Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/ Označení DUMVY_32_INOVACE_E30.12 Ročník3. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/ Označení DUMVY_32_INOVACE_E30.12 Ročník3. ročník."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E30.12 Ročník3. ročník učebního oboru Kuchař-číšník Tematická oblast a předmětDaňová evidence podnikatelů Název učebního materiálu DPH v daňové evidenci Prezentace AutorIng. Hana Chládková Datum vytvoření22. 2. 2014 Anotace Učební materiál je určen pro žáky učebního obru Kuchař- číšník. Prezentace slouží k inovativnímu výkladu učiva o DPH, způsobu výpočtu a její evidenci. Zároveň obsahuje řešené úlohy k prověření získaných znalostí. Prezentace obsahuje 15snímků.

2 DPH v daňové evidenci Obsah: 1.Podstata DPH 2.Plátce DPH 3.Sazby a způsob výpočtu DPH 4.Daňové doklady 5.Nárok na odpočet a povinnost přiznat DPH 6.Zapisování DPH do deníku a záznamní evidence 7.Výpočet výsledné daňové povinnosti 8.Řešené úlohy 9.Zdroje

3 1. Podstata DPH DPH = nepřímá daň, neplatí se přímo, je obsažena v ceně majetku. Plátce DHP = výrobce, dovozce, vývozce. Poplatník DPH = konečný spotřebitel. DPH neovlivňuje HV podnikatele:  DPH na vstupu se nezahrnuje do daňových výdajů,  DPH na výstupu se nezahrnuje do daňových příjmů.

4 2. Plátce DPH Registruje se na příslušném Finančním úřadu. Registrace může být: 1)Povinná = obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhl 1 mil. Kč, registrace nutná do 15 dnů, od překročení limitu) 2)Dobrovolná = na základě vlastní žádosti, uprostřed výrobního řetězce = při nákupu od plátců a prodeji plátcům

5 3. Sazby a způsob výpočtu DPH Základní 21% vztahuje se na:  většinu zboží a služeb. Snížená 15% vztahuje se na:  potraviny,  ekologické a zdravotnické potřeby,  knihy, časopisy,  ubytovací služby. Základní 21% vztahuje se na:  většinu zboží a služeb. Snížená 15% vztahuje se na:  potraviny,  ekologické a zdravotnické potřeby,  knihy, časopisy,  ubytovací služby. Základ daně je cena bez DPH  cena bez daně * sazba = DPH Základ daně je cena včetně DPH  cena včetně daně * koef. = DPH koef. 15% DPH = 15/115 = 0,1304 koef. 21% DPH = 21/121 = 0,1736 Základ daně je cena bez DPH  cena bez daně * sazba = DPH Základ daně je cena včetně DPH  cena včetně daně * koef. = DPH koef. 15% DPH = 15/115 = 0,1304 koef. 21% DPH = 21/121 = 0,1736

6 4. Daňové doklady Evidenční číslo Označení kupujícího a prodávajícího včetně DIČ Datum vystavení Datum ÚZP Rozsah a předmět zdanitelného plnění Základ daně Sazba DHP Výše DPH

7 Zjednodušený daňový doklad Evidenční číslo Rozsah a předmět zdanitelného plnění Sazba daně Datum přijetí platby Celková výše včetně DPH Označení prodávajícího

8 5. Nárok na odpočet a povinnost přiznat DPH NÁROK NA ODPOČET DPH DPH na vstupu Při nákupu (materiálu, zboží, služeb) daňovým dokladem. Rozhodným dnem je datum doručení daňového dokladu. DPH na vstupu Při nákupu (materiálu, zboží, služeb) daňovým dokladem. Rozhodným dnem je datum doručení daňového dokladu. POVINNOST PŘIZNAT DPH DPH na výstupu Při prodeji (materiálu, zboží, služeb) daňovým dokladem. Rozhodným dnem je datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby (dle toho co nastane dříve). DPH na výstupu Při prodeji (materiálu, zboží, služeb) daňovým dokladem. Rozhodným dnem je datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby (dle toho co nastane dříve).

9 6. Zapisování DPH do deníku a záznamní evidence EVIDENCE DPH – ZÁZNAMNÍ EVIDENCE (Pomocná kniha) Musí obsahovat :  nárok na odpočet DPH ze zdanitelného plnění,  povinnost přiznat DPH ze zdanitelného plnění. Příklad na stanovení daňové povinnosti DPH: 1. FAV za ubytovací služby 50 868,-Kč (45 000,-Kč cena bez DPH, 5 868,-Kč 15% DPH), odběratel uhradil FAV převodem na účet 2. Nákup pohonných hmot v hotovosti 2 000,-Kč (včetně 21% DPH) 3. Prodej výrobků v hotovosti 12 100,- Kč (10 000-Kč cena bez DPH, 2 100,-Kč 21% DPH) 4. FAP za nákup služeb (doprava) 8 500,-Kč (včetně 15% DPH), FAP byla zaplacena ve stejném měsíci převodním příkazem 5. Nákup odborných publikací v hotovosti 350,- (včetně 15% DPH)

10 Přijatá zdanitelná plnění Nákupy Snížená sazba – 15%Základní sazba – 21% Cena bez DPH DPHCena bez DPH DPH Pohonné hmoty (V)1 653,-347,- Doprava (FP)7 392,-1 108,- Odborné publikace (V)304,.46,- Celkem7 696,-1 154,-1 653,-347,- Uskutečněná zdanitelná plnění Prodeje Snížená sazba – 15%Základní sazba – 21% Cena bez DPH DPHCena bez DPH Ubytovací služby (FV)45 000,-5 868,- Výrobky (P)10 000,-2 100,- Celkem45 000,-5 868,-10 000,-2 100,-

11 DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Obchodní název (firma): Období: Datum Doklad Text Peněžní prostředky Průběžné položky PříjmyVýdajePřijmyVýdaje v hotovostina bank. účtechzahrnov.odčitatel.nezahrnov.neočitat. příjemvýdejpříjemvýdejpříjemvýdejdo ZDod ZDdo ZDod ZD abc12345678910 Počáteční zůstatky 68 000,-230 000,- 1. BV/1Prodej ubytovacích služeb50 868,-45 000,-5 868,- 4:. 1.V/1Nákup pohonných hmot2 000,-1 653,- 347,- 9. 1.P/1Prodej výrobků12 100,-10 000,-2 100,- 16. 1.BV/2Nákup služeb - doprava8 500,-7 392,- 1 108,- 19. 1.V/2 Nákup odborných publikací350,-304,- 46,- 7 968,-1 501,-

12 DPH výstup – DPH vstup Daňová povinnost Nadměrný odpočet DPH výstup > DPH vstup DPH výstup < DPH vstup 7. Výpočet výsledné daňové povinnosti

13 DPH na vstupu = nákupy 1 154 + 437 = 1 501 DPHna výstupu = prodeje 5 868 + 2 100 = 7 968 DPH výstup > DPH vstup = daňová povinnost 7 968 – 1 501 = 6 457 DPH na vstupu = nákupy 1 154 + 437 = 1 501 DPHna výstupu = prodeje 5 868 + 2 100 = 7 968 DPH výstup > DPH vstup = daňová povinnost 7 968 – 1 501 = 6 457

14 8. Řešené úlohy 1.Vysvětlete pojem – daň z přidané hodnoty? DPH je nepřímá daň, neplatí se přímo a je obsažena v ceně majetku. 2.Kdo je plátcem a poplatníkem DPH? Plátce DPH je výrobce, dovozce a vývozce. Poplatníkem DPH je konečný spotřebitel. 3.Kdy nastává povinná registrace na FÚ k DPH? Jestliže obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 milión korun. 4.Sazby DPH? Základní sazba činí 21% a snížená sazba činí 15%.

15 5.Nárok na odpočet DPH? Vzniká při nákupu (zboží, materiálu, služeb) daňovým dokladem, jedná se o DPH na vstupu. 6.Povinnost přiznat DPH? Vzniká při prodeji (výrobků, zboží, služeb) daňovým dokladem, jedná se o DPH na výstupu. 7.Zapisování DPH? DPH se eviduje nejdříve v pomocné evidenci(záznamní), do deníku příjmů a výdajů se DPH zapisuje až v okamžiku platby. 8.Způsob výpočtu výsledné daňové povinnosti? DPH na výstupu – DPH vstup = daňová povinnost (DPH na výstupu je větší než DPH na vstupu) nebo nadměrný odpočet (DPH na výstupu je menší než DPH na vstupu).

16 9. Zdroje ŠTOHL, Pavel. Daňová evidence praktický průvodce 2013, 4. aktualizované vydání: nakladatelství ing. Pavel Štohl, s.r.o., ISBN 978-80-87237-57-1. Prezentace neobsahuje obrázky.


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/ Označení DUMVY_32_INOVACE_E30.12 Ročník3. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google