Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přemnožení spárkaté zvěře a zákon o myslivosti. Oplocený objekt Sv. Anna v Brdech Počet stromků ve fázi odrůstání: v oplocence 6088 ks/ha, mimo oplocenku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přemnožení spárkaté zvěře a zákon o myslivosti. Oplocený objekt Sv. Anna v Brdech Počet stromků ve fázi odrůstání: v oplocence 6088 ks/ha, mimo oplocenku."— Transkript prezentace:

1 Přemnožení spárkaté zvěře a zákon o myslivosti

2 Oplocený objekt Sv. Anna v Brdech Počet stromků ve fázi odrůstání: v oplocence 6088 ks/ha, mimo oplocenku 1666 ks/ha Z toho jedle: v oplocence 24%, mimo oplocenku 0% Z toho listnáče: v oplocence 60%, mimo oplocenku 7%

3 Oplocenka pod Medvědím vrchem v Jeseníkách

4 V oplocence 5375 ks mladých stromků na hektar, z toho přirozené zmlazení 4050 ks/ha, smrk 54,4% Mimo oplocenku 2425 ks na hektar, z toho přirozené zmlazení 450 ks/ha, smrk 90%

5 Trend Zdvojnásobení stavů za posledních 40 let

6 Myslivecká statistika: skutečné stavy? JKS jelena v roce 2005: 27 378 ks Očekávaný přírůstek 8 300 kolouchů Na podzim tedy celkem 35 700 ks Odloveno 20638 ks / přežilo 15062 ks Na jaře 2006 sečteno 28 550 ks

7 Kolik máme zvěře v lesích? Příklad: jeleni v Krušných horách Analýza velikosti populace dle sčítaných stavů a skutečného odlovu

8 Výsledky mysliveckého hospodaření dle stávající legislativy U 85% ORP jsou JKS jelení zvěře podhodnocené oproti pravděpodobným reálným stavům zjištěným zpětným propočtem u 45% ORP více než dvojnásobně u 17% ORP více než trojnásobně.

9 Výsledky mysliveckého hospodaření dle stávající legislativy 25% ORP hospodařících s jelení zvěří nemá stanovené NS, ač se zde jelení zvěř pravidelně sčítá i loví. Pouze v 15% ORP nejsou JKS jelení zvěře vyšší než NS

10 Výsledky mysliveckého hospodaření dle stávající legislativy 4% ORP dokonce vykazují JKS více než 6x vyšší než jsou NS. 84% ORP má JKS srnčí zvěře vyšší než NS. 87% ORP má JKS daňčí zvěře vyšší než NS 73% ORP uvádí JKS mufloní zvěře vyšší než NS, 13% ORP s mufloní zvěří nemá stavy normované

11 Výsledky mysliveckého hospodaření dle stávající legislativy Meziroční navyšování odlovu jelena vzhledem k jeho jarním sčítaným stavům probíhalo pouze v 5% ORP. Ve 34% ORP docházelo ke snižování odlovu. U srnčí zvěře došlo k meziročnímu k navyšování odlovu pouze ve 2% ORP. Lov se meziročně vzhledem k JKS snižoval ve 41% ORP.

12 Co na to říká zákon? §3 odst. 2. zákona o myslivosti: uživatel honitby je povinen zajišťovat v honitbě chov zvěře v rozmezí mezi minimálním a normovaným stavem zvěře §64 odst. 3, písm.c): Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu až do výše 200 000 Kč uživateli honitby, který nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v § 3 odst. 2 V kolika případech byla udělena pokuta?

13 Co je třeba změnit v zákoně §3 (2) Držitel honitby a v případě jejího pronájmu nájemce honitby je povinen zajišťovat v honitbě chov zvěře v rozmezí mezi minimálním a normovaným stavem zvěře, které jsou určeny v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o uznání honitby, tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování lesních ekosystémů a polních kultur zvěří a aby stromky druhů dřevin tvořících cílovou druhovou skladbu porostu podle platného lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy odrůstaly bez nutnosti jejich ochrany před působením zvěře. … (4) Vyhláška stanoví způsob stanovení nadměrného poškozování lesních ekosystémů a polních kultur zvěří, minimálních a normovaných stavů zvěře, zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd

14 Co je třeba změnit v zákoně (příklady) §64 (3) Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu d) až do výše 200 000 Kč uživateli honitby, který nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v § 3 odst. 2, zejména dochází-li v honitbě k opakovanému nepřiměřenému poškozování lesních ekosystémů a polních kultur zvěří nebo je-li metodou zpětného propočtu opakovaně zjištěno překročení normovaných stavů zvěře.

15 Proč nefunguje současný zákon? Lidský faktor: střet zájmů a politická korupce Myslivci: lesníci, státní správa, ČIŽP, politická reprezentace Myslivost zasahuje do osobních vztahů mezi lidmi v obcích Myslivost se stala prostředkem politické korupce Řešení: minimalizace vlivu lidského faktoru zákonem

16


Stáhnout ppt "Přemnožení spárkaté zvěře a zákon o myslivosti. Oplocený objekt Sv. Anna v Brdech Počet stromků ve fázi odrůstání: v oplocence 6088 ks/ha, mimo oplocenku."

Podobné prezentace


Reklamy Google