Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11 ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku Připravované změny v legislativě (ČR, EU)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11 ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku Připravované změny v legislativě (ČR, EU)"— Transkript prezentace:

1 11 ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku Připravované změny v legislativě (ČR, EU) relevantní pro prodeje a financování automobilů (výklad ČLFA) Kulatý stůl ČLFA-SDA k překážkám rozvoje prodejů a financování aut 28. března 2013

2 22 Negativní dopady daňového režimu  vyšší efektivní zdanění „jiných finančních institucí“ (nemožnost tvorby daňových opravných položek)  dopady prodloužení minimální „daňové“ doby leasingu  ručení za odvod DPH  Novela zákona o dani z příjmů a DPH (dopad na finanční leasing)  Nová pravidla IFRS (dopad na finanční i operativní leasing)  Daně – spotřební na paliva, silniční, mýto – očekáváme změny do roku 2020, jaké bude využití těchto prostředků ? ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku Kulatý stůl ČLFA-SDA k překážkám rozvoje prodejů a financování aut 28. března 2013

3 33 Financování spotřebitelů  Novela zákona 145/2010 Sb.  Přiměřené zajištění  Zákaz směnek  Snížení dostupnosti úvěru pro spotřebitele  RPSN a celkové náklady x akce „sleva“, „benefity“  Snahy o limitování RPSN, vymezení lichvy ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku Kulatý stůl ČLFA-SDA k překážkám rozvoje prodejů a financování aut 28. března 2013

4 44 Právní prostředí = Posilování regulace 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, záměrem je  centrální registr, zrušení „polopřevodů“, evidence „skutečného vlastníka“,…  konstitutivní zápis provozovatele  provozovatelem silničního vozidla je osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru silničních vozidel zapsána jiná osoba.  registr vozidel jako neveřejný seznam, nahlížení  poskytne na žádost údaje z registru silničních vozidel fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů; právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku Kulatý stůl ČLFA-SDA k překážkám rozvoje prodejů a financování aut 28. března 2013

5 55  (první) registrace změny vlastníka a provozovatele  písemný souhlas vlastníka silničního vozidla k zápisu tohoto vozidla do registru silničních vozidel s úředně ověřeným podpisem,  písemný souhlas osoby, která je v žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel uvedena jako provozovatel silničního vozidla, je-li odlišný od vlastníka, se zápisem údaje o provozovateli silničního vozidla s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem 21),  protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,  Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem 21) zmocnitele.  Sankce 50 tis. Kč při nesplnění lhůty či povinnosti  Skutečně jsou jako vlastníci zapsáni vlastníci vozidel ? (slevové politiky) ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku Kulatý stůl ČLFA-SDA k překážkám rozvoje prodejů a financování aut 28. března 2013

6 66 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti …  přílepek 56/2001 Sb.  otevřené flotily  registrované vozidlo musí být pojištěné  konec pojištění až zápisem změny vlastníka v registru Změny zákona č. 168/99 prosazované dlouhodobě ČLFA (mimo S.T. 717)  odpovědným je provozovatel, ne vlastník  a/nebo dílčí změny: odcizení, nahlížení do registru pojištěných vozidel  změna úhradové povinnosti (upravit § 24c tak, aby byl pasivně legitimován jen konstitutivně zapsaný provozovatel, ne subjekt registrovaný jako vlastník vozidla ) ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku Kulatý stůl ČLFA-SDA k překážkám rozvoje prodejů a financování aut 28. března 2013

7 77 novela z. č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích  Rozšiřování oblasti regulace = omezení nabídky  § 3a) - Rozšiřují činnost, která spadá pod regulaci zákona (individualizovaná rada, obecná informace o pojistných produktech apod.), toto provádějí dealeři např, jen informací o tom, že obchodní akce obsahuje pojištění  Zachování konceptu hromadných pojistných smluv pro pojištění financovaných předmětů leasingovými společnostmi  § 4 odst. 5, kombinace par 4 odst 7; Zprostředkovatel nesmí provozovat činnost zprostředkování pojištění u pojištění, ve kterém je sám zákazníkem a v odst. 7 zákaz nabízet třetím osobám přistoupení k pojištění v němž je pojistníkem leasingová společnost.  Odměňování zprostředkovatele ve vazbě na typ zprostředkovatele  § 6. – výklad; může být zprostředkovatel, který má smlouvu se zákazníkem, odměňován ze strany pojistitele ? (rozpor zákona s důvodovou zprávou) ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku Kulatý stůl ČLFA-SDA k překážkám rozvoje prodejů a financování aut 28. března 2013

8 88  Obecný zákaz pobídek při nabídce pojištění  § 21. Odst.3 – zákaz jakýchkoliv pobídek zákazníkům (svázanost s finanční službou spojenou s poskytnutím benefitu např. pneu zdarma)  Povinnost sdělit informace shodné s pojišťovnou  § 21a) odst.4 – povinnost poj. zprostředkovatele sdělit zákazníkovi shodné informace, jako má pojišťovna (technická proveditelnost tohoto ustanovení)  Informační povinnosti  § 21a) a další se bez dalšího aplikuje i na podnikatele, kteří z principu takovou důkladnou a administrativně náročnou podporu (shodnou se spotřebitelem) nepotřebují a ani jinde nepožívají.  Výpočet „Standardizovaného ukazatele celkové hodnoty nákladovosti“  § 21c) odst. 4 – co to znamená standardizovaný ukazatel, vyjadřující celkovou hodnotu nákladovosti ? ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku Kulatý stůl ČLFA-SDA k překážkám rozvoje prodejů a financování aut 28. března 2013

9 99 Novela zákona č. 111/1994., o silniční dopravě (sněmovní tisk č. 823, PS schválila) § 21a) evidence vozidel taxislužby komplikuje život poskytovatelům operativního leasingu, kteří se registrují jako vlastník totožný s provozovatelem, pokud leasing poskytnou pro taxislužbu. („dopravce je zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla v registru vozidel“) ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku Kulatý stůl ČLFA-SDA k překážkám rozvoje prodejů a financování aut 28. března 2013

10 10 Děkujeme za pozornost, Vratislav Kejdana, předseda legislativně právního výboru ČLFA Petr Neuvirth, ředitel pro strategii a marketing ČSOB Leasing, a.s. Marta Slažanská, předseda výboru pro financování vozidel do 3,5 t Clfa@clfa.cz ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku Kulatý stůl ČLFA-SDA k překážkám rozvoje prodejů a financování aut 28. března 2013


Stáhnout ppt "11 ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku Připravované změny v legislativě (ČR, EU)"

Podobné prezentace


Reklamy Google