní, čitelný a úplný. Pokud ano, vytiskněte tlačítkem Znovu tisknout potvrzení ještě jeden výtisk. Oba výtisky podepište vy i žadatel; jeden zarchivujte a druhý předejte žadateli. V případě potřeby lze tisk tlačítkem Znovu tisknout potvrzení podle potřeby libovolně opakovat. Jsou-li výtisky v pořádku, klepněte na tlačítko Tisk byl úspěšně proveden. Klepněte na tlačítko Tisk oznámení.

55 Vyplněné oznámení odešlete k vyřízení stiskem tlačítka Odeslat. 55 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Odeslání oznámení

56 Jestliže má žadatel zaplatit správní poplatek, zobrazí se požadavek na potvrzení zaplacení tohoto poplatku. 56 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Správní poplatek Podle zákona č.300/2008 má žadatel nárok na první zneplatnění přístupových údajů ke schránce zdarma; další zneplatnění zdarma je možné po třech letech. Po zaplacení správního poplatku se zaškrtne políčko Správní poplatek zaplacen a stiskne tlačítko Odeslat.

57 Jestliže Informační systém datových schránek přijal oznámení k vyřízení, vrátí se a zobrazí Potvrzení o doručení oznámení. 57 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Úspěšné doručení oznámení a tisk potvrzení Potvrzení obsahuje datum a číslo jednací, pod kterým bylo oznámení přijato informačním systémem datových schránek. Je třeba žadatele poučit, že nové přístupové údaje mu budou doručeny doporučenou poštovní zásilkou (listovní) určenou do vlastních rukou.

58 Jestliže byla do formuláře zapsána kontaktní adresa elektronické pošty, budou údaje zaslány na tuto adresu (pro kontrolu v Potvrzení vypsanou). Žadatel obdrží instrukce potřebné k aktivaci nových přístupových údajů datové schránky. K aktivaci žadatel použije identifikační údaj virtuální obálky a ID datové schránky žadatele (uvedeno v potvrzení). Jestliže byla do formuláře zapsána kontaktní adresa elektronické pošty, budou údaje zaslány na tuto adresu (pro kontrolu v Potvrzení vypsanou). Žadatel obdrží instrukce potřebné k aktivaci nových přístupových údajů datové schránky. K aktivaci žadatel použije identifikační údaj virtuální obálky a ID datové schránky žadatele (uvedeno v potvrzení). 58 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Úspěšné doručení oznámení a tisk potvrzení

59 Klepnutím na tlačítko Tisk potvrzení o doručení se potvrzení vytiskne a to ve dvou kopiích. Zkontrolujte jejich čitelnost. 59 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Oznámení neobsahuje přílohu

60 Není-li tisk v pořádku, odstraňte příčinu a tisk zopakujte klepnutím na tlačítko Znovu tisknout potvrzení. Jestliže je vše v pořádku, klepněte na tlačítko Tisk byl úspěšně proveden. 60 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Oznámení neobsahuje přílohu Obsluha i žadatel obě kopie podepíšou – jeden výtisk si obsluha ponechá, druhý obdrží žadatel.

61 Klepnutím na tlačítko Zavřít zobrazení potvrzení ukončíte a vrátíte se do výchozího formuláře. 61 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Oznámení neobsahuje přílohu

62 Jestliže z jakýchkoliv důvodů Informační systém datových schránek oznámení k vyřízení nepřijal, je to ve formuláři oznámeno a oznámení bude předáno do správního řízení. Nejprve je nutné vyžádat potřebné jednací číslo. Klepněte na tlačítko Zažádat o číslo jednací. Jestliže z jakýchkoliv důvodů Informační systém datových schránek oznámení k vyřízení nepřijal, je to ve formuláři oznámeno a oznámení bude předáno do správního řízení. Nejprve je nutné vyžádat potřebné jednací číslo. Klepněte na tlačítko Zažádat o číslo jednací. 62 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Při zpracování žádosti bez přílohy došlo k chybě Požadavek na jednací číslo je zpracován a obratem je číslo zasláno a zobrazeno ve vyplněném formuláři. Pokud se po klepnutí na tlačítko nic nestane, klepněte na něj znovu. Požadavek na jednací číslo je zpracován a obratem je číslo zasláno a zobrazeno ve vyplněném formuláři. Pokud se po klepnutí na tlačítko nic nestane, klepněte na něj znovu.

63 Toto potvrzení se klepnutím na tlačítko Tisk potvrzení o doručení vytiskne. Potvrzení o doručení oznámení se tiskne ve dvou kopiích. Zkontrolujte jejich čitelnost. Toto potvrzení se klepnutím na tlačítko Tisk potvrzení o doručení vytiskne. Potvrzení o doručení oznámení se tiskne ve dvou kopiích. Zkontrolujte jejich čitelnost. 63 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Při zpracování žádosti bez přílohy došlo k chybě

64 Není-li tisk v pořádku, odstraňte příčinu a tisk zopakujte klepnutím na tlačítko Znovu tisknout potvrzení. Jestliže je vše v pořádku, klepněte na tlačítko Tisk byl úspěšně proveden. 64 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Při zpracování žádosti bez přílohy došlo k chybě Obsluha i žadatel obě kopie podepíšou – jeden výtisk si obsluha ponechá, druhý obdrží žadatel.

65 Klepnutím na tlačítko Zavřít se zobrazení potvrzení ukončí a režim se vrátí do výchozího formuláře. 65 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Při zpracování žádosti bez přílohy došlo k chybě

66 Pokud oznámení obsahuje přílohu vzniklou konverzí listinných předloh do elektronické podoby, bude vždy předáno do správního řízení Ministerstva vnitra ČR. 66 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Oznámení obsahuje přílohu

67 V levém sloupci je uveden popis datové schránky a jejího vlastníka. V pravém sloupci je popis vybrané oprávněné osoby. To, že žadatel přichází s přílohou, zřejmě znamená, že byl buď vlastníkem schránky, nebo jiným způsobem zmocněn vyžádat změnu přístupových údajů některé z oprávněných osob. Je zapotřebí ověřit dotazem u žadatele, zda údaje uvedené ve sloupci Oprávněná osoba souhlasí s osobou, jíž je třeba změnit přístupové údaje k datové schránce. Posouzení žádosti a její soulad s přílohou (zmocnění apod.) je na pracovnících Ministerstva vnitra ČR, kteří ve správním řízení budou žádost vyřizovat. To, že žadatel přichází s přílohou, zřejmě znamená, že byl buď vlastníkem schránky, nebo jiným způsobem zmocněn vyžádat změnu přístupových údajů některé z oprávněných osob. Je zapotřebí ověřit dotazem u žadatele, zda údaje uvedené ve sloupci Oprávněná osoba souhlasí s osobou, jíž je třeba změnit přístupové údaje k datové schránce. Posouzení žádosti a její soulad s přílohou (zmocnění apod.) je na pracovnících Ministerstva vnitra ČR, kteří ve správním řízení budou žádost vyřizovat.

68 Tisk oznámení Je třeba oznámení vytisknout pro potřebu archivace na kontaktním místě Czech POINT. Klepněte na tlačítko Tisk oznámení. Tisk oznámení Je třeba oznámení vytisknout pro potřebu archivace na kontaktním místě Czech POINT. Klepněte na tlačítko Tisk oznámení. 68 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Oznámení obsahuje přílohu

69 Zkontrolujte, zda je výtisk kvalitní, čitelný a úplný. Pokud ano, vytiskněte tlačítkem Znovu tisknout potvrzení ještě jeden výtisk. Oba výtisky podepíšte vy i žadatel; jeden zarchivujte a druhý předejte žadateli. V případě potřeby lze tisk tlačítkem Znovu tisknout potvrzení podle potřeby libovolně opakovat. Jsou-li výtisky v pořádku, klepněte na tlačítko Tisk byl úspěšně proveden. Zkontrolujte, zda je výtisk kvalitní, čitelný a úplný. Pokud ano, vytiskněte tlačítkem Znovu tisknout potvrzení ještě jeden výtisk. Oba výtisky podepíšte vy i žadatel; jeden zarchivujte a druhý předejte žadateli. V případě potřeby lze tisk tlačítkem Znovu tisknout potvrzení podle potřeby libovolně opakovat. Jsou-li výtisky v pořádku, klepněte na tlačítko Tisk byl úspěšně proveden. 69 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Oznámení obsahuje přílohu

70 Žádost o číslo jednací Po úspěšném tisku oznámení je třeba zažádat o číslo jednací pro zařazení do správního řízení. Klepněte na tlačítko Zažádat o číslo jednací. Žádost o číslo jednací Po úspěšném tisku oznámení je třeba zažádat o číslo jednací pro zařazení do správního řízení. Klepněte na tlačítko Zažádat o číslo jednací. 70 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Oznámení obsahuje přílohu Požadavek na jednací číslo je zpracován a obratem je číslo zasláno a zobrazeno ve vyplněném formuláři. Pokud se po klepnutí na tlačítko nic nestane, klepněte na něj znovu. Požadavek na jednací číslo je zpracován a obratem je číslo zasláno a zobrazeno ve vyplněném formuláři. Pokud se po klepnutí na tlačítko nic nestane, klepněte na něj znovu.

71 Formulář je třeba stiskem tlačítka Tisk potvrzení o doručení vytisknout. 71 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Oznámení obsahuje přílohu Potvrzení o doručení oznámení se tiskne ve dvou kopiích.

72 Zkontrolujte jejich čitelnost. Není-li tisk v pořádku, odstraňte příčinu a tisk zopakujte klepnutím na tlačítko Znovu tisknout potvrzení. Jestliže je vše v pořádku, klepněte na tlačítko Tisk byl úspěšně proveden. Zkontrolujte jejich čitelnost. Není-li tisk v pořádku, odstraňte příčinu a tisk zopakujte klepnutím na tlačítko Znovu tisknout potvrzení. Jestliže je vše v pořádku, klepněte na tlačítko Tisk byl úspěšně proveden. 72 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Oznámení obsahuje přílohu Obsluha i žadatel obě kopie podepíšou – jeden výtisk si obsluha ponechá, druhý obdrží žadatel.

73 Klepnutím na tlačítko Zavřít zobrazení potvrzení ukončíte a vrátíte se do výchozího formuláře. 73 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Oznámení obsahuje přílohu

74 Klepnutím na tlačítko Odeslat pro potřeby evidence a zavřít formulář zavřete formulář i aplikaci 602XML Filler. 74 © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Ukončení práce Poučte žadatele o dalším postupu, kdy dostane listovní poštou přístupové údaje o své schránce nebo vyrozumění o výsledku správního řízení. Informujte ho o patnáctidenní lhůtě pro aktivaci schránky od data doručení přístupových údajů. Poučte žadatele o dalším postupu, kdy dostane listovní poštou přístupové údaje o své schránce nebo vyrozumění o výsledku správního řízení. Informujte ho o patnáctidenní lhůtě pro aktivaci schránky od data doručení přístupových údajů.

75 © eGON centrum HOLEŠOV Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost ivan.slezak@holesov.cz ivan.slezak@holesov.cz Ing. Ivan SLEZÁK eGON centrum tel. : 573 521 556 e-mail : ivan.slezak@holesov.czivan.slezak@holesov.cz Ing. Ivan SLEZÁK eGON centrum tel. : 573 521 556 e-mail : ivan.slezak@holesov.cz


Stáhnout ppt "Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Úvodní kurz k problematice datových schránek eGON centrum HOLEŠOV Oznámení o zneplatnění přístupových."

Podobné prezentace


Reklamy Google