Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Testování životního prostředí podle tabulek pro bažanta obecného Testování životního prostředí podle tabulek pro zajíce polního Ing. Tomáš Kušta, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Testování životního prostředí podle tabulek pro bažanta obecného Testování životního prostředí podle tabulek pro zajíce polního Ing. Tomáš Kušta, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Testování životního prostředí podle tabulek pro bažanta obecného Testování životního prostředí podle tabulek pro zajíce polního Ing. Tomáš Kušta, Ph.D. © 20 14

2 Pramen – 491/2002 Sb.  § 6 - Zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd  pro bažanta obecného a zajíce polního  § 7 - Normovaný stav bažanta obecného a zajíce polního  § 9 - Minimální stav bažanta obecného a zajíce polního  § 8 - Požadovaný poměr pohlaví a koeficient očekávané produkce pro bažanta obecného a zajíce polního  Příloha č. 3 - Zařazení honitby nebo její části do jakostní třídy pro bažanta obecného  Příloha č. 4 – Zařazení honitby nebo její části do jakostní třídy podle přírodních podmínek pro zajíce polního  Příloha č. 5 – Normovaný stav bažanta obecného  Příloha č. 6 - Normovaný stav zajíce polního  Příloha č. 7 - Soupis čtverců bioindikační sítě s přiřazenými početními stavy bažanta obecného a zajíce polního

3 Příklad č. 1 – honitba „Xa“ nadmořská výška ± 220 m n. m. bažant…plocha 650 ha zajíc…plocha 1 500 ha druh pozemkůvýměra (ha) les200 pole1450 voda16 ostatní14 celkem1680

4 Určete ? normovaný stav pro bažanta a zajíce ? minimální stav pro bažanta a zajíce ? KOP – určete jako průměr ? poměr pohlaví

5 Příloha č. 3 – bažant obecný

6 Příloha č. 4 – zajíc polní

7 Ilustrační snímky fiktivní honitby „Xa“

8

9

10

11 Poměr pohlaví a koeficient očekávané produkce § 8 Bažant obecný 1 : 4 (♂ : ♀) Zajíc polní 1 : 1 Koeficient očekávané produkce se vztahuje na celkový počet (♂ : ♀)! Jeho výši lze upravit oproti tabulkovým hodnotám: chemizace zemědělství, turistický ruch, intenzita dopravy, povodně…

12 Minimální stav bažanta obecného a zajíce polního § 9 Pro oba druhy 5 ks/100 ha Nutno dodržet poměr pohlaví Číslo se přepočítává na skutečnou výměru pozemků, které druhy obývají Pokud by minimální stav klesl pod 5 ks/100 ha, nelze zvěř v honitbě chovat Bažantnice: Pro zde neuvedené druhy drobné zvěře se neurčují minimální, normované stavy, poměr pohlaví a KOP Minimální stav 28 ks/100 ha Po přepočtu nesmí celkový počet klesnout pod 7 ks

13 Určení normovaného stavu bažanta obecného

14 Určení normovaného stavu zajíce polního

15

16 Výsledky bažant obecnýzajíc polní nadmořská výškaII "les"II "pole"II arit. průměrII bioindik. síťBA plocha normování650 ha1 500 ha minimální stavy5 ks/100 ha=>32,5 ks35 ks5 ks/100 ha=>75 ks76 ks normované stavy"26" ks/100 ha=>169 ks 165 ks 24 ks/100 ha=>360 ks360 ks 170 ks KOP0,90,7 poměr pohlaví1 : 41 : 1

17 Příklad č. 2 – honitba „Xb“ nadmořská výška ± 430 m n. m. bažant…plocha 550 ha zajíc…plocha 2 100 ha druh pozemkůvýměra (ha) les750 pole1695 voda65 ostatní40 celkem2550

18 Určete ? normovaný stav pro bažanta a zajíce ? minimální stav pro bažanta a zajíce ? KOP – určete jako průměr ? poměr pohlaví

19 Ilustrační snímky fiktivní honitby „Xb“

20

21

22

23

24

25 Výsledky bažant obecnýzajíc polní nadmořská výškaIII "les"III "pole"III arit. průměrIII bioindik. síťDD plocha normování550 ha2100 minimální stavy5 ks/100 ha=>27,5 ks30 ks5 ks/100 ha=>105 ks106 ks normované stavy10ks/100 ha=>55 ks55 ks9 ks/100 ha=>189 ks 188 ks 190 ks KOP0,5 poměr pohlaví1: 41:1

26 Vyhláška 244/2002 Sb., Bližší pokyny pro používání loveckých psů: V honitbě se používají lovečtí psi, kteří složili zkoušky z těchto výkonů a) vyhledávání, dohledávání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře, b) vyhledávání spárkaté zvěře, c) dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře d) norování.

27 Vymezení pojmů Vyhledávání – hledání a nalezení živé drobné i spárkaté zvěře v honitbě, a to ve všech přírodních podmínkách Dohledávání – sledování postřelené drobné zvěře bezprostředně po výstřelu nebo jiným způsobem zraněné zvěře a její nalezení nebo nalezení této zvěře střelbou nebo jiným způsobem usmrcené, a to ve všech přírodních podmínkách Přinesení – přinášení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné nebo usmrcené drobné zvěře, a to všech přírodních podmínkách Dosledování – sledování postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře a její nalezení nebo nalezení této zvěře střelbou nebo jiným způsobem usmrcené, a to ve všech přírodních podmínkách Norování – lov zvěře pod zemí

28 Počty psů stanovené pro jednotlivé druhy honiteb Pro honitbu, která má stanoveny jakostní třídy, minimální a normované stavy drobné zvěře se stanoví počty držených psů takto: a) v honitbě o výměře do 1000 ha 1 pes se zkouškami z výkonu pro vyhledávání drobné zvěře… 1 pes se zkouškou z výkonu norování b) v honitbě o výměře do 3000 ha 2 psi se zkouškami z výkonu pro vyhledávání drobné zvěře… 1 pes se zkouškou z výkonu norování c) v honitbě o výměře od 3000 ha 3 psi se zkouškami z výkonu pro vyhledávání drobné zvěře… 2 psi se zkouškou z výkonu norování

29

30 Počty psů stanovené pro jednotlivé druhy honiteb Pro honitbu, která má stanoveny jakostní třídy, minimální a normované stavy spárkaté zvěře se stanoví počty držených psů takto: a) v honitbě o výměře do 1000 ha 1 pes se zkouškami z výkonu pro vyhledávání spárkaté zvěře 1 pes se zkouškami z výkonu dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře Nebo 1 pes, který složil zkoušky z obou těchto výkonů 1 pes se zkouškou z výkonu norování b) v honitbě o výměře do 3000 ha 2 psi se zkouškami z výkonu pro vyhledávání spárkaté zvěře 2 psi se zkouškami z výkonu dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře Nebo 2 psi, kteří složili zkoušky z obou těchto výkonů 1 pes se zkouškou z výkonu norování c) v honitbě o výměře od 3000 ha 3 psi se zkouškami z výkonu pro vyhledávání spárkaté zvěře 3 psi se zkouškami z výkonu dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře Nebo 3 psi, kteří složili zkoušky z obou těchto výkonů 2 psi se zkouškou z výkonu norování

31

32 Počty psů stanovené pro jednotlivé druhy honiteb V případě, že honitba má stanoveny jakostní třídy, minimální a normované stavy jak drobné, tak spárkaté zvěře, se počet psů z výkonu norování stanoví takto: a) v honitbě o výměře do 3000 ha 1 pes b) v honitbě o výměře od 3000 ha 2 psi V případě, že honitba nemá stanovenou jakostní třídu, minimální a normovaný stav drobné zvěře nebo spárkaté zvěře, stanoví se pro všechny výměry honitby počet držených psů takto: 1 pes se zkouškami z výkonu pro vyhledávání drobné zvěře… 1 pes se zkouškami z výkonu pro vyhledávání spárkaté zvěře 1 pes se zkouškami z výkonu dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře Nebo 1 pes, který složil zkoušky z obou těchto výkonů pro spárkatou zvěř 1 pes se zkouškou z výkonu norování

33 Počty psů stanovené pro jednotlivé druhy honiteb Pro oboru se počet psů stanoví takto: 1 pes se zkouškami z výkonu pro vyhledávání spárkaté zvěře 1 pes se zkouškami z výkonu dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře Nebo 1 pes, který složil zkoušky z obou těchto výkonů 1 pes se zkouškou z výkonu norování Počet lovecký psů pro společné lovy

34 Příloha č. 6 – Plán počtu loveckých psů pro honitbu

35

36 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Testování životního prostředí podle tabulek pro bažanta obecného Testování životního prostředí podle tabulek pro zajíce polního Ing. Tomáš Kušta, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google