Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11 ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku Očekávaný vývoj technologií, očekávané změny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11 ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku Očekávaný vývoj technologií, očekávané změny."— Transkript prezentace:

1 11 ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku Očekávaný vývoj technologií, očekávané změny v technické regulaci, opatření k podpoře obnovy vozového parku Kulatý stůl ČLFA-SDA k překážkám rozvoje prodejů a financování aut 28. března 2013

2 Oblasti tržního působení  Importér  Akční kampaně - promo nových modelů;  Systémové financování skladových zásob  Dealer  Akční kampaně – regionální obchodní politika  Financování předváděcích, náhradních, zápůjčních vozidel  Financování skladových zásob, náhradních dílů, výkupu vozidel  Profit ze zprostředkování financování a pojištění  Prodej servisních služeb (FSL)  Zákazník  Financování v místě prodeje vozidla  Komplexní řešení potřeby mobility (produktová škála financován)  100% kvalita a jistota služeb po celou dobu trvání financování (long time service)  Optimalizace celkových nákladů (cena je až první v poředí)  Leasingová společnost  Spolehliví obchodní partneři  Dostupné a procesně jednoduché financování (kapitálově méně náročné zdroje) Kulatý stůl ČLFA-SDA k překážkám rozvoje prodejů a financování aut 28. března 2013 ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku

3 Strategie a politika dopravy v ČR  Na národní úrovni ČR existuje nyní pouze střednědobá strategie v časovém rozsahu programovacího období EU, tj. současná platí do roku 2013  vláda ČR přijala svým usnesením č. 882 ze dne 13. července 2005 „Dopravní politiku České republiky pro roky 2005-2013“, aktualizována ve 2008 a 2011  Dlouhodobá národní strategie ČR na období 15 a více let však fakticky neexistuje  mimo jiné i z důvodů častých změn v obsazení ministerstva dopravy, kdy v roce 2011 sice začala vznikat, ale po výměně na postu ministra byly práce zastaveny  Ministerstvo dopravy zahájilo v lednu 2013 projednávání dokumentu Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050 a posouzení jejích vlivů na životní prostředí (proces SEA). Kulatý stůl ČLFA-SDA k překážkám rozvoje prodejů a financování aut 28. března 2013 ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku

4 Technické regulace – oblast procesní a administrativní  Elektronická výměna dat mezi výrobcem – importérem – dealerem – kupujícím – uživatelem o údajích o vozidlech, prostor k optimalizaci mezi všemi zúčastněnými Aktuálně na toto není ani legislativní proces, ale z našeho pohledu by toto usnadnilo obchodování  Zvyšující se požadavky na sledování vozidel z pohledu daní, registrace,  Pojištění – požadavky na předávaná data a vazba na registr vozidel  Rozvoj příslušných platforem pro registraci vozidel – hromadné registrace  ¾ vozidel v dlouhodobém převodu (registr) reálně neexistují – řešení ? ?Je to příležitost ?Elektronické mýtné ?Evidenční kontroly (souvislost s 56/2001) Kulatý stůl ČLFA-SDA k překážkám rozvoje prodejů a financování aut 28. března 2013 ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku

5 Technické regulace – oblast procesní a administrativní  Uvolnění přeshraničního pohybu vozidel Iniciativy EU  Není dořešena harmonizace placení daní, mýta  Nesourodé požadavky při zápisu vozidel do registru (6m limit)  Odlišné povinnosti vlastníka a provozovatele v členských státech ?V rámci EU z praktického pohledu bez reálného využití Kulatý stůl ČLFA-SDA k překážkám rozvoje prodejů a financování aut 28. března 2013 ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku

6 Životní prostředí a ekologie 10 % vozidel na silnici je financováno ČLFA. 42 % je podíl ČLFA na nových registracích.  Předpisy EU ke snižování emisí (průměrné emise vyráběných vozů do 2015 130 g/km, do 2020 95 g/km)  Pohony vozidel – elektromobily se doposud neprosadily (cena/hmotnost baterií, logistika), rozdílné nabíjecí standardy  Rozvoj alternativních pohonů vs. tankovací místa  Staré automobily = vyšší emise, podpora prodeje a provozu nových aut daňovou úlevou = omlazení vozidel na silnici (a to i v případě mladých - ojetých vozidel)  Standardizace a dohled nad STK (EU direktiva, ČR Dopravní politika – nezávislost na prodeji či servisu) Kulatý stůl ČLFA-SDA k překážkám rozvoje prodejů a financování aut 28. března 2013 ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku

7 Technologie  Telemetrie  E-call – definitivně odloženo Evropskou komisí  Platformy pro měření telemetrických veličin vozidel jsou roztříštěné  Nejednotnost výstupů ze sběrnic vozidel a dostupnost struktury dat  Výrobci vozidel, poskytovatelé řešení vs. správci flotil (poskytovatelé operativního leasingu)  Nedořešené vlastnictví dat  Mobilní komunikace  Management vozu pro jednotlivce  Aplikace ke správě fleetů - Optimalizace administrativy na obou stranách  Směřování k přímé komunikaci mezi řidičem a správcem flotily Kulatý stůl ČLFA-SDA k překážkám rozvoje prodejů a financování aut 28. března 2013 ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku

8 Servis, následné služby  Kvalita oprav po pojistné události (bezpečnost silničního provozu)  EU harmonizace používání zimních pneumatik  Doporučené vybavení vozidel Podpora prodeje programy pro ojetá vozidla  Vstupní údaj pro budoucí hodnotu vozidla (OL)  „zásobník“ pro startovací vozidla pro spotřebitele Kulatý stůl ČLFA-SDA k překážkám rozvoje prodejů a financování aut 28. března 2013 ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku

9 Strategie dopravy v EU - Evropská komise předložila v polovině roku 2012 akční plán „CARS 2020“ zaměřený na posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti tohoto odvětví do roku 2020 ve stěžejních oblastech: Podporovat investice do vyspělých technologií a inovací v oblasti čistých vozidel, například:  rozsáhlým balíčkem opatření ke snižování emisí CO 2, znečišťujících látek a hluku.  prováděním opatření v zájmu zvýšení bezpečnosti silničního provozu, vč. inteligentních dopravních systémů.  zavedením infrastruktury pro alternativní paliva (elektřinu, vodík a zemní plyn).  normou EU pro dobíjecí rozhraní pro elektrická vozidla.  iniciativou pro evropská ekologická vozidla v rámci programu 2020 na podporu investic do výzkumu a inovací. Zlepšit tržní podmínky, například:  posílením jednotného trhu s motorovými vozidly prostřednictvím zlepšení systému schvalovaní typu, včetně dohledu nad trhem s cílem zamezit nekalé hospodářské soutěži.  zefektivněním finančních pobídek pro čistá vozidla.  důsledným uplatňováním zásad inteligentní regulace, uplatňování hodnocení z hlediska konkurenceschopnosti Podporovat průmysl v přístupu na globální trh:  uzavíráním vyvážených obchodních dohod, pečlivým hodnocením kumulativních účinků těchto obchodních dohod, jakož i podporou a rozvíjením dvoustranných dialogů s hlavními partnery ze třetích zemí a  zintenzivněním práce na mezinárodní harmonizaci předpisů týkajících se vozidel, dosažení mezinárodního schválení typu vozidla a globálních bezpečnostních požadavků na elektrická vozidla a jejich baterie. Podporovat investice do dovedností a odborné přípravy, jejichž rozvoj bude odpovídat strukturální změně a předjímat budoucí potřeby v oblasti zaměstnání a dovedností, např. prostřednictvím podpory využívání Evropského sociálního fondu (ESF) pro tento účel. Kulatý stůl ČLFA-SDA k překážkám rozvoje prodejů a financování aut 28. března 2013 ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku

10 Oblasti pro společné aktivity ČLFA a SDA  Zefektivňování procesů příprava nové legislativy  Pracovní skupiny při MPO, MD spolupráce při tvorbě dlouhodobých strategií a politik (technické, finanční, ekologické aspekty)  Sdílení informací a spolupráce asociací při působení na rozvoj trhu Kulatý stůl ČLFA-SDA k překážkám rozvoje prodejů a financování aut 28. března 2013 ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku


Stáhnout ppt "11 ČLFA a SDA – „kulatý stůl“ k legislativním, ekonomickým a dalším překážkám rychlejší obměny vozového parku Očekávaný vývoj technologií, očekávané změny."

Podobné prezentace


Reklamy Google